4. BESLEME YAPAN GÖNÜLLÜLERİN, Valilik ve Kaymakamlıklardan Kendi Besleme Noktaları İçin “Belediyelerce MAMA VERİLMESİNİ” SAĞLANMASINI Talep Edecekleri İçişleri Bakanlığı Genelgeleri Çerçevesinde Hazırlanmış ÖRNEK YAZI:

Sokaklarda, ormanda, çöplüklerde on binlerce AÇ hayvan ile baş başa kalan çaresiz gönüllüler, lütfen okuyunuz.
İçişleri Bakanlığı tarafından Sn Süleyman Soylu imzası ile yayınlanan 1172, 12867 ve 13498 Sayılı GENELGELER gereği, Sn Vali ve Kaymakamların koordinasyonu ile sokaktaki hayvanların beslenmesi amacı ile BESLEME GURUPLARI oluşturulması, o besleme guruplarında gönüllülerin de yer alması ve belediyelerin gönüllülerin besleme noktalarına MAMA vermesi için aşağıdaki BİLGİLENDİRME yazısı ve sonra da ÖRNEK yazıyı dikkatle okuyunuz gerekli müracaatları hemen yapınız.
Sonuç alınamaz veya yazınız kabul görmez ise bana 05334458803 ten whatsapp mesajı ile yazınız.

Nesrin Çıtırık/ HayKonfed Başkanı
===================
BİLGİLENDİRME:
İçişleri Bakanlığının yayınladığı HAYVANLARIN KORUNMASI konulu üç ayrı genelge, sn vali ve kaymakamlara, başta belediyeler olmak üzere ilgili resmi kurumlar ile “besleme gurupları” oluşturulmasının koordinasyon görevini veriyor. Bu besleme gurubunda da STK lar, gönüllüler ve YHKG nin de olmasını özellikle hükme bağlıyor.
Peki, gönüllüler olarak ne yapılması gerek?
1. Hemen yarın, genelgeyi alıp kaymakam ve valilere gidip, en kısa zamanda, sizin de içinde yer alacağınız “besleme gurubunun” oluşturulmasını isteyeceksiniz.
2. Ayrıca iletişim ve işbirliği çerçevesinde belediyenin beslemelerine hem katılmak hem de hayvan olan yerler konusunda bilgilendirme yapmak istediğinizi söyleyeceksiniz.
3. Sizin, sokağınızda, mahallede, ormanda çöplükte yani kısaca her yerde yaptığınız beslemelere, “iletişim ve işbirliği” çerçevesinde, belediyenin MAMA vermesinin SAĞLANMASINI talep edeceksiniz.
Bu genelgelerin talimatıdır. Eğer zorlamaz ve istemezseniz olmaz arkadaşlar. Belediyeler sokaklardaki aç hayvanları sizlerle birlikte beslemek zorunda.
Ne yapıyoruz? Kaymakamlıklara valiliklerimize gidiyoruz, ve yasayla genelgelerle verilen haklarımızı yani hayvanlarımızı beslemek için BİZE MAMA VERİLMESİNİ yasal hak olarak istiyoruz.
================
BESLEME TALEBİMİZ İÇİN ÖRNEK MÜRACAAT YAZISI AŞAĞIDADIR
=================
Konu: İçişleri Bakanlığınca yayınlanan 11172 Sayılı Genelgesi Gereği talebimiz.
Dağıtım: İÇİŞLERİ Bakanlığı, Belediye Başkanlıkları, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed)

VALİLİK (Kaymakamlık) Makamına
İçişleri Bakanlığının Sn Süleyman Soylu imzası ile yayınlanan 11172 Sayılı “Hayvanların Korunması” GENELGESİNDE:
“Bakanlığımızın ………. yerel yönetimlerle gerekli koordinasyonun sağlanarak sokak hayvanlarının korunması, beslenmesine yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve yerel hayvan koruma görevlileri (gönüllüler) ile iş birliğinin sağlanması, sokak hayvanlarının bulunduğu bölgeler esas alınarak yerel yönetim, kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllülerden oluşan ‘Hayvan Besleme Gruplarının’ oluşturulması, sivil toplum kuruluşları ve yerel hayvan koruma görevlileri (gönüllüler) ile iletişim ve işbirliği içerisinde çalışmalar yürütülmesi,”
HUSUSU YER ALMIŞTIR.
Hem bu 11172 sayılı genelge ve hem de diğer 12867 ve 13498 Sayılı Genelgelere istinaden:
1.Makamınızın koordinasyonunda, gönüllü olarak benim de içinde yer alacağım ‘Hayvan Besleme Grubunun’ genelgede belirtilmiş olan kurumlar katılımı ile oluşturulmasını,
2. Ayrıca “iletişim ve işbirliği” çerçevesinde belediyenin beslemelerine hem katılmak hem de hayvan olan yerler konusunda bilgilendirme yapmamızın sağlanmasını,
3. Benim de gönüllü olarak besleme yaptığım (… besleme yerlerinizi sokak orman çöplük vs yazın ve anlatın burada …) alanlarındaki besleme noktalarım için belediyenin MAMA vermesinin SAĞLANMASINI talep ediyorum.
Müracaatımdaki taleplerimin işleme konması ve tarafıma 4982 sayılı yasa gereği bilgi verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.
İsim soy isim
EK…. İçişleri Bakanlığı 7117 Sayılı Hayvanların Korunması Genelgesi
Hayvanları Koruma Kanunu ve Yönetmeliği

 

besleme_icin_basvurunuz

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Nesrin Çıtırık Mesajlar

Bulunduğunuz Yerde Valilik, Kaymakamlık ve DKMP Müdürlüklerine “Olası bir Sokağa Çıkma Yasağında, Sokaklardaki Hayvanlar İçin Size ”BESLEME İZNİ” Verilmesi” İçin Yazılı Başvurunuz.

1. En kısa zamanda bulunduğunuz yerde Valilik, Kaymakamlık ve DKMP Müdürlüklerine “Olası bir sokağa çıkma yasağında, bakıp doyurduğunuz sokaklardaki hayvanlar için size BESLEME İZNİ verilmesini, İsim ve TC numaranız ile

Belediye Vahşeti

Balıkesir Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler Hesap Ver!

ÖLÜM KAMPI Barınağın CAN ÇEKİŞEN ve ÖLMÜŞ hayvanlar ile dolu. Anne yavru demeden toplanıp pislik icindeki zulüm ve işkence hücrelerine sürgün edilmis hayvanlar aç susuz hasta işkenceli ölüme mahkum edilmis..Açlık

Kurumlara Yazışmalar ve Çağrılar

33- Diyanet İşleri Başkanlığına ”Bir Kap Su” Hutbesi Verilmesi Talebi

KAVURUCU SICAKLARDA sayısız hayvan susuzluktan can veriyor. Her yeri yapılaştırıp YER DEMİR GÖK BAKIR haline dönüştürdük. İnsanlar bir yudum suya hasret hayvanların farkında değiller. Bunun için kitlelere ulaşmak ve bu