51. Belediyelerden Kedi Kısırlaştırma Ünitelerini Merkezi Yerlerde Kurmalarını Ekli Örnek Yasal Dayanaklı Yazıyı Yollayarak Talep Ediniz.

51. Belediyelerden Kedi Kısırlaştırma Ünitelerini Merkezi Yerlerde Kurmalarını Ekli Örnek Yasal Dayanaklı Yazıyı Yollayarak Talep Ediniz.

51. Belediyelerden Kedi Kısırlaştırma Ünitelerini Merkezi Yerlerde Kurmalarını Ekli Örnek Yasal Dayanaklı Yazıyı Yollayarak Talep Ediniz.
belediyeler_kedi_kisirlastirma_unitesi_kurmali51. BELEDİYELERDEN KEDİ KISIRLAŞTIRMA ÜNİTELERİNİ Merkezi Yerlerde Kurmalarını ekli ÖRNEK YASAL DAYANAKLI YAZIYI YOLLAYARAK TALEP EDİNİZ,
Adana Seyhan’da Kurulan Kedi Kısırlaştırma Merkezinin LİNKİNİ de BELEDİYENİZE YOLLAYINIZ:
Belediyeler zaten ölüm kampı olan barınaklarda iğrenç odaları kedi evi yapıp, orayı kedileri toplayıp yok etmek için kılıf olarak kullanıyor ve sözde KISIRLAŞTIRMALARI da bu ölüm kampı barınaklarda yapıyorlar.
Köpeklerin yaşam ortamları kediler için uygun değildir. Kısırlaştırma üniteleri de gönüllülerin kolayca ulaşacakları merkezi yerlere yapılmalıdır.
Çünkü belediye toplama ekipleri kedileri yakalayamaz. Bir kediyi ancak ona besleme yapan gönüllüsü yakalar. Bu nedenle ekteki ÖRNEK yazıyı baz alarak hem Valilik makamına hem de Belediyeye yazarak MERKEZDE KEDİ KISIRLAŞTIRMA ÜNİTESİ yapmasını talep ediniz.
Adana Seyhan Belediyesinin şehrin merkezinde yaptığı bu kedi kısırlaştırma merkezinin videosunu izleyiniz ve bunu da örnek gösteriniz.
https://www.facebook.com/1725130941058697/posts/2516796018558848/

https://www.facebook.com/nesrin.ciritik.adana/posts/1431134587049531

Nesrin Çıtırık/ HayKonfed Başkanı
===========================
BELEDİYEYE ÖRNEK MÜRACAAT YAZISI
======================
KONU: Kedilerin kısırlaştırma ve tedavisi için Kedi Kısırlaştırma Ünitesi yapılması talebimiz.
YASAL DAYANAK: 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Genel Hükümleri ve Madde 4 ilgili şıkları.
BİLGİ ve GEREĞİ İÇİN DAĞITIM: TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu, Valilik, DKMP Bölge ve İl Müdürlükleri, Belediye Meclis Üyeleri, Belediyeler, Kaymakamlıklar.

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA,

Şehrimizde GÖNÜLLÜLERİN KOLAYCA ulaşacakları MERKEZİ bir yerde KEDİ KISIRLAŞTIRMA ÜNİTESİ kurulmasını önemle talep ediyoruz.
Gerekçeler:
1. Belediye ekiplerinin KEDİLERİ YAKALAMASI çok zordur. Bir kediyi sadece onu besleyen gönüllüsü yakalar. Eğer gönüllülerin kolayca ulaşacakları merkezi yerlerde KEDİ KISIRLAŞTIRMA ÜNİTESİ olursa, gönüllü beslediği kediyi kolayca yakalar, merkeze getirir, kısırlaştırma sonrası da kendisi alarak sokağına bırakır.
2. Kediler kısırlaştırılmadığı için, kontrolsüz olarak çoğalmakta, bu artış hem şikayetlere sebep olmakta hem de bu hayvanlarla ilgilenen gönüllülerin tedavi-bakım-besleme ve kısırlaştırma gücünü zorlamaktadır. Sokağındaki 2 kediye mama veren bir gönüllü 1 yıla kalmadan 30-40 kedi ile baş başa kalmaktadır. Sayı artmaya devam etmektedir.
3. Bunun yanında apartmanlarda sitelerde ve toplu yaşam alanlarında kontrolsüz artış olduğunda, insanlar arasında da sorunlar yaşanmasına sebep olmaktadır.
4. Kediler, köpek havlama sesinden rahatsız olur. Havlayan köpeklerin kafesler arkasında olduğunu algılayamadıkları için, köpeklerle aynı bakımevlerine götürüldüklerinde sürekli korku içinde yaşarlar. Bu nedenle, kedilerin kısırlaştırılması, bakım ve tedavilerinin, köpeklerin bulunduğu bakımevlerinde olmaması gerekir.
5. Kediler, ihtiyaçları ve doğaları itibarı ile köpeklerden daha farklı hayvanlardır. Sınırlı ve kapalı toplu yaşam alanlarında, bağışıklık sistemleri çok güçlü olmadığı için kolay enfekte olurlar. Virütik hastalıklar kediler arasında daha kolay ve çabuk yayılar.
6. Kediler için, talebimiz olan KISIRLAŞTIRMA ÜNİTESİ nin onların türüne özgü koşulları içermesi Hayvanları Koruma Kanunu 4. Maddesinde de hükme
bağlanmıştır. Ayrıca, aynı maddenin (j) şıkkı gereğince gönüllü kuruluşlarla işbirliği hükme bağlanmış olması gereği gönüllülerin ulaşacağı yerlerde kurulması
esastır. (KANUN MADDE 4. – Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır: b) Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir. h) Hayvanların türüne özgü şartlarda bakılması, beslenmesi, barındırılma ve taşınması esastır. j) Yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve hastaneler kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlamaları ve eğitim çalışmaları yapmaları esastır.)

Müracaatımıza temel teşkil eden hayatın olağan akışı koşulları ve Hayvanları Koruma Kanunu’nun 4. Maddesi gereğince, belediyenizce, sahipsiz kedilerin kısırlaştırılması ve tedavileri için, şehir merkezinde GÖNÜLLER için ulaşımı kolay bir park veya uygun alana, kedilerin uzun zaman beklemeden, tıbbi ve yasal süresi içinde hemen kısırlaştırılacakları etik ve tıbbi koşulları taşıyan KEDİ KISIRLAŞTIRMA ÜNİTESİ yapılmasını talep ediyoruz.

Müracaatımıza ilişkin 4982 Sayılı Bilgi Edinme Yasası gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla rica ederiz.
İSİM, TC KİMLİK..

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Belediye ile Sorunlarda Yasal Bilgilendirme

27. VALİLİK ve BELEDİYEYE: Belediye Zabıtasının Sahipli-Sahipsiz Hayvana Müdahalesi YASAYA Aykırıdır.

BAZI kanun tanımaz Belediye Başkanları, ZABITAYI adeta KİRALIK KATİL olarak kullanmakta, sahipsiz hayvanları ZABITAYA toplatıp yok ettirmekte, sahipli hayvanlar için de zabıtayı kapıya yollamaktalar. Onları besleyen gönüllülere de baskı yaptırtmakta,

Belediye ile Sorunlarda Yasal Bilgilendirme

26. İçişleri Bakanlığı İL ÖZEL İDARESİ ve BELEDİYE HİZMETLERİNDE GÖNÜLLÜ KATILIM YÖNETMELİĞİ GEREĞİ BELEDİYE veya İL ÖZEL İDARESİNDEN TALEPLERİMİZ:

İçişleri Bakanlığı İL ÖZEL İDARESİ ve BELEDİYE HİZMETLERİNDE GÖNÜLLÜ KATILIM YÖNETMELİĞİ GEREĞİ BELEDİYE veya İL ÖZEL İDARESİNDEN TALEPLERİMİZ: İçişleri Bakanlığı İl Özel İdaresi ve Belediye hizmetlerinde Gönüllü Katılım Yönetmeliğinin ÇOK

Belediye ile Sorunlarda Yasal Bilgilendirme

25. BİR BAKIMEVİNİN NASIL OLMASI GEREKTİĞİNİ BİLMEDEN, hayvanlar için DOĞRUSUNU nasıl isteyeceğiz?

BİR BAKIMEVİnin NASIL OLMASI GEREKTİĞİNİ BİLMEDEN, hayvanlar için DOĞRUSUNU nasıl isteyeceğiz? Bu nedenle, yüzeysel gözlemler ile yaptığımız bakımevi ziyaretlerimizin hayvanlara büyük faydası olmuyor.  Biz bilmediğimiz için de, belediyeyi doğru biçimde