DKMP Genel Müdürlükten Müjdeli Bir GENELGE. Uygulanması  için  Örnek Yazıyı DKMP Müdürlüklerine Yollayın

DKMP Genel Müdürlükten Müjdeli Bir GENELGE. Uygulanması için Örnek Yazıyı DKMP Müdürlüklerine Yollayın

dkmp_genelge_takip_dilekcesiBiz genelge çıksın diye çırpındık, SİZLER DE BULUNDUĞUNUZ ŞEHRİN DKMP Müdürlüklerine yollayıp takip etmelisiniz.
Tarım Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü il müdürlükleri görevlilerinin her gün belediye bakımevini DENETLEMESİ, rapor hazırlayarak genel müdürlüğe yollaması için GENELGE yayınladı. Sayın Genel Müdür İsmail Üzmez’e, yardımcılarına ve tüm ekibe minnettarız.
Sizlerin de genelgeyi dikkatle okumanızı, aşağıdaki örnek yazıyı DKMP İl Müdürlüklerine ve bilgi olarak belediyelere ve BASINA da yollamanızı, bu sürecin sıkı takipçisi olmanızı bekliyoruz.
Nesrin Çıtırak / HayKonfed Başkanı
======================
DKMP Müdürlüklerine olan örnek yazı
=====================YASAL DAYANAK: Hayvanları Koruma Kanunu ve Yönetmeliği gereğince yayınlanan “Sayı:26137614-280.01.02-01017678 Konu: Sahipsiz hayvanlar” genelgesi.
BİLGİ ve GEREĞİ İÇİN DAĞITIM: DKMP Genel Müdürlüğüne, Valilik, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlıklarına,DKMP BÖLGE ve İL MÜDÜRLÜĞÜNE
Barınaklarda yaşanan vahşeti, açlıktan susuzluktan ölmüş hayvanları ve muhtemel öldürmeleri, toplanan köpeklerin yok edilmesini gözlerden kaçırmak için belediye BAKIMEVİNE ZİYARET YASAĞI koydu.
DKMP Genel Müdürlüğünün belediye bakımevlerinin DKMP İl Müdürlüğü yetkililerince günlük olarak denetlenmesine ilişkin GENELGESİ gereği yapılacak günlük Bakımevi DENETİMLERİNDE aşağıdaki soruların belediyeye yöneltilmesi ve bunların cevaplarının kamuoyu ve gönüllüler ile paylaşılması yaşamsal önem taşımaktadır:
1. Bakımevinde halen kaç hayvan var? Kaç veteriner hekim, kaç yardımcı görevli, kaç bakıcı var?
2. Yemek veya mama nereden temin ediliyor, günde kaç kez veriliyor?
3. Bakımevindeki yaralanmalar ve hastalıklara hangi hekim bakıyor? Devam eden tedavileri kim sağlıyor?
4. Dışarıda acil yaralı ihbarlarında bu hayvanları almaya kim gidiyor ve bu hayvanlara müdahaleyi hangi veteriner hekim yapıyor? Araç ekibi var mı?
5. Hafta sonlarında kaç bakıcı ve kaç veteriner hekim çalışıyor?
6. Temizlik ve dezenfeksiyon hangi görevliler tarafından hangi ekipman ve ürün kullanılarak yapılıyor?
7. Toplama yapılıyor mu, hangi günler kaç toplama yapıldı? Toplanan hayvanlar nereye konuyor ve tıbbi bakımları nerede yapılıyor?
8. Belediye dışarıdaki kedi ve köpekler için besleme yapıyormu, hangi bölgelere hangi günler mama veya yemek bırakıyor?

SONUÇ ve İSTEM: Hayvanları Koruma Kanunu ve Yönetmeliğinin ekte sunulan “GÖNÜLLÜLER ile iletişim içinde çalışması” hükmü kapsamında, DKMP Genel Müdürlüğünce bölge ve il müdürlüklerine gönderilen GENELGE gereği yapılan ” GÜNLÜK BELEDİYE BAKIMEVİ DENETİMİ” raporlarının sosyal sayfalarınızda yayınlanmasını ve biz gönüllülere de bilgilendirme yapılmasını talep ediyoruz.
Ayrıca bakımevinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesini VE ŞEFFAFLIK ilkesi gereği topluma ve gönüllülere bildirilip, titizlikle takip edilmesini talep ediyoruz.
Müracaatımıza ilişkin 4982 sayılı yasa gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz
TC KİMLİK,
İSİM SOY İSİM.
________________

EKLİ YAZI…….2. HAYVANLARI KORUMA Kanunu YÖNETMELİK Madde 5 –
(1)ORMAN SU İL MÜDÜRLÜĞÜ (DKMP İL MÜDÜRLÜĞÜ) (Gönüllüler ile çalışılmasına ilişkin hükümler)
b) Yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yaparak sahipsiz hayvanların kontrolünü takip etmekle,
e) Sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ile ilgili faaliyetleri, belediyelerle ve gönüllü kuruluşlarla eşgüdüm sağlayarak yaptırmakla,
f) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetleri belediye, gönüllü kuruluş ve yerel hayvan koruma görevlileri ile koordineli olarak düzenlemekle,

================================Genelgenin ASLININ AYNIDIR Word Yazısı

=================================
ASLININ AYNIDIR
TC TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel MüdürlüğüSayı: 26137614-280.01.02-01017678
Konu: Sahipsiz hayvanlar
DAĞITIM YERLERİNE
Ülkemizde de etkili olan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle yerel, yönetimlerce hayvan bakımevlerinde yeterli personel bulundurulmadığı, sahipsiz hayvanların bakımlarının ihmal edildiği, hayvanların aç ve susuz bırakıldığına dair son günlerde vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından Genel Müdürlüğümüze yoğun şikayetler iletilmektedir.
Bu minvalde 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeligi kapsamında,
Bölge Müdürlüğümüze bağlı İl Șube Müdürlükleri tarafından hayvan bakımevlerinin her gün denetlenerek,
bakımevindeki mevcut hayvan sayısı,
hayvanların genel durumu (hayvanların yeterli seviyede beslenip beslenmediği, bakımlarının yapılıp yapılmadığı gibi),
denetim esnasında bakımevinde tespit edilen veteriner hekim ve hayvan bakıcısı sayısı ile ilgili bilgileri içeren rapor ve denetime dair fotoğrafların günlük olarak hayvanhaklari@tarimoman.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi hususunda,
Gereğini rica ederim.İsmail Üzmez
Genel Müdür V.
Dağıtım 15 Bölge Müdürlüğüne

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

CORONA Hayvanlar İçin Dayanışma

İçişleri Bakanlığından Sahipsiz Hayvanlara Besleyen Hayvanseverlerin Yasaktan Muaf Tutulması Maddesinin Yer Aldığı Genelge Yayınlandı.

İçişleri Bakanlığından Sahipsiz hayvanlara besleme yapanların YASAKTAN MUAF TUTULMASI maddesinin YER ALDIĞI GENELGE T.C. İçişleri Bakanlığı Bakanı Sn Süleyman Soylu imzası ile YAYINLANDI.  TÜM HAYVAN HAKKI SAVUNUCULARININ, GÖNÜLLÜLERİN hayvanlar adına

CORONA Hayvanlar İçin Dayanışma

İçişleri Bakanlığınca 11.04.2020 tarihinde 81 İl Valiliğine Besleme Yapan Gönüllülere İzin Verilmesi İçin Yazılı Resmi Bildirimde Bulunuldu.. MİNNETTARIZ..

Corona felaketi ile Türkiye’deki yüzbinlerce sahipsiz hayvan açlıktan ölümle karşı karşıya, onları doyuran gönüllüler ise çaresiz. Bu vehameti İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA tekrar bildirdik. İçişleri Bakanlığınca TÜM VALİLİKLERE besleme yapan gönüllülere İZİN

CORONA Hayvanlar İçin Dayanışma

Çankaya “Sokak Hayvanları Besleme Grubu” İç İşleri Bakanı Sn Süleyman Soylu’ya Genelgeler İçin Teşekkür Etti.

Çankaya Kaymakamı Sn Hüdayar Mete Buhara’ın hayvanlar için örnek ÇALIŞMASI: İçişleri Bakanımız Sn Süleyman Soylu imzası ile yayınlanan “SOKAK HAYVANLARI İLE İLGİLİ İLAVE TEDBİRLER GENELGESİ” bağlamında Sn Kaymakam Hüdayar Mete