Çankaya Belediyesi’nden Kanuna Aykırı Skandal Karar! Barınağına Gönüllü Girişini Yasakladılar.

Çankaya Belediyesi’nden Kanuna Aykırı Skandal Karar! Barınağına Gönüllü Girişini Yasakladılar.

cankaya_gonullu_yasakÇankaya Belediyesi BARINAĞA GÖNÜLLÜ GİRİŞİNİ YASAKLAYARAK sınırlama getirmiştir.
Barınaktaki hayvanların bilinmeze gitmemesi ve barınağın sürekli ziyarete açılması için aşağıdaki dilekceyi CİMER’den göndermelisiniz.
=====================

ANKARA VALİLİĞİNE
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA

Çankaya Belediyesinin, sahipsiz hayvanlar için olan barınağa girişi 2 gün ile sınırlaması, hem ZİYARETÇİLERİN hem de yasada tanımlanmış olan GÖNÜLLÜLERİN yasal haklarının ihlal edilmesi demektir.
Bu tür barınağa giriş sınırlamaları, genelde KATLİAM HAZIRLIĞI yapan belediyelerce uygulanan yasaya aykırı bir yöntemdir.

Ankara ÇANKAYA belediyesinin sadece “bakımevini dolaşmaya, çocuklarında hayvan sevgisini geliştirmek için veya hayvan sahiplenmeye gelen” ZİYARETÇİLER için olması gereken ZİYARET SAATLERİNİ haftada 2 gün ile SINIRLAMASI, oradaki hayvanların sahiplendirilmesini HÜKME BAĞLAMIŞ olan Hayvanları Koruma Kanunu’na kesinlikle aykırıdır.

Ayrıca, sadece ziyaretçiler için olan ZİYARETÇİ saatlerini de, yasada tanımlanan “GÖNÜLLÜLER” için de uygulatmaya çalışması aynı şekilde  yasaya aykırıdır.

Bu tür barınağa girişi yasaklayan, kısıtlayan belediyelerin ana amacı BARINAKTAKİ KATLİAMLARI, MUHTEMELE YOK EDİŞLERİ gözlerden uzak yapmaktır.

Çankaya Belediyesi ise, geçmiş yıllarda, barınakta sayısı 1000 lerce olan hayvanların önemli bir kısmını eksiltmiş bir belediyedir. Yakın zamanda, bu barınakta 3 ayda 700 e yakın köpek SAHİPLENDİRME ve YERİNE BIRAKMA kılıfı ile yok edilmiştir.

Çankaya barınağında yeni bir HAYVAN EKSİLTME çalışmasının adım sesleri olarak gördüğümüz bu hem ZİYARETİN 2 GÜNE indirilmesi ve hem de ziyaretçi ile gönüllünün aynı konumda değerlendirilmesi HAKKINDA acilen Ankara Valiliğince soruşturma açılmasını talep ediyoruz.
Yasada tam 9 yerde GÖNÜLLÜ tanımı yapılmıştır. Gönüllü ile ziyaretçi işlev olarak birbirinden tamamen farklıdır.

Bu bağlamda:
1. GÖNÜLLÜ: Kanunda “hayvanların toplanmasından, aşılanıp kısırlaştırılmasından, sahiplendirme, alındığı yere bırakma ve oradaki bakım ve beslemelerine kadar” belediyelerin iletişim içinde çalışacağı kişiler GÖNÜLLÜ olarak tanımlanmıştır. Gönüllüler mesai saatleri içinde barınakta bulunur ve belediye ile iletişim içinde gönüllü olarak faaliyette bulunurlar. Bunu sınırlamak yasayı ihlaldir.

2. ZİYARETÇİ: Barınaklara çocuklarına hayvanları göstermek için, sahiplenmek için, barınağı görmek için zaman zaman dolaşmaya giden kişiler ZİYARETÇİDİR.
Belediyeler ZİYARET saatlerini bu tür dolaşmaya gelen ZİYARETÇİ vatandaşlar için koyarlar. Ama bunda da gün sınırlaması yapamazlar, cumartesi ve pazar günleri de dahil her gün olmak üzere belediyenin belirlediği SAAT DİLİMLERİNDE barınağa girebilirler. Bunu sınırlama yasayı ihlaldir.

Yasada 8 yerde tanımlanan hizmetlerin hepsinde belediye ile işbirliği yapması hükme bağlanmış olan GÖNÜLLÜ, bu hükümlerin yerine getirilmesi için yasal hak olarak mesai saatleri içinde sınırlama olmadan bir bakımevine girer.
Ancak bakımevinde yasaya ve hayvan haklarına aykırı işlem ve uygulamalar yapan ÇANKAYA belediyesi gönüllülerin bakımevindeki varlığına ve girişine sınırlama getirme çabası içindedir.
Bu yasal hükümler ve açıklamalar çerçevesinde ÇANKAYA belediyesi yasaya aykırı olarak gün  sınırlaması getirmeden ziyaretçilere her gün belli saatler içinde açık olmasını, ayrıca GÖNÜLLÜLER için her gün mesai saatleri içinde barınağa girişlerinin YASAL BİR HAK OLARAK belediyece uygulanmasını, belediyenin  vicdani, ahlaki ve yasal çerçevede çalışmalar yapmasını YASAL BİR MECBURİYET olarak talep ediyoruz.

Taleplerimize ilişkin yapılan işlemler hakkında 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini arz ederiz.

T.C. No. İsim Soyisim

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Haberler

DİDİM VEGFEST 2.GÜN

Bugün öncelikle Vegan Avukatlar – Hayvanlara Adalet Derneği’nin Türkiye’de Son Yılda Yapılan Hayvan Hakları ihlalleri Konulu paneline konuk olduk. Sayın Av.Hülya Yalçın ve HAD YK üyesi avukatların hayvanları koruma kanunu,

Haberler

İBB’ ye YETER Diyoruz, YARGIYA Gidiyoruz !

Sayın Başkan Kadir Topbaş, Yıllardır İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni sokaklarda yaşayan sahipsiz hayvanlarımız için iyi işler yapmaya ikna etmeye çalışıyoruz. 2004 den beri geçerli olan Hayvanları Koruma Kanunun belediyeye verdiği görevleri

Projelerin Tanıtımı

1 Kap Yemek 1 Kalp Sevgi Sosyal Sorumluluk Projesi

Sayın Yetkili Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu HayKonfed olarak “Bir Kap Yemek Bir Kalp Sevgi” sosyal sorumluluk projesi ile, yurdun dört bir yanında sokaklarda açlıkla mücadele eden can dostlarımız için MAMA