Ankara Yenimahalle Belediyesi 3 AYLIK, 6 Emzikli YAVRU Köpeği ve Annelerini UYUŞTURUCU OKLARLA VURDU!

Veteriner İşleri Müdürü hk da ”görevi kötüye kullanmaktan” soruşturma talebi için DİLEKÇEYE KATILIN!
‘’UYUŞTURUCU ilacı uygulamaya YETKİN YOK, YASALARA UY’’ diye vatandaş tarafından İKAZ edilen, görevli ‘’‘’hayır vururum’’’’ diye fütursuzca karşılık vererek, YASALARA MEYDAN OKUDU!

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar,

Yasaları uygulattır, yavruları ve annelerini derhal alındıkları yere bıraktır.
UYUŞTURUCU ilaçlarla belediye görevlilerine, emzikli yavru, anne demeden köpekleri toplattırıp BAŞKA İLÇELERE ve DAĞLARA attırarak YOK ETTİREN,bir çoğunun toplama aşamasında ölümüne neden olan, yasa dışı bu uygulamaları ile devlet kurumunun güvenirliğini zedeleyen Veteriner İşleri Müdürün hakkında SORUŞTURMA AÇ!
2 gün önce Veteriner hekim olmayan belediye görevlilerin UYUŞTURUCU oklarla Kara’yı öldürdüler..
Ondan önce Kahramankazan dağlarına 16 köpeği atarken SUÇÜSTÜ yakalandıkları olayda devlete dahi HESAP VEREMEDİLER? ..ve daha nicesi…..
Gönüllülere DÜŞMANCA davranan, mevcut bakımevin ve ekip olmasına rağmen yıllardır burada KISIRLAŞTIRMA ve TEDAVİ yapmayıp, Ankara Büyükşehir’e kısırlaştırmaya götürüyoruz BAHANESİ ile toplayıp, hayvanları YOK EDEN Veteriner İşleri Müdürünü GÖREVDEN AL!
===========================================
KONU: Yenimahalle Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü İlker Çelik hk da BELEDİYE TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜNCE soruşturma açılması talebi.
YASAL DAYANAK: Hayvanları Koruma Kanunu ve Yönetmeliği, 6331 Sayılı İŞ Sağlığı ve Güvenliği Yasası, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu Madde 13- 14 ve TCK. 188 Uyuşturucu Madde Hükümleri,
BİLGİ ve GEREĞİ İÇİN DAĞITIM: BİMER, Valilik, Orman Su İşleri Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü ve İl Müdürlüğü, Belediye Teftiş Kurulu Müdürlüğü.

Yenimahalle Belediyesi TEFTİŞ KURULU Başkanlığına, 

Veteriner İşleri Müdürü İlker Çelik hk SORUŞTURMA AÇILMASI TALEBİ İLE;
Belediye görevlileriniz, Ankara Batıkent tüm Eğitmenler Sitesinde bulunan 6 adet 3 aylık emzikli YAVRU köpeği ve annelerini UYUŞTURUCU ilaçlı oklarla VURDU… ’UYUŞTURUCU ilacı uygulamaya YETKİN YOK, YASALARA UY’’ diye vatandaş tarafından İKAZ edilen, Veteriner Hek. olmayan belediye görevliniz,  ‘’‘’hayır vururum’’’’ diye fütursuzca karşılık vererek, YASALARA MEYDAN OKUYUP , devlet kurumunu da küçük düşürerek güvenilirliğini de zedelemiştir.

https://www.facebook.com/HayKonfed/posts/2504071169607202?__tn__=K-R

Bir önceki olayda da UYUŞTURUCU ilaçları uygulamaya yetkisi olmayan belediye işçileriniz bu kez de Güzelyaka mahallesi 540. Sokak da tüm hayvanlara rastgele fırlattıkları NARKOTİK ilaçlı ÖLÜM İĞNELER ile mahallelinin yıllardır baktığı köpeği öldürdüler….. Ondan önce Kahramankazan dağlarına 16 köpeği atarken SUÇÜSTÜ yakalandıkları olayda devlete dahi HESAP VEREMEDİLER? ..ve daha nicesi…..
1.Belediye Veteriner İşleri Müdürü talimatı ile, UYUŞTURUCU türevi olan ’’Psikotropik ve Narkotik ilaçlar’’, hayvanları yakalatmak amacıyla görev ve yetkisi olmayan belediye görevlilerine uygulattırılarak, belediye araçlarında serbestçe taşıtılarak,  5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu Madde 13- 14 ve TCK. Uyuşturucu Madde Suçları 188. Maddeleri ilgili fıkralarında yer alan yasal hükümler açıkça ihlal edilmektedir.
2. Veteriner İşleri Müdürü tarafından UYUŞTURUCU ilaçları görev ve yetkileri olmadıkları halde uygulamakla görevlendirilen belediye görevlileri için, işveren konumunda olan belediye başkanı adına 6331 Sayılı İŞ Sağlığı ve Güvenliği Yasası ihlal edilmektedir.
3. Belediyenizin mevcut bir BAKIMEVİ ve Veterinerleri olmasına rağmen, yıllardır bu imkanlar kullanılmayarak KISIRLAŞTIRMA, TEDAVİ ve BAKIM yapılmadığı için hayvanlar çoğalmakta, peşinden vatandaş şikayet edince, emzikli yavru, anne demeden, küpeli KISIR köpekler dahi Ankara Büyükşehir Belediye barınağına kısırlaştırmaya götürülüyor BAHANESİ ile toplatılıp, BAŞKA İLÇELERE ve ISSIZLARA atılmaktadır. Veterinerliğinizin yakın zaman önce Kahramankazan DAĞLARINA, 16 köpeği ÖLÜME atarken SUÇÜSTÜ yakalandığı olay,  Ankara DKMP tarafından tutanak altına alınmış olmasına rağmen Veterinerliğiniz bunun hesabını verememiştir.
4. Hayvanları Koruma Kanununda tam 7 ayrı maddede yer alan “gönüllüler ile iletişim halinde çalışma” hükümleri olmasına rağmen, veterinerliğiniz gönüllülere düşmanca davranarak, yok ettiği hayvanların hesabını veremeyerek bu maddeleri de ihlal etmektedir.
Veterinerliğiniz, tüm bu yasa dışı uygulamaları ile bu hükümler açıkça ihlal edilmektedir.

SONUÇ ve SORUŞTURMAYA İLİŞKİN TALEP:
Belediye Başkanınca, Belediye Teftiş Kurulu Müdürlüğüne Veteriner İşleri Müdürü İlker Çelik hakkında, tüm bu şikayetler göz önüne alınarak, EKLİ YASA MADDELERİ de incelenerek, “yasa dışı uygulamalar ve gönüllülere baskısı” nedeni ile Belediye Teftiş Kurulunca GÖREV İHMALDEN ve GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAKTAN soruşturma açılmasını,
1.Bakımevi ve ekip olmasına rağmen kendi merkezinde KISIRLAŞTIRMA YAPILMADIĞI için çoğalan köpekler nedeni ile vatandaş şikayetine sebep olması ve çözümü hayvanları ”yok etmekte” bulması nedeni, şikayet edenler ve hayvanları koruyanlar arasında sorun yaşanıp toplumsal barışın zedelenmesine sebep olması nedeni ile soruşturma açılmasını,
2.Yasa dışı uygulamaları nedeni ile bir devlet kurumu olan belediyenin imaj ve itibarını sarsması nedeni ile soruşturma açılmasını,
3. ’’Psikotropik ve Narkotik ilaçları’’, hayvanları yakalatmak amacıyla görev ve yetkisi olmayan belediye görevlilerine uygulattırarak, belediye araçlarında serbestçe TAŞITIP, NAKİL ettirerek, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu Madde 13- 14 ve TCK. Uyuşturucu Madde Suçları 188. Madde ilgili hükümlerini ihlalden soruşturma açılmasını,
4. NARKOTİK ilaçları görev ve yetkileri olmadıkları halde uygulamakla görevlendirilen belediye görevlileri için, işveren konumunda olan belediye başkanı adına 6331 Sayılı İŞ Sağlığı ve Güvenliği Yasasını ihlalden soruşturma açılmasını,
5. Şikayetçi gönüllülerin ifadelerinin de kurulca alınmasını ve soruşturmanın selameti açısından tüm Veterinerlik çalışanlarının görevden uzaklaştırılarak yasa dışı talimatları veren Veteriner İşleri Müdürünün görevden alınmasını talep ediyoruz.
6.Bakımevinde kayıt ve evrakların incelenmesini, bakımevi koşullarının yasaya uygunluk bakımından incelenmesini ayrıca bakımevi toplama ekibi ve çalışanlarının da şikayetlere yönelik ifadelerinin alınarak, İLÇE DIŞINA ve DAĞLARA atılarak YOK EDİLEN hayvanlar için 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununu ve Veteriner Hekimlik Mesleğinin icraasına dair olan kanunları ihlaleden soruşturma açılmasını talep ediyoruz.
Ayrıca, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun, belediye uygulamalarına ilişkin maddeleri konusunda Orman Su İşleri İl Müdürlüğü yetkililerinden bilgi alınmasını, bakımevinin Orman Su yetkilileri ile birlikte denetlenmesini talep ediyoruz. Sahipsiz hayvanlara yönelik uygulamalar ve hizmetler konusunda şikayetlere konu yasaya aykırı uygulamalardan vazgeçilip yasa maddelerinin uygulanmasını, gönüllüler ile iletişim halinde çalışmanın sağlanmasını talep ediyoruz.
Müracaatımıza ilişkin tarafımıza 4982 sayılı yasa gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.

İsim, TC. KİMLİK

=========================================================
ŞİKAYETÇİ ve GÖRGÜ TANIĞI YAZISI
Ankara Batıkent tüm eğitmenler sitesinin içerisinde yaşadığımız belediye terörünü şöyle anlatayım. Bir tabanca sesine irkildim ve baktığımda yelekli bir personelin elinde tabanca olduğunu gördüm. Site bahçesinde 3 gündür bulunan minicik 6 yavru ve emzikli anneden şikayet aldıklarını, Yenimahalle belediyesinden olduğunu söyledi bu şahıs. Daha sonra veteriner hekimin nerede olduğunu sordum ancak burda olmadığını söyledi. Ben video çekimi yapmaya başlayınca da suçunu itiraf etmekle beraber kaçarak uzaklaştı. Veteriner hekim gözetimi olmadan üstelik 3 aylık olan yavruları uyusturucu tabanca ile vurarak kaçırdılar.
G. Ç.
============================================================
Hayvanları Koruma Kanunu Yönetmeliği Madde 7 de (b) ve (ç) bentlerinde açıkça “Belediyeler;
(((b))) Geçici bakımevine gelen hayvanları ….. müşahede altına almakla, gerekli tedavilerin yapılmasını, kısırlaştırıp aşılanmasını ve işaretlenmesini müteakip alındığı ortama bırakmakla; geçici bakımevlerine gelen hayvanların SAHİPLENİLMESİ için yerel hayvan koruma görevlileri ve GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR ile İŞBİRLİĞİ yapmakla yükümlüdür.
(((ç))) Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması için hayvan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan TÜM faaliyetlerde YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİLERİ ve GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR ile belediye veteriner hekimlerinin koordinasyonunun sağlanmasıyla yükümlüdür” hükmü vardır.
5996 Sayılı VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU
MADDE 13- (1) (3) Psikotropik ve narkotik veteriner tıbbî ürünleri, bu Kanun hükümlerine ilave olarak uyuşturucularla ilgili özel kanunlara da tâbidir. Bu ürünler sadece klinisyen veteriner hekimlere, veteriner fakültelerinin ilgili birimlerine satılabilir, sadece veteriner hekimler tarafından uygulanır ve Bakanlığın izni olmadıkça devredilemez ve satılamaz. Bu ürünler için azaltılmış olsa dahi tanıtım numunesi hazırlanamaz
Veteriner tıbbî ürünlerin uygulanması
MADDE 14- (2) Veteriner tıbbî ürünler, kullanıma arz edilen hâliyle, etiket ve prospektüs bilgilerine göre uygulanır. Buna aykırı uygulamalarda sorumluluk, uygulayana ve uygulanmasına izin verene aittir.
TÜRK CEZA KANUNU UYUŞTURUCU MADDE SUÇLARI (TCK.188 )
(3) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, beş yıldan onbeş yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
6) Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.
8) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası
MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır. d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır. (2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. (3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumlulukları.
=================================================

Mail Adresleri :

To: teftiskurulu@yenimahalle.bel.tr, aysegultasar@yenimahalle.bel.tr, veterinerisleri@yenimahalle.bel.tr,
Cc: dkmp@ormansu.gov.tr, ykandazoglu@ormansu.gov.tr, ekaraagac@ormansu.gov.tr, hacergul@ormansu.gov.tr, ankara@ormansu.gov.tr, mustafabulut@tarimorman.gov.tr, muhammed.colak@tarimorman.gov.tr, hasan.kanca@tarimorman.gov.tr, erdem.ismetoglu@tarimorman.gov.tr, dkmp@tarimorman.gov.tr, hayvanhaklari@tarimorman.gov.tr, bekir.pakdemirli@tarimorman.gov.tr, akifozkaldi@ormansu.gov.tr, muhammet.akbaba@tarim.gov.tr, ozeratac35@gmail.com, tarimorman.okm@tarimorman.gov.tr, gida.bakanozelburo@tarim.gov.tr, iletisim@ombudsman.gov.tr, rehberlikteftis@ailevecalisma.gov.tr, ankararehberlikteftis@ailevecalisma.gov.tr, narkotikdb@egm.gov.tr, narkotikdbkem@egm.gov.tr, bhim@egm.gov.tr, bakanyrd.mince@icisleri.gov.tr, bakanyrd.mersoy@icisleri.gov.tr, teftis@icisleri.gov.tr, basin@icisleri.gov.tr, ankarabilgi@icisleri.gov.tr, iha@iha.com.tr, yazisma.hayvanhaklari@gmail.com

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Şikayet ve Talep

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman Hesap Ver!

Geçmişte Bakımevinde Köpekleri Boğdurtarak ÖLDÜRTEN, CANLI CANLI GÖMEN Yalova Belediyesi şimdi de Bursa Yıldırım Belediyesinin, Yalova’ya ÇOK SAYIDA köpek attığını ifade ederek bu hayvanları YOK ETTİ!.. Yalova Belediyesi sosyal medya

Protesto Ediyoruz!

Eyüp Sultan Belediyesi’nin resmi yazıyla uyarılarak, uygulamanın durdurulmasının bildirildiği ifade edilen resmi yazıları tüm kamuoyunun bilgisine sunulur.

Orman Su İşleri Bakanlığı İstanbul Şube Müdürlüğünün Bimer’e ve Cimer’e yapılan müracaatlara ilişkin Kaymakamlık Makamının ve Eyüp Sultan Belediyesi’nin resmi yazıyla uyarılarak, uygulamanın durdurulmasını bildirildiği ifade edilen resmi yazıları ekte

Belediye Vahşeti

YALOVA Belediye Bakımevinde ÖLDÜRÜLEN Hayvanlar ÖRNEĞİ İLE, Belediyeler NİÇİN CEZA kapsamına alınmalı??????

Hayvanları Koruma Kanun Tasarısında Sadece Şahıslara Ceza var. Belediyelere CEZA Yok… Oysa, “Vuran, Öldüren, Canlı Canlı Gömen ve Bakımevlerinde PİSLİK, AÇLIK, SUSUZLUK ile Öldüren” Belediyeler de CEZA Kapsamına Alınmalıdır… Orman