Belediyeler Sahipsiz Hayvanları Besleyenlere Yasal Olarak Mama Vermek Zorunda.

Belediyeler SAHİPSİZ HAYVANLARI BESLEYENLERE YASAL OLARAK MAMA vermek zorunda. Fakat, belediyelerin çoğu hala daha “giden başkanların belediye kasasını boşalttığı” bahanesi ile MAMA VERMİYORLAR. Besleme yapan gönüllülere “Siz besleme yaptığınız yerleri söyleyin, biz besleriz” diye UTANMADAN REZİLCE YALAN SÖYLÜYORLAR. Hiç bir belediye her gün düzenli mama koymaz. Göstermelik haftada 10 günden bir bir avuç mama koyar, fotoğraf çekip yayınlar.Hiç bir belediyenin düzenli günlük mama dağıtacak elemanı da yoktur, aracı da yoktur.
“Kasa boş para yok” yalanına da inanmayın, PARA olmasa “seçilmek için birbirlerinin gözünü oymazlardı”.
Hayvanların lokmasından esirgenen paralar, YANDAŞLARA kürek kürek dağıtılıyor.
PEKİ BİZ NE YAPMALIYIZ? Size yazdığımız GENELGE, YÖNETMELİK ve YASA maddelerini ezberleyecek, örnek yasal dayanklı yazıyı belediyeye yollayacak, hayvanların hakkını söke söke alacaksınız.
Eğer belediye mama vermemekte direnirse, DOĞRUDAN doğruya Kaymakam’a yazacak ve mutlaka giderek de konuşacaksınız. Sonra Valiye yazacak, sonra da İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’na yazacaksınız. Kaymakam ve Valiler, devlet terbiyesi almış, adil ve vicdanlı insanlardır. “Belediye başkanları” gibi vatandaşa OY GÖZÜ ilemenfaat için değil, gerçek anlamda destek olmak için gönül gözü ile bakan mülki amirlerdir. Beslenme odağı tarifi yasada yoktur. Sizin bir avuç da olsa mama bıraktığınız her yer BESLEME ODAĞIDIR. Bunu unutmayın.
Nesrin Çıtırık // HayKonfed Başkanı.
===================================
belediyeler_mama_vermek_zorundaBELEDİYEYE ÖRNEK YAZI:
___________________________________
KONU: Günlük olarak doyurduğun sahipsiz hayvanlar için oluşturduğum beslenme odaklarına koymam içinbelediyenizce tarafıma MAMA verilmesi talebim.
YASAL DAYANAK: Hayvanları Koruma Kanunu MADDE 4, Hayvanları Koruma Kanunu Yönetmeliği MADDE ve MADDE 21 (d), İçişleri Bakanlığı Sokak Hayvanları İle İlgili İlave Tedbirler Genelgesi, İçişleri Bakanlığı Özel İdare ve Belediye Hizmetlerinde Gönüllü Katılım Yönetmeliği.
GEREĞİ için DAĞITIM: Kaymakamlık, Valilik, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, CİMER, Belediye Teftiş Kurulu, DKMP Bölge ve İl Müdürlüğü
BELEDİYE BAŞKANLIĞINA,
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Yönetmeliği, sahipsiz hayvanlara yönelik TÜM hizmetlerde belediyelerin “Yerel Hayvan Koruma Görevlisi ve Gönüllü Kuruluşlar ile işbirliği yapmasını” tam 7 yerde hükme bağlamıştır.Bu kapsamda, Hayvanları Koruma Kanunu MADDE 4- (d) “Hiçbir maddî kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin, sadece insanî ve vicdanî sorumluluklarla, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu Kanunda öngörülen koşulları taşıyan GERÇEK ve TÜZEL kişilerin TEŞVİKİ ve bu kapsamda eşgüdüm sağlanması esastır.” maddesi ile de TEŞVİK EDİLMESİ hükmünü getirmiştir.Ben de sadece insani ve vicdani sorumlulukla sahipsiz hayvanları besleyen bir gönüllüyüm.
Bu bağlamda taleplerim:
======1. Sahipsiz hayvanlar için oluşturduğum “besleme odaklarına” koymak üzere, belediyeden KURU MAMA desteğini yasal hak olarak talep ediyorum.
BU TALEBİME YASAL DAYANAK: “5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliği: Madde 21 – (1) …… d) ….. Bu ortamlarda belediyeler, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde besleme odakları kurar ve hayvanların beslenmesine yardımcı olur.” maddesidir.
TALEBİM: Oluşturduğum odaklarda beslemeyi ben gönüllü olarak yapıyorum, belediyenizin de mama sağlayarak yasanın bu hükmünü yerine getirmesini talep ediyorum.

======2. Belediyenizin, sahipsiz hayvanların beslenmesi amacıyla, bölgemizde bulunan lokanta, iş yeri ve fabrikaların mutfaklarında oluşan hayvan beslemeye elverişli besin maddelerini toplayarak, biz gönüllüler ile birlikte sahipsiz hayvanları doyurmasını talep ediyorum.
BU TALEBİME YASAL DAYANAK: Ek….2… “Madde 7 – (1) e göre d) Sahipsiz hayvanların beslenmesi amacıyla, bölgesinde bulunan lokanta, işyeri ve fabrikaların sahiplerinin uygun görmesi halinde işletmelerinde ve mutfaklarında oluşan hayvan beslemeye elverişli besin maddelerinin toplanmasıyla,” yükümlüdür. Ayrıca, “İçişleri Bakanlığı Sokak Hayvanları İle İlgili İlave Tedbirler Genelgesi” ve “İçişleri Bakanlığı Özel İdare ve Belediye Hizmetlerinde Gönüllü Katılım Yönetmeliği” de hayvanların beslenmesine yönelik belediyelerin gönüllülere “destek” olmasını hükme bağlamıştır. Bu da devletimizin hayvanların beslenmesi konusundaki hassasiyetini göstermektedir.
TALEBİM: Hayvanların beslenmesi konusunda, yemek gıda toplanması ve hayvanlara verilmesinin bizimle de iletişim içinde acilen yapılmasını talep ediyorum.

===== 3. Daha önceki müracaatlara “belediye olarak besleme yaptığınız” cevabını veren belediyenizin, beslemeleri günlük olarak yapıp yapmadığını, her gün kaç noktaya mama koyduğunu, hangi saatler arasında KAÇ PERSONEL ve KAÇ ARAÇ ile ve ne MİKTARDA MAMA dağıttığını, son 6 ayda toplam NE KADAR MAMA aldığının da tarafıma bildirilmesini önemle talep ediyorum.

=====4. Eğer beslenme noktalarıma belediye olarak siz mama koymak isterseniz, günlük olarak buralara mama koyacak ekibinizle her gün beslemeye iştirak etmek istediğimi de bilgilerinize önemle sunarım. Çünkü biz insanlar nasıl haftada bir iki yemek yiyerek yaşayamıyorsak, aynı durum hayvanlar için de geçerlidir. .
Müracaatımın önemle değerlendirmeye alınmasını, 3. paragrafta sorduğum sorulara net ve sayısal cevaplar verilmesini, 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği kanuni süresi içinde tarafıma cevap ve bilgi verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.

Ad Soyad:Tc Kimlik

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Şikayet ve Talep

Yozgat Belediyesi Bakımevinde Hücrede Esir Edilen Alaattin Amca’nın Köpeği Ölüyor.

Bu bir İMDAT Çağrısıdır…. Yozgat Belediyesi Bakımevinde hücrede esir edilen  ALAATTİN Amca’nın CAN YOLDAŞI DOGO köpeği ölüyor. Valilikçe bu köpeğe TEDAVİ hakkı verilmesi için İMDAT ÇAĞRISINA katılalım… KONU: Yozgat Belediyesi

Şikayet ve Talep

İçişleri Bakanlığı 7486 Sayılı Genelge Gereği Kaymakam ve Valiliklere Baş vurarak Besleme Noktalarımız İçin Belediyelerin Mama Vermesinin ‘’sağlanmasını’’ talep edelim.

İçişleri Bakanlığı 7486 sayılı Genelge gereği Kaymakam ve Valiliklere baş vurarak BESLEME NOKTALARIMIZ İÇİN BELEDİYELERİN MAMA VERMESİNİN ‘’sağlanmasını’’ talep edelim. DİLEKÇE ektedir. #Besleme #Mama ============================ VALİLİK /KAYMAKAMLIK MAKAMINA, Sokaklarda açlıkla

Şikayet ve Talep

Erzurum’da su içmeye için dere kenarına inmiş dişi bir yaban keçisini canice vurarak öldürdükleri ifade edilen şahıslar hakkında suç duyurusu için DİLEKÇEYE KATILIN.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı,Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av Koruma Kontrol Şube Müdürlüğü yetkilisinden alınan son bilgilerle bu hayvanın ceylan değil, dişi bir yaban keçisi olduğu bildirilmiştir.