Haydi, Bu Felaket Günlerinde DEVLETİMİZ ile EL ELE Vererek Hayvanlarımızı AÇLIKLA Gelecek KİTLESEL Ölümlerden Kurtaralım.

Haydi, Bu Felaket Günlerinde DEVLETİMİZ ile EL ELE Vererek Hayvanlarımızı AÇLIKLA Gelecek KİTLESEL Ölümlerden Kurtaralım.

icisleri_genelge_takip_dilekcesiBu ölüm kalım günlerinde, ağzı dili olmayan çaresiz hayvanların da YAŞAM haklarını gündeme alarak hem İçişleri Bakanlığı hem de Tarım Orman Bakanlığından 2 ayrı GENELGE yayınlayan DEVLETİMİZLE el ele vererek, bu genelgelerin görevlilerce uygulanması için TAKİP ve DESTEKLERİMİZİ sürdürmek artık bizim boynumuzun borcu. Herkes kendi valiliğine aşağıdaki yazıyı UYARLAYARAK yollasın. Aynı zamanda bu yazıyı Belediyeler, Kaymakamlıklar ve DKMP Müdürlüğüne de yollayıp telefonla sürekli ama sürekli olarak takip etmeli ve GENELGELERİ ezberlemeliyiz. Yazılar uzun evet ama karşımızdaki felaket de çok büyük… Lütfen aşağıdaki valiliğe olan yazıyı EZBERLEYELİM Kİ talep edebilelim.

Nesrin Çıtırık / HayKonfed
=================================
DAĞITIM: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Belediye Başkanlıkları, DKMP Bölge ve İl Müdürlüğü.

VALİLİK YÜKSEK MAKAMINA,
COVİD-19 nedeni ile, gıda şarküteri lokanta gibi yerler kapanınca, besleme yapan gönüllüler de yaş durumu veya sosyal mesafe nedeni ile sokağa çıkamayınca, sokaklardaki kedi ve köpekler için ölümcül seviyede açlık başlamıştır.
Bu sebeple, HAYVAN HAKLARI SAVUNUCULARI olarak İçişleri Bakanlığına müracaatta bulunduk.
İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun imzaladığı SOKAK HAYVANLARI GENELGESİ İller İdaresi Genel Müdürlüğünce ÇOK ACELE notu ile yayınlandı.
Tümü ekte sunulan Genelgede öncelikli olarak aşağıdaki hususlar yer almıştır:
=== “……..Yiyecek içecek servisi yapılan yerlerin tüketim kapasitesinin düşmesi nedeniyle başta hayvan barınakları olmak üzere artık yiyeceklerden beslenen sokak hayvanları açısından yiyecek bulma zorluğu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, Vali/Kaymakamlarımızca başta yerel yönetimler olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon sağlanarak içinde bulunduğumuz süreçte yiyecek bulmakta zorlanabilecek olan SOKAK HAYVANLARININ AÇ KALMAMASI için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.Bu amaçla, başta hayvan barınakları olmak üzere “PARK BAHÇE GİBİ SOKAK HAYVANLARININ YAŞAM ALANLARINDA” tespit edilen noktalara düzenli olarak “mama, yem, yiyecek ve su” bırakılması………”
===”…….Vali ve Kaymakamlarımız tarafından yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde “yerel yönetimler,” “Tarım ve Orman İl Müdürlükleri” ile “ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla” işbirliği içerisinde “gerekli planlama, koordinasyon ve uygulamanın” eksiksiz şekilde yerine getirilmesi hususunda, Gereğini önemle arz ve rica ederim. Süleyman SOYLU /Bakan”

BU ÖNCELİKLİ HUSUSLARINI PAYLAŞTIĞIMIZ GENELGE BAĞLAMINDA TALEPLERİMİZ:
1. Sayın Valiliğiniz koordinasyonunda, DKMP Bölge ve İl Müdürlüğü ve Belediyenin bulunacağı ve yerel hayvan koruma görevlileri ve STK üyelerinin de istişari olarak yer alacağı “Sokak Hayvanlarına Yardım Kurulu” oluşturulmasını, bu kurulun, şehirdeki beslenmesi gereken hayvanların bulundukları yerlerin tespitine yönelik olarak saha GÖNÜLLÜLERİ ile de sürekli bilgi alışverişi ve İLETİŞİM içinde olmasını talep ediyoruz.
2. Belediyelerin sokak hayvanlarına olan beslemelerinin günlük olarak fotoğraflarla yayınlanmasını, gönüllülerden gelen yeni taleplerin belediye tarafından besleme listesine eklenmesini talep ediyoruz.
3. Tarım Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğünden corona krizi süreci için yayınlanan GENELGE ile, DKMP müdürlüklerine her gün bakımevini denetlemesi ve fotoğrafların genel müdürlüğe yollanması talimatı verilmişti. DKMP görevlilerinin, barınaktaki tel kafesler arkasındaki hayvanların su, mama ve yemek durumlarını da günlük olarak denetlemesi, fotoğraflanması ve kurula da bilgi sunmasını talep ediyoruz.
4. Belediyelerin, koşulları uyan gönüllülere kendi besleme alanlarındaki hayvanlara BESLEME yapmaları için düzenli olarak KURU MAMA desteği vermelerini talep ediyoruz.
5. Aynı sistemin ilçelerde sayın Kaymakamlık koordinasyonunda belediye, İlçe Tarım ve gönüllüler ile oluşturulmasını talep ediyoruz.
En zor günlerde bile, çaresiz ağzı dili olmayan hayvanların da yaşamını gündeme alan devletimiz ile gurur duyuyoruz. Müracaatımıza ilişkin tarafımıza 4982 sayılı yasa gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.
TC İSİM İLETİŞİM.
________________
EK 1… GENELGE

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İller İdaresi Genel Müdürlüğü
ÇOK ACELE
Sayı : 89780865-153- 6240
Tarih: 04/2020
Konu: Sokak Hayvanları
Koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla bugüne kadar ilgili Bakanlıklar, Valilikler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok tedbir alınmıştır.
Sosyal izolasyonu büyük oranda tesis eden bu tedbirlerle insanların toplu olarak bulundukları alanlar kontrol altına alınmış, bu amaçla lokanta, restoran, kafeterya gibi yiyecek içecek servisi yapılan yerlerde de geçici olarak kısıtlamalara gidilmiştir.
Öte yandan koronavirüs salgını sadece insan hayatını değil sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkilemektedir. Sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla gündelik yaşamın olağan koşullarının değişmesi ve yiyecek içecek servisi yapılan yerlerin tüketim kapasitesinin düşmesi nedeniyle başta hayvan barınakları olmak üzere artık yiyeceklerden beslenen sokak hayvanları açısından yiyecek bulma zorluğu ortaya çıkmaktadır.
Bu nedenle, Vali/Kaymakamlarımızca başta yerel yönetimler olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon sağlanarak içinde bulunduğumuz süreçte YİYECEK BULMAKTA ZORLANABİLECEK OLAN SOKAK HAYVANLARININ AÇ KALMAMASI için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.
Bu amaçla, başta HAYVAN BARINAKLARI OLMAK ÜZERE PARK, BAHÇE GİBİ SOKAK HAYVANLARININ YAŞAM ALANLARINDA TESPİT EDİLEN NOKTALARA DÜZENLİ OLARAK MAMA YEM YİYECEK SU BIRAKILMASI ihtiyaç duyulan alanların dezenfekte edilmesi, vatandaşlarımızın da bu konudaki hassasiyetlerinin arttırılması önem taşımaktadır.
Vali ve Kaymakamlarımız tarafından yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yerel yönetimler, Tarım ve Orman İl Müdürlükleri ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli planlama, koordinasyon ve uygulamanın eksiksiz şekilde yerine getirilmesi hususunda;
Gereğini önemle arz ve rica ederim.

Süleyman SOYLU
Bakan

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

CORONA Hayvanlar İçin Dayanışma

Durma Harekete Geç ! Belediyelerden Talep Edelim.

DURMA HAREKETE GEÇ! Corona Felekati ile her yer KAPANDI! Sokaklardaki sahipsiz hayvanlar ve onlara bakan gönüllülerin yemek ve gıda bulma imkanları SIFIRLANDI! Belediyelerden TALEP EDELİM: GÖNÜLLÜLER ile iletişim içinde hergün

CORONA Hayvanlar İçin Dayanışma

T.C İçişleri Bakanı Sn. Süleyman Soylu ”SOKAK HAYVANLARI GENELGESİ” için Minnettarız

Sokaklarda yaşam savaşı veren hayvanlarımız için yazılı müracaatımızı önemle dikkate alarak, hafta sonu dahil  bizlerle yoğun iletişim içinde 2 gün gibi kısa bir sürede  GENELGENİN hazırlanıp makama sunulması için çaba

CORONA Hayvanlar İçin Dayanışma

Yeni Bir Genelge Daha! “Sokak Hayvanları İle İlgili İlave Tedbirler Genelgesi”

Yeni bir “Sokak Hayvanları İle İlgili İlave Tedbirler Genelgesi” ÇOK ACELE ibaresi ile yayınlandı. İçişleri Bakanı Sn Süleyman Soylu imzası ile “Sokak hayvanlarının beslenmesi için GÖNÜLLÜLER ile işbirliği yapılarak iletişim