Foça’da Askeri Lojmanda, YÖNETİMİN BASKISI ile EVDEN ÇIKARILAN kediyi TİLKİ PARÇALADI!

Foça’da Askeri Lojmanda, YÖNETİMİN BASKISI ile EVDEN ÇIKARILAN kediyi TİLKİ PARÇALADI!

foca_askeri_lojmanYÖNETİM,… ”Evcil hayvanlarınızı ATIN..Yoksa..
Hepinizi lojmandan ATARIM”.. diyerek,
site sakinlerine psikolojik baskı uygulayıp,
HAYVANLARI SOKAĞA ATTIRIYOR…Lojmanda oturanların evine İZİNSİZ olarak girilip, evde hayvan var mı diye kontrol ediliyor..
Birçok hayvan sahibi, lojmandan çıkarılma korkusuyla SAHİBİ oldukları hayvanları dışarı bıraktı. Bir çoğu da  yönetimin baskısı karşısında ÇARESİZ…
Bu sevimli kedi evde doğmuş ve hiç dışarıya çıkmamıştı..Yönetimin baskısı sonucunda evden çıkarılan kedi tilki tarafından boğularak öldürüldü.

Milli Savunma Bakanlığı,
Sn. MSB Hulusi Akar ‘dan ÖNEMLE TALEBİMİZDİR:

”Sahipli ve sahipsiz hayvanlara yönelik ekte yer alan yasal mevzuatlar ve Türkiye’nin imzası bulunan uluslararası sözleşmelerde yer alan hükümlere uyulması” konularının, tüm Askeri lojman yönetimlerine Bakanlıkça resmi olarak tebliğ edilmesini ÖNEM ve aciliyetle talep ediyoruz..

HayKonfed
EgeFed

1.TBMM de kabul edilmiş olan 5199 sayılı Hayvanlar Koruma Kanunu, hayvanların evlerde yaşamalarını yasal güvence altına almıştır. Bir hayvanı sahibinden ayırmaya yönelik her türlü teşebbüs, baskı ve karar, sadece sahiplerine değil hayvana da şiddet unsurları içerir ve yasalar şiddete karşı insanı nasıl koruyorsa hayvanı da korumaktadır. 5199 MADDE 1. ve Yönetmeliği 21/g bendinde “Sahipli veya sahipsiz hiçbir hayvan, belediye, gönüllü kuruluş veya diğer üçüncü şahıslarca belediye sınırları dışında yaban hayatı yaşam alanlarına bırakılmaz.” şeklinde konuyu hükme bağlayarak sahipli hayvanların da bulunduğu ortamdan alınmasına / taşınmasına yasak getirmiştir.

2. Sahipli hayvanın Türk Ceza Kanunu ile MAL kapsamında olması nedeni ile TCK 151/2 koruması altındadır. Sahipli bir hayvanın yaşam hakkına kast etmek, zarar vermek veya zarar vereceği ile tehdit etmek de suçtur ve TCK ya göre cezaya tabidir.

3.  Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hayvanların yaşam haklarına ilişkin TBMM tarafından 4934 sayılı kanun ile uygun bulunarak kanun hükmünde sayılan 18 kasım 1999 tarihinde Strazburg’da ULUSLARARASI sözleşmelere imza atmıştır. Bu bağlamda “Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinde” açıkça “Hiç kimse bir ev hayvanının, gereksiz acı, sıkıntı veya ızdırap çekmesine sebep olamaz, hiç kimse bir ev hayvanını terk edemez” hususları hükme bağlanmıştır. Ayrıca, “Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi” de sahipli hayvanların hiç bir koşul altında terk edilemeyeceğini içermektedir. Sahipli hayvana yönelik rahatsızlık verici ve zorlayıcı, bakılmalarını engelleyici baskılar, kişiye kendi hayvanını terk etmesi, hayvanın acı sıkıntı ve ızdırap çekmesi anlamında baskı oluşturmak demektir ve yasaya aykırıdır.

“Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi incelendiğinde, Hayvanların tıpkı insanlar gibi hak sahibi olabileceği anlaşılmaktadır. Bu düzenleme, hayvanı, “hak ehliyetine sahip olan canlı” kabul etmektedir. Hayvan, aynı insanlar gibi hak ehliyetine sahip kabul edildiğine göre; Borçlar kanunu’nun 27. maddesi uyarınca, taraflar arasında yapılan sözleşmelerin hayvanların kişilik haklarına aykırı düzenlemeler içerip içermediği de göz önünde bulundurulmalıdır. Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 5.maddesinin 1.fıkrası; “Bir insanın desteğine ihtiyaç duyan her hayvan, uygun besleme ve bakımı görme hakkına sahiptir” şeklinde kayıt altına alınmıştır. Bu düzenleme insana, desteğine ihtiyaç duyan hayvanı besleme ve bakımını yapma yükümlülüğü vermektedir. 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’ın 90/son maddesi ise; “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 7.5.2004-5170/7 md.) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır.” şeklinde hükme bağlanmıştır.

Buradan hareketle; Uluslararası antlaşmalar ile hak ehliyetine sahip olan hayvanların etolojik ve metabolik ihtiyaçlarını gidermelerini önlemeye yönelik uygulama ve uyarılar, yukarıda bahsi edilen kişilik hakları ile temel hak ve özgürlükler bağlamında: – Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’ın 90/son maddesi’ne – Borçlar Kanunu’nun ilgili maddelerine – 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na – Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne AYKIRIDIR ve DAVA KONUSUDUR”

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Haberler

Çankaya Belediyesi’nden Kanuna Aykırı Skandal Karar! Barınağına Gönüllü Girişini Yasakladılar.

Çankaya Belediyesi BARINAĞA GÖNÜLLÜ GİRİŞİNİ YASAKLAYARAK sınırlama getirmiştir. Barınaktaki hayvanların bilinmeze gitmemesi ve barınağın sürekli ziyarete açılması için aşağıdaki dilekceyi CİMER’den göndermelisiniz. ===================== ANKARA VALİLİĞİNE TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA Çankaya

Haberler

Maltepe Belediyesi’nden Diğer Belediyelere Örnek Olacak Davranış

Maltepe Belediyesi’ne ve değerli Belediye Başkanı Sn. Ali Kılıç ‘a, soğuk kış günlerinde kedileri koruyacak bu güzel evleri yaptığı için sonsuz teşekkürler… Bir yanda Eyüp Belediyesi gibi sokaklardan hayvanları yok ederek toplumun öfkesini kazanan belediyeler

Haberler

ÇALDIRAN MOBİL KATLİAMINA SORUŞTURMA ÜSTÜNE SORUŞTURMA

İşte Orman Su İşleri 14. Bölge Müdürlüğü Açıklaması Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğümüze 27.09.2017 tarihinde gelen Çaldıran ilçesinde köpeklerin öldürüldüğü ve gömüldüğü iddiaları sonrasında, aynı gün