Eskişehir'de Bakımevi Olmayan İlçe Belediyelerine YASAYA AYKIRI "Toplama Kampları" Kurduruluyor. Veteriner Hekim ve Eğitimli Bakıcıları da Yok.

Tarih: 23/12/2020

Eskişehir İl Hayvanları Koruma Kurulunda Eskişehir DKMP önerisi ile, merkez belediyeler hariç bakımevi olmayan ilçe belediyelerine "geçici müşahede alanları" kurdurulması kararı alındı. Hasta, yaralı hayvanların protokol yapılan Odunpazarı Belediyesine teslim edilinceye kadar buralara konulacağı belirtilse de, Odunpazarı Belediyesi ilçelerle olan protokolünün tedaviyi kapsamadığını belirtmektedir. İlçelerde hasta, yaralı hayvan ihbarlarına gitmemektedir. Kısırlaştırma alımları içinse, en az 2 hafta veya aylık aralıklarla gitmektedir.
İlçe belediyelerinin veteriner hekimi yoktur. Eğitimli bakıcı ve toplama ekibi yoktur.
Belediyeler, vatandaştan gelen şikayet üzerine zabıta ekiplerine köpekleri toplatarak bu alanlara koyuyor. Yemeklerini ve sularını kimlerin verdiği bilinmiyor. Hasta, yaralı hayvanlar da buralara konularak ölüme terk ediliyor. İlçe belediyelerine geçici müşahede alanı adı altında hayvan toplama kampları kurdurulmuştur. Belediyeler yetkisini aşıp hayvanları toplayıp yok etmeleri için teşvik edilmiştir.
===============
Eskişehir Valisi Sn. Erol AYYILDIZ Bilgilerine Sunulmak Üzere, Eskişehir İlçe Belediyelerine Kurdurulan YASAYA AYKIRI Geçici Müşahede Alanları Hk.

YASAL DAYANAK: 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği, İç İşleri Bakanlığı 11172, 12867 ve 13498 Sayılı "Hayvanların Korunması" konulu Genelgeleri, Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi, Uluslararası Sözleşmeler,

Eskişehir Valisi Sn. Erol AYYILDIZ Bilgilerine Sunulmak Üzere,
Eskişehir İl Hayvanları Koruma Kurulu Başkanlığına,

Eskişehir ili 17.12.2019 tarihli İl Hayvanları Koruma Kurulu'nda alınan kararlarda,
"10.10.2019 tarihli İl Hayvanları Koruma Kurulu Kararları 5.maddesine istinaden ilçelerle yapılan görüşmeler neticesinde, Odunpazarı Belediyesi ile protokol yaptıkları anlaşılmıştır. Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması amacıyla yapılan bu protokolle beraber merkez belediyeler hariç diger ilçe belediyeler tarafından GEÇİCİ MÜŞAHEDE ALANLARININ OLUŞTURULMASINA yönelik belediyelerce yer tespiti yapılıp ivedilikle gerçekleştirilmesine," karar verilmiştir.

Bu alanların hangi amaçla kullanılacağı sorulduğunda Eskişehir DKMP (EKLİ YAZIDAKİ) ifadeleri yazılı olarak tarafımıza bildirmiştir.

Oysa,
1) Yazıda, " İlçelerde bulunan sahipsiz, güçten düşmüş, hasta veya trafik kazalı hayvanların protokol yapılan belediye geçici bakımevi ekiplerine teslim edilinceye kadar gözetim altında tutulacağı alanı ifade etmektedir." denilmesi KANDIRMACAYA YÖNELİKTİR.

Çünkü Odunpazarı Belediyesi ilçelerle olan protokolünün" bu tür hayvanların TEDAVİSİNİ KAPSAMADIĞINI" belirtmektedir. İlçelerdeki yaralı, kazalı, hasta hayvanları bakımevine almamaktadır. İlçelerde yaralı hayvan ihbarlarına gitmemektedir. Kısırlaştırma alımları içinse, en az 2 hafta veya aylık aralıklarla gitmektedir.

2) Yazıda, "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 6. Maddesi “Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur.” hükmünün yerine getirilebilmesi için bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır." DİYEREK, dayanak gösterilen yasa maddesinin oluşturulan bu alanlarla hiç bir ilgisi bulunmamakta, tam aksine" EN HIZLI ŞEKİLDE" ibaresini hiçe sayarak hasta, yaralı hayvanları bu alanlarda bekleterek ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ teşvik etmiştir.

3) Başında veteriner hekim olmayan, eğitimli bakıcısı olmayan bu alanlar, keyfi ŞİKAYET ÜZERİNE belediyelerce toplanan hayvanların konulduğu ÖLÜM KAMPLARINA dönüşmüştür. Buralara konulan hayvanların yemeklerini ve sularını kimlerin verdiği, bakımlarını hangi belediye personelinin yaptığı, hayvanların hangi usullerle yakalanıp toplandığı bilinmemektedir.

4) Geçici müşahede alanı oluşturmuş belediyelerin tamamı, vatandaştan gelen ŞİKAYET ÜZERİNE hayvanları toplayıp buralara koyduklarını beyan etmektedirler. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanun Yönetmeliği MADDE 20 belediyelerin hayvanların toplama kurallarını net bir şekilde hükme bağlanmıştır. Bakımevi olmayan belediyeler hayvan toplayamazlar.
İlçe belediyeleri, yetkisini aşarak YASAYA AYKIRI toplama yapmaları ve hayvanları yok etmeleri için teşvik edilmiştir.

5) Belediyelerin Zabıta ekiplerine hayvan toplatması, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA AYKIRIDIR.

Ocak 2019'da Mihalıççık Belediyesi'nin zabıta ekipleriyle topladığı hayvanları koyduğu YASAYA AYKIRI toplama alanında, zavallı hayvanlar KARLI ZEMİN beton üzerinde, boyunlarından İPLE BAĞLANMIŞ, önlerine ÇAMURLU SULAR ve KURU EKMEKLER konulmuş halde bulunmuşlardı.
Eskişehir DKMP Şube Müdürlüğünün önerdiği Geçici Müşahede alanlarına bir örnektir.

EKLİ LİNK:
https://www.facebook.com/151199555521089/posts/282339559073754/

Eskişehir DKMP Şube Müdürlüğü,
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği MADDE 5-(1) (a) - (ğ) hükümlerindeki KENDİ SORUMLULUKLARINI savmak amacıyla kurula getirdiği "GEÇİCİ MÜŞAHEDE ALANI" adı altında, bakımevi olmayan ilçe belediyelerine HAYVAN TOPLAMA KAMPLARI KURDURMUŞTUR.

Ayrıca, kuduz gibi riskli hastalık sebebiyle kedi, köpek gibi hayvanların karantina altına alınması gerektiği durumlarda bu alanların kullanılacağı ifade edilse de, böyle alanları belediyeler değil, mevzuata göre veteriner hekim gözetiminde Tarım İlçe Müdürlükleri oluşturmakla yükümlüdür.

SONUÇ VE İSTEM:
1) Eskişehir İlçe belediyelerine kurdurulan YASAYA AYKIRI geçici müşahede alanlarının Kaymakamlıklarca acilen KAPATILARAK MÜHÜRLENMESİNİ,

2) Yenilerinin kurulmasının YASAKLANMASINI,

3) Belediyelerin, hasta, yaralı hayvan ihbarları için kendi bünyelerinde 7/24 ambulans ile veteriner hekim bulundurmasının sağlatılmasını,

4) Tüm ilçe belediyelerinin teşekküllü hastane veya fakültelerden HİZMET ALIM sözleşmesi yapmalarının sağlatılmasını,

5) Hayvanları Koruma Kanunu MADDE 4 gereğince Eskişehir Büyükşehir Belediyesince TEŞEKKÜLLÜ HAYVAN HASTANESİ kurulması ve Bakımevi olmayan ilçe belediyelerince KISIRLAŞTIRMA VE TEDAVİ MERKEZİ kurulmasının sağlatılmasını talep ediyoruz.

Müracaatımıza ilişkin 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği kanuni süresi içerisinde tarafımıza bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.

Nesrin Çıtırık
Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı (HayKonFed)
TEL: 05334458803

============================
(EKLİ YAZI)

https://www.haberturk.com/eskisehir-haberleri/74865373-il-hayvanlari-koruma-kurulunun-gecici-musahede-alani-ne-anlama-geliyoranadolu-hayvan

-------- Orijinal mesaj --------

Kimden: Eskişehir DKMP Şube Müdürlüğü <eskisehir.dkmp@tarimorman.gov.tr>
Tarih: 15.01.2020
Konu: Başvurunuz Hakkında

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 15. maddesi hükmüne istinaden İl Hayvanları Koruma Kurulu Vali yardımcısı başkanlığında toplanmakta olup; sadece hayvanların korunması ve mevcut sorunlar ile çözümlerine yönelik olarak karar almaktadır.

17.12.2019 tarihinde yapılan toplantı kararları 1. maddesinde ”10.10.2019 tarihli İl Hayvanları Koruma Kurulu Kararları 5.maddesine istinaden ilçelerle yapılan görüşmeler neticesinde, Odunpazarı Belediyesi ile protokol yaptıkları anlaşılmıştır. Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması amacıyla yapılan bu protokolle beraber merkez belediyeler hariç diğer ilçe belediyeler tarafından geçici müşahede alanlarının oluşturulmasına yönelik belediyelerce yer tespiti yapılıp ivedilikle gerçekleştirmesine,” kararı alınmıştır.

1. İlçelerde bulunan sahipsiz, güçten düşmüş, hasta veya trafik kazalı hayvanların protokol yapılan belediye geçici bakımevi ekiplerine teslim edilinceye kadar gözetim altında tutulacağı alanı ifade etmektedir.

2. Geçici bakımevi toplama ekibine teslim edilinceye kadar ilçelerde bulunan sahipsiz, güçten düşmüş, hasta veya trafik kazalı hayvanların korunması, ilk müdahalenin yaptırılması ve besleme yapılması amacıyla kullanılacaktır.

3. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 6. Maddesi “Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur.” hükmünün yerine getirilebilmesi için bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır.
Geçici müşahede alanı ibaresi belediyelerin kuracağı geçici bakımevi anlamına gelmemektedir.
Bilgilerinize sunulur.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü​
============================

YASAL DAYANAK MADDELERİ:

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği
İl Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları,
MADDE 5-(1) İl Müdürlüğü;
a) Hayvanların korunması ve refahının sağlanması ile ilgili olarak kurum ve kuruluşların il düzeyindeki faaliyetlerini izlemekle, yönlendirmekle ve bu konuda gerekli koordinasyonu sağlamakla,

ğ)Bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak için gerekli denetimleri yapmakla ve denetim sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara 5199 sayılı Kanunun ilgili maddesinde geçen hükümleri uygulamakla,

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanun Yönetmeliği,
MADDE 20

(1) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar aşağıdaki esaslara göre toplatılır:

a) Belediyelerde sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması için ihtiyacı karşılayacak bir toplama ekibi kurulur.

b) Belediyeler tarafından, hayvan toplama ekiplerinin kurulması, bu kişilerin ehil kişilerden oluşması ve dönemsel olarak sorumlu veteriner hekimce eğitime tutulmaları sağlanır.

c) Eziyet edilmeden toplanılacak veya toplattırılacak sahipsiz hayvanlar, nakliye araçlarında kafesler içerisinde geçici bakımevlerine kısırlaştırılıp ve aşılattırıldıktan sonra tekrar geri bırakılmaları için nakledilir. Toplanan hayvanların nakil esnasında herhangi bir zarar görmemesi için tüm önlemler alınır.

ç) Gönüllü kuruluşlar, belediye ile işbirliği yaparak bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak sahipsiz hayvanları toplayabilir.

d) Sahipsiz hayvanlar öncelikle kafes ve ağ ile yakalanır. Bu metotlarla yakalamanın mümkün olmadığı durumlarda yakalama sopasıyla da yakalama yapılabilir. Uyuşturucu tüfek uygulamaları ile yakalama ancak veteriner hekim kontrolü altında yapılır.

Hayvanları Koruma Kanunu Yönetmelik MADDE 5 – (1) (g) “Orman Su İl Müdürlüğü, Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar ile ilgili olarak belediyelerce geçici bakım evlerinin oluşturulmasını SAĞLATMAKLA yükümlüdür.”

HAYVANLARI KORUMA KANUNU: MADDE 4. Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır: a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir. j) Yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve HASTANELER kurarak onların bakımlarını ve TEDAVİLERİNİ sağlamaları ve eğitim çalışmaları yapmaları esastır.
(Küfür ve hakaret içeren yorumlar yapmayınız.)

Genel İçerik
Tavport Ayrıcalıklı, hızlı ve güvenli online seyahat sitesi
Her Rezervasyon
Hayvan Dostlarımızı
Sevindiriyor!
Omron Endüstriyel Otomasyon
Hayvan Refahını
Sağlamak İnsanlık
Görevidir.
haykonfed.org
crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram