Sn. İsmail Üzmez, DKMP Müdürlüklerinin Uyarılması Talebimizdir.

Sn. İsmail Üzmez, DKMP Müdürlüklerinin Uyarılması Talebimizdir.

ismailuzmez_yhkg_dkmp_uyariHayvan severler, HAKLARINIZI SÖKE SÖKE alınız. Unutmayın, hak verilmez, alınır. Belediyelerin hayvanlara olan vahşetlerine karşı savaşmak başta olmak üzere, daha etkili çalışmalar yapması için kanunda gönüllülere Yerel Hayvan Koruma Görevlisi olma hakkı tanınmıştır. Fakat DKMP İl Müdürlükleri son zamanlarda bu konuda ENGELLEYİCİ bir tutum içindeler. Bunu DKMP Genel Müdürlüğüne şikayet ediyor ve müdürlüklerin uyarılmasını talep ediyoruz. Katılın ve dağıtın…

Nesrin Çıtırık – Hayvanların Yaşam Hakları Konfederesyonu Başkanı
==================

TARIM ve ORMAN Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğüne,

Özellikle son yıllarda, Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlükleri, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği bir yasal hak olarak Yerel Hayvan Koruma Görevlisi (YHKG) olmak isteyen hayvan hakları savunucularını engellemek için zorluklar çıkarmaktadır.
==Gönüllüler, sokaklardaki sahipsiz hayvanları besleyip doyurmakta, ölüm kampı belediye bakımevlerinden hayvanlar kurtarıp tedaviye aldırmakta, belediyelerin kısırlaştırma ve tedavi merkezleri kurması için yasal ve kitlesel çalışmalar yapmakta, kıt gelirleri ile özel kliniklerde kısırlaştırma yaptırmaya çalışmaktadırlar. Kısaca belediyelerin görevlerinin bir kısmını gönüllüler üstlenmiş durumdadır.
==Gönüllüler DKMP Müdürlüklerinin yasal görevleri olan “belediye barınaklarını denetlemelerini, topluma hayvan hakları konusunda eğitim vermelerini, sokaklardaki hayvanların beslenmelerinin ve kısırlaştırılmalarının sağlanmasını, üretim çiftlikleri ve petshopların denetimlerini” talep ederek, bu kurumun da yasal görevlerini yapmalarını talep etmektedirler.
==Hayvanları Koruma Kanunu ve Yönetmeliğinde, gönüllülerin daha etkili çalışmalar yapmalarını sağlamak üzere hükme bağlanmış olan “Yerel Hayvan Koruma Görevlisi” olma koşulları açıkça belirtilmiştir.
==Fakat yurt genelinde DKMP İl Müdürlüklerinin önemli bir kısmı yasa ve yönetmeliğe aykırı olarak, gönüllülerin bu kartı almalarını engellemek için zorluklar çıkarmaktadırlar. YHKG Seminerini açmamak için direnmekte, türlü bahaneler bulmaktadırlar.

Bu bağlamda müracaatımıza ilişkin SORUN ve TALEPLERİMİZ:

1.) Müdürlük müracaatları bizzat alır ve İl Hayvanları Koruma Kurulu’na sunar.  Kurul SEMİNER kararı alarak tarih belirler ve müracaatları değerlendirir. Belediyeler, kurul kararı sonrası sadece yer sağlar ve eğitimi verecek kişileri organize eder. Bu hususlar YASA ve YÖNETMELİKTE açıkça hükme bağlanmıştır. Oysa, pek çok müdürlük gönüllüleri doğrudan belediyelere yönlendirmekte, Denizli ili örneğinde olduğu gibi, belediyeler de SEMİNER AÇILMASINA GEREK GÖRMÜYORUZ diyerek hayvanseverlerin bu yasal haklarını kullanmalarını önlemektedirler. Pek çok belediye de aylarca hatta yıllarca alınan müracaatları işleme koymamaktadır.
TALEP: Belediyelere sadece yer tespiti ve eğiticilerin organize edilmesi görevi verilmelidir.

2.) Mesleki bir formasyon veya iş edindirme teknik bilgilerini içermeyen seminere, Ordu ili örneğinde olduğu gibi 5 güne varan seminer  süreleri dayatmaktadırlar. Resmi veya özel kurumlarda çalışan gönüllülerin günlerce izin almaları mümkün olamadığı için bu hakları ellerinden alınmış olmaktadır.
TALEP: Oysa Bir iş ve mesleki formasyon amaçlamayan ve anlamda bir sertifika veya mezuniyet belgesi vermeyen genel haklara yönelik bir bilgilendirme seminerinin  süresi azami 4 saat olmalıdır. Özellikle çalışan kesimin 4-5 saat izin alması, günlerce izin almasından daha kolaydır.

3.) Bazı belediyeler seminer sonunda İMTİHAN yapılacağını duyurmaktadırlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Antalya Belediyesi gibi belediyeler seminer sonunda imtihan yapacaklarını, sınavı geçenlerin YHKG olacaklarını duyurmuşlardır.  Sokaklarda besleme yapan gönüllüler ilk okul mezunu ile üniversitede hocalık yapan eğitim düzeyinde olan insanları kapsayan çok geniş bir yelpaze oluşturmaktadır. Böylesi geniş bir eğitim yelpazesi oluşturan kitleye hangi eğitsel kriterlerine, hangi müfredatlara ve sınav koşullarına göre imtihan yapılacağının cevabını verememektedirler.
TALEP: Tamamen genel bilgilendirmeye dayalı olan bu seminer sonunda sınav vs gibi caydırıcı yasaya aykırı uygulamaların yapılmaması talebimizdir.

4.) Müdürlüklerin çoğu yasada olmamasına rağmen kendi kafalarından müracaat sayısına alt sınırlar koymaktadırlar. Örneğin, en az 10 kişi 15 kişi olursa seminer açılır demektedirler.
TALEP: İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısına kadar kaç kişi müracaat etmişse, 2 kişi bile olsa, seminer açılmalıdır. Bir gönüllü dahi 1000 lerce hayvanın hayatına yaşamsal destek sağlamaktadır.

5.) Pek çok müdürlük, yıllar geçmesine ve müracaatlar olmasına rağmen SEMİNER açmamaktadır.
TALEP: Yılda 4 kez toplanması yasal hüküm olan İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantı sayısı kadar SEMİNER açılabilir. Talep olursa, yılda 4 kez seminer açılmalıdır.

6.) Bazı müdürlüklerin müracaat edenlerden LİSE diploması dahi istediği görülmüştür. (Ankara Büyükşehir Belediyesi gibi)
TALEP: Sokaklarda besleme yapmanın, bu hayvanları hastalandıklarında kliniklere götürmenin, belediye bakımevlerinde gönüllü olarak temizlikten beslemeye kadar hayvanlara bakan insanlardan DİPLOMA istenmesi gibi caydırıcı zorlukların çıkartılmamasıdır.

7.) Seminerlerde genelde Avrupa Sözleşmeleri, Hayvanları Koruma Kanunu’nun genel hükümleri vs gibi tamamen teorik bilgileri içeren anlatımlar yapılmaktadır.
TALEP: Gönüllülerin kendi yasal haklarını ve başta belediyeler ile DKMP İl Müdürlükleri olmak üzere kurumların hayvanlara yönelik görevlerini bilmeleri büyük önem taşımaktadır. Haklarını bilmeyen, kurumların görevlerini bilmeyen bir kişi neyi nasıl talep edeceğini bilemez. Bu nedenle seminerin ana konusu gönüllü hakları ve kurumların hayvanlara yönelik kısırlaştırma, tedavi, besleme gibi görevlerin öğretilmesi olmalıdır. Belediyeler ve DKMP İl Müdürlüklerinin gönüllüler ile iletişim içinde çalışmaları kanun ve yönetmelikte tam 7 yerde hükme bağlanmıştır. Bu hakların gönüllülere anlatılması seminerin ana hedefi olmalıdır.
Bu ve daha başka hususların, kanunun ana  hedefinin daima göz önünde bulundurularak, özellikle son dönemlerde devletin gönüllü katılım ve etkisini artırmaya yönelik politikası gereği  olarak da, Yerel Hayvan Koruma Görevlisi olunmasının teşvik edilmesi, topluma yoğun duyurulması büyük önem taşımaktadır.
SONUÇ VE İSTEM: Bu hususların tüm DKMP İl Müdürlüklerince dikkatle uygulanmasının sağlanması ana talebimizdir.
Müracaatımıza ilişkin 4982 sayılı yasa gereği  tarafımıza bilgi verilmesini saygılarımızla arz ederiz.

Nesrin Çıtırık
Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı

Ek 1……YASAL DAYANAK Olarak Hayvanları Koruma Kanunu’nunda İlgili Maddeler:
======================================
İl hayvanları koruma kurulu çalışma koşulları:
KANUN MADDE 15. – KANUN MADDE 16. – İl Hayvanları Koruma Kurulu görevleri
KANUNDA Yerel hayvan koruma görevlilerinin sorumlulukları KANUN MADDE 18. –
===============================
YÖNETMELİKTE YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİLİĞİ VE İLGİLİ KURUMLARA İLİŞKİN MADDELER
YÖNETMELİK MADDE 4 – (1) YÖNETMELİK MADDE 18 – (1)
YÖNETMELİK MADDE 5 – (1) İl Müdürlüğü;
YÖNETMELİK MADDE 6 – (1) İL HAYVAN KORUMA KURULU
YÖNETMELİK MADDE 7 – (1) Belediyeler;.

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Şikayet ve Talep

Ankara Büyükşehir Belediye Başakanı’na, Hayvanlara Uyguladığı İŞKENCE için Soruşturma Açtırılmasını Talep Ediyoruz

Sayın Milletvekili ÖZLEM ZENGİN, Hayvanları SÜRGÜN ve ÖLÜME mahkum edecek KATLİAM YASA TASARISI daha kanunlaşmadan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna emri ve bilgisi ile dağ başında telle çevrilerek yapılan

Şikayet ve Talep

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran Hesap Ver!

YILDIZ DEVRAN İzmir Kadifekale’de 10 yıldır yaşayan 40 a yakın köpeği TOPLATTI ve “geçici” Işıkkent Bakımevinde “kalıcı” olarak ESİR ETTİ. Yavrular ve anneler dahil aldırdığı bu köpekler 2 aydır İZMİR

Şikayet ve Talep

SOKAKLAR, hayvanların yaşam alanıdır!!!

Hayvanları ŞEHİRLERDEN SÜRGÜN EDECEK kararları alan Balıkesir İl Hayvanları Koruma Kurulunun yasaya aykırı bu BU SÜRGÜN KARARINI iptal ettirmesini Orman Su İşleri Bakanlığından talep eden ekteki yazıya lütfen katılım sağlayınız.