İstanbul Valisi Sn. Ali Yerlikaya, İGA Airport Yönetimi Hk. Soruşturma Talep Ediyoruz.

İstanbul Valisi Sn. Ali Yerlikaya, İGA Airport Yönetimi Hk. Soruşturma Talep Ediyoruz.

Yeni Havaiga_airport_sorusturma_tlplimanının Dağbaşındaki Otobanlarına Köpekler Belediyelerce Atıldı.
İGA İstanbul Airport Gn. Md Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, bu köpeklerin TOPLATILMASINI belediyelerden talep ediyor.
Atılacakları Başka Dağbaşı olmadığı için, BELEDİYELERCE YOK EDİLECEĞİ KESİNDİR.
Yani toplatılmaları talebi ÖLÜM EMRİ DEMEKTİR.
İGA Airport’un YASA DIŞI TOPLATMA Talebi hk. Soruşturma Açılmalıdır.

Haykonfed Başkanı
Nesrin Çıtırık

Konu: Sahipsiz hayvanları besleme yasağı getiren THY Sağlık Müdürü ve emri veren diğer yetkililer hk soruşturma talebi

Bilgi ve Gereği: İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı – İstanbul Bölge ve Şube Müd., THY, İBB, Basın kuruluşları, STK’lar

 

İstanbul Valiliği Yüksek Makamına,

Türk Hava Yolları Sağlık Müdürlüğü, 15.000 çalışanına ve gönüllülere belediyeler tarafından DAĞ BAŞINA atılmış sahipsiz hayvanların BESLENMESİNİ YASAKLADI!

THY tarafından besleme engellendiği için 1 haftayı aşkın süredir kedi ve köpekler AÇLIK ile ÖLÜME MAHKUM ETTİRİLDİ

THY yönetiminin o hayvanları dağ başına HANGİ Belediyelerin attığını sorgulamak yerine beslemeyi yasaklayarak tüm hayvanları ölüme mahkum ettirmesi, Türkiye’nin imzası bulunan Uluslararası Sözleşmelere (UNESCO) , Hayvanları Koruma Kanunu ve VİCDANA AYKIRIDIR!

 

Hayvanları Koruma Kanunu bu konuda AÇIK HÜKÜMLER içermektedir:

MADDE-4 “d) Hiçbir maddî kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin, sadece insanî ve vicdanî sorumluluklarla, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu Kanunda öngörülen koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin teşviki ve bu kapsamda eşgüdüm sağlanması esastır. ” şeklinde kayda geçmiş ve doyurma faaliyetlerinin hayvanseverlerin YASAL HAKKI ve GÖREVİ olduğunu hükme bağlamıştır. Yani; sahipsiz sokak hayvanlarını doyurmak sadece “VİCDANİ GÖREV” değil; aynı zamanda “KANUNİ HAK”tır.!

  1. MADDESİNDE, “Özellikle kedi ve köpekler gibi sahipsiz hayvanların kendi mekânlarında, bulundukları bölge ve mahallerde yaşamaları sorumluluğunu üstlenen gönüllü kişilere yerel hayvan koruma görevlisi adı verilir.” ve “Yerel hayvan koruma görevlileri; bölge ve mahallerindeki, öncelikle köpekler ve kediler  olmak üzere, sahipsiz hayvanların korunması için BESLENİP, bakılmaları, aşılarının yapılması, aşılı hayvanların markalanması ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, saldırgan olanların eğitilmesi ve sahiplendirilmelerinin yapılması için yerel yönetimler tarafından kurulan hayvan bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetleri yerel yönetimler ile eşgüdümlü olarak yaparlar.” hükmü vardır.
  2. MADDEYE GÖRE, kedi ve köpeklerin “bulundukları bölge ve mahal” her neresi ise orada korunarak yaşamalarının bu yasa ile güvence altına alındığını ve orada yaşamaları için Yerel Hayvan Koruma Görevlisi gönüllülere sorumluluk ve görev verildiği açıkça belirtilmiştir.

 

Türkiye’nin imzası bulunan Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi / Unesco

Madde 3 – Hayvanlara kötü muamele edilemez veya zalimane davranışlarda bulunulamaz.

Madde 5 Bir insanın desteğine ihtiyaç duyan her hayvan uygun beslenme ve bakımı görme hakkına sahiptir.

Bu bağlamda,

1.Valilik Makamınca, sahipsiz hayvanları besleme yasağı getiren THY Sağlık Müdürü ve emri veren diğer yetkililer hk soruşturma açılarak yasaya muhalefetten idari işlem uygulanmasını talep ediyoruz.

Sahipsiz hayvanları vicdani duyguları ile ve aynı zamanda kanuni bir HAK olarak besleyen gönüllülere yasaklama getirilemeyeceği konusunda kurum yetkililerinin acilen uyarılarak, besleme yasağının kaldırılmasının sağlatılmasını, İstanbul DKMP ekiplerince sorununun çözümüne ilişkin sürecin bizzat ve acilen takip edilmesinin sağlanmasını talep ediyoruz.

2.Gönüllülerce düzenli olarak bakılıp, beslenmeye ALIŞMIŞ olan kedi ve köpeklerin açlıktan ölmeye başladıkları bilgilerine yönelik, kaç tanesinin yasak getirildiği tarihten bu yana AÇLIKTAN öldüğünün tespit edilerek , Tarım Orman İstanbul İl Şube Müdürlüğü ekiplerince ölümüne sebep olunan her bir hayvan başına yasa dışı emri veren kurum yöneticileri hk. idari ve cezai işlem uygulanmasını talep ediyoruz.

3.Hayvanlara besleme yapmanın Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde yasal bir hak olduğunu, besleme yapan gönüllülere de engel olmanın yasanın ihlal edilmesi demek olduğunun Tarım Orman Bakanlığı İstanbul İl Şube Müdürlüğünce, THY Yönetimine anlatılmasını, yukarıdaki belirttiğimiz Yasal hükümler konusunda bilgilendirme yapılmasını, ayrıca “Hayvanlara Zarar Vermek, Beslenmelerine Engel Olmak, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince CEZAYA Tabidir’’ yasal uyarısının kuruma “yazılı ve sözlü olarak” yapılmasını talep ediyoruz.

4.İBB tarafından tüm havalimanları bölgesindeki sahipsiz hayvanlar için belediye logolu YASAL UYARI AFİŞLERİ ve beslenme odakları yapılarak, belediye ekipleri ve gönüllüler ile birlikte her gün düzenli olarak besleme yapılmasının sağlatılmasını talep ediyoruz

5.Şehir içinden toplanan hayvanları aldığı yere bırakmayıp, havalimanları otobanlarına, dağ başı ve ormanlara atan belediyelerin tespit edilmesi konusunda Valilik Makamınızca ayrıca soruşturma başlatılmasını talep ediyoruz

 

Müracaatımıza ilişkin tarafımıza 4982 sayılı yasa gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.

Nihal Kasa

Marmarafed Başkanı

 

THY’nın 15.000 çalışanına yaptığı yasayı ihlal yazılı bildirim

thy_dkmp

thy2

 

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Suç Duyuruları / Soruşturma Talepleri

Çekmeköy’de Yıllardır Gönüllülerce Bakılan 25’e Yakın Köpek Aniden Yok Oldu.

25’e yakın köpeğin bayram tatilinde aniden yok olması ve bir kaçının ölü bedenleri bulunup mahalleli tarafından belediyenin aranarak gömdürüldüğü bilgisi üzerine bugün Haykonfed, Empati ve Haykurder olarak o mahalleye gittik.

Suç Duyuruları / Soruşturma Talepleri

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan Sende Allah Korkusu Yok Mu? KOZAN VAHŞETİNİN üstünü örtmeye çalışan Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ve Belediye Başkanı Hakkında Soruşturma İstiyoruz.

KOZAN VAHŞETİNİN üstünü örtmeye çalışan Kozan Kaymakamını ve Kozan Belediye Başkanı’nı, Adana Valiliğine ŞİKAYET yazısına katılın. Kaymakam, bir Mülki Amir’e yakışmayacak şekilde taraflı olarak belediyeyi savundu. hayvanlar AÇLIKTAN BİRBİRİNİ YEMEDİLER

Suç Duyuruları / Soruşturma Talepleri

Manisa DKMP Veterineri Kendi ”Görev İhmalinin” Bedelini Hayvanlara Ödetip YASAYA KARŞI GELİYOR! Soruşturma Talebi İçin Dilekçeye Katılın!.

Köpekleri barınağa HAPİS ETTİRİP, belediyeye ”asla bırakılmayacak” diye talimat veren Manisa Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Veterineri kendi ”görev ihmalinin” bedelini hayvanlara ödetip YASAYA KARŞI GELİYOR. Manisa’da KISIRLAŞTIRMA YOK gibi..