Kırşehir Kaman’da UYUŞTURUCU OKLU İĞNE ile Köpekleri VURACAK Olan Belediye İşçisi Yanlışlıkla KENDİNİ VURDU.

erhan_talu_hesap_verCimer üzerinden Kırşehir Valiliğine olan DİLEKÇEYE KATILALIM
Tüm Belediyelere İBRET OLSUN!..
Kırşehir Valiliği ‘nden, KAMAN BELEDİYESİ nin yasaları İHLAL ettiğinin AÇIK İSPATI olan bu olayın DELİL olarak kabul edilerek başta Belediye Başkanı Erhan Talu ve Veteriner hakkında TCK. Uyuşturucu Madde Hükümleri ve ilgili diğer kanunlardan ADLİ ve İDARİ işlem başlatılmasını talep ediyoruz….

Bu olayda belediye işçisi,  Kaman Belediyesinin NARKOTİK ilaçlar ile ilgili kanunları ve ayrıca işveren konumunda olan belediye başkanı Erhan Talu’nun Veteriner Hekim olmayan belediye işçilerine görev ve yetkileri olmadan UYUŞTURUCU ilaçları uygulattırarak İş Güvenliği ve Sağlığı Yasalarını İHLAL ettiğini İSPATLADI!
Başıboş köpek ihbarı ile harekete geçen Köpek toplama ekibinde görevli T.T, silahta bulunan UYUŞTURUCU OKU VURACAĞI hayvan yerine kendisine ateşleyerek yoğun bakıma alındı ..
http://www.bursahaber.com/kirsehir/kopek-uyusturma-tufegi-ile-kendini-vurdu-iddiasi-h1502254.html
=======================================

Kırşehir Valilik Makamına,
Kırşehir Kaman’da UYUŞTURUCU OKLU İĞNE ile köpekleri VURACAK olan belediye işçisinin yanlışlıkla KENDİNİ vurması haberi basında yer almıştır.
Bu olay, Kaman Belediyesinin NARKOTİK ilaçlar ile ilgili kanunları ve ayrıca işveren konumunda olan belediye başkanı Erhan Talu’nun Veteriner Hekim olmayan belediye işçilerine, görev ve yetkileri olmadan UYUŞTURUCU ilaçları uygulattırarak İş Güvenliği ve Sağlığı Yasalarını İHLAL ettiğinin açık beyan ispatıdır.
http://www.bursahaber.com/kirsehir/kopek-uyusturma-tufegi-ile-kendini-vurdu-iddiasi-h1502254.html

Valilik Makamınızca konuya dair haberde yer alan olayın DELİL olarak kabul edilerek aşağıdaki hususlar çerçevesinde soruşturma açılıp ayrıca UYUŞTURUCU ilaçları görev ve yetkisi olmayan kişilere uygulattıran, araçlarda taşıtan belediye yetkilileri hakkında ADLİ İŞLEM başlatılmasının sağlatılmasını talep ediyoruz
1.Hayvanları Koruma Kanunu, sahipsiz kedi ve köpeklerin hangi koşullarda toplanacağının çerçevesini ve koşullarını belirleyerek hükme bağlamış olmasına rağmen Kaman Belediyesi, kısırlaştırma ve tedavi olmayan RUHSATSIZ bakımevine yasaya aykırı olarak sahipsiz hayvanları toplatmakta ve toplatılan bu hayvanların akıbetleri bilinmemektedir. UYUŞTURUCU ilaçlarla toplanan hayvanların akıbetlerinin araştırılması üzere Kırşehir DKMP tarafından Kaman Belediye Veteriner İşleri Müdürüne bu hususta soruşturma açılmasının sağlatılmasını talep ediyoruz
2. UYUŞTURUCU türevi olan ’’Psikotropik ve Narkotik ilaçları’’, hayvanları yakalatmak amacıyla görev ve yetkisi olmayan belediye görevlilerine uygulattırarak, belediye araçlarında serbestçe taşıtarak 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu Madde 13- 14 ve TCK. 188. Maddeleri ilgili fıkralarında yer alan yasal hükümleri ihlalden Kaman Belediye Başkanı Erhan Talu ve Veteriner Güler Ahat hakkında adli ve idari işlem başlatılmasının sağlatılmasını talep ediyoruz.
3.Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından belediyeye kayıtlı olan ’Psikotropik ve Narkotik ilaçların’, denetlenerek, vatandaşların, tüm çalışanların, gönüllü ve STK ların ifadelerine başvurup, adli soruşturmaya izin verilerek işlem başlatılmasını talep ediyoruz.
4. Emniyet Genel Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı resmi yazısında bildirildiği üzere (ek ), Kaman Emniyet ve Jandarma birimleri tarafından Belediye toplama araçlarında düzenli olarak arama yapılmasını ve veteriner hekimin olmadığı araçlarda ilacın taşınması suiistimaline dair yasal hükümler gereğince işlem başlatılmasının sağlanmasını talep ediyoruz..
5 6331 Sayılı İŞ Sağlığı ve Güvenliği Yasasını göz ardı ederek, uyuşturucu ilaçları görev ve yetkileri olmadıkları halde uygulamakta görevlendirilen belediye görevlileri için, emri veren ve işveren konumunda olan belediye başkanı ve ilgili başkan yardımcısı hakkında Çalışma , Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığından soruşturma açılmasının sağlanmasını talep ediyoruz.
6. Yasal hükümlere tabii olarak belediye Veteriner hekimine teslim edilen uyuşturucu ilaçları, yasal sorumluluğu olduğu halde yetkisiz kişilere uygulattıran veteriner işleri müdürü hakkında Belediye Teftiş Kurulu Müdürlüğünce ‘’görevini kötüye kullanmaktan’’ soruşturma açılmasının sağlanmasını talep ediyoruz
7. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Madde 9 hükümleriyle bağlı olduğu mevzuatlara aykırı çalışan belediye veteriner işleri müdürü hakkında bu madde hükümlerince ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerince görevini kötüye kullanmaktan soruşturma açılmasını talep ediyoruz.
Valilik makamınızca yürütülmesini talep ettiğimiz soruşturmalar ve yapılan işlemler hakkında 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.
İsim Soyad:
TC No :

EK..1…5996 Sayılı VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU
MADDE 13- (1) (3) Psikotropik ve narkotik veteriner tıbbî ürünleri, bu Kanun hükümlerine ilave olarak uyuşturucularla ilgili özel kanunlara da tâbidir. Bu ürünler sadece klinisyen veteriner hekimlere, veteriner fakültelerinin ilgili birimlerine satılabilir, sadece veteriner hekimler tarafından uygulanır ve Bakanlığın izni olmadıkça devredilemez ve satılamaz. Bu ürünler için azaltılmış olsa dahi tanıtım numunesi hazırlanamaz
Veteriner tıbbî ürünlerin uygulanması
MADDE 14- (2) Veteriner tıbbî ürünler, kullanıma arz edilen hâliyle, etiket ve prospektüs bilgilerine göre uygulanır. Buna aykırı uygulamalarda sorumluluk, uygulayana ve uygulanmasına izin verene aittir.

Ek..2 .. TÜRK CEZA KANUNU UYUŞTURUCU MADDE SUÇLARI (TCK.188 )
(3) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, beş yıldan onbeş yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
6) Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.
8) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Ek..3..Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Değerlendirme birimi Resmi Yazısı
ASLININ AYNIDIR

Sayın Başvuru Sahibi:
“Alfamine” isimli ilaç, yasal olarak veterinerler tarafından kullanılmaktadır. Söz konusu ilaç ya da ilacın kullanımı ile ilgili bir suistimal olması durumunda ise yetkili makam; resmi bir kurumda veterinerlik hizmeti veren kişiler için Sağlık Bakanlığı, özel olarak veterinerlik hizmeti veren kişiler için ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilgili birimleridir.
Bu nedenle “Alfamine” isimli ilaç ile ilgili bir suistimal olması durumunda yukarıdaki birimler ile irtibata geçilmesinin veya suç şüphesinin tespit edilmesi halinde 155 polis ihbar hattının aranmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Uyuşturucu ile Mücadele DB Analiz ve Değerlendirme

Emniyet Genel Müdürlüğü Kurumsal E-Posta Servisi

Ek..4. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü RESMİ YAZISI
ASLININ AYNIDIR

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı:78581767-325.20.02-35452 / Tarih: 11.11.2015
Konu: Veteriner İlacı Olarak Kullanılan Başta Alfamine %10 Enjeksiyonluk Çözelti Gibi Anestezik İlaçların Kullanımı Hakkında Bilgi Talebi
Alfamine %10 Enjeksiyonluk çözelti ve benzeri anestezik ürünlerle ilgili bilgi talep ettiğiniz ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir. Hayvan sağlığında çok sayıda anestezik madde kullanılmakta olup, bu maddeleri içeren ürünlerin yazınızda talep etmiş olduğunuz özelliklerine dair bilgiler maddelere göre farklılık göstermekte, bu bilgiler ise her ürünün prospektüsünde detaylı olarak yer almaktadır. Yazınızda belirtilen Alfamin isimli ürünün tüm bilgilerini içeren onaylı prospektüsünün bir örneği bilgi amacıyla tarafınıza ekte gönderilmektedir. Bu ürünlerin kaza sonucu insanlara enjekte edilmesi sonucu acilen ürün ve prospektüsü ile birlikte en yakın hekime başvurulması gerekmektedir.
Diğer taraftan ===== bahse konu ürün reçete ile ==== sadece veteriner hekimlere satılabilir ve ===== sadece veteriner hekimler tarafından uygulanmalıdır.
Bilgilerinizi rica ederim
Dr. Semra YILMAZ/ Bakan a./ Daire Başkanı

Ek:5.. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü RESMİ YAZISI
ASLININ AYNIDIR
T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
10. Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin 41 inci maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında veteriner tıbbi ürün temin izni alan kamu kurum ve kuruluşları bu çerçevedeki faaliyetleri bakımından Bakanlık denetim elemanları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşunun görevlendireceği bir personel tarafından birlikte denetlenir ve denetim sonucunda düzenlenecek rapor Bakanlık ve ilgili kamu kurumunun yönetimine sunulmak üzere imza altına alınır. Tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili olarak 5996 sayılı Kanun ve Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. İrfan Erol
Bakan a.
Genel Müdür

Ek..6..6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası

MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır. d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır. (2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. (3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumlulukları.

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Şikayet ve Talep

Koronavirüs Felaketinde AÇLIĞA ÖLÜME KARŞI HAREKETE GEÇ! Belediyelerden GÖNÜLLÜLER ile İletişim İçinde Hergün BESLEME Yapılmasını TALEP EDİN.

Sokak ve Barınak beslemeleri fotoğraflar ve canlı yayınla kamuoyuna duyurulsun. Gönüllülere mutlaka KURU MAMA yollansın.Sokaklardaki hayvanların yemek ve gıda bulma imkanları SIFIRLANDI!.. Sokakların ölüm sessizliğinde AÇLIĞA mahkum oldular..HAREKETE GEÇ! Haykonfed

Şikayet ve Talep 0 Comments

Bolluca İle İlgilenen Hayvan Dostlarına Duyuru – İstanbulDer İstanbul Hayvan Hakları Derneği

Hayvanların üzücü durumlarını ve çözüm önerilerimizi Arnavutköy Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine bildirdik, kurumları harekete geçirdik ve bu sürecin takipçisi olacağız. Takipçisi olacağımız hususları belediyelerin, Orman ve Su İşleri Müdürlüğü’nün

Şikayet ve Talep

26- Belediyenizden ‘SU ODAKLARI’ Oluşturmasını YASAL ZORUNLULUK Olarak Israrla Talep Ediniz

Belediye Başkanlığına Tabelalı Sulukların park ve sokaklara konması talebimiz. Kavurucu sıcakların yaşandığı bu günlerde SUSUZLUKTAN ÖLEN HAYVANLAR düşündüğümüzden çok daha fazla. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunununda sokaklardaki sahipsiz hayvanların BESLENMESİ