ÖLÜMLERE Kim DUR Diyecek?

ÖLÜMLERE Kim DUR Diyecek?

Ankara Altındağ ilçesi Zübeyde hanım Mahallesin’de köpekler öldürülüyor. Fail yada faillerin bulunarak cezalandırılması ve Tarım ve Orman bakanlığı
Ankara Şube Müdürlüğü tarafından çevreye 5199’u anlatan YASAL UYARILI AFİŞLER asılması için CİMERE şikayet etmeliyiz.
HayKonfed 
================================
ŞİKAYET DİLEKÇESİ
Ankara Altındağ ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi’nde 03.07.2019 tarihinden 17.07.2019 tarihi süresince 11 sokak köpeğine eziyet edilerek ve bıçaklanarak  öldürüldüğünü 15.07.2019 tarihinde öğrendik.
Hayvanları Koruma Kanunu (HKK) 6.maddesi uyarınca sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaktır. Somut olayda aykırı bu durum göz önüne alındığında aynı kanunun 28/c maddesine göre, 6. maddenin birinci fıkrasına hareket edenlere hayvan başına altıyüz Türk Lirası idarî para cezası ile cezalandırılır.
HKK madde 14/a gereğince hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasaklanmıştır. Bu durum göz önüne alındığında aynı kanunun 28.maddesinin k fıkrası gereği  14 üncü maddenin (a), (b), (c), (d), (e), (g), (h), (ı), (j) ve (k) bentlerine aykırı davrananlara üçyüz Türk Lirası; (f) ve (l) bentlerine aykırı davrananlara hayvan başına üçbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Kesilmiş ve canlı hayvanlara elkonulur.

SONUÇ VE TALEP:
Açıklanan nedenlerle;
Hukuka aykırı bir şekilde öldürülen köpekleri öldüren kişi ya da kişilerin kimliklerinin tespit edilerek bu kişiler hakkında;
HKK md.28 kapsamında idari para cezalarının uygulanmasını ve gereğinin tarafımıza bildirilmesine saygılarımla talep ederim.

ankara_altindag_vahseti

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Şikayet ve Talep

26- Belediyenizden ‘SU ODAKLARI’ Oluşturmasını YASAL ZORUNLULUK Olarak Israrla Talep Ediniz

Belediye Başkanlığına Tabelalı Sulukların park ve sokaklara konması talebimiz. Kavurucu sıcakların yaşandığı bu günlerde SUSUZLUKTAN ÖLEN HAYVANLAR düşündüğümüzden çok daha fazla. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunununda sokaklardaki sahipsiz hayvanların BESLENMESİ

Şikayet ve Talep

Sn. Özlem Zengin, Sn. Bekir Pakdemirli Bu Ölüm Barınağını Ziyaret Ediniz.

Sayın Vekilim Özlem Zengin, Sizden Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, tasarıyı hazırlayan bakanlık yetkilileri ve vekiller ile ANKARA Büyükşehir Belediyesinin 2000 hayvanı KARLAR ALTINA mahkum ettiği dağın tepesindeki BELEDİYE BARINAĞINI ziyaret

Şikayet ve Talep

Ankara-Afyon Yolu Üzerine Belediyeler Tarafından Atılmış Köpekler İçin Kurumları Göreve Davet Ediyoruz.

GÜNCELLEME : 01/04/2019 DİLEKÇEYE KATILALIM Valilik Makamından, Ankara – Afyon yolu üzerine atılmış köpeklerin STK lar ile işbirliği yapılarak acilen koruma altına alınmasının sağlatılmasını,  BAŞKA İLÇELERE ve KIRSALA hayvan atarak