14- “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca” Genelge Yayınlandı ve 81 İlin Valiliğine Yollandı.

Tarih: 25/04/2022

Değerli Hayvanseverler,

1-) Bu gün  SAHİPSİZ VE TEHLİKELİ HAYVANLAR için “ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞINCA” Bakan Sn Murat Kurum imzası ile genelge yayınlandı ve 81 ilin valiliğine yollandı.  Genelge büyük ölçüde yeni çıkan 7332 sayılı kanundaki hususları içeriyor ve Belediye Kanunu ve Hayvanları Koruma Kanununa da dayandırılıyor, incelediğimiz kadarı ile.

2-) Biz aşağıda büyük harfler ile maddeleri kanun ile karşılaştırarak görüşlerimizi yazdık. Pek çok maddesi 7332 sayılı kanun ile bire bir aynı.

3-) Herkes endişeli olduğu için vurgulamak isterim, bu genelgede kesinlikle hayvanların bulundukları ortama bırakılması yer alıyor. Ek olarak sokaklardaki hayvanlar için belediyelerin besleme yapacakları noktaları tarif ediyor. Genelgeyi okuduğunuzda göreceksiniz.

4-) KISIRLAŞTIRILMA REHABİLİTASYON kavramı içinde vurgulanıyor.

5-) GÖNÜLLÜ Kuruluşlar ile çalışılmasını önemle vurguluyor.

BELEDİYELERE İLK KEZ bu kadar AÇIK BİR ŞEKİLDE CEZAİ HUKUKİ İŞLEM UYGULANACAĞINI İÇERİYOR.

6-) Kanunda verilen 2-3 yıl bakımevi kurma süreleri için daha kısa zamanda yapılması yer alıyor.
SOSYAL MEDYADA renklendirme yapılmadığı için bizim düşüncelerimiz ve yasa ile karşılaştırmalı yorumlarımızı  BÜYÜK HARF İLE ARALARA GİREREK YAZDIK.
Genelgeyi daha detaylı incelemeye devam ediyoruz ama, tepkilerin dikkate alındığını düşünüyorum.
ALLAH HEPİMİZİN VE HAYVANLARIN YARDIMCISI OLSUN.

Nesrin Çıtırık /// HayKonfed Başkanı
ARALARA BÜYÜK YAZDIM…

https://www.facebook.com/953915024622832/posts/5254097734604518/

===========================================
Genelgenin konusu: "Sahipsiz ve Tehlike Arz Eden Hayvanlar Hakkında"

Bilindiği üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununda çevre ve çevre sağlığı hizmetleri ile ilgili görev ve sorumluluğu ile belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunma yetki ve imtiyazı belediyelere tevdi edilmiştir. Diğer taraftan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda 9.7.2021 tarihli ve 7332 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler uyarınca belediyelerimize gönüllü kuruluşlarla iş birliği içinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlama, eğitim çalışmaları yapma, ayrıca ilgili belediye meclisinin uygun görmesi halinde hayvan hastanesi kurma görevi verilmiştir.

HAYVAN SEVERLERE BİLGLENDİRME: HEM 5393 SAYII BELEDİYE KANUNU ÇERÇEVESİNDE VE HEM DE 5199 GEREĞİ GÖREVİN BELEDİYELERE TEVDİ EDİLDİĞİNİ DAHA GÜÇLÜ VURGULUYOR. AYRICA KANUNLARA ATIFTA BULUNARAK GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR İLE İŞBİRLİĞİNİ DE TEKRAR VURGULUYOR.

Bu bakımdan belediyelerimizce son dönemde insan yaşamını tehdit eden sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili önlemler kapsamında;

1- 5199 sayılı Kanun uyarınca üretimi, sahiplenilmesi, sahiplendirilmesi, barındırılması, beslenmesi, takas edilmesi, sergilenmesi, hediye edilmesi ve ülkemize girişi, satışı ve reklamı yasak olan tehlike arz eden hayvanlar (Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully) ile ilgili belediyelerimizce denetimlerin 7/24 esasıyla yapılması; bu hayvanlardan sahiplenilmemiş olanlara ilgili birimler ve kolluk kuvvetleri ile iş birliği içinde el konulması ve belediyelerimizce hayvan bakımevine götürülerek rehabilite edilmesi ve bakımevlerinde tutulması,
HAYVAN SEVERLERE BİLGİLENDİRME 1: ZATEN İLGİLİ KURUM DKMP VE POLİS İLE EL KONUYORDU.

2- Tehlike arz eden bu hayvanlardan 5199 sayılı Kanunda ve Tarım ve Orman Bakanlığının 7.12.2021 tarihli ve 2021/48 sayılı Genelgesinde gösterilen usulde sahiplenilmiş olanlar bakımından ise ağızlık ve tasma takma zorunluluğu ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere ve çocuk oyun alanları ve parklarına girme yasağına kati suretle uyulmasının sağlanması; bu yasağın ikinci defa ihlalinde ise bu hayvanlara ilgili birimler ve kolluk kuvvetleri ile iş birliği içinde el konulması ve bu hayvanların hayvan bakımevine götürülerek rehabilite edilmesi ve bu bakımevlerinde tutulması,
HAYVAN SEVERLERE BİLGİLENDİRME 2: BU ZATEN 7332 SAYILI KANUN İLE MEVCUT 5199 SAYILI KANUNA “GEÇİCİ MADDE (3)” OLARAK KONMUŞTU. KANUNUN GEÇİCİ MADDESİNİ TEKRAR YAZMIŞ. BU KANUN ÇIKMADAN ÖNCE SAHİPLENİLMİŞ OLANLARIN KAYIT EDİLMESİ İÇİN TANINAN 6 AYLIK SÜRE İÇİNDE SAHİPLENİLMİŞ OLANLARI KAPSIYOR.

3- Tehlike arz eden bu hayvanların sahiplerinin kendi istekleri ile en yakın bakımevine bırakılmak istenmesi halinde taleplerinin geciktirilmeksizin yerine getirilerek rehabilite edildikten sonra bakımevlerinde tutulması,
HAYVAN SEVERLERE BİLGİLENDİRME 3: BU DA GEÇİCİ MADDE 3 TE VAR.

4- Sahipli veya sahipsiz olması fark etmeksizin tehlike arz eden hayvanlarla ilgili birimler ve kolluk kuvvetleri ile iş birliği içinde denetimlerin sıklaştırılarak herhangi bir mağduriyete veya suistimale mahal verilmemesi,
HAYVAN SEVERLERE BİLGİLENDİRME 4: YASAKLI IRK DENETİMLERİNİN ARTIRILACAĞINI SÖYLÜYOR. ZATEN ÖNCEDEN DE KOLLUK KUVVETLERİ İLE MÜDAHALE EDİLİYORDU.

5- Hayvan barınaklarına getirilen sahipsiz hayvanların tedavi ve parazit mücadelesinin yapılması, aşılanması, kısırlaştırılması ve dijital kimliklendirme yöntemleriyle işaretlenmesi yoluyla rehabilitasyonunun yapılması,
HAYVAN SEVERLERE BİLGİLENDİRME 5: BU DA HEM ESKİ KANUNDA HEM DE 7332 SAYILI KANUNDA VAR. BURADA YENİ OLARAK EKLENEN DİJİTAL KİMLİKLENDİRME.

6- Bakımevlerinde rehabilite edilen hayvanların ilgili veri tabanına kaydedilmesi ve rehabilite edilmeden hiçbirinin alındıkları ortama bırakılmaması,
HAYVAN SEVERLERE BİLGİLENDİRME 6: YENİ KANUNDA REHABİLİTASYON MUĞLAK İFADE OLMAKTAN KURTARILMIŞ, KISIRLAŞTIRMA REHABİLİTASYON İÇİNDE TANIMLANMIŞ VE  AYRICA TEK TEK TANIMLANMIŞ. 7332 SAYILI KANUN MADDE 1 “p) Rehabilitasyon: Sahipsiz hayvanların tedavi ve parazit mücadelesinin yapılmasını, aşılanmasını, kısırlaştırılmasını ve dijital kimliklendirme yöntemleriyle işaretlenmesini,”
BURADA ÖNEMLİ OLAN “KISIRLAŞTIRMAYI” REHABİLİTASYON TANIMI İÇİNE KOYMASI VE “KISIRLAŞTIRMA OLMADAN ALINDIKLARI ORTAMA BIRAKILMAMASINI DA” YAZIYOR. BURADA ÖNEMLİ İFADE, ALINDIĞI ORTAMA BIRAKILMASINI KABUL EDİYOR VE KISIRLAŞTIRMA KOŞULUNU REHABİLİTE ADI ALTINDA KOYUYOR. BU KOŞUL ZATEN ESKİ YASADA DA VARDI.

7- Henüz rehabilite edilmemiş sahipsiz köpeklerin, belediyelerce hayvan bakımevlerinde veya geçici ünitelerde kısırlaştırılarak veri tabanına kaydedilmesi; geçici ünitelerde yapılan kısırlaştırmalar sonrasında, hayvanların alındıkları ortama bırakılmadan önce sağlıklarına kavuşmaları için gerekli tedbirlerin alınması,
HAYVAN SEVERLERE BİLGİLENDİRME 7: BU MADDE DE 7332 SAYILI KANUNDA AYNEN VAR. YENİ YÖNETMELİK ÇIKMADIĞI İÇİN BAKIMEVİ İLE GEÇİCİ ÜNİTE ARASINDAKİ FARK NET DEĞİL. AMA BAKANLIKTAN VERİLEN BİLGİ KÜÇÜK BELEDİYELERDE GEÇİCİ ÜNİTE KISIRLAŞTIRMA AĞIRLIKLI OLARAK TARİF EDİLECEKMİŞ. HAYVANLARIN HASTA KÖTÜ DURUMDA BIRAKILMASI ŞİKAYETLERİ İÇİN SAĞLIKLARINA KAVUŞMALARI İÇİN TEDBİRLER ALINSIN DİYOR. BU MADDEDE DE “ALINDIĞI ORTAMA BIRAKILMADAN ÖNCE” DİYEREK BIRAKILMALARINI KABUL ETMİŞ OLUYOR.

8- Belediyelerimizin sahipsiz hayvan toplama ekibinin çalışması veya herhangi bir ihbar sonucu sahipsiz hayvanların tespiti halinde bu hayvanların barınaklara götürülmesi, hayvan bakımevi kurma zorunluluğu bulunmayan belediyelerimizin ise en yakın bakımevine götürüp teslim etmesi,
HAYVAN SEVERLERE BİLGİLENDİRME 8: BU DA 7332 SAYILI KANUNDA EK 1 MADDEDE VAR. CÜMLENİN BAŞINDAKİ TOPLAMA EKİBİ VE İHBAR KISMINI EKLEMİŞ. KANUNDA BELEDİYELERCE DİYOR, BURADA TOPLAMA EKİPLERİNE VURGU YAPMIŞ.

9- 5199 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca belediyelerin bütçelerinden ayırmak zorunda olduğu kaynağın sahipsiz hayvanların kısırlaştırma işlemlerinin yürütülmesi amacına yönelik kullanılmasına önem verilmesi; konuyla ilgili belirlenen oranlar asgari oranlar olduğundan belediyelerimizce konunun önemine binaen hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, malî durum ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak bu payların daha yüksek oranlarda belirlenmesine öncelik verilmesi,
HAYVAN SEVERLERE BİLGİLENDİRME 9: BU DA 7332 SAYILI KANUNDA OLAN BÜTÇEDEN KAYNAK AYRILMASINDAKİ PAYLARI YÜKSELTİN DİYOR.

10- Sahipsiz hayvanlardan yiyecek bulmakta zorlananlar için konutlar ve insan ikametine mahsus diğer yerler ile trafik güvenliğini tehdit etmeyecek noktalarda düzenli olarak hayvanlara uygun, çabuk bozulmayan yiyecek ve su bulundurulması,
HAYVAN SEVERLERE BİLGİLENDİRME 10: BENCE BU MADDE SOKAKLARDA HAYVAN VARLIĞINI BİR KEZ DAHA VURGULUYOR VE BELEDİYELERE BESLEME NOKTALARINA ÇABUK BOZULMAYAN YİYECEK VE SU BULUNDURULMASINI GETİRİYOR. BURADA “KONUTLAR VE İNSAN İKAMETİNE MAHSUS YERLER İLE TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHDİT ETMEYECEK NOKTALAR” OLARAK YER TANIMLIYOR. ZATEN ŞİMDİ DE BELEDİYELER BESLEME ODAKLARINI KOYARKEN BUNLARA DİKKAT EDİYOR. KONUT VE İNSAN İKAMETİ DIŞINDAKİ YERLER İÇİN BİR KOŞUL GETİRMİYOR DİYOR. BİR DÖNEM İNSANLARIN OLDUĞU YERLER VS VS DİYE KONUŞULMUŞTU. BURADA KONUT VE İKAMET ETMEK DIŞI DİYEREK BENCE SIKINTISIZ BİR TANIM YAPMIŞ.

11- Sahipsiz hayvanların beslenmesi amacıyla, bölgesinde bulunan gıda üretimi veya tüketimi faaliyetiyle iştigal eden yerlerde oluşan hayvan beslemeye elverişli besin maddelerinin toplanarak bunların hayvanların tüketimine uygun hale getirilmesi için gerekli çalışmaların yürütülmesi,
HAYVAN SEVERLERE BİLGİLENDİRME 11: CUMHURBAŞKANININ İFADE ETTİĞİ MAMA YAPIMINI DA BU MADDE KAPSIYOR. AMA BURADA HAYVAN BESLEMEYE UYGUN HALE GETİRİLMESİNİ GIDALARIN TEMİZLENİP AYIKLANMASI OLARAK DA ALGILAYABİLİRİZ.

12- Bakımevlerinde bulunan sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi için ilân panoları ile internet ortamı ve diğer uygun görülen yayın organlarında duyuru yapılması,
HAYVAN SEVERLERE BİLGİLENDİRME 12: BU ESKİ YASADA DA VARDI. ALAN BİRAZ DAHA GENİŞLETİLMİŞ.

13- Sahipsiz hayvanlarla ilgili icra edilecek faaliyetlerde il hayvanları koruma kurulu ile eşgüdüm ve gönüllü kuruluşlarla iş birliği içinde hareket edilmesine özen gösterilmesi,
HAYVAN SEVERLERE BİLGİLENDİRME 13: BU 7332 SAYILI YASA İL HAYVAN KORUMA KURULLARINI BİRAZ DAHA ETKİLİ VE İŞLEVSEL HALE GETİRİYOR VE BURADA DA BELEDİYELERE HKK lar ile EŞGÜDÜM İÇİNDE VE GÖNÜLLÜLER İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE HAREKET EDİLMESİNİ TEKRAR VURGULUYOR.

14- Hayvan bakımevlerinin kurulması ve işletilmesi ile ilgili bedelsiz taşınmaz tahsisi dâhil Bakanlığımız görev ve yetki alanında kalan hususlarda Bakanlığımızca gerekli destek ve kolaylık sağlanacak olup bu doğrultuda belediyelerimizin süreci Bakanlığımızla iş birliği içinde yürütmesi,
HAYVAN SEVERLERE BİLGİLENDİRME 14: HAYVAN BAKIMEVLERİNİ KURULMASI İÇİN BAKANLIĞIN DESTEK VE KOLAYLIK SAĞLAMASINI SÖYLÜYOR.

15- Belediyelerimizce hayvan bakımevlerinin bir an önce yapılması,  personelin temin edilmesi ve tefrişi ile ilgili varsa eksikliklerin hızlıca giderilmesi ve hayvan bakımevlerinin tam kapasitede hizmet vermesinin sağlanması,
HAYVAN SEVERLERE BİLGİLENDİRME 15: YASANIN TANIDIĞI 2-3 YIL BEKLENMEDEN BAKIMEVLERİNİN DAHA ÇABUK YAPILMASINI, PERSONEL TEMİN EDİLMESİNİ EKSİKLERİN ACİLEN GİDERİLMESİNİ VE TAM KAPASİTE HİZMET VERİLMESİNİ İÇERİYOR. ZATEN BİZİM İSTEKLERİMİZ DE BAKIMEVİ OLMAYAN 1200 BELEDİYENİN BAKIMEVİ KURMASI VE KISIRLAŞTIRMA YAPMASI İDİ.

16- İlgili Kanunlar ve bu Genelge kapsamında kendilerine tevdi edilen görev ve sorumlulukları yerine getirmediği veya bunlara aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen belediyelerin hukuki ve/veya cezai sorumlulukları doğacağından, belediyelerimizce konuyla ilgili görev ve sorumlulukların titizlikle ve öncelikle yerine getirilmesi,
HAYVAN SEVERLERE BİLGİLENDİRME 16: BU GENELGEDE YAZILANLARIN VE AYRICA BELEDİYE KANUNU  VE HAYVANLARI KORUMA KANUNUNUN VERDİĞİ GÖREVLERİ YAPMAYAN BELEDİYELERE, BU ÇOK ÖNEMLİ “VEYA AYKIRI FAALİYETTE BULUNDUĞU” TESPİT EDİLEN BELEDİYE İÇİN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK OLACAĞINI SÖYLÜYOR. BENCE İLK KEZ BELEDİYELER İÇİN CEZAİ İŞLEMDEN AÇIKÇA BAHSEDİLİYOR. BUNU ÇOK ÖNEMLİ BULUYORUM

17- Belediyelerimizce bu genelge hükümlerinin uygulanmasında alınacak tedbirlerle sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanların yaşama hakkının ihlal edilmemesi, bununla beraber son dönemde bu hayvanların sebep olduğu ve insan yaşamını tehdit eden üzücü hadiselerin tekrar yaşanmaması ve vatandaşlarımızın bilhassa çocuklarımızın can güvenliğinin temini amacıyla bu tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa kesinlikle mahal verilmemesi,
HAYVAN SEVERLERE BİLGİLENDİRME: BURADA ÖNEMLİ BİR HUSUS VAR. HEM SAHİPSİZ HAYVANLARIN HEM DE TEHLİKELİ SINIFINDA GİREN HAYVANLARIN YAŞAMA HAKKI İHLAL EDİLMEMESİ… DİYOR. BU ÇOK ÖNEMLİ. BARINAKLARDA BU YASAKLI IRKLARI ÖLÜME YOLLUYORSUNUZ SÖYLEMİ BENCE ETKİLİ OLMUŞ. AMA YASAKLI IRKLARA YÖNELİK TEDBİRLERİN DE DAHA SIKI ALINMASI SÖZ KONUSU. BUNUN İÇİN BÜTÜN YASAKLI IRK SAHİPLERİNİN DIŞARI ÇIKIŞ KURALLARINA SIKI BİÇİMDE UYMASINI TAVSİYE EDERİM.

Hususunda bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

Nesrin Çıtırık
HayKonfed Başkanı:   05334458803

-------------------------------------------------------------
Başkan Yard. Funda Bayrı Ersoy:  0532 615 43 37

--------------------------------------------------------------
Başkan Yard. Haydar Özkan: 0 506 287 71 45

--------------------------------------------------------------
Başkan Yard. Nihal Erkoç : 0 541 693 25 35

--------------------------------------------------------------
Koordinatör Temsilci Tülay Danacıoğlu: 0 538 519 44 34

Genel İçerik
Tavport Ayrıcalıklı, hızlı ve güvenli online seyahat sitesi
Her Rezervasyon
Hayvan Dostlarımızı
Sevindiriyor!
Omron Endüstriyel Otomasyon
Hayvan Refahını
Sağlamak İnsanlık
Görevidir.
haykonfed.org
crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram