23. Besleme Yaptığınız İçin Saldırıya Uğradığınızda Kendinizi ve Hayvanları Korumak İçin  Yapacaklarınız

23. Besleme Yaptığınız İçin Saldırıya Uğradığınızda Kendinizi ve Hayvanları Korumak İçin Yapacaklarınız

tehdit_icin_uzaklastirma_karari11. KENDİ GÜVENLİĞİNİZ İÇİN: HAYVANLARA mama yemek koyarak besleme yaptığınız için size SALDIRAN SATAŞAN KİŞİLERİ KARAKOLA ŞİKAYET EDİP mahkemeden “UZAKLAŞTIRMA KARARI” talep ederek kendi güvenliğinizi sağlayınız.
İstanbul Kurtköy’de sahipsiz hayvanlara işkence eden, bölgede besleme yapan kişileri tehdit eden ve sahipsiz bir köpeği sopa ile döverken kameralara yakalanan ve şahıs hakkında karakola yapılan başvuru üzerine, kişi hakkında UZAKLAŞTIRMA kararı verilmiştir.
Benzer durumlarda; karakola müracaat ederek, kişi aleyhinde şikayette bulunup, koruyucu ve önleyici tedbir olarak UZAKLAŞTIRMA talep ediniz. Ekli MAHKEME KARARINI dikkatle okuyunuz.
2. HAYVANLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN: Hayvanların sokaktaki güvenlikleri için de, “Valilik, Kaymakamlık, Belediye ve DKMP Müdürlüğüne baş vurularak Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerince o sokak veya bölgede hayvanların güvenliği için YASAL UYARI afiş ve tabelalarının yaptırılmasının sağlanmasını, bölge sakinlerine yasal uyarılar yapılmasını, MUHTARLIKLARA yasal uyarı afişleri asılmasını, muhtarlara yasa konusunda bilgilendirme yapılmasını, hayvanlara uygulanmış şiddet ve yaşam hakları ihlali var ise ayrıca idari soruşturma açılmasını” TALEP EDİNİZ. Yani tüm ilgili kurumları harekete geçiriniz.
Nesrin Çıtırık
Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı.
Sorularınız için yazınız: nesrincitirik11@gmail.com
______________________________

Tarih: 1 Nisan 2015 10:30
Sevgili arkadaşlar,
İstanbul Kurtköy’de sahipsiz hayvanlara işkence eden, bölgede besleme yapan kişileri tehdit eden ve 26.02.2015 günü de sahipsiz bir köpeği sopa ile döverken kameralara yakalanan ve şahıs hakkında karakola yapılan başvuru üzerine, kişi hakkında uzaklaştırma kararı verilmiştir.
Benzer durumlarda; karakola müracaat ederek, kişi aleyhinde şikayette bulunup, koruyucu ve önleyici tedbir talep etmekte fayda olduğu görülmektedir.
Sevgiler. … Av. Selda Sarandal
___________________________________________
Aslının Aynı Karar
TÜRK MİLLETİ ADINA
T.C.
İstanbul Anadolu 8. AİLE MAHKEMESİ
6284 SAYILI KANUNA GÖRE KORUMA KARARI
ESAS NO :2015/125 D.İş KARAR NO :2015/126
HAKİM : …………………..
KATİP :…………………..
TEDBİR İSTEYEN:
Yenişehir Mah. Orkide Sk.No: Pendik/İSTANBUL
KARŞI TARAF :
Yenişehir Mah. Mustafa Akyol Sk. Pendik/İSTANBUL
DAVA :6284 Sayılı Kanuna Göre Koruma Kararı

TALEP TARİHİ :09/03/2015
KARAR TARİHİ :10/03/2015

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Yenişehir Polis Merkezi Amirliğinin 06/03/2015 tarih ve 71748677-54039-2015/468 sayılı yazıları ile şiddet uygulayan hakkında 6284 Sayılı Kanun gereğince önleyici tedbir kararı verilmesi talep edilmiş olup ;

Evrak üzerinde yapılan inceleme sonunda ;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :
Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Yenişehir Polis Merkezi Amirliğinin 06/03/2015 tarih ve 71748677-54039-2015/468 sayılı yazıları ile şiddet uygulayan hakkında 6284 Sayılı Kanun gereğince önleyici tedbir kararı verilmesi talep edilmiştir.
Tedbir isteyen ait ifade tutanağının dosya içerisinde bulunduğu,Uyap’tan tarafların nüfus kayıt tablosu çıkarılarak dosya içerisine alınmış olunduğu görüldü.
Dosyadaki belgelere göre talep mahkememizce yerinde görülmekle;6284 Sayılı Ailenin Korunması ve kadına şiddetin önlenmesine dair kanunda,bu kanun kapsamında korunan kişilerin şiddete maruz kaldığını,kendilerinin,ihbar eden kişilerin veya Cumhuriyet Başsavcılığının bildirmesi halinde Hakim re’sen olayın niteliği göz önüne alınarak yasada öngörülen veya uygun göreceği benzer başka tedbirlere hükmedebileceği hükme bağlanmış olup,dosyadaki tüm delillerin tetkiki ve değerlendirilmesi sonucunda;6284 Sayılı Yasa koşullarının gerçekleştiği anlaşılmakla;6284 Sayılı Yasanın 5/1-a maddeleri uyarınca tedbir istenen hakkında önleyici tedbir uygulanmasına karar vermek gerektiği kanaatiyle aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM : Yukarıda açıklanan gerekçelerle ;
1. Tedbir talebinin KABULÜNE,
2. 6284 Sayılı Yasanın 5/1-a maddesi gereğince aleyhine tedbir istenen küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda BULUNMAMASINA ,
3. 6284 Sayılı Kanun’un 8/2 maddesi gereğince hükmolunan tedbirin 1 ay süre ile geçerli OLMASINA,
4. 6284 Sayılı Kanun’un 8/5 maddesi gereğince tedbir kararına aykırı hareket edilmesi halinde hakkında 6284 Sayılı Kanunun 13/1 maddesi gereğince 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi uygulanacağının ihtarına,
5. Kararın birer örneğinin taraflara tebliğe çıkarılmasına,
6. Karardan bir örneğinin 6284 Sayılı Kanun’un 10.maddesi gereğince İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne gönderilmesine,
İlişkin dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde İstanbul Anadolu 9. Aile Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi.10/03/2015
Katip 53229 Hakim 21997

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Komşu ve Site Sorunları

8. Uzman Psikolog Prof.Dr.Tamer DODURKA hayvanlar hk. harika tespitler

Sayın Prof Dr Tamer Dodurka, esas olarak:”Evcil hayvanlar olan KEDİ ve KÖPEĞİN doğasına uygun yaşam ortamının İNSANIN BULUNDUĞU HER YERDİR.” şeklindeki bilimsel tespitini dikkatle okuyalım. Sevgili Arkadaşlar, 1. Kedi ve

Komşu ve Site Sorunları

17. SİTE APARTMAN ÜNİVERSİTELER KURUM VE KURULUŞLARIN BESLEME YAPAN GÖNÜLLÜLERE MÜDAHALESİ YASAYA AYKIRIDIR:

Siteler, apartmanlar, üniversiteler, kurum ve kuruluşlar hem hayvanların yaşam alanlarını gasp ettiler hem de onların varlığına tahammül edemiyorlar. Kendilerini beton bloklara hapseden bu kişilerin yürekleri de maalesef betonlaşmış durumda. Kanunların

Komşu ve Site Sorunları

1. Sahipsiz Hayvanları beslediğimizde KOMŞU-SİTE Yönetimi Müdahalesinde Yapılacaklar

Arkadaşlar, BİZLERE yapılan müracaatların başında “sahipsiz kedi ve köpeklere baktığı için tehdit ve zaman zaman da darp edilen gönüllüler, hayvanlara zarar verilmesi, yok edilmesi, torbalanıp atılması, zehirlenmesi” şikayetleri geliyor. Bir