Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü “Yerel Hayvan Koruma Görevlisi” Seminerinin ONLİNE Olarak Yapılması İçin 15.01.2021 Tarihinde Genelge Yayınladı.

Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü “Yerel Hayvan Koruma Görevlisi” Seminerinin ONLİNE Olarak Yapılması İçin 15.01.2021 Tarihinde Genelge Yayınladı.

Pandemi sürecinde Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü “Yerel Hayvan Koruma Görevlisi” seminerinin ONLİNE olarak yapılması için 15.01.2021 tarihinde GENELGE YAYINLADI.
Bölge Müdürlükleri bu konuda bilgilendirildi.
Başvurular ve gerekli belgeler E-POSTA ile ONLİNE yapılabilecek.
Ayrıca 2021 yılı için, geçen yıllardan olan kartlarınız bu dönem de geçerli olacak. İmza, mühür için müdürlüğe gitmenize gerek yok.

YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİSİ seminerlerinin ONLİNE yapılması hususu Tarım Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünce ( DKMP ) karara bağlanarak 15 Bölge Müdürlüğüne yazılı talimat yollandı. YHKG olmak için başvurular ONLİNE (mail ) olarak kabul edilecek. ONLİNE SEMİNER açılarak YHKG olmak için dilekçe, kimlik fotokopisi, ikametgah ve 2 resim ile DKMP İL Şb. Müdürlüklerine başvurunuz.. ONLİNE seminerler bitiminde herhangi bir SINAV yapılmayacaktır. 
Haykonfed Başkanı Nesrin Çıtırık müracaatı ile yayınlanan bu yazılı talimatta EK OLARAK ; belediyelerce sokağa çıkma yasaklarının FIRSATA çevrilip özellikle hafta sonları ve geceleri hayvanların toplanıp ıssızlara atılarak yok edilmesi, bakımevlerinde öldürülmesi, bakımevlerinde Veteriner Hekim ve görevli bırakılmayıp, kısırlaştırma, besleme, bakım ve tedavilerin sağlanmaması hususlarında özellikle hafta sonları olmak üzere BAKIMEVLERİNE düzenli DENETİM yapılması talimatları yer aldı.
Sokağa çıkma YASAKLARINI FIRSATA çevirip toplayıp YOK EDEN, bakımevlerinde Veteriner hekim ve ekip bulundurmayıp hayvanların bakım ve tedavilerini aksatan belediyelere GEÇİT VERMEYİN.
DKMP’lerden özellikle HAFTA SONLARI BAKIMEVLERİNE ve uygulamalara yönelik DENETİM isteyelim.

ASLININ AYNIDIR
T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
15.01.2021
Sayı E-26137614-280.01.02-110195
Konu :COVID-19 Tedbirleri kapsamında
Hayvanları Koruma Faaliyetleri
…..
Bu doğrultuda, COVID-19 pandemisi döneminde yerel hayvan koruma görevlisi eğitimlerinin
düzenlenmesi ile yenileme faaliyetlerinin aksamaması ve güvenli bir şekilde yürütülebilmesi maksadıyla
Yönetmelik gereğince yerel hayvan koruma görevlilerinin müracaatlarını değerlendirmekle ve bu görevlilerin hayvan refahı konusunda gerekli eğitimi almalarını sağlamakla, yerel hayvan koruma görevlisi adaylarını il hayvan koruma kurullarına bildirmekle görevli olan İl Şube Müdürlüklerimizce :
- Yerel hayvan koruma görevlisi olma talebi içeren başvuruların ve gerekli belgelerin online
ortamda kabul edilmesi,
- Yerel hayvan koruma görevlisi eğitimlerinin online ortamda yapılması maksadıyla yerel yönetimlerle koordinasyon sağlanarak il Hayvanları Koruma
Kurulu toplantılarında gerekli kararların alınması,
- Yerel hayvan koruma görevlisi kartlarının yenilenmesi gereken vatandaşlarımız için ise yine
online ortamda alınan yıllık raporlarının il Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında değerlendirilmesini
müteakiben yenilenmesi uygun bulunanlara 2021 yılı için mühür zorunluluğu getirilmemesi, Kurul kararı
sonucunda onaylanan yerel hayvanları koruma görevlisi listesi esas alınarak işlemlerin yürütülmesi,
-Ayrıca, COVID-19 pandemisi nedeniyle yerel yönetimlerin geçici hayvan bakımevlerindeki
hayvanların bakımını aksattığına dair artan şikayetlere yönelik olarak, özellikle de haftasonları olmak
üzere geçici hayvan bakımevlerinde düzenli denetimlerin gerçekleştirilmesi hususunda:
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Erdem İSMETOĞLU
Genel Müdür a.
Genel Müdür Yardımcısı
Dağıtım
15 Bölge Müdürlüğüne

yhkg_online_seminer_genelgesi
yhkg_online_seminer_genelgesi2

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Belediye Vahşeti

Ankara Çubuk’da Vahşet. 32 Can Katledildi.

Ankara ÇUBUK’ta öldürülmüş, torbalara konup özellikle ağız kısmı sıkıca bantlanmış KÖPEKLER bulundu. Çubuk Belediyesi bakımevi yok, kısırlaştırma yapmaz, toplanan hayvanlar YOK OLUR… Eğer bu katliamı ÇUBUK BELEDİYESİ yapmadıysa, acilen KATİLLERİ

CORONA Hayvanlar İçin Dayanışma

23-24-25-26 Mayıs Sokağa Çıkma Yasağı GENELGESİNE Göre Besleme Serbest

23-24-25-26 Mayıs Sokağa Çıkma Yasağı GENELGESİNE göre, sokak hayvanlarını beslemek için HER HANGİ BİR KURUMDAN ayrıca İZİN ALMAYA GEREK YOK. ÇÜNKÜ, İçişleri Bakanı Sn Süleyman Soylu imzası ile yayınlanan GENELGEDE,

Haberler

SOKAK KEDİLERİ İÇİN ANLAMLI PROJE.

Çukurova İMKB İlkokulu ve Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği tarafından yapılan ortak proje ile; Adana’da sokak kedileri için 2 (iki) adet kedi evi açılışı yapıldı. Hayvan Hakları Merkezi’nin bahçesine