Narkotik İlacı Yetkisiz Kişilere Kullandıran Belediye Başkanlarını da Valilik ve Savcılıklara Şikayet Ediniz.

Tarih: 21/06/2022

ÇOK ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME:
Narkotik ilacı yetkisiz kişilere kullandıran BELEDİYE BAŞKANLARINI da Valilik ve Savcılıklara şikayet ediniz:
B​elediyeler veteriner hekim almıyorlar veya yetersiz sayıda veteriner hekim oluyor. Yetkisiz bakıcıların işçilerin eline psikotropik ve narkotik ilaçları veriyorlar, hayvanları o uyuşturucu ilaçlarla yakalıyorlar, bir kısmını yakalarken öldürüyorlar, kalanları başka ilçelere götürüyorlar ve kısırlaştırma yapmadıkları için HAYVAN SAYILARI HIZLA artıyor ve bu arada bu çoğalan hayvanlardan haklı olarak muzdarip olan vatandaşlar, hayvan severler ve hayvanlar arasında çok ciddi sorunlar başlıyor.


Herkesten talebimiz bu 5996 sayılı Tarım Bakanlığının yasasının 13 ve 14. Maddelerine göre narkotik ilaçlara sadece VETERİNER HEKİM UYGULAR. Ve, belediye araçlarında da taşıyamazlar. Bu tür bir uyuşturucu ilacı bakıcıların uygulamasını durumunda tespit etmeye çalışın, derhal peşinden SAVCILIĞA başta Belediye Başkanı, Yardımcısı ve varsa veteriner işlerinden sorumlu yöneticiyi SAVCILIĞA "Narkotik ilacı izinsiz olarak kullanmaktan dolayı" şikayet ediniz. Hem 5996 sayılı yasa hem de TCK yı ihlal durumu ile.


Nesrin Çıtırık
Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı
=======================
Aşağıdaki örnek yazıya önce şehrinizdeki TOPLAMA sorununu uyuşturucu ilaç kullanımı ile ilgili TOPLAMA sorununu yazınız. Sonra örnek yazıyı kendi şehrinize uyarlayınız. Uyarladığınız bu yazıyı SAVCILIĞA DA veriniz.
Yasa maddeleri dahil tüm detaylı şikayet yazılarını görmek için de aşağıdaki linki tıklayınız:
https://www.facebook.com/haykonfedbelediyeyasalbilgilendirme/photos/a.1725228177715640/1834464110125379
========================

Valilik Makamına
görev ve yetkisi olmadan uyuşturucu ilaçlı iğneleri uygulayan personel açısından işveren konumunda olan belediye, 6331 Sayılı İŞ Sağlığı ve Güvenliği Yasasını da ihlal etmektedir.
Bu bağlamda;
1. Valilik makamınızca, Psikotropik ve Narkotik uyuşturucu ilaçları , 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu Madde 13-14 ve TCK. Uyuşturucu Madde Suçları 188. Madde ilgili fıkraları çerçevesinde bu yasal yönetmeliklere aykırı uygulanmasına izin veren, sorumlu BELEDİYE BAŞKANI hakkında soruşturma açılmasını talep ediyoruz.
2. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belediyeye kayıtlı olan ’Psikotropik ve Narkotik ilaçların’, denetlenerek, vatandaşların, tüm çalışanların, gönüllü ve STK ların ifadelerine başvurup, adli soruşturmaya izin verilerek işlem başlatılmasını talep ediyoruz. 
3. Emniyet Genel Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı resmi yazısında bildirildiği üzere (ek ), Emniyet ve Jandarma birimleri tarafından Belediye toplama araçlarında düzenli olarak arama yapılmasını ve veteriner hekimin olmadığı araçlarda ilacın taşınması suiistimaline dair yasal hükümler gereğince işlem başlatılmasının sağlanmasını talep ediyoruz..
4. 6331 Sayılı İŞ Sağlığı ve Güvenliği Yasasını göz ardı ederek, uyuşturucu ilaçları görev ve yetkileri olmadıkları halde uygulamakta görevlendirilen belediye görevlileri için, emri veren ve işveren konumunda olan belediye başkanı ve ilgili başkan yardımcısı hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından soruşturma açılmasının sağlanmasını talep ediyoruz.
5. Yasal hükümlere tabii olarak belediye Veteriner hekimine teslim edilen  uyuşturucu ilaçları, yasal sorumluluğu olduğu halde yetkisiz kişilere uygulattıran veteriner işleri müdürü hakkında Belediye Teftiş Kurulu Müdürlüğünce ‘’görevini kötüye kullanmaktan’’ soruşturma açılmasının sağlanmasını talep ediyoruz
6. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Madde 9 hükümleriyle bağlı olduğu mevzuatlara aykırı çalışan belediye veteriner işleri müdürü hakkında bu madde hükümlerince ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerince görevini kötüye kullanmaktan soruşturma açılmasını talep ediyoruz.
7. Bu yakalamalar sırasında ölen hayvanlar olduğu duyumları alınmaktadır. Bu konuda da soruşturma yapılıp, eğer ölen hayvan olmuş ise  yeni 7332 sayılı yasa ile 28/A maddesi olarak  eklenen ADLİ CEZALAR kapsamında "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişi altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmü çerçevesinde, öldüren görevlinin  cezalandırılması için TARIM İL veya İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNÜN Savcılığa suç duyurusunda bulunmasını da talep ediyoruz.
8. Bu tür ilaçların resmi kurumlarda çalışan veteriner hekimlerce suistimal edilmesinde SAĞLIK BAKANLIĞI yetkili olduğu için (Bkz ek yazı 3) sorunun İl Sağlık Müdürlüğünce de soruşturulmasını talep ediyoruz.
SONUÇ ve İSTEM: Valilik makamınızca yürütülmesini talep ettiğimiz soruşturmalar ve yapılan işlemler hakkında 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.
İsim Soyad:
TC No :
===================
EK..1…5996 Sayılı VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU
MADDE 13- (1) (3) Psikotropik ve narkotik veteriner tıbbî ürünleri, bu Kanun hükümlerine ilave olarak uyuşturucularla ilgili özel kanunlara da tâbidir. Bu ürünler sadece klinisyen veteriner hekimlere, veteriner fakültelerinin ilgili birimlerine satılabilir, sadece VETERİNER HEKİMLER TARAFINDAN UYGULANIR ve Bakanlığın izni olmadıkça devredilemez ve satılamaz. Bu ürünler için azaltılmış olsa dahi tanıtım numunesi hazırlanamaz
Veteriner tıbbî ürünlerin uygulanması
MADDE 14- (2) Veteriner tıbbî ürünler, kullanıma arz edilen hâliyle, etiket ve prospektüs bilgilerine göre uygulanır. Buna aykırı uygulamalarda sorumluluk, uygulayana ve uygulanmasına izin verene aittir.
===============
Ek..4. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü RESMİ YAZISI
                                            ASLININ AYNIDIR
T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı:78581767-325.20.02-35452 / Tarih: 11.11.2015
Konu: Veteriner İlacı Olarak Kullanılan Başta Alfamine %10 Enjeksiyonluk Çözelti Gibi Anestezik İlaçların Kullanımı Hakkında Bilgi Talebi
Alfamine %10 Enjeksiyonluk çözelti ve benzeri anestezik ürünlerle ilgili bilgi talep ettiğiniz ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir. Hayvan sağlığında çok sayıda anestezik madde kullanılmakta olup, bu maddeleri içeren ürünlerin yazınızda talep etmiş olduğunuz özelliklerine dair bilgiler maddelere göre farklılık göstermekte, bu bilgiler ise her ürünün prospektüsünde detaylı olarak yer almaktadır. Yazınızda belirtilen Alfamin isimli ürünün tüm bilgilerini içeren onaylı prospektüsünün bir örneği bilgi amacıyla tarafınıza ekte gönderilmektedir. Bu ürünlerin kaza sonucu insanlara enjekte edilmesi sonucu acilen ürün ve prospektüsü ile birlikte en yakın hekime başvurulması gerekmektedir.
Diğer taraftan ===== bahse konu ürün reçete ile ==== sadece veteriner hekimlere satılabilir ve ===== sadece veteriner hekimler tarafından uygulanmalıdır.
Bilgilerinizi rica ederim
Dr. Semra YILMAZ/ Bakan a./ Daire Başkanı

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2187216828107966&id=100004590090826

Genel İçerik
Tavport Ayrıcalıklı, hızlı ve güvenli online seyahat sitesi
Her Rezervasyon
Hayvan Dostlarımızı
Sevindiriyor!
Omron Endüstriyel Otomasyon
Hayvan Refahını
Sağlamak İnsanlık
Görevidir.
haykonfed.org
crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram