TBMM’de STK’ların Katılımları ile 8,5 Saat Süren “Görüş Alma” Toplantısı Yapıldı.

TBMM’de STK’ların Katılımları ile 8,5 Saat Süren “Görüş Alma” Toplantısı Yapıldı.

Hayvan Hakları Kanun teklifinde gelinen son aşamaya ilişkin 11.03.2021 tarihinde TBMM’nde Ak Parti Grup Başkan Vekili Sn Özlem Zengin başkanlığında, Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Başkanı Sn. Mustafa Yel, Tarım Komisyonu Başkanı Sn. Yunus Kılıç, araştırma komisyonu üyesi ve aynı zamanda Ankara Milletvekili Sn. Zeynep Yıldız, komisyon üyesi ve İstanbul Milletvekili Sn. Serap Yahşi, gönüllü ve STK’ların katılımları ile 8,5 saat süren “görüş alma” toplantısı yapıldı.
Konfederasyon olarak bir önceki gün Ankara’da Tarım Orman Bakanlığı bürokratları ile yaptığımız 5.5 saatlik toplantıda ve dün, bütün STK ve gönüllülerin katılımı ile mecliste yapılan bu toplantıda sunduğumuz “SAHİPSİZ ve SAHİPLİ HAYVANLARA” İLİŞKİN ANA TALEPLERİMİZ:

1. HAYVANLARIN YAŞADIKLARI YERLERDE YAŞAM HAKKININ KORUNMASI: 6. maddenin aynen muhafaza edilmesi ve başka maddeler ile delinmemesi,
2. BELEDİYE BAŞKANLARINA VE GÖREVLİLERE SORUŞTURMA AÇILMASI: Başta KISIRLAŞTIRMA ve TEDAVİ için her belediyenin KENDİ KISIRLAŞTIRMA ve TEDAVİ MERKEZİNİ kurma görev tanımlarının kanunda net biçimde yer alarak bu görevleri yerine getirmeyip kanunu uygulamayan belediye başkanları ve görevliler hk görev ihmalden soruşturma açılması.
3.Belediye SINIRLARI DIŞINA hayvan çıkarılmasının YASAKLANMASI: Belediyeler kısırlaştırma yapmaz, hayvanlar çoğalıp vatandaş şikayet edince, toplayıp başka şehirlere kırsala dağlara çöplüklere atar, bir kısmını da toplarken öldürür. Hayvanlar atıldıkları yerlerde hızla üremeye devam ederler. Bu katliam ve üreme döngüsünün son bulması için belediyelerin KENDİ SINIRLARI DIŞINA hayvan çıkarması YASAKLANARAK kanunen hükme bağlanmalıdır.
4. Büyük MERKEZİ DEV BAKIMEVLERİNİN YASAKLANMASI:   Belediyelerin büyük barınaklara kısırlaştırmaya götürme adı altında, başka şehirlere, kırsala, dağlara ve ormanlara hayvan atmalarına KILIF olduğu için büyük MERKEZİ DEV bakımevleri kesinlikle yasaklanması,
5. İL ÖZEL İDARENİN BELEDİYE SINIRLARI DIŞINDAKİ YERLER İÇİN GÖREV TANIMLANMASI : Nüfusu 20 000 altında olan yerleşim alanlarında da mutlaka KISIRLAŞTIRMA ÜNİTELERİ kurulması. Büyükşehir olmayan yerlerde oluşturulacak KISIRLAŞTIRMA ve TEDAVİ MERKEZİNİN İL ÖZEL İDARE tarafından oluşturulması GÖREVİ kanunda yer almalıdır.
6.MOBİL KISIRLAŞTIRMA ve ÖZEL FİRMALAR ile KISIRLAŞTIRMA için HİZMET ALIMI YASAKLANMALI: Hayvanların toplanması, BAKIMEVLERİNDEKİ tedavi ve kısırlaştırılmaları, alındığı yere bırakılması hizmetleri dolaylı ve dolaysız olarak HİZMET ALIMI olarak hiçbir taşeron ve özel kliniğe verilmemeli. Doğrudan doğruya belediyeler ve resmi kurumlarca yapılmalıdır. Belediye ve devlet kurumu dışında hiçbir ÖZEL FİRMADAN kısırlaştırma için hizmet alımı yapılmaması kanunen hükme bağlanmalıdır. Hizmet alımı sadece tedaviler ile sınırlanmalıdır.
7.EVLERDEKİ HAYVAN SAYISINA SINIRLAMA: HİÇ BİR KOŞULDA sınırlama getirilmemelidir. Evinde mağdur ve çoklu hayvan bakan hiç kimse, o hayvanları petshoplardan toplamamıştır, hepsi öldüren yok eden zehirleyen belediyelerin kanlı ellerinden, ölüm kampı barınaklarından kurtarılan hayvanlardır. Belediyeler bu hizmetleri yeterli biçimde verdikleri zaman, zaten gönüllüler kurtarmak korumak için evlerine çoklu hayvan almak zorunda kalmayacaklardır.
8.YASAKLI IRKLAR: ‘’Tehlikeli ve yasaklı’’ hayvan tanımı yasadan çıkmalı, aile yanında yaşayan bu tür hayvanlar kısırlaştırılıp kayıt altına alınarak ailelerinde kalmalıdır. Daha önce barınaklara alınmış olan bu hayvanlardan aile yanında yaşayanlar ise, ailelerine geri verilmelidir. Dövüş ve üretimden kurtarılmış hayvanlar için de, TARIM ORMAN BAKANLIĞI tarafından belediyeler ile koordinasyon içinde etolojik ihtiyaçlarına uygun koşullarda bakılıp, yaşatabilecekleri yaşam merkezi/leri veya bakımevlerinde etolojik ihtiyaçlarına uygun özel yaşam alanları oluşturulmalı. Bu hayvanlara özel rehabilitasyon hizmeti eğitmenler tarafından sağlanarak, süreç içinde uygun görülenler sahiplendirilebilmeliler.
9.PETSHOPLAR ve ÜRETİM:  Petshoplarda KATALOG ile evcil hayvan satışı satışı “canlı haklarına ve hayatın gerçeklerine” aykırı olduğu gibi UYGULANABİLİR de değildir, hiç bir şekilde kabul edilemez. Hayvanların petshopların metrelik hücrelerinden kurtarılması amaçlanırken, KATALOG satışı ile, bu kez de çoğu bilinmeyen kapalı ulaşılamaz zindan gibi yerlerde olan ölüm ve üretimin iç içe olduğu ÜRETİM ÇİFTLİKLERİNE daha kötü koşullara mahkum edilmiş olacaklar. Öncelikli talebimiz, sokaklardaki milyonlarca sahipsiz hayvanın üremesi tıbbi ve etik kısırlaştırma ile kontrol altına alınıncaya kadar en az 5 yıl süre ile evcil üretimi yasaklanmalı, daha sonrası için hayvanlar petshoplarda değil ÜRETİM ÇİFTLİKLERİNDE vatandaşın görüşüne ve ziyaretine açık şeffaf koşullarda satılmalıdır. Üretim de ŞEFFAF koşullarda ve satış ile aynı yerde olmalı, ilgili bakanlıklar ve kolluk kuvvetleri ile denetimin en üst düzeyde yapılmasının yer aldığı bir yönetmelik ile kontrol altına alınmalı, aykırı durumlarda ağır cezalar getirilmelidir.
10. İnternet ortamında dövüş, üretim ve satış için bakanlık bünyesinde ayrı bir KONTROL BİLİŞİM  EKİBİ oluşturulmalıdır.
11.KAT MÜLKİYETİ KANUNU’NDAN kaynaklı, Yönetim Planlarında yer alan ‘’ hayvan beslenemez’’ ibaresi ile ve ayrıca LOJMANLARDA yaşayan sahipli hayvanların tahliyesi ve aynı zamanda bu maddelerin SAHİPSİZ HAYVANLAR içinde kullanılması SORUNUNA ilişkin: hem evlerde hem de LOJMANLARDA bakılan SAHİPLİ ve ayrıca ortak kullanım alanı olan açık alanlardaki SAHİPSİZ hayvanların yaşam haklarının ihlal edilmemesine için ‘’SAHİPLİ ve SAHİPSİZ’’ tüm hayvanların yaşam hakları ve terk edilmeyeceklerine yönelik KANUNA, bu kanundan kaynaklı sorunu engelleyecek bir madde konulması.
12. YÜK HAYVANLARININ DURUMU: Yük hayvanlarının fayton ve at arabasında, yük taşımada kullanılmalarına yönelik bir düzenleme yok. At arabalarinin sahiplerine devlet destegi verilerek at arabasi kullaniminin zaman icinde yasaklanmasi, bu surecte bu hayvanlarin yasam kosullari ve sagliklarinin Il Tarim Mudurlugu veteriner hekimlerince duzenli olarak kontrol edilmesi, magdur ve yasli olanlarin kasaplara gitmesini onlemek icin YUK HAYVANLARI BAKIM MERKEZINE alinmasinin saglanmasi yasada yer almalıdır.
13.HAYVANAT BAHÇELERİ, SİRK, YUNUS PARKLARI:  Hayvanat bahçeleri, sirk, yunus parkları, çiftliklerde zulüm altında tutulan çiftlik hayvanları, ve yük taşıtma, dövüş, gösteri, eğlence, ve bilime de aykırı olarak “sahte terapi”gibi amaçlarla kullanılan ve sömürülen tüm hayvanlar üzerindeki VAHŞETLERE ve ZULME son verilmeli, vahşet, esaret ve zulüm saçan tüm tesisler kapatılarak faaliyetleri son bulmalı, yenilerinin açılması yasaklanmalı, bu tesislerdeki hayvanlar koruma altına alınarak mevcut doğal yaşam ortamlarına en uygun şekilde yaşatılmalıdır.. Kapatılan hayvanat bahçeleri, yaban hayvanları için tedavi ve rehabilitasyon merkezine dönüştürülmelidir.
14. DÖVÜŞ: Folklorik amaçla bile olsa tüm hayvan dövüşleri yasaklanmalıdır . TCK kapsamında ağır ceza verilmelidir.
15.AVCILIK: Av ve Av Turizmi yasaklanmalı.
16. DENEY: Hiçbir şekilde kabul edilemez, türü ne olursa olsun canlı hayvan üzerinde deney yapılması İNSANLIK SUÇUDUR. Deneyler, canlı hayvanlar üzerinde kesinlikle yapılmamalı, laboratuvar ortamında ve yapay koşullarda İN VİTRO olarak yapılmalıdır.
17. CEZALAR: Hayvana İŞKENCE, TECAVÜZ, ÖLDÜRME SUÇLARININ cezaları en az 3 yıldan başlamalı, hükmün açıklanmasının geri bırakılması-cezaların ertelenmesi-paraya çevrilmesi önlenmelidir.Sahipli hayvanını terk eden şahıslara verilecek para cezasının ağırlaştırılması. Hayvan sahibinin  ya da herhangi bir kurumun şikayet şartı aranmaksızın re’sen soruşturulmalı ve HERKES  tarafından ihbar edilebilmelidir.  Sahipli hayvana şiddet ve tecavüz fiillerinin çoğunlukla sahibi tarafından yapıldığı dikkate alınmalıdır.

Bundan böyle de, YASA Tasarısı “TBMM de SON İMZA atılıp KANUNLAŞINCAYA” kadar, yani bir “son dakika MÜDAHALESİ olmaması” için, istişare ve yakın takibimiz sürecek. Yurdun dört bir yanındaki, cefakar ve fedakar 100 000 lerce hayvan hakları savunucusu TEK YÜREK olarak hayvanlarımızın hakkını korumak için mücadelemize devam edeceğiz.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu – HayKonfed

https://www.facebook.com/953915024622832/posts/4316134985067469/

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Haberler

Silivri Yolunda Aracın Arkasına Bağladığı Köpeği Km’lerce Sürükleyerek İŞKENCE Eden Şahıs, Silivri Kaymakamı Sn. Ali Partal Talimatı ile Yakalandı.

TCK. ”Trafik güvenliğini tehlikeye atma suçu” ve Hayvanları Koruma Kanunu gereğince sahibi olduğu diğer hayvanlara da el konularak, bir daha hayvan sahiplenmekten MEN edilmesi ve ayrıca MASKE takma zorunluluğu olduğu

Yasa Tasarısı

Dikkat! Şehirlerde Hayvan Bırakmayacak Kanun Tasarısı Başbakanlığa Gönderilmiş..

DİKKAT!  Şehirlerde HAYVAN bırakmayacak KANUN TASARISI başbakanlığa yollanmış.. Arkadaşlar, Önceki dönemde TBMM de KADÜK olan sahipsiz hayvanlar için KATLİAM maddeleri içeren KANUN TASARISI, başbakanlığa yeniden yollanmış. Şu anda KANUN ÇIKSIN

Nesrin Çıtırık Mesajlar

Tarih, Bugün de Tekerrür Ediyor.”Tıpkı Yıl 2014, Komisyon Toplantısı, SÜRGÜN Kararı Çıkartılmaya Çalışıldığı” Gibi.

Bakanlık bürokratlarının ve milletvekillerinin, “Hayvanları Koruma Kanunu’nu TCK ya alma KILIFI” altında sokak ve ev hayvanlarını SÜRGÜNE yollama OYUNLARI tam 16 yıldır tekrar tekrar sahneye konuyor. Tıpkı şu anda olduğu