Sn. Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri Sahipsiz Hayvanlar İçin Çözüme Yönelik Çalışmalar Yapmamışlardır.

Sn. Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri Sahipsiz Hayvanlar İçin Çözüme Yönelik Çalışmalar Yapmamışlardır.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR  ve İLÇELERİ SAHİPSİZ HAYVANLARA YÖNELİK SORUN
Ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ.
(GÖLBAŞI BARINAK ve TOPLU YAŞAM YERLERİNE GEÇİCİ DESTEK)


Ankara Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri, sahipsiz hayvanlara yönelik başta KISIRLAŞTIRMA olmak üzere çözüme yönelik çalışmaları yapmamışlardır. Çoğunlukla barınaklara toplama adı altında ÖLDÜRMÜŞLERDİR.

Sayısal bir örnek vermek gerekirse, Ankara Büyükşehir ve 25 ilçenin 2018 yılında toplam kısırlaştırma sayısı sadece 12.000 dir.  Oysa  yıllık asgari 136.000 kısırlaştırma olması gerekirdi.
Günlük ortalama kedi-köpek KISIRLAŞTIRMASI sadece 33 tür. Oysa 375 adet olması gerekirdi.
Günlük KÖPEK  kısırlaştırması sadece 20 dir. Oysa asgari 250 olması gerekirdi.

mansur_yavas_ankara01Görünen o ki, Ankara belediyeleri kısırlaştırma yapmıyor, hayvanlar çoğalıp vatandaş şikayet ettikçe  de çözüm olarak toplayıp vurup öldürüyor, dağa taşa bozkırlara ve başka ilçelere atıyor. Atıldıkları o yerlerde hızla üremeye devam eden hayvanlar da toplanıp yok edilmeye devam ediyor. Vatandaş şikayetçi, hayvanlar işkence vahşet ve zulüm altında.

Bu KISIRLAŞTIRMA gerçeğine rağmen, hala daha  görüş beyan eden “sokağın gerçeklerinden habersiz ve vizyonsuz”  Ankara’daki belediye başkanları BÜYÜK BARINAKLARA TOPLAMA yı çözüm olarak görüyorlar, KISIRLAŞTIRMA gündemde değil. Kısırlaştırma olmadığı sürece 100 000 hayvanın konacağı barınakların da çözüm olmayacağı, hayvan sayısının patlayarak artacağı (şimdi olduğu gibi) maalesef görülemiyor.

Bu tespitler ışığında, Ankara’da çözüm bekleyen sorunlar  iki ayrı başlık halinde toparlanmalıdır.
Birinci ana başlık,  genel proje ve çalışmalar gerçekleştirilinceye kadar olan geçiş döneminde ACİL GEÇİCİ müdahale gerektiren Gölbaşı Bakımevi ve TOPLU BAKIM YERLERİDİR.  Gölbaşı Bakımevinin, mevcut yerinde fiziki koşullar, ekipman ve eleman olarak acilen düzenlenmesi orada yaşayan 1000 lerce hayvan için önem taşımaktadır. Diğer acil geçici müdahale gerektiren sorun, yıllarca öldüren yok eden veya barınaklarda açlığa hastalığa mahkum eden belediyelerin elinden gönüllülerce kurtarılmış hayvanların ÇOKLU olarak yaşatıldıkları, serbest veya çevrili TOPLU BAKIM YERLERİNE  belediyece destek verilmeye başlanması zorunluğudur.
İkinci ana başlık ise büyükşehir ve ilçeler olarak KALICI SORUN-ÇÖZÜM kapsamında yapılacakları içermektedir. (Bir başka yazıda bilgilere sunulacaktır)

Öldürme kültüründen YAŞATMA KÜLTÜRÜNE geçişin sağlanması dileğimizle…

Nesrin Çıtırık………. HayKonfed Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı
Haydar Özkan ……. 
HayKonfed Örgütlenmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Tülay Danacıoğlu… 
Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Ankara Temsilcisi
Aysun Taşçıoğlu…..
Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Ankara Temsilcisi

      Geçiş Döneminde  GÖLBAŞI Barınağı  ve  Toplu Bakım Yerlerine ACİL GEÇİCİ
DESTEK  İle Yapılması gerekenler:


    1. Gölbaşı Belediye Bakımevinde MEVCUT ACİL GEÇİCİ DÜZENLEMELER:
Bakımevindeki bölmelerin hepsinin zemini yuvarlak dere çakılı ile doldurulmalıdır. Hem pisliğin kolay alınması sağlanır, hem de yağmurlu havalarda çamur olmasını önler. T
Tüm bölmelerin üstüne, hem güneşten hem de yağmurdan korunmayı sağlayacak uygun malzemeden yapılmış sundurmalar yapılmalıdır.
Tüm bölmelerin içine YENİ YAPILMIŞ KULÜBELER konmalıdır. Bu klübeler yeni yapılacak bakımevinde de kullanılabilir.
Tüm bölmelerin zeminine tahtaları sıkılaştırılmış TAHTA PALETLER konmalıdır.
Mevcut Gölbaşı barınağında, bizzat kafeslere girip çalışacak 58 BAKICI, 22 veteriner hekim, 22 veteriner teknikeri ve diğer yardımcı hizmetler için yeterli sayıda eleman alınmalıdır. Tedavi ve operasyonlar için gerekli tıbbi ekipman şimdiden alınmalıdır.
Mevcut koşullarda günde 3 köpek kısırlaştırılan Gölbaşı Bakımevinde, günde asgari 28 köpek kısırlaştırılmaya başlanmalıdır. Ufak dokunuşlarla bu sağlanabilir.

2. Belediyelerin barınaklarından veya çöplüklere kırsala attığı hayvanlardan kurtarılmış olanların gönüllülerce çoklu olarak bakıldıkları  çevrili veya açık TOPLU BAKIM YERLERİNE Büyükşehir Belediyesince Verilmesi Gereken ACİL GEÇİCİ Destekler:
Gönüllülerin en büyük ihtiyaçlarının başında hayvanların beslenmeleri gelmektedir. Tüm bu toplu bakım yerlerine belediye düzenli olarak hayvan sayısı göz önüne alınarak düzenli olarak MAMA desteği vermelidir.
Bu toplu bakım yerlerinde bulunan hayvanların KISIRLAŞTIRILMALARI belediye tarafından öncelikle yaptırılmalıdır.
Bu toplu bakım yerlerine düzenli olarak VETERİNER HEKİM görevlendirilip, günlük aşılama başta olmak üzere tıbbi tedaviler belediyece sağlanmalıdır. Müdahale gerektiren durumlarda, belediye bakımevinde teknik olarak mümkün olmayan vakalarda, fakülte ile HİZMET ALIMI şeklinde hayvanların tedavisi sağlanmalıdır. Hayvanların nakli gereken durumlarda araç desteği verilmelidir.
Toplu Bakım Yerlerinin haftalık genel temizlik ve periyodik ilaçlanması belediye tarafından yapılmalı, gerekli durumlarda KULÜBE SUNDURMA desteği sağlanmalıdır.

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Şikayet ve Talep

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan Hesap ver!

Tokat/Niksar Belediyesi uyuşturucu OKLU iğne ile veteriner hekim olmaksızın ve kısırlaştırma yapmadığı halde KÖPEKLERİ VURARAK toplamakta, ve hayvanlar yok olmaktadır. Bakımevinde kısırlaştırma yok. Başkan Özdilek ÖZCAN hesap vermeli. İsmi kuçukuçu

Şikayet ve Talep

6. DİYANET İşleri Başkanlığı’na: 4 Ekim Hayvanları Koruma haftasında MERHAMET HUTBESİ TALEBİ

ÖNEMLİ ÖNEMLİ… 4 Ekimde kendileri de İl Hayvanları Koruma Kurulu üyesi olan TÜM MÜFTÜLÜKLERDE hayvan hakları hutbesi verilmesi, basına bu konuda beyanatta bulunulması için Diyanet İşleri Başkanlığına AŞAĞIDAKİ ÖRNEK YAZIYI

Şikayet ve Talep

Konya Bozkır-Antalya Kara Yolunda 7 Köpek Ayakları Bağlı Halde Ölü Bulundu.

Konya Valisi Sn. CÜNEYİT ORHAN TOPRAK Köpekleri ayaklarından bağlayıp, işkence ederek öldüren CANİLERİN bulunması için soruşturma başlatın Konya Bozkır-Antalya kara yolunda 7 köpek, ayakları bağlı halde ölü bulundu. Gölcük Yaylası’na