Sayın Mansur Yavaş Bilgilerine Sunulmak Üzere, ANKARA’DA SAHİPSİZ HAYVANLARA YÖNELİK SORUN ve KALICI ÇÖZÜM ÖNERİLER

Sayın Mansur Yavaş Bilgilerine Sunulmak Üzere, ANKARA’DA SAHİPSİZ HAYVANLARA YÖNELİK SORUN ve KALICI ÇÖZÜM ÖNERİLER

ankara_mansuryavas_kisirlastirmaSayın Mansur Yavaş  Başkanımızın Bilgilerine Sunulmak Üzere,
ANKARA BÜYÜKŞEHİR ve İLÇELERİ SAHİPSİZ HAYVANLARA YÖNELİK SORUN ve KALICI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: Ankara Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri, sahipsiz hayvanlar için başta KISIRLAŞTIRMA olmak üzere çözüm çalışmaları yapmayıp, “bakımevlerine toplama” adı altında ÖLDÜRDÜLER. Sayısal ispat, Ankara Büyükşehir ve 25 ilçenin 2018 de toplam kısırlaştırma sayısı sadece 12.000 dir. Oysa yıllık asgari 136.000 kısırlaştırma olmalıydı. Günlük ortalama kedi-köpek KISIRLAŞTIRMASI sadece 33 tür. Oysa  asgari 375 adet olması gerekirdi. Günlük KÖPEK  kısırlaştırması sadece 20 dir. Oysa asgari 250 olması gerekirdi.
Görünen o ki, şimdiye kadar Ankara belediyeleri kısırlaştırma yapmamış, hayvanlar çoğalıp vatandaş şikayet ettikçe  de çözüm olarak toplayıp vurup öldürmüş, dağa taşa bozkırlara ve başka ilçelere atımıştır. Atıldıkları o yerlerde hızla üremeye devam eden hayvanları da toplanıp yok etmeye devam etmiştir.

Vatandaş çoğalan hayvanlardan şikayetçi, hayvanlar ise belediyelerin işkencesi, vahşeti ve zulmü altında.

Bu KISIRLAŞTIRMA gerçeğine rağmen, hala daha  görüş beyan eden “sokağın gerçeklerinden habersiz ve vizyonsuz”, başta Altındağ, Keçiören, Yenimahalle ve Çankaya belediye başkanları olmak üzere,  Ankara’daki belediye başkanlarının çoğu BÜYÜK BARINAKLARA TOPLAMA yı çözüm olarak görüyorlar, KISIRLAŞTIRMA gündemlerinde değil. ‼️Kısırlaştırma olmadığı sürece 100 000 hayvanın konacağı barınakların da çözüm olmayacağı, katliamların yanında hayvan sayısının da patlayarak artacağını (şimdi olduğu gibi) maalesef göremiyorlar.

Sayın Mansur Yavaş’ın başkan seçilmesiyle birlikte hayvan haklarına getirdiği “vicdani, insani, ahlaki ve çözüm odaklı” bakış, hayvan hakları savunucularını umutlandırdı.

Bu sayısal ve uygulama tespitleri ışığında Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçeleri için SİSTEME YÖNELİK KALICI SORUN-ÇÖZÜM çalışması ana hatları ile ekte sunarken, bazı tavsiyelerimizi de sayın başkanımıza iletmek isteriz.

Belediyelerin gönüllü kuruluş ve kişiler ile iletişim içinde çalışmaları zaten kanunda 7 yerde hükme bağlanmıştır.

Ama bunun yanında, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin, aşağıda belirtilen KISIRLAŞTIRMA ve TIBBİ TEDAVİLERE yönelik sistemler ile “yeni veteriner hekimlerin alınması, mevcut veteriner hekimlerin çalışma koşulları” gibi teknik ve tıbbi konularda VETERİNER HEKİMLER ODASI ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konsey KONSEYİ, Veteriner Hekimler Dernekleri  ile iletişim içinde çalışma yapmalarını önemle tavsiye ediyoruz.

Özellikle KISIRLAŞTIRMA MERKEZLERİNE dönüşüm sürecinde Veteriner Fakültesi ile de iletişim kurulmalıdır.
Kurumlar arası iletişim ise Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde sağlanmalıdır.
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ yasası  gereği, bakımevlerinde çalışan tüm görevlilerin çalışma koşulları ve fiziki ortamların düzenlenmesi açısından, her bakımevinde İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI bizzat aktif olarak çalışmalı, yasanın tüm hükümleri uygulanmalıdır. Bakımevlerinin TEHLİKELİ sınıfına giren kurumlar olduğu unutulmamalı, çalışanların da yaşam hakları korunmalıdır.

Öldürme kültüründen YAŞATMA KÜLTÜRÜNE geçişin sağlanması dileğimizle…

Nesrin Çıtırık………. HayKonfed Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı
Haydar Özkan …….  HayKonfed Örgütlenmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Tülay Danacıoğlu…  Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Ankara Temsilcisi
Aysun Taşçıoğlu….. Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Ankara Temsilcisi

BÜYÜKŞEHİR ve İLÇELER OLARAK SORUN-ÇÖZÜM KAPSAMINDA KALICI OLARAK YAPILMASI GEREKENLER:

=====1. ANKARA İLÇELER, SORUNLAR, BÜYÜKŞEHİR İLE GÖREV PAYLAŞIM ÖNERİLERİ ve ÇÖZÜMLER
=====2. ANKARA SİNCAN RM, FİZİKİ KOŞULLAR VE UYGULAMA OLARAK  SORUN-ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
=====3. ANKARA GÖLBAŞI BARINAĞI, FİZİKİ KOŞULLAR VE UYGULAMA OLARAK  SORUN-ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
=====4. Ankara’da belediye barınaklarından veya belediyelerin çöplüklere kırsala attığı yerlerden kurtarılmış hayvanların gönüllülerce çoklu olarak bakıldıkları çevrili veya açık TOPLU BAKIM YERLERİNE ilişkin DESTEK-KALICI ÇÖZÜM Önerileri

=====1. ANKARA İLÇELER, SORUNLAR, BÜYÜKŞEHİR İLE GÖREV PAYLAŞIM ÖNERİLERİ ve ÇÖZÜMLER
A-) Ankara İlçelerinde Mevcut Durum, Sorunlar:
Ankara’da 15 ilçe hiçbir şekilde KISIRLAŞTIRMA çalışması yapmamaktadır.
Ankara’da 10 merkez ilçeden de sadece 5 tanesi KÖPEK KISIRLAŞTIRMASI olarak Mamak 5,  Çubuk 0.3, Etimesgut 0.5, Çankaya 5,  Yenimahalle 1.7 gibi KOMİK ve göstermelik sayılarda kısırlaştırma yapmışlardır.
Kalan 5 ilçe de ABB ye yolladıklarını ifade etmişlerdir. Ankara Büyükşehir Belediyesinin yaptığı günlük köpek kısırlaştırma sayısı ise sadece 10. Bu da ilçe başına sadece 2 eder.
Sadece birkaç ilçenin DKMP İl Müdürlüğünden bilgilerine ulaşmak mümkün olamamıştır.

Bu durum tercüme edildiğinde, ANKARA gibi 100 000 lerce sahipsiz hayvanın olduğu bir metropolde KISIRLAŞTIRMA YAPILMADIĞI açıkça görülmektedir.
Sayısal bir örnek vermek gerekirse, Ankara Büyükşehir ve 25 ilçenin 2018 yılında toplam kısırlaştırma sayısı sadece 12.000 dir.  Oysa  yıllık asgari 136.000 kısırlaştırma olması gerekirdi.
Günlük ortalama kedi-köpek KISIRLAŞTIRMASI sadece 33 tür. Oysa 375 adet olması gerekirdi.
Günlük KÖPEK  kısırlaştırması sadece 20 dir. Oysa asgari 250 olması gerekirdi.

Bu durumda ÖZETLE ANKARA’da sahipsiz hayvan üremesinin kontrolü, doğrudan ÖLDÜREREK, bakımevlerinin pis koşullarında ÖLDÜREREK, kırsala atıp ÖLMELERİNİ SAĞLAYARAK yapılmaktadır.
İlçelerin çoğunda bakımevi yok, olanlar da fiziki olarak yetersiz, fiziki olarak görünüşte yeterli olanlar da 1000 lerece köpeği bakımevi üzerinden gözlerden uzak yok ederek sorunu çözmektedir.
Örnek vermek gerekirse, Keçiören belediyesi, bakımevindeki 100 köpeği bir gecede yok etmiş ve önce SAHİPLENDİRDİK, sonra HIRSIZLAR GİRİP ÇALMIŞ diye mazeret üretmişlerdir.
Yenimahalle belediyesi, çok yakında bir araba dolusu barınak hayvanını karlı tepelere atarken gönüllülerce yakalanmıştır.
Çankaya, zaman zaman bahaneler ile gönüllülere yasak koyar ve o dönemde de 1000 li sayılar ile ifade edilen hayvanlar bir şekilde yok olur.
Altındağ Belediyesi, hala daha ilkel koşullardaki bakımevini toplamaya kılıf olarak kullanmaktadır.
Çubuk belediyesi ise ÇÖPLÜĞÜ resmen kırık dökük klübeler ile legalleştirmeye çalışan, insan ve toplum sağlığını da tehdit eden, barınak dediği yeri ise çevrili bir boş alan olan bir belediyedir.
Çevre ilçelerden ise Polatlı hariç hayvanlar için çalışma yapan TEK BİR BELEDİYE bile yoktur. Hemen hemen hepsi öldürmekte, birbirlerine veya bozkırlara atmaktadırlar.
Ankara’da belediyelerce yapılmış suluklar, beslenme odakları, yasal uyarı afişleri, gönüllülerin beslenme odaklarına mama desteği yoktur. Beslenme odağı olarak hayvanların toplumdan ve sokaklardan tecrit edilmesi için uzaklaştırılacağı yerlerde toplu beslenme alanları oluşturulmaktadır ve oralarda da hayvanlar son hızla üremektedirler.
24 saat yaralı acil durumdaki hayvanlara müdahale de büyükşehirin 1 tek ambulansı ile göstermelik olarak yapılmaktadır. Bu yaralı hayvanları gönüllüler özel kliniklere götürmek zorunda kalmaktadırlar.
Belediye bakımevlerinde TEDAVİ ve BAKIM da olmadığı için, sağlam giren hayvanlar eğer öldürülmemişlerse, enfeksiyona maruz kalmış olarak hasta çıkmaktadırlar. Gönüllüler belediye bakımevlerinden sürekli olarak hayvan kurtarmaktadırlar.
Utanç verici bir diğer durum, 3-5 veterineri, 10 larca görevlisi ve tesisleri olan belediyeler, maalesef, 4-5 odalı Özel Veteriner Hekim Muayenehaneleri kadar hizmet VEREMEMEKTEDİRLER.
B-) Ankara İlçelerinde Yapılması Gerekenler
Ana ilke Ankara’nın 25 ilçesi KISIRLAŞTIRMA ve KÜÇÜK MERKEZİ olmasıdır.
Bakımevi olan belediyeler, mevcut ölüm ve pislik barınaklarını eleman ve tıbbi ekipman takviyesi ve fiziki koşulları düzelterek KISIRLAŞTIRMA ve KÜÇÜK TEDAVİ MERKEZİNE dönüştürülmeli, yeni veteriner hekimler işe alınmalı ve her ilçe ETİK ve TIBBİ koşullarda günde asgari 15 kısırlaştırma yapmalıdır.
Bakımevi olmayan çözümü öldürerek ve başka ilçere kırsala atarak sağlayan belediyeler ise acilen küçük ölçekli KISIRLAŞTIRMA ve KÜÇÜK TEDAVİ merkezleri oluşturmalıdırlar. Bu belediyeler de aynı şekilde veteriner hekim ve tıbbi ekiman sağlamalıdırlar.
Bu durum tamamen sağlanıncaya kadar, Ankara Büyükşehir Belediyesi günlük 14 olarak yaptığı kısırlaştırmayı, asgari 70 olarak yapmalıdır.
İlçeler kısırlaştırma yapmaya başladıktan sonra, Büyükşehir Bakımevi sadece HAYVAN HASTANESİNE dönüştürülmelidir. İlçeler kırıklı yaralı ciddi vakalarını Büyükşehir Hayvan Hastanesine götürmelidirler. İlçeler, hayvanların barınaklardaki sefil durumları görülmesin ve yok ettikleri hayvanların farkına varılmasın diye koydukları ziyaretçi saatleri kısıtlamasını, kesinlikle kaldırmalıdırlar.
Ayrıca ziyaretçi ile gönüllü olayı birbirinden ayrılmalıdır. Gönüllü, yasada 7 yerde belediyelerin iletişim içinde çalışmaya mecbur oldukları Yerel Hayvan Koruma Görevlileri, STK üyeleri ve hayvanlar için çalışmalar yapan hayvan severlerdir. Bunlar ziyaretçi değildir ve kendileri ile iletişim içinde yapılması gereken çalışmaları yapmak için mesai saatleri içinde bir saat sınırlaması olmadan bakımevlerinde olmalıdırlar. Ziyaretçiler ise hayvan sahiplenmek, ailelerine çocuklarına bakımevini göstermek, hayvanları sevmek için zaman zaman bakımevlerine gelen kişilerdir. Ziyaretçi saatleri GÜNLÜK olmak kaydı ile bu kişiler için belirlenmelidir.

Tüm bakımevleri HAFTA SONLARINDA tüm gün olarak ziyaretçilere açık olmalıdır. Çünkü bakımevlerindeki hayvanların sahiplendirilmeleri yasaya göre ÖNCELİKLİ olması gereken bir hükümdür. Toplumun özel veya resmi kurumlarda çalışan büyük kesimi ise sahiplenmek için sadece hafta sonlarında bakımevlerine gidebilirler.
İlçeler, kendi sınırları içinde ikamet eden sahipsiz hayvanlara bakıp besleyen mağdur gönüllülere düzenli mama desteği vermelidir.  her yerine YASAL UYARI AFİŞLERİ ve toplumsal duyarlığı artıran mesajlar içeren tabelalar koymalıdırlar.  Ankara’da şehir içinde parklara TABELALI SULUKLAR konmalıdır.

======2. ANKARA SİNCAN RM, FİZİKİ KOŞULLAR VE UYGULAMA OLARAK  SORUN-ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

A) Büyükşehir SİNCAN RM de Mevcut Durum, Sorunlar:
Ankara gibi devasa bir belediyenin RM si olan Sincan’da, yıllık KEDİ KÖPEK kısırlaştırması 3.866 dır. Günlük için ortalama 10 kedi köpek kısırlaştırılmıştır.  Köpek olarak da sadece 7 köpek kısırlaştırılmıştır. Oysa, Sincan’da günde Ankara ölçeğinde,  kısırlaştırmaları doğrudan ABB ye götürdüğünü ifade eden 7 merkez ilçe baz alındığında, günde asgari 105 KÖPEK kısırlaştırması yapılmalıydı ki ÜREME KONTROL ALTINA alınsın. Bu da yıllık 25.000 köpeğe tekabül eder.
Yani 25.000 köpek kısırlaştırılması gerekirken 2.550 köpek kısırlaştırılmış demektir.
Sokaklarında 100 000 lerle ifade edilen sahipsiz köpek olan Ankara’da, günde 7 köpek kısırlaştırılması YOK HÜKMÜNDEDİR. Ankara’da hiçbir ilçe belediyesi mesai sonrası yaralı hasta köpek kedi hizmeti vermiyor. Çoğu gündüz de vermiyor. Verenler de mikrop pislik içinde öldürüyor veya doğrudan öldürüyor, dağa taşa atıyor. Bu nedenle zaten Ankara’da çok sayıda gönüllü TOPLU-ÇOKLU bakım yapılan korunaklar oluşturmak zorunda kalmıştır. Ayrıca, Ankara ölçeğinde geceleri merkez ilçe sayısının yarısı kadar yani 3-4 ambulans olması gerekirken, tek bir ambulans ile saatlerce gitmeyen, aldığı hayvanlardan da çoğu kez bir daha haber alınamayan bir sistem var.
B) Büyükşehir SİNCAN RM de Yapılması Gerekenler:

Sincan, TAM TEŞEKKÜLLÜ BİR HASTANEYE dönüşmelidir. Gerekli sayıda veteriner hekim, tekniker, hayvan bakıcı, ambulans hizmeti ve tüm fiziki koşullar ile ekipmanlar sağlanmalıdır. İlçelerin her biri kendi KISIRLAŞTIRMA MERKEZLERİNİ kuruncaya kadar, Sincan günde asgari 105 kısırlaştırma yapmalıdır. Büyükşehire ait asgari 3 ambulans olmalıdır. 24 saat hizmet vermelidir.
Gönüllüler ile iletişim güçlü olmalıdır. Gönüllüler için “Ankara’da dünyanın en şımarık hayvan severleri var” diyen Paşa Enver Baysa yönetiminde bu hizmetlerin de bu iletişimin de sağlanmayacağı açıktır. Gerek Gölbaşı ve gerekse Sincan’da, fiziki hizmetlerin ve tıbii hizmetlerin YOK HÜKMÜNDE olmasının nedeni, Paşa Enver Baysa’nın, 2000 köpeği karlı dağa attırıp, orada fotğraf çektirip yayınlayan YAKLAŞIMINDANDIR. Eğri cetvel ile doğru çizilmez. Sincan’ın tam teşekküllü hastaneye dönüştürülme ve kısırlaştırılma sayısının artırılması sürecinde, Büyükşehir Belediyesinin, gönüllülerin yanında, kısırlaştırma ve tıbbi hizmetler için mutlaka Veteriner Hekimler Odası, Veteriner Hekimler Konseyi ve Fakülte ile iletişim içinde olmasını tavsiye ediyoruz.
======3. ANKARA GÖLBAŞI BARINAĞI, SORUN-ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
A) Mevcut Durum, Sorunlar:
Gölbaşı, 2000 li yılların başında bir dernek tarafından kurulmuş olan GERÇEK BİR ÖLÜM KAMPI olan, kısırlaştırma ve tedavi yapılmayan, hayvanların açlık, pislik, çamur, yazın sıcak altında susuz, kışın buzlu karlı zemin üzerine mahkum edildikleri bir insanlık suçu barınaktır. Hayvanlar çoğaldıkça, bir şekilde bu hayvanlar yok edilmiş, bu esir kampına yeni ESİRLERİN gelmeleri sağlanmıştır.
En son, Ankara Veteriner İşleri Müdürü Paşa Enver Baysa yönetiminde, dağ başında çevrili bir alan oluşturulmuş, 2000 e yakın köpek kar altına aç susuz korunaksız bu dağ başına atılmıştır. Gönüllüler tarafından fark edilip ulusal çapta büyük tepki oluşunca, bu köpekler gölbaşı esir kampına geri getirilme kılıfı ile yok edilmişlerdir. Bu katliamın soruşturması yapılmamış, vicdanlar ve insanlık YARA ALMIŞTIR. 2000 KÖPEĞİN kanı yerde kalmıştır.
Gölbaşı Barınağının 2018 yılı kedi köpek birlikte kısırlaştırma sayısı 1592 dir. Bu da bir günde ortalama 4 kedi ve köpeğe tekabül etmektedir. KÖPEK KISIRLAŞTIRMASINI ise  yine ortalama 3 köpek diye hesaplayabiliriz. Oysa, Gölbaşı’nda günde asgari 48 köpek bile kısırlaştırabilirdi. Alan ve fiziki koşullar ufak dokunuşlarla buna hazır hale getirilebilirdi. Ama bu insanlara iş çıkmasın diye kasıtlı olarak yapılmamıştır. GÖLBAŞINDA KISIRLAŞTIRMA YOK hükmündedir diyebiliriz. Tedavi ve bakım zaten doğrudan yoktur. Sadece hayvanlar için değil, çalışanlar için de İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun açıkça ihlal eder durumdadır.
B) Mevcut Gölbaşı Barınağında Yapılması Gerekenler:
Yeni yapılacak barınak ne olursa olsun bir süreç alacaktır. Burada bulunan 1000 lerce hayvan ise zulüm altında kalmaya devam etmesin diye, acilen, tüm zemin yuvarlak dere çakılı ile yaklaşık 7-8 cm doldurulacak. Tüm bölmelerin üstüne gölgelik yapılacak. Her bölmeye asgari 3 klübe hesabı ile YENİ kulübeler yapılacak. Klübelerin altına tahta paletler konacak. Bunlar orayı fiziki olarak daha iyice koşullara kavuşturacak.
Bunlar kadar önemli olan bir diğer husus, diğer mutfak, tedavi, sürücü vs hizmetler hariç oraya bölmelere girip temizlik yapan, yemek ve su koyan 58 hayvan bakıcı alınacak. Cumartesi Pazar dahil veteriner hekim olması ve tüm hayvanların gerçek anlamda tedavileri için 22 veteriner hekim ve 22 veteriner teknikeri alınacak. MEVCUT barınakta günde 48 kısırlaştırma yapılacak koşullar kolayca hazırlanabilir.
Bu yeni alınan elemanlar aynı zamanda yeni taşınılacak barınak için de burada HİZMET İÇİ eğitim ve İŞ BAŞI eğitimi de almış olacaklar.
Şu an itibarı ile yaralı hasta hariç Gölbaşı’na şikayet toplama vs hayvan alımı durdurulacak.
Kısırlaştırma koşulları oluşturulunca, kısırlaştırılan hayvanlar toplam 17 gün içinde alındıkları yere bırakılacaktır.

C) Gölbaşı için özel olarak bir büyük bakımevi yapılması kaçınılmazdır. Bu yeni barınakta, her biri ortalama 250-400 metre kare olan bahçeli, sundurmalı, yeterli sayıda üstü sundurmalı korunaklar olmalıdır. Daha büyük alanlar yaralı hasta hayvanların gözden uzak bir köşede ölmelerine, tedavi için hayvanların yakalanmasının zorlaşmasına sebep olur. Plan üzerinde ayrıca teknik adamlara görüşlerimizi ifade etmek isteriz. Yeni bakımevine SADECE GÖLBAŞI BARINAKTA BULUNAN hayvanlar taşınmalı, yeni hayvan alınmamalıdır. Veteriner hekim ve elemandan kısıntı yapılmamalıdır.
Bir bakımevinde fiziki koşullar kadar VETERİNER hekim, yardımcı tıbbi ekip ve BAKICI sayısının yeterli olması önemlidir.
Veteriner hekimlik mesleğinin önemi anlaşılmalı, tüm tıbbi ve fiziki koşullar oluşturulduktan sonra, bu hekimlerin mesleklerine yakışır biçimde hizmet vermeleri zaten sağlanmış olacaktır.

=====4. Belediye barınaklarından veya belediyelerin çöplüklere kırsala attığı kurtarılmış hayvanların gönüllülerce çoklu olarak bakıldıkları  çevrili veya açık TOPLU BAKIM YERLERİNE Büyükşehir Belediyesince Verilmesi Gereken KALICI Destekler:

A) TOPLU-ÇOKLU Bakım Yapılan Korunaklarda Mevcut Durum, Sorunlar:
Ankara Belediye Bakımevleri, mevcut barınaklar ölüm, zulüm, hastalık, açlık merkezi halinde olduğu için, bakmevi olmayanlar ise doğrudan dağa taşa bozkırlara atıp veya doğrudan öldürdükleri için, bu hayvanları kendi korumaları altına almış kurtarılmış hayvanların ÇOKLU olarak bakıldıkları  TOPLU BAKIM YERLERİ oluşmuştur.  .

Bu açık veya çevrili  fiziki koşullar yeterli olmasa bile, hayvanlar BELEDİYELERİN ÖLÜM KAMPI BARINAKLARINDAN çok çok daha güvenli ve mutludur. Fakat, bu korunaklar, Hayvanları Koruma Kanunu’nu “hayvanlara bakan gönüllülerin teşvik edilmesi esastır” hükmüne rağmen, belediyeler tarafından hiçbir şekilde desteklenmemişlerdir. Açık alanlarda özgürce bakılan veya etrafı çevrilmiş alanlarda bakılan korunaklar vardır. Etrafı çevrili olan korunakların da çevrelerinde, yine belediyeler tarafından atılmış sayısız hayvan vardır ve onlar da bir şekilde gönüllüler tarafından doyurulmaktadır.
Kısaca, Türkiye’nin en büyük bütçelerine sahip olan Ankara Büyükşehir ve İLÇELERİNİN yapamadığını, gönüllüler zor koşullarda yapmaktadırlar.

B) TOPLU-ÇOKLU Bakım Yapılan Korunaklarda Yapılması Gerekenler:
Öncelikle önerimiz, bu korunaklara hayatlarını adamış ve belediye katliamlarına rağmen 1000 lerce hayvanı kurtarmış olan bu gönüllüler ile toplantı yapılarak, görüşleri tek tek alınarak, onlara seçenekler sunulmasıdır.

BİRİNCİ SEÇENEK, bulunduğu yerde oraya alışmış hayvanlar olduğu için, BULUNDUKLARI YERDE “mama, veteriner tedavi ve kısırlaştırma hizmeti, klübe, gölgelik, palet vs desteği, görevli desteği, eğer emekli değiller ve bir yerde çalışmıyorlarsa, isteyen gönüllülerin belediye kadrosuna alınmaları”  şeklinde olmalıdır. Hiçbir gönüllü hayvanlarını BÜYÜK BARINAĞA  taşımaya mecbur edilmemelidir. Ayrıca, etrafı çevrili olmayan korunaklardaki hayvanların çevrili alanlara taşınması, özgürlüklerinin kısıtlanması sebebi ile gönüllülerce istenmeyebilir. Bunlar tamamen ortak akıl ve karar ile hayata geçirilmelidir.

İKİNCİ SEÇENEK, Gölbaşı için yapılacak yeni bakımevinde, tamamen isteğe bağlı olarak arzu eden gönüllülerin talebi ile, onlara tahsis edilecek ayrı KORUNAKLAR yapılabilir. Bu korunakların detayları gönüllüler ile tespit edilmeli ve ORTAK YÖNETİM ORTAK AKIL oluşturulmalıdır.

Nesrin Çıtırık 
HayKonfed Başkanı 

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Şikayet ve Talep

İnsanların Bayramı, Hayvanların Felakati Olmasın!

Bayram GELMEDEN acilen Valilik, Belediye ve Tarım Orman Müdürlüklerini YAZILI olarak UYARIN‼ Bayram süresince belediye barınağında hangi saatler arasında, hangi görevlilerinin bulunacağını, hangi saatlerde ne şekilde yemek verileceğini, yaralı hayvanlara

Şikayet ve Talep

Kütahya DKMP İstifa Edin!

Sayın Genel Müdür İsmail Üzmez, Sayın Gene Müdür Yardımcıları Mustafa Bulut, Muhammed Çolak, Hasan Kanca, Erdem İsmetoğlu, Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürü Şahin Çılgın, Kütahya Bölge Müdürü  Sayın Genel Müdürüm İsmail

Şikayet ve Talep

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş’a olan DİLEKÇEYE KATILIN!

 Ankara Çubuk’da BAKIMEVİ YOK.. KISIRLAŞTIRMA YOK.. Torbalara konup özellikle ağız kısmı sıkıca bantlanarak TOPLU olarak ÖLDÜRÜLMÜŞ bulunan bu hayvanların KATİLİ KİM? … Baş şüpheli ve SORUMLU yıllardır KISIRLAŞTIRMA yapmayıp, hayvanlar