Erdek’de Belediye Vahşeti. Zabıta Vurdu. Devasa Barınaklar Çözüm Değil!

DEVASA Barınakların ÇÖZÜM olmayacağına ÖRNEK!

Erdek Belediye ZABITASI tarafından BÜYÜKŞEHİRE kısırlaştırmaya götürüyoruz BAHANESİ ile VURULAN köpekler Balıkesir Büyükşehir Belediyesine götürülmedi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden bugün aldığımız bilgiler uzun zamandır Erdek’den kendilerine kısırlaştırma için hiç hayvan getirilmediği bilgileri olmuştur.
Belediyenin yasal koşulları taşıyan kısırlaştırma ve tedavi merkezi olmadığı için hayvanlar üreyip, vatandaş şikayet ettikçe yıllardır ”’Büyükşehire kısırlaştırmaya götürülüyor” kılıfı ile VURULAN köpeklerin BİR KISMI toplama sırasında ölüyor,
BİR KISMI da BAŞKA ilçelere ve KIRSALA atılıyor..
Kırsala ve başka ilçelere atılanlar da, atıldıkları bu yerlerde TEKRAR üremeye DEVAM ederek aynı döngü TEKRAR başlıyor..
Devasa barınakların sahipsiz hayvan sayısında daha da büyük artışlara ve daha da büyük belediye vahşetlerine sebep olacağının en canlı örneklerindendir.
DİLEKÇEYE KATILALIM..
Balıkesir Valiliği Balikesir Dkmp ERDEK Belediyesi Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Orman Bekir Pakdemirli Yusuf Kandazoğlu Kamu Denetçiliği Kurumu T.C. Cumhurbaşkanlığı Cumhuriyet Halk Partisi – CHP AkParti
=======================
Mail Adresleri:
To: balikesir@icisleri.gov.tr,
CC:dkmp@ormansu.gov.tr, ykandazoglu@ormansu.gov.tr, mustafabulut@tarimorman.gov.tr, muhammed.colak@tarimorman.gov.tr, hasan.kanca@tarimorman.gov.tr, erdem.ismetoglu@tarimorman.gov.tr, dkmp@tarimorman.gov.tr, hayvanhaklari@tarimorman.gov.tr, bekir.pakdemirli@tarimorman.gov.tr, akifozkaldi@ormansu.gov.tr, muhammet.akbaba@tarim.gov.tr, ozeratac35@gmail.com, tarimorman.okm@tarimorman.gov.tr, gida.bakanozelburo@tarim.gov.tr, iletisim@ombudsman.gov.tr, narkotikdb@egm.gov.tr, narkotikdbkem@egm.gov.tr,bhim@egm.gov.tr,bakanyrd.icatakli@icisleri.gov.tr belediye@balikesir.bel.tr, baskan@erdek-bld.gov.tr, baskanyrd@erdek-bld.gov.tr, yaziisleri@erdek-bld.gov.tr, temizlikisleri@erdek-bld.gov.tr, bilgiislem@erdek-bld.gov.tr, zabita-mudurlugu@erdek-bld.gov.tr,balikesir@ormansu.gov.tr, balikesir@tarim.gov.tr, bilgiedinme16@jandarma.gov.tr, ali.aydinoglu@tbmm.gov.tr, namik.havutca@tbmm.gov.tr, mehmetertan@yenierdekgazetesi.com, erdekdogus@hotmail.com, ilkhaberyayingrubu@gmail.com, balikesiryenisoz@gmail.com, balikesir@aa.com.tr
===========================
BALIKESİR VALİLİK MAKAMINA,
ERDEK Belediye Zabıtasının görev ve yetkisi olmadan, UYUŞTURUCU OKLARLA köpekleri vurarak yok ettiği haberi basında yer almıştır.
http://www.balikesirim.web.tr/genel/kopekleri-pikap-araca-istiflediler-h1783.html?fbclid=IwAR3DULSYMloafYle9o0H_ja0PxHWoEdsAuViFnGXy8y31oC2Q2lpwNKHvQk
Hayvanların akıbeti bilinmemektedir. UYUŞTURUCU ilaçları görev ve yetkisi olmayan kişilere uygulattıran, araçlarda taşıtan belediye yetkilileri hakkında aşağıdaki yasal hususlar çerçevesinde soruşturma açılarak, adli idari işlem başlatılmasının sağlatılmasını talep ediyoruz

1.ERDEK Belediyesi’nin resmi, ruhsatlı bir bakımevi, kısırlaştırma ve tedavi hizmeti olmadığı halde, Büyükşehire kısırlaştırmaya götürüyoruz bahanesi ile toplayıp, İvrindi’ye hayvan götürmemesine, toplanan hayvanların BAŞKA İLÇERE ve ormanlara atılmasına, toplamada uyuşturucu ilaçları uygulamaya görev ve yetkisi olmayan kişilere uygulatılarak toplama sırasında hayvanların ölümlerine neden olmasına ve belediye tarafından toplanan hayvanlardan bir daha hiç bir haber alınmamasına ilişkin Hayvanları Koruma Kanunu hükümleri çerçevesinde çalışanların, vatandaşların ve STK ların ifadelerine başvurularak, soruşturma açılması,
2.Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce belediyeye kayıtlı Narkotik ve Psikotropik ilaçların kayıtlarla denetlenerek, kaç hayvan üzerinde ne gibi işlemler yapıldığının resmi kayıtlarla incelenerek soruşturma başlatılmasını, İvrindi’ye götürülüyor bahanesi ile yok edilen hayvanların akıbetleri ile ilgili Erdek ve Büyükşehir belediye Veterinerliğinin ayrı ayrı ve ayrıca gönüllülerin ifadelerine başvurularak Erdek den İvrindi’ye kaç hayvan götürüldüğünün kayıtlarla incelenerek tespit edilmesi için soruşturma başlatılması,
3.Erdek Belediyesinin, yönetmeliğe aykırı koşullarda oluşturduğu ve buraya hayvan toplamakta olduğu yasa dışı barınağın denetlenerek, yasal koşullara uygun hale getirilmesinin sağlatılması, getirilmiyorsa kapatılması..Erdek Belediyesinin kendi kısırlaştırma ve tedavi merkezini kurarak başta kısırlaştırma olmak üzere tüm Veterinerlik Hizmetlerini İLÇEDE sağlamasının, sağlatılması                                                
4. UYUŞTURUCU türevi olan ’’Psikotropik ve Narkotik ilaçları’’, hayvanları yakalatmak amacıyla görev ve yetkisi olmayan ZABITA görevlilerine uygulattırarak, belediye araçlarında serbestçe taşıtarak 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu Madde 13- 14 ve TCK.188. Maddeleri ilgili fıkralarında yer alan yasal hükümleri ihlalden Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, ilgili başkan yardımcısı hk da işlem başlatılması,
5. TCK .Uyuşturucu Madde suçları, 5996 sayılı ve 5199 sayılı kanunlarla görev ve yetkisi olmadığı halde sahipsiz hayvanları toplatan, Erdek Belediye ZABITA Müdürü ve yasa dışı emri uygulayan tüm görevliler hk da ”görevi kötüye kullanmaktan” soruşturma açılmasını,
6.  Erdek Emniyet ve Jandarma birimleri tarafından  belediye toplama araçlarında düzenli olarak arama yapılmasını ,  tck. uyuşturucu madde suçları, ve 5996 sayılı kanunlara aykırı olarak veteriner hekim olmayan araçlarda usulsuz taşınan uyuşturucu ilaçlara ilişkin narkotik işlem başlatılmasının sağlanmasını, (EK..Emniyet Genel Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı resmi yazısı)
7. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Madde-9 hükümleriyle bağlı olduğu mevzuatlara aykırı çalışan, kısırlaştırma ve tedavi yapmayan, resmi kayıt tutmayarak toplanan hayvanların akıbetleri konusunda bilgi veremeyen  belediye veterineri hakkında bu madde hükümlerince ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerince GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMAKTAN soruşturma açılmasını,
8. Uyuşturucu ilaçları görev ve yetkileri olmadıkları halde uygulamakla görevlendirilen belediye görevlileri için, emri veren ve işveren konumunda olan belediye başkanı Hüseyin Sarı ve ilgili başkan yardımcısı hakkında 6331 Sayılı İŞ Sağlığı ve Güvenliği Yasasını ihlalden soruşturma açılmasının sağlanmasını talep ediyoruz..
Müracaatımıza ilişkin yürütülecek soruşturmalara dair tarafimıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize arz ediyoruz.
Ad Soyad..
TC..
EK..1…5996 Sayılı VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU
MADDE 13- (1) (3) Psikotropik ve narkotik veteriner tıbbî ürünleri, bu Kanun hükümlerine ilave olarak uyuşturucularla ilgili özel kanunlara da tâbidir. Bu ürünler sadece klinisyen veteriner hekimlere, veteriner fakültelerinin ilgili birimlerine satılabilir, sadece veteriner hekimler tarafından uygulanır ve Bakanlığın izni olmadıkça devredilemez ve satılamaz. Bu ürünler için azaltılmış olsa dahi tanıtım numunesi hazırlanamaz
Veteriner tıbbî ürünlerin uygulanması
MADDE 14- (2) Veteriner tıbbî ürünler, kullanıma arz edilen hâliyle, etiket ve prospektüs bilgilerine göre uygulanır. Buna aykırı uygulamalarda sorumluluk, uygulayana ve uygulanmasına izin verene aittir.
=========================================================
Ek..2 .. TÜRK CEZA KANUNU UYUŞTURUCU MADDE SUÇLARI (TCK.188 )
(3) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, beş yıldan onbeş yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
6) Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.
8) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
========================================================
Ek..3..Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Değerlendirme birimi Resmi Yazısı
                       ASLININ AYNIDIR
Sayın Başvuru Sahibi:
“Alfamine” isimli ilaç, yasal olarak veterinerler tarafından kullanılmaktadır. Söz konusu ilaç ya da ilacın kullanımı ile ilgili bir suistimal olması durumunda ise yetkili makam; resmi bir kurumda veterinerlik hizmeti veren kişiler için Sağlık Bakanlığı, özel olarak veterinerlik hizmeti veren kişiler için ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilgili birimleridir.
Bu nedenle “Alfamine” isimli ilaç ile ilgili bir suistimal olması durumunda yukarıdaki birimler ile irtibata geçilmesinin veya suç şüphesinin tespit edilmesi halinde 155 polis ihbar hattının aranmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.
—————————————————–
Uyusturucu ile Mucadele DB Analiz ve Degerlendirme
—————————————————–
Emniyet Genel Müdürlüğü Kurumsal E-Posta Servisi
=========================================================
Ek..4. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü RESMİ YAZISI
              ASLININ AYNIDIR
T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı:78581767-325.20.02-35452 / Tarih: 11.11.2015
Konu: Veteriner İlacı Olarak Kullanılan Başta Alfamine %10 Enjeksiyonluk Çözelti Gibi Anestezik İlaçların Kullanımı Hakkında Bilgi Talebi
Alfamine %10 Enjeksiyonluk çözelti ve benzeri anestezik ürünlerle ilgili bilgi talep ettiğiniz ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir. Hayvan sağlığında çok sayıda anestezik madde kullanılmakta olup, bu maddeleri içeren ürünlerin yazınızda talep etmiş olduğunuz özelliklerine dair bilgiler maddelere göre farklılık göstermekte, bu bilgiler ise her ürünün prospektüsünde detaylı olarak yer almaktadır. Yazınızda belirtilen Alfamin isimli ürünün tüm bilgilerini içeren onaylı prospektüsünün bir örneği bilgi amacıyla tarafınıza ekte gönderilmektedir. Bu ürünlerin kaza sonucu insanlara enjekte edilmesi sonucu acilen ürün ve prospektüsü ile birlikte en yakın hekime başvurulması gerekmektedir.
Diğer taraftan ===== bahse konu ürün reçete ile ==== sadece veteriner hekimlere satılabilir ve ===== sadece veteriner hekimler tarafından uygulanmalıdır.
Bilgilerinizi rica ederim
Dr. Semra YILMAZ/ Bakan a./ Daire Başkanı
=========================================================
Ek:5.. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü RESMİ YAZISI
         ASLININ AYNIDIR
T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
10. Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin 41 inci maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında veteriner tıbbi ürün temin izni alan kamu kurum ve kuruluşları bu çerçevedeki faaliyetleri bakımından Bakanlık denetim elemanları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşunun görevlendireceği bir personel tarafından birlikte denetlenir ve denetim sonucunda düzenlenecek rapor Bakanlık ve ilgili kamu kurumunun yönetimine sunulmak üzere imza altına alınır. Tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili olarak 5996 sayılı Kanun ve Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim
Prof. Dr. İrfan Erol
Bakan a.
Genel Müdür
=========================================================
Ek..6..6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası
MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır. d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır. (2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. (3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumlulukları.

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Şikayet ve Talep

9. Belediyeniz Veterinerinin yasaya aykırı çalışmaları için soruşturma talebi

  9. (Arşiv 160 ) Belediyeniz Veterinerinin yasaya aykırı çalışmaları için soruşturma talebi Ölüm, açlık ve pislik kampı olan, tedavisiz bakımsız tüm bakımevlerinin başında “yasal ve etik görevlerini” yapmayan bir

Şikayet ve Talep

ARTVİN/BORÇKA BELEDİYESİ UYUŞTURUCU İĞNE İLE KÜPELİ/KÜPESİZ KÖPEKLERİ TOPLAYARAK ÖLÜME TERK EDİYOR!!!

Narkotik uyuşturucu ilacı köpeklere oklu iğne ile attırarak VAHŞİCE toplatan sonra ARDANUÇ ARTVİN karayolu üzerinden dağlara, bayırlara, yollara bıraktırarak ÖLÜME TERK EDEN, VİCDAN VE MERHAMET duygusunu kaybetmiş BORÇKA belediyesinin bu

Şikayet ve Talep

4 Ekim’de Camilerde “Hayvanlara Merhamet” Hutbesi Verilsin.

Müftülükler İl Hayvanları Koruma Kurul üyesi olarak, hayvanların korunmasına yönelik çalışmaları YASAL OLARAK yapmak zorundadır. TABİİ bunu siz talep ederseniz. Türkiye’de 84.000 cami var ve bu camilere giden milyonlarca insan