Belediyeleri İçişleri Bakanlığı’na Şikayet Edin

belediyeleri_icisleri_bak_sikayetKatil belediyeler HIZLA TOPLAYIP karlı dağlara, ormanlara, ıssızlara ve BAŞKA ŞEHİRLERE atmayı, barınaklarda esir ederek öldürmeyi SEÇİM ÖNCESİ HIZLANDIRDILAR. Oy için vatandaşın karşısında TAKLALAR atmaya hazır, yağcılık için el etek öpen belediye başkanları, KISIRLAŞTIRMA yapmıyor, hayvanlar çoğaldıkça toplayıp YOK EDİYOR.
Hayvanları öldür emrini veren azmettirici belediye başkanlarını, bu emri uygulayan belediye veterinerlerini ve zabıta müdürlerini İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA şikayet edeceğiz. Çünkü Tarım Orman Bakanlığının belediyeler üzerinde zerre kadar YAPTIRIM gücü ve yetkisi yok.

Örnek yazıyı yaşanan soruna UYARLAYINIZ. Gönderilecek mail adresleri aşağıdadır. Yerel adresleri siz ekleyiniz. Ayrıca, mail ile yollamanın yanında, mutlaka TWİTTER ve instagram gibi sosyal medya sayfalarında da başta DENİZLİ, İBB, Trabzon olmak üzere toplama yapan belediyeleri İçişleri, Tarım Orman Bakanlıkları ve KAMU DENETÇİLERİ KURUMUNA etiket yaparak şikayet edelim Yazıyı kısaltıp CİMER e yollayalım. Yerel basına da özellikle yollayalım.
Allah bu SERİ KATİL BELEDİYELERİN katliamları için hem bizim hem de hayvanların yardımcısı olsun.

Nesrin Çıtırık
HayKonfed Başkanı
====================

DAĞITIM: Cumhurbaşkanlığı, Kanu Denetçileri Kurumu, TBMM Çevre Komisyonu ve Adalet Komisyonu Başkanlıkları, Tarım Orman Bakanlığı, Bölge ve İl Müdürlükleri.
YASAL DAYANAK:  5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Hayvanları Koruma Kanunu

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA

…………………….. Belediyesi, 2004 yılında, eksikleri olmakla birlikte, sahipsiz hayvanlar için dünyaya örnek olarak çıkartılan Hayvanları Koruma Kanunu’nun ana hükmü olan KISIRLAŞTIRMA yapmıyor. Çoğalan hayvanlardan vatandaş şikayet ettikçe, hayvanları toplarken bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da karlı dağlara, ıssızlara ve komşu şehirlere atıyor. Hayvanlar atıldıkları yerlerde de hızla üremeye devam ediyor. Üreyen hayvanlar da ayrıca katlediliyorlar.
Belediye başkanı ve katliam emrini uygulayan yetkili ve görevliler hakkında, hem hayvanlara olan BELEDİYE VAHŞETİ ve hem de hayvanların DAHA ÇOK ÜREMELERİNE sebep olan yasaya aykırı uygulamaları nedeni ile, İçişleri Bakanlığınızca müfettiş gönderilerek soruşturma açılmasını, hem belediye görevlilerinin hem de biz şikayetçilerin de ifadelerine baş vurulmasını önemle talep ediyoruz.
Bizim şikayetlerimizin belediyeye sorularak onların verdiği KATLİAMI kapatmaya yönelik YALAN cevaplarının tarafımıza gönderilmesini değil, ciddi biçimde soruşturma açılmasını talep ediyoruz.
Hayvanları Koruma Kanunu’nun ana hükmü olan Kanunun genel hükümlerini de uygulamayan belediye, başka şehirlere de köpek atarak hayvanların daha çok çoğalmasına da sebep olmaktadır. Bu bağlamda, belediye araçlarını belediye sınırları dışına çıkması durumunda ADLİ İDARİ İŞLEM yapılması için Emniyet ve Jandarma birimlerinin uyarılmasını önemle talep ediyoruz.
Tarafımıza, 4982 sayılı yasa gereği, belediyenin YAZILI UYDURMA cevabını değil, SORUŞTURMA neticesinin bildirilmesini önemle emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.
İSİM TC NUMARA
İletişim

EK… Yasa dışı uygulamalara ilişkin bilgiler
=========================

suleymansoylu.ofis@gmail.com, bakanyrd.mince@icisleri.gov.tr,
bakanyrd.mersoy@icisleri.gov.tr,
bakanyrd.icatakli@icisleri.gov.tr,
bakanyrd.tserdil@icisleri.gov.tr,
sti@icisleri.gov.tr,
bakanlik.musavirligi@icisleri.gov.tr,
yerelyonetimler@csb.gov.tr,
mustesarlik@icisleri.gov.tr,
illeridaresi@icisleri.gov.tr,
teftis@icisleri.gov.tr,
basin@icisleri.gov.tr,
icdenetim@icisleri.gov.tr,
bhim@egm.gov.tr,
mahalli.bilgiedinme@icisleri.gov.tr,
islemler.illeridaresi@icisleri.gov.tr

=========================
YASAL DAYANAK:
Denetimin kapsamı ve türleri

Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar.İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Ayrıca, belediyenin malî işlemler dışında kalan diğer idarî işlemleri, idarenin bütünlüğüne ve kalkınma plânı ve stratejilerine uygunluğu açısından İçişleri Bakanlığı, belediye başkanı veya görevlendireceği elemanlar  tarafından da denetlenir.

Hizmetlerde aksama
Belediye hizmetlerinin ciddi bir biçimde aksatıldığının ve bu durumun halkın sağlık, huzur ve esenliğini hayati derecede olumsuz etkilediğinin İçişleri Bakanlığının talebi üzerine yetkili sulh hukuk hâkimi tarafından belirlenmesi durumunda İçişleri Bakanı, hizmetlerde meydana gelecek aksamanın giderilmesini, hizmetin özelliğine göre makul bir süre vererek belediye başkanından ister.

Aksama giderilemezse, söz konusu hizmetin yerine getirilmesini o ilin valisinden ister. Bu durumda vali, aksaklığı öncelikle belediyenin araç, gereç, personel ve diğer kaynaklarıyla giderir.

Mümkün olmadığı takdirde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının imkanlarını da kullanabilir. Ortaya çıkacak maliyet vali tarafından İller Bankasına bildirilir ve İller Bankasınca o belediyenin müteakip ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden belediyeye ayrılan paydan valilik emrine gönderilir.

İçişleri Bakanlığının talebi üzerine sulh hukuk hâkimi tarafından alınan karara karşı ilgili belediyece asliye hukuk mahkemesine itiraz edilebilir.

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Şikayet ve Talep

12. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün Hakkında Soruşturma Talebi

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, yıllarca aynı yerde yaşamış hayvanları toplatıp, yüzlerce hayvanın kulübelere kısa zincirlerle bağlı olduğu 1000 lerce hayvanın tıkıştırıldığı felaket bakımevine doldurarak SUÇ İŞLEMEKTEDİR. Bu hayvanların daha

Şikayet ve Talep

Eskişehir/Mihalıççık Belediyesi Yetkisiz Zabıta Ekibine Köpek Toplarak Kanuna Aykırı Barınağına Hapsetti

Sayın Eskişehir Valimiz Özdemir Çakacak, 10.01.2019 tarihinde Mihalıççık Belediyesi, kısırlaştırma protokolü bulunan Odunpazarı Belediyesi yetkilileri gelip alacak BAHANESİYLE 5199 Sayılı Kanun Yönetmeliği Madde 20 ve Madde 21’e AYKIRI OLARAK görev

Şikayet ve Talep

100 Yavru Kedi Nerede?

Başakşehir’de ağzı bantlı KOLİLERDE vatandaşlarca bulunarak, Belediye Veterinerliğine TESLİM EDİLEN, AKIBETLERİ konusunda halen BİLGİ ALINAMAYAN 100 yavru kedi hakkında KEDİLERİ BELEDİYEYE TESLİM EDEN şahitlerin YAZILI açıklamaları ile Başakşehir Belediyesinin ÇELİŞKİLİ