5- 7332 Sayılı Yeni Kanun ile Mevcut Kanuna Eklenen GEÇİCİ 3. Madde Yasaklı Irk Sahiplerine NELER GETİRİYOR?

Tarih: 27/09/2021
yasakliirk_kanun1
yasakliirk_kanun2


(YAZININ KOPYALANABİLİR HALİ)
7332 Sayılı Yeni Kanun ile Mevcut Kanuna Eklenen GEÇİCİ 3. Madde Yasaklı Irk Sahiplerine NELER GETİRİYOR?
(Maddenin tamamı yazının en altında)
 1. Birincisi hayvanlarınızı 9 Ocak’a kadar KISIRLAŞTIRACAKSINIZ, Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine gidip kaydettireceksiniz. Kayıt belgesini alacaksınız. Eğer bunu yapmazsanız 9 Ocaktan sonra 11.000 tl para cezası kesilecek, hayvanlarınıza el koyup belediyelerin ölüm kampı barınaklarına gönderilecek.
 2. İkincisi, hayvanlarınızı kapınızın önüne bile tasmasız ve ağızlıksız olarak çıkarmayacaksınız. Tasmalı ve ağızlıklı bile olsa parklar ve insan yoğun yerlere hayvanlarınızı asla götürmeyceksiniz.(BU ŞU ANDA GEÇERLİ, YANİ KANUN ÇIKTIĞINDA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ)
 3. Hayvanlarınızı tasmasız ve ağızlıksız çıkartırsanız ve kalabalık yerlere de götürürseniz, 11.000 tl idari para cezası kesiliyor. Bütün bu yasaklara UYMAMANIN tekrarı halinde ikinci kez 11.000 tl ceza kesiliyor ve hayvanınıza el konup belediyelerin ölüm kampı barınaklarına gönderiliyor.
HAYVANLARINIZIN KATİLİ olmamak için yasayı iyi öğrenin ve bu hususları yerine getirin.
9 Ocağa kadar kısırlaştırıp kaydını yaptırın, tasmasız ağızlıksız gezdirmeyin, kalabalık yerlere götürmeyin.
Sorularınız olursa bize yazıdaki telefonlarımızdan iletin.
-------------------------------------------
Nesrin Çıtırık / HayKonfed Başkanı (05334458803)
Başkan Yardımcısı Haydar Özkan 0 506 287 71 45
Başkan Yardımcısı Nihal Erkoç 0 541 693 25 35
Koordinatör ve Temsilci Tülay Danacıoğlu 0 538 519 44 34
=======================.
________________
7332 Sayılı Yeni Kanun’daki MADDE 15 ile – 5199 sayılı Kanuna aşağıdaki 3. GEÇCİ MADDE eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 3 – 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (1) bendi uyarınca, tehlike arz eden hayvanların belirlenmesine ilişkin Bakanlıkça yapılacak düzenleme yürürlüğe konuluncaya kadar; Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio türlerini veya bunların melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, takas eden, sergileyen, hediye eden ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapana hayvan başına on bir bin Türk lirası idarî para cezası verilir. Bu hayvanlara el konulur ve bu hayvanlar belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülür.
Birinci fıkra kapsamına giren hayvanları bu madde yürürlüğe girinceye kadar sahiplenmiş olanlardan, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde hayvanlarını kısırlaştıran ve buna dair belgeyle birlikte Bakanlığa başvurarak veri tabanına kayıt ettirenler hakkında, birinci fıkrada veya 28 inci maddenin birinci fıkrasının (j) bendinde öngörülen idari yaptırım hükümleri uygulanmaz.
Kısırlaştırma işlemi için maddenin yürürlüğe girmesinden önce gebe kalmış hayvanların doğum yapması, yavruların dört aylık olması beklenir.
Bu hayvanların ölümü halinde Bakanlığa bilgi verilir ve kayıttan düşürülür.
Kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan bu hayvanlar kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamaz, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklarına sokulamaz. Ağızlık ve tasma takma zorunluluğu ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere ve çocuk oyun alanları ve parklarına girme yasağı maddenin yürürlüğe girmesiyle birlikte uygulanmaya başlanır. Bu fıkra hükümlerine aykırı hareket edenlere, on bir bin Türk lirası idarî para cezası verilir. Bu fıkrada belirtilen yasaklara aykırılığın tekrarı halinde, idarî para cezası verilir ve hayvanlara el konulur ve hayvan, konulabileceği bakımevi bulunan en yakın belediye tarafından hayvan bakımevine götürülür.
Bu madde kapsamında hayvan sahibi olanlar, hayvanlarını en yakın bakımevine bırakabilirler. Bu hayvanların sokağa terki halinde otuz bin Türk lirası idarî para cezası verilir.
Yerel yönetimler tarafından kurulan hayvan bakımevleri, bu madde uyarınca teslim edilen hayvanları kabul etmek zorundadır.
Bu Kanun uyarınca çıkarılacak yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yürürlüğe konulur.”
Genel İçerik
Tavport Ayrıcalıklı, hızlı ve güvenli online seyahat sitesi
Her Rezervasyon
Hayvan Dostlarımızı
Sevindiriyor!
Omron Endüstriyel Otomasyon
Hayvan Refahını
Sağlamak İnsanlık
Görevidir.
haykonfed.org
crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram