“Yeni Hayvanları Koruma Kanunu Yönetmeliği” Yürürlüğe Girmeden Önce Kamuoyuna Açıklanması ve Gönüllü STK ların ve Meslek Odalarının Görüşü Alınması için Baro Hayvan Hakları Komisyonlarının Destek Vermeleri Beklentimizdir.

“Yeni Hayvanları Koruma Kanunu Yönetmeliği” Yürürlüğe Girmeden Önce Kamuoyuna Açıklanması ve Gönüllü STK ların ve Meslek Odalarının Görüşü Alınması için Baro Hayvan Hakları Komisyonlarının Destek Vermeleri Beklentimizdir.

barolar_destek_verinizBARO HAYVAN HAKLARI KOMİSYONLARI, Lütfen DESTEK VERİNİZ,
Yeni çıkan 7332 Sayılı Kanun Kapsamında hazırlanan “Yeni Hayvanları Koruma Kanunu Yönetmeliği” yürürlüğe girmeden önce kamuoyuna açıklanması ve gönüllü STK ların ve meslek odalarının görüşü alınması için Baro Hayvan hakları Komisyonlarının destek vermeleri beklentimizdir.
Çünkü, 2004 te çıkan Hayvanları Koruma Kanunu’nun Yönetmeliğinin özellikle bakımevleri konusundaki maddeleri, hayvanlara bakım ve KISIRLAŞTIRMANIN önemi konusunda  bilgi ve tecrübesi olmayan bakanlık görevlileri tarafından MASA BAŞINDA gelişigüzel yazılmıştı.
DEĞERLİ HAYVAN SEVERLER,
Belediyeler “bakımevlerinin ölüm zulüm kampı olmasında, kısırlaştırma  ve tedavi yapılmamasında” bu yönetmelikteki, çoğu yanlış, eksik ve hayvanlar aleyhine olan maddeleri kullandılar.
Şu anda da DKMP nin görevlileri yine kapalı kapılar ardında, STK lar, Veteriner Hekim Odaları ve Üniversitelerin görüşünü almadan gizlice yönetmelik hazırlıyorlar.
Biz, yönetmeliğe yönelik taleplerimizi yazılı olarak Tarım Bakanlığına bildirip kamuoyuna da açıklarken, yürülüğe girmeden önce toplantı yapılarak görüşlerimizin alınması için mücadelemizi sürdüreceğiz.
İlk olarak yönetmelikteki Geçici Bakımevlerinin Çalışma Usül ve Esasları için, yüzlerce bakımevinde bulunmuş olan çok sayıda STK, YHKG ve Gönüllünün görüş ve önerisi ile taleplerimizi bakanlığa ilettik.
Lütfen sizler de kendi görüşlerinizi de ekleyip katılım sağlayınız.
Nesrin Çıtırık.
HayKonfed Başkanı.
===================================

NOT: Taleplerimiz ilgili küçük harf ile yazılı olan maddeye BÜYÜK HARFLER ile eklenmiştir.  Bütün BÜYÜK HARFLER bizim taleplerimizdir.

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Yönetmeliği

İKİNCİ BÖLÜM
Geçici Bakımevlerinin Çalışma Usul ve Esasları /Geçici bakımevleri kurulacak arazinin seçimi.
MADDE 22 – (1) Geçici bakımevleri kurulacak arazilerin seçiminde dikkat edilecek hususlar;
a) Bölgedeki rüzgâr, sel, yangın ve kötü hava şartları göz önünde bulundurulur.
b) Akarsu, göl, deniz ve sulak alanlardan, mezbaha, mandıra ve insan gıdası imâl eden iş yerlerine uzaklığı 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.
c) Ses ve kötü kokunun yayılmasını önlemek amacıyla yerleşim yeri dışında, ancak ulaşım kolaylığı olan yerler seçilir.
ç) Yol, su ve elektrik imkânları bulunan yerler seçilir.
d) Dere yatağı, dağ arası ve dik yamaç üzerinde olmamalıdır.
e) Geçici bakımevleri; hayvanların yaşamlarını olumsuz yönde etkileyecek kirletici atık veren tesisler ile çöp döküm alanları veya atık bertaraf tesisleri üzerinde veya yakınındaki arazilere kurulmamalı ve bu konuda 2872 sayılı Kanun ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınır.
f) Seçilen arazi, birinci ve ikinci sınıf tarım arazisi dışında olmalı, killi ve su yoğunluğu fazla olmamalıdır.
g) Özel çevre koruma bölgelerinde yapılacak geçici bakımevleri için Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığından uygun görüş alınır.

Geçici bakımevlerinde bulunması gerekli asgarî birimler
MADDE 23 – (1) Geçici bakımevlerinde, aşağıda belirtilen yapılar hayvan sayısı ile orantılı olarak; birbiriyle doğrudan bağlantılı olmayacak birimler halinde yapılır.

a) Birbirleriyle doğrudan bağlantılı olmayacak birimler şunlardır;
HAYVANLARIN KONACAĞI BÖLMELERDE HAYVAN İYİ YAŞAMI İÇİN ANA PRENSİPLER:
HER BÖLME YIKAMA SULARININ AYRI AYRI TAHİLYE EDİLDİĞİ IZGARALI OLUKLARIN OLDUĞU KAPALI VE AÇIK İKİ ARADAN GEÇMELİ İÇİ BÖLMEDEN OLUŞACAK
YIKAMA SIRASINDA HAYVANLAR KURU OLAN DİĞER İÇ BÖLMEYE GEÇECEKLER. ORASI YIKANIRKEN DE DİĞER YIKANMIŞ İÇ BÖLMEYE GEÇECEKLER.
AÇIK TERASLI KISIMLARIN ÜSTÜ YAZIN GÜNEŞ KIŞIN DA YAĞMUR KARDAN KORUNMASI İÇİN SUNDURMALI OLACAK.
TERASLAR BAHÇEYE BİTİŞİK İSE, PİS YIKAMA SULARININ BAHÇEYE DEĞİL BİR OLUK İLE BAHÇE DIŞINA TAHLİYESİ SAĞLANACAK.
TÜM BÖLMELERİ PARMAKLIKLARINDA HASTA TAKİP DOSYALARININ TAKILACAĞI MEKANİZMALAR OLACAK. PARMAKLIKLAR KIŞIN ŞEFFAF İNİP ÇIKMALI PLASTİK BRANDALAR  İLE KAPANARAK SOĞUKTAN KORUNACAK.
BÖLMELERİN BÜYÜKLÜĞÜ HAYVANIN KALIŞ SÜRESİNE GÖRE KOŞUP HAREKET ETMESİNİ SAĞLAYACAK BÜYÜKLÜKTE ÖLÇÜMLENDİRİLECEK.
BÖLMELERİN TEMİZLİĞİNİ YAPACAK GÖREVLİLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ÇERÇEVESİNDE RAHAT HAREKET EDEREK PİS SULARI RAHATÇA YIKAYACAĞI TEMİZLİK YAPACAĞI GENİŞLİK SAĞLANACAK.

1) Her hayvan için etolojik ihtiyaçlarına göre, HAYVANLARIN DOĞASINA UYGUN OLARAK KOŞUP HAREKET ETMESİNE İMKAN VERECEK yeterli büyüklükte kapalı ve açık bölmeler,

2) Karantina bölümü, SADECE KUDUZ ŞÜPHELİ VE TEMASLI HAYVANLARIN 10 GÜN MÜŞAHEDE İÇİN KONACAĞI BÖLMELER. BAŞKA HAYVNALAR İLE TEMAS ETMEYECEK ŞEKİLDE HAVALANDIRMA YAPMAYA UYGUN PENCERELİ AYDINLIK VE DIŞARIDAN BAKILDIĞINDA İÇİ GÖRÜLECEK ŞEKİLDE PARMAKLIKLI  -KAPISI OLACAK VE HAYVANIN RAHATÇA HAREKET EDECEĞİ BÜYÜKLÜKTE OLACAK. İÇERİDEN BİRBİRİNE GEÇİŞLİ İKİ İÇ BÖLMELİ OLACAK. YIKAMA VE TEMİZLİK SIRASINDA HAYVANLARI KURU OLAN BÖLMEYE GEÇECEKLER.) 

3) Hasta bakım bölümü
(a-POST OPERATİF ve TEDAVİ KAFESLERİ: AMELİYAT SONRASI PORST OPERATİF OLARAK KULLANILACAK TERCİHAN 2 VEYA 3 KATLI PASLANMAZ ÇELİKTEN YAPILMIŞ POST OPERATİF VE KATLI TEDAVİ KAFESLERİNİN KONACAĞI PENCERELİ HAVADAR VE ZEMİNİ KOLAY YIKANIR TEMİZLENEBİLİR YETERLİ BÜYÜKLÜKTE KOĞUŞ ODALAR OLACAK. HAYVALAR AMELİYAT SONRASI POST OP VEYA İLK TEDAVİ SÜRECİNİ BURADA GEÇİRECEK)

b- NEKAHAT BÖLMELERİ: İYİLEŞME SÜRECİNE GÖREN HAYVANLAR KOĞUŞLARDAKİ TEDAVİ KAFESLERİNDEN ALINIP NEKAHAT BÖLMELERİNİ KONACAK  BU BÖLMELER KAPALI BÖLÜM VE ÖNÜNDE AÇIK TERASTAN OLUŞACAK. KAPALI BÖLÜM İLE TERAS ARASINDA PİS SULARIN TAHLİYE EDİLECEĞİ IZGARALI OLUK OLACAK.
TERASIN SU TAHLİYESİ DE YİNE AYRI BİR OLUKTAN YAPILACAK. DOLAYISI İLE KAPALI BÖLÜM YIKANIRKEN HAYVANLAR TERASTA OLACAK PİS SU IZGARALI OLUKTAN TAHLİYE EDİLECEK.
TERAS YIKANIRKEN DE HAYVANLAR KAPALI BÖLÜMDE OLACAĞI TERASIN PİS SUYU DA TERASIN IZGARALI OLUĞUNDAN TAHLİYE OLACAK. HAYVANLAR HİÇ İR ŞEKİLDE ISLANMAYACAK PİS SULARA MARUZ KALMAYACAK
NEKAHAT BÖLMELERİNİN AÇIK KAPALI ALAN TOPLAM ASGARİ 20 METRE KARE OLMASI, TERAS BÖLÜMÜNÜN ÜSTÜNÜN DE SUNDURMA İLE KAPATILMASI GEREKLİDİR.

4) Yavrulu anne bölümü, (KÜÇÜK İÇ ODA VE ÖNÜNDE ÜSTÜ SUNDURMALI AÇIK TERASLI BÖLÜMÜ OLAN ODA VE TERAS ARASINDA YIKAMA SULARININ GİDECEĞİ IZGARALI OLUK OLACAK. TERASIN ÜSTÜNÜN SUNDURMA İLE KAPATILMASI GEREKLİDİR. HER BÖLÜM ASGARİ 20 METREKAREDEN OLUŞMALIDIR.

5) Hayvan müşahede bölümü (HAYVANLARIN BAKIMEVİNE KISIRLAŞTIRILMAK ÜZERE İLK GELİŞLERİNED KISIRLAŞTIRMA ÖNCESİ 10 GÜNLÜK SÜRE, AMELİYAT SONRASINDA İSE 7  GÜN KALACAĞI GEÇİŞLİ İKİ KISIMLI ASGARİ 20 METREKAREDEN OLUŞAN MÜHAŞEDE BÖLMELERİ, İÇ BÖLME VE TERASTAN OLUŞACAK.BÖLMELERİN PİS SU GİDERİ IZGARALI OLUKLARDAN YAPILACAK. HAYVALARIN İYİ YAŞAM KOŞULLARINDAKİ  İLKELER BURADA DA GEÇERLİ OLACAK..

6) Hayvanların yiyeceklerinin hazırlandığı mutfak bölümü. BU BÖLÜMDTE BÜYÜK KAZAN VE OCALARIN KONACAĞI GENİŞ SALONLAR OLACAK. KAZANLARIN VE DİĞER BULAŞKILARIN YIKANMASI İÇİN YIKAMA HAVUZLARI, YETERLİ ERZAK DOLAŞLARI, DİĞER MALZEMELER KONACAK GENİŞLİKTE OLACAK. MUTFAK BÖLÜMÜNDE DERİN DONDURUCULARIN ve mutfak malzemelerinin konacağı kiler odalar olacak.

b) Hayvanların bulunduğu birimden ayrı olacak birimler şunlardır;
BU BİRİME KLİMİK ADI VERİLECEK. TIBBİ TEKNİK VE İDARİ KOŞULLAR BAKIMEVİNİN BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE VETERİNER HEKİM ODALARININ GÖRÜŞÜ ALINARAK SAĞLANACAK.

1) Muayene odası, 2) Ameliyat odası BÖLÜMÜ ,3) İşçi odası,4) Duş, depo, tuvalet,5) Veteriner hekim odası, 6) İdare odası /BÖLÜMÜ. 7) İLAÇLARIN VE TIBBİ MALZEMELERİN KONACAĞI ODA, 8) TIBBİ EKİPMANLARIN KONACAĞI ODALAR,  9) MAMA VE ERKAZLARIN KONACAĞI DEPO
Geçici bakımevlerinde aranacak şartlar
MADDE 24 – (1) Geçici bakımevlerinde;
a) Geçici bakımevlerinin kurulması için ÖNCELİKLE VETERİNER HEKİMLER ODASINDAN GÖRÜŞ ALINARAK yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine göre izin alınması,

b) Hayvanların bilhassa operasyon öncesi ve sonrasında bakımlarının yapılacağı POST OPERATİF ve TEDAVİ BÖLMELERİNİN YÖNETMELİK MADDELERİNE UYGUN OLARAK HAYVANLARIN İYİ YAŞAM KOŞULLARINDAKİ İLKELER DOĞRULTUSUNDA hayvan müşahede birimlerinin kolay temizlenebilir malzemeden yapılması,
c) Müşahede bölümlerinin bölgenin hakim rüzgarlarına zıt yönde yapılarak hastalık etkenlerinin rüzgarla bakımevlerine taşınmasının engellenmesi, RÜZGARA KARŞI TEKNİK VE YAPISAL ÖNLEMLER ALINMASI  GEREKLİDİR. GENİŞ ALANLARDA TEL PARMAKLIKLAR ŞEFFAF BRANDALAR İLE KIŞIN SOĞUK VE RÜZGARDAN KORUYACAK ŞEKİLDE YAPILMALIDIR.

ç) Geçici bakımevlerinde bulunan hayvanların bulunduğu birimlerin DOĞURDAN GÜNEŞ IŞIĞINA MARUZ KALMADAN SIĞINACAK GÖLGELİKLER OLMALI  güneş alacak şekilde düzenlenmesi,
d) İdare odası, işçi odaları, duş ve tuvaletler, veteriner hekim odası, muayene odası ve ameliyat odasının KONUMLANDIRILMASINDA VETERİNER HEKİMLER ODASINDAN GÖRÜŞ ALINARAK , personel sağlığı açısından hayvanların bulunduğu yerden uzakta ayrı bir bölüm halinde yapılması,
e) Hayvanların bulunduğu birimlerde temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemeden yapılmış yemliklerin ve sulukların seçilmesi ve her hayvan değişiminden önce mutlaka dezenfekte edilmesi,

f) Geçici bakımevlerinin yıkanması ve temizliği için yeterli miktarda su bulunması ve zeminin temiz tutulması, birimler içindeki altlıkların hergün temizlenmesi ve en az beş günde bir kez dezenfekte edilmesi, YIKAMA SULARININ OLUKLAR İLE HAYVANLARI ISLATMAYACAK ŞEKİLDE TAHLİYESİ, BÖLÜMLERİN MUTLAKA İÇTEN GEÇİŞLİ İKİ İÇ BÖLÜMLÜ OLMASI, YIKAMA SIRASINDA HAYVANIN KURU YERE ALINMASI SAĞLANMALI, HAYVANLARIN YKANMALARDA ISLANMAMALARI ANA PRENSİP OLMALIDIR.
g) Hayvanların bulunduğu birimlerdeki kapılar, dışarıdan ve içeriden açılıp kapanabilecek şekilde kilit sistemli yapılması, içeride hayvan sayısı ile orantılı olarak kolay yıkanabilen ve dezenfekte edilebilen öncelikle plâstik malzemeden, temin edilemiyorsa ahşap malzemeden veya diğer malzemelerden ve yekpare olarak yapılmış altlıkların bulunması,
ğ) Geçici bakımevlerinde kimyasal dezenfektan ve benzeri maddelerle yapılan temizliğin hayvanlara zarar vermeyecek ve kalıntı bırakmayacak şekilde yapılması, BUNU YAPACAK ELEMANLARIN BU KONUDA EĞİTİM ALMIŞ OLMALARI
h) Geçici bakımevlerinin patojen mikroorganizmalara karşı ayda en az bir kez dezenfekte edilmesi ve Ek-3 teki Dezenfeksiyon Belgesinin geçici bakımevi sorumlusu ya da sorumlu veteriner hekim tarafından imzalanarak iş yerine asılması,
ı) Kafeslere konulan altlıkların her hayvan değişiminden önce dezenfekte edilmesi, PALET ALTLIKLARIN YEDEKLERİ OLMASI, YIKANDIKÇA YEDEĞİN HAYVAN ALTINA KONMASI

i) Geçici bakımevlerinin zemininde ve tabanında idrarın birikmesine meydan vermeyecek bir eğimin bulunması, ZEMİNİN DÜZ OLMASI, PİSLİK TOPLAMAMASI İÇİN GİRİNTİLİ ÇIKINTILI PÜRÜZLÜ OLMAMASI
j) Karantina odasının her şüpheli hayvan için ayrı bölmeler şeklinde yapılması, zeminin temizlik ve dezenfeksiyona uygun malzemelerle kaplanması, kapısının kilitli ve üzerinde gözetleme bölümünün bulunması ve mekanik olarak havalandırılmasının sağlanması, BU MADDE KUDUZ KONTROLÜ İÇİN HAYVANLARIN ZİNDAN GİBİ ODAYA KONMASINI, ÖNÜNE KAPIDAN EKMEK SU UZATMALARINI, HER YERİ KAPATMALARINI HAYVANIN HAVA BİLE ALAMAMASINA SEBEP OLUYOR. KARANTİNA ODASI SADECE DOĞRUDAN KUDUZ TEMASLI HAYVANLAR İÇİN OLMALI. BURADAKİ KOŞULLAR DA HAYVANLARIN İYİ YAŞAMI KOŞULLARINA UYGUN OLMALI.
k) Muayene ve ameliyat odalarının hayvanın muayene ve ameliyat yapılabilmesine olanak verecek şekilde düzenlenmesi, ayrıca gerekli alet ve ekipmanın bulundurulması,
l) Büyük hayvanlara günde en az bir öğün, HASTALARA, UYUZLARA, NEKAHAT DÖNEMİNDEKİLERE  ve MAĞDURLARA, ANNE KÖPEKLERE yavrulara ise günde en az iki öğün yiyecek verilmesi, yiyeceklerin günlük hazırlanması, günlük olarak tüketilmeyen yiyeceklerin uygun saklama koşullarında saklanması, yemek artıklarıyla hayvanların beslendiği geçici bakımevlerinde yiyeceklerin günlük olarak tüketilmesi ve gün boyunca yiyeceklerin hayvanların önünde bekletilmemesi, BİRDEN FAZLA HAYVAN BULUNAN BÖLMELERDE BAZI HAYVANLAR ÇOK YER BAZILARI KORKAKTIR VE AÇ KALIRLAR. BÖYLE BÖLMELERDE YEMEK KAPLARININ DİBİNDE AZ DA OLSA MAMA VEYA YEMEK KALMASI GEREKLİDİR. BU EN ZAYIF HAYVANIN BİLE YEMEK YEDİĞİNİ GÖSTERİR. HER ZAMAN TEMİZ VE SIK SIK DEĞİŞEN SU OLMALIDIR. AYNI KAPTAN EN FAZLA 6 HAYVAN YEMELİ, BUNA GÖRE YEMEK ODAĞI HESAPLANMALIDIR..

m) Geçici bakımevlerinin kapasitesi dikkate alınarak, öncelikle bakıma muhtaç olan hayvanların seçilmesi, ADI ÜSTÜNDE GEÇİCİ BAKIMEVLERİNDE KALICI HAYVAN BULUNMAMALIDIR. ÖZELLİKLE EL KONAN YASAKLI HAYVANLAR İÇİN AYRI BAKIMEVLERİ KURULMALIDIR. GEÇİCİ OLARAK TANIMLANAN BAKIMEVİNE KALICI OLARAK HAYVAN ALMAK YASAYA AYKIRIDIR. YÖNETMELİK YASAYI İHLAL ETMEMELİDİR..

n) Geçici bakımevlerinde çalışan tüm personelin hayvanlardan geçen hastalıklara karşı aşılanması, hayvan bakımı, eğitimi ve hastalıkları konusunda veteriner hekim tarafından bilgilendirilmesi, BAKIMEVİNE ELEMAN ALINIRKEN MUTLAKA HAYVAN SEVER OLMASINA MERHAMETLİ OLMASINA DİKKAT EDİLMELİ, ERKEK ELEMANLARIN YANINDA KADIN BAKICILAR DA İŞE ALINMALIDIR. O ŞEHİRDEKİ GÖNÜLLÜLERDEN MÜRACAAT EDENLER TERCİH EDİLMELİ, PSİKOLOGLAR TARAFINDAN KİŞİLİK TESTİNDEN GEÇİRİLMELİDİR.
o) Bakıcı personelin özel giysi, plâstik eldiven ve çizme giymesi,
ö) Şehir şebekesine bağlı su veya bu amaca yönelik yeterli kapasitede su deposunun bulunması,KESİNLİKLE ŞEHİR SUYU KULLANILMALIDIR. HİÇ BİR DEPO BİR BAKIMEVİNİN TEMİZLİĞİNİ HİJYENİNİ SAĞLAYAMAZ.
p) Su, şebeke suyu dışında başka bir kaynaktan temin ediliyorsa, suyun dezenfeksiyonu için gerekli tedbirlerin alınması, suyun bakteriyolojik ve kimyasal analizlerinin yaptırılması, sonuçlarının saklanması ve analiz değerlerine göre suyun kullanılması,

r) Geçici bakımevlerinde; karantina odası, hasta bakım odası, yavrulu anne odası, hayvan müşahede odası ile ameliyat odasında uygun ısıtma ve aydınlatma sisteminin bulunması, BAKIMEVİNİN HER YERİNDE TEDAVİ BÖLMELERİNDE, UYUZLU HAYVANLARIN CİLT HASTALIKLARI OLAN HAYVANLARIN BULUNDUĞU YERLERDE DE HAVALANDIRMA, AYDINLATMA VE ISITMA OLMALIDIR.

s) Hayvanların sürekli sıcakta ve soğukta kalmalarını önleyici tedbirlerin alınması, BAHÇELİ ALANLARDA KIŞIN KULLANILMAK ÜZERE PARMAKLIKLARIN ÜSTÜ ŞEFFAF BRANDALI PERDELER İLE ÇEVRİLMELİDİR. TÜM TEDAVİ BÖLMELERİNDE YAVRU HASTA BÖLMELERİNDE ÖZELLİKLE HAYVANLARIN KONDUĞU OPERASYON SONRASI BÖLMELERDE, KEDİ BÖLMELERİNİN TÜMÜNDE MUTLAKA ISITICILAR OLMALIDIR. BÖLMELERİN KAPALI ALANLARINDA MUTLAKA HAVALANDIRMA İÇİN PENCERE OLMALIDIR.
ş) Hayvanlar için kulübe sistemi benimsenmiş ise hayvan kulübelerinin metal olmayan öncelikle plastikten ya da tahtadan yapılmış olması, KULÜBELERİN TERCİHAN AHŞAP LAMBRİDEN YAPILMASI VE  TAHTA PALETLER ÜZERİNE KONMASI, BETON VEYA TOPRAKTAN GELECEK ISLAKTAN KORUYARAK KULLANIM SÜRESİNİ UZATACAKTIR. BAKIMEVİNDE KLÜBELER MUTLAKA SUNDURMA ALTINA KONMALIDIR. AÇIKTAKİ KLÜBELERE YAZIN GÜNEŞ KIŞIN DA KAR VE YAĞMUR GİREREK HAYVANLARA SIĞINACAK YER OLMAKTAN ÇIKMAKTADIR.
t) Tellerle bölünen açık alanlarda tel delik aralıklarının hayvanların yaralanmalarını önleyecek şekilde yapılması,
u) Geçici bakımevlerinin peyzajının yapılarak ağaçlandırılmasının sağlanması, AĞAÇLANDIRMANIN  HAYVANLARIN BULUNDUĞU ALANLARA GÖLGE VERECEK ŞEKİLDE YAPILMASI TÜM PEYZAJ HAYVANLARI İÇİN OLMALIDIR, İNSANLAR İÇİN DEĞİL.
ü) Geçici bakımevlerinde ölen hayvanların ölüm nedeni varsa ölmeden önce yapılan tahlil, uygulanan tedavi ve laboratuvar teşhisleri, yapılmışsa otopsi raporunun geçici bakımevi sorumlusu ya da sorumlu veteriner hekim tarafından Ek- 2 deki Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine işlenerek geçici bakımevinde muhafaza edilmesi,
v) Geçici bakımevlerinde 3285 sayılı Kanuna tâbi, ihbarı mecburî bir hastalık çıkması halinde, geçici bakımevi sorumlusu ya da sorumlu veteriner hekim tarafından durumun resmî makamlara haber verilerek yetkililerce alınacak yasal tedbirlerin uygulanması ve uygulattırılması,

y) Geçici bakımevlerinde bulunan hayvanların talep ve sorumluluklarını üstlendiklerini taahhüt etmeleri halinde, isteklilere verilmesi ve bu işlemlerin kayıt altına alınması, SAHİPLENDİRMELERİN GÖNÜLLÜLER İLE İLETİŞİM HALİNDE YAPILMASI VE SAHİPLENDİRİLEN HAYVANLARIN TAKİBİNİN YAPILMASI
z) Bu Yönetmeliğin 50 nci maddesine göre el konulan hayvanların belediyelere ait geçici bakımevlerinde gerekli kontrol ve müdahaleleri yapılarak sahiplendirilinceye kadar bakımının yapılması, BAKIMEVLERİNDE EL KONAN HAYVANLAR İÇİN ONLARIN DOĞALARINA UYGUN HAYVAN İYİLİĞİ KOŞULLARINI TAŞIYAN AYRI BÖLMELER YAPILMALI. AYRI BÖLMESİ OLMAYAN BAKIMEVLERİNE EL KONAN HAYVANLAR GÖTÜRÜLMEMELİ.HER BÖLME EN AZ 25 METREKAREDEN OLUŞMALI. İÇİNDE KLÜBESİ VEYA 10 METRE KARE GİBİ BİR KAPALI SIĞINMA ODASI OLMALIDIR.

aa) Geçici bakımevlerinde ticarî amaçla hayvan üretiminin yapılmaması, TİCARİ VEYA DEĞİL HİÇ BİR ŞEKİLDE HAYVAN ÜRETİMİNİN YAPILMAMASI
bb) Geçici bakımevlerini gezmeye gelen kişilerin kafeslerde bulunan hayvanlara doğrudan temasının ve ulaşmasının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması,
cc) Geçici bakımevlerinde en az bir adet veteriner hekim ve her yüz hayvan için en az bir adet hayvan bakıcısının bulunması, BU MADDE TÜMDEN DEĞİŞMELİ.DÜŞÜNÜN 1000 KÖPEĞE 10 BAKICI. FELAKETİN ÖTESİNDE OLUR. BELEDİYELERİ BUNU KULLANIYORLAR VE 2000 KÖPEK OLAN DEV BARINAKLARDA BİLE BİR VEYA İKİ VETERİNER, 8-10 BAKICI TUTUYORLAR. BU BİR FELAKET MADDESİ.

BAKIMEVLERİNİN 7/24 ÇALIŞMASI ESAS OLMALI. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 11172 VE 12867 SAYILI VE DİĞER GENELGELERİ DE BUNU HÜKMEDİYOR. BU ÇALIŞMA SİSTEMİNDE İSE 100 HAYVAN KAPASİTESİ OLAN BİR BAKIMEVİNDE BİLE 7/24 ÇALIŞMANIN SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN ASGARİ 4 VETERİNER HEKİM AKTİF OLARAK BAKIMEVİNDE ÇALIŞMALI. 100 HAYVAN KAPASİTESİNİ AŞTIĞI ZAMAN HER 50 HAYVAN İÇİN (BU DÖRT VETERİNER HEKİME EK OLARAK) BİR VETERİNER HEKİM İSTİHDAM EDİLMELİ.
DOĞRUDAN BÖLMELERE GİRİP TEMİZLİK VE HAYVANLARA BAKIM YAPAN BAKICILAR İSE, YİNE 7/24 ESASINA GÖRE 100 HAYVAN KAPASİTELİ BİR BAKIMEVİNDE 14 BAKICI OLMALI. SONRASINDA HER 25 HAYVAN İÇİN 1 BAKICI EKLENMELİDİR. BAKICILAR HAYVAN SEVEN DUYARI KİŞİLERDEN SEÇİLMELİDİR. BAKICILAR DIŞINDA ŞÖFÖRLER, MUTFAKÇILAR, GENEL TEMİZLİKÇİLER, TOPLAMA EKİBİ, AMELİYATHANE BAKICI EKİBİ OLMALIDIR. 

çç) Köpeklerin konulacağı birimlere veya kafeslerine birden fazla hayvanın konulmaması ancak mecburîyet varsa aynı mizaç ile fiziksel açıdan yapıları ve güçleri benzer hayvanların bir araya konulması ve hayvanların birbirlerine zarar vermesinin önüne geçilmesi,
ÇOK YANLIŞ VE HAYVANLARIN DOĞASINA ÇOK AYKIRI BİR MADDE. KÖPEKLER SOSYAL HAYVANLARDIR VE KENDİ ARALARINDA İLETİŞİMLERİ VARDIR. TOPLU YAŞARLAR DOĞALARINDA DA. MAĞDUR VE BARINAKTA SÜREKLİ KALMASI GEREKEN HAYVANLAR YETERLİ BÜYÜKLÜKTE KOŞUP HAREKETE EDEBİLECEKLERİ GENİŞ BAHÇELİ ALANLARA FİZİKİ YAPILARI VE DİĞER ÖZELLİKLERİNE GÖRE TOPLU OLARAK KONMALIDIR. SADECE TEDAVİ VE POST OP BÖLMELERİNE BİRDEN FAZLA HAYVAN KONULMAMASI OLABİLİR.
dd) Geçici bakımevlerinde özel kişi, kurum ve kuruluşlara ait hayvanlara tedavi hizmetlerinin gelirinin geçici bakımevinde kullanılması kaydıyla ve makbuz karşılığında verilmesi,
ee) Geçici bakımevlerinde oluşacak tıbbî atıkların, 2872 sayılı Kanun ve yürürlükteki ilgili mevzuatlar hükümleri çerçevesince bertaraf edilmesi,
ff) Hayvanların geçici bakımevi dışına çıkmasını engelleyici tedbirlerin alınması,
gg) Temizlik sularının uzaklaştırılabilmesi için yeterli eğime sahip olan toplama kanal sisteminin kurulması ve foseptiğin belediye tarafından çekilmesinin sağlanması, CİDDİ BİÇİMDE KANALİZAZYON yani LAĞIM SİSTEMİ İLE, BÜYÜK ÖLÇÜDE KAKALARDAN VE TÜYLERDEN OLUŞAN PİS VE ATIK SULARIN TAHLİYESİ EN ETKİLİ BİÇİMDE SAĞLANMALIDIR. LAĞIM SİSTEMİ BİR BARINAKTA EN ÖNEMLİ ALT YAPI SİSTEMİNİN BAŞINDA GELMELİDİR.
ğğ) Geçici bakımevlerinde temizlik artıklarının ve dışkılarının çöp kutusu içinde bulunan, dayanıklı ve yırtık olmayan, ağzı bağlanabilen naylon torbalar içine konulması ve kontrollü bir atık ünitesinde yakılarak yok edilmesi veya 2872 sayılı Kanun ve yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde bertarafının sağlanması  zorunludur.

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Yasa Tasarısı Çözüm ve Öneriler

TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Toplantısında HayKonfed Başkanı Nesrin Çıtırık 6. Madde Hükmünün Korunması ve Belediyeler Üzerinde İdari Yaptırım Olması Gerektiğine Değindi

TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonunda HayKonfed Başkanı Nesrin Çıtırık, 6.Madde’nin mutlaka korunması, belediyeler üzerinde kısırlaştırma ve kanunu uygulama konusunda bakanlığın idari yaptırımı olması, vahşet uygulayan belediye görevlilerinin de ceza kapsamına

Manşet

Belediye Bakımevlerindeki ÖLÜME MAHKUM Yasaklı Irklar İçin ÖNEMLE YAPILMASI GEREKENLER:

Yeni çıkan 7332 Sayılı Kanun’u bizzat yazan Mv. Prof Dr Yunus Kılıç ve Mv. Mustafa Yel, Tarım Komisyonu Toplantısında ve şimdi “Bakımevlerindeki el konmuş yasaklı ırklar sahiplerine verilecek, YASADA hiçbir

Şikayet ve Talep

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sn. Adil Karaismailoğlu, Yolcu Yanında Seyahat Etmesi Gereken Hayvanlar Bagaja Konuyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sn. Adil Karaismailoğlu,  Yönetmeliğe göre yolcu yanında KAFES İÇİNDE seyahat etmesi gereken hayvanlar, firma tarafından ZORLA kışın buz gibi, yazın boğucu, sıcak, havasız olan bagaja konuyor.