Denizli Büyükşehir Belediyesi Hayvanlara Vahşet ve Şiddeti

2016
Denizli Büyükşehir Belediyesi Tedavi Kliniği hk BASINA ve KURUMLARA ACİL DUYURU: “Arkadaki metrelik hücre bölmelerine 3-4 hayvan tıkıştırılmış, yerler pislik içinde, çoğunun önünde su olmayan, mamaların yerde pislikle karıştığı, tedaviyi bir yana bırakın, bu mikrop yuvasına sağlam konan hayvanın zaten ölümcül hastalıklarla çıktığı” bir YERDİR. Bu koşullar tarafımızdan bizzat görülmüş, tespit edilmiş, fotoğraflanmış ve başta klinik veteriner müdürü olmak üzere belediye başkanına kadar herkes uyarılmış olmasına rağmen, bir düzelme olmamıştır.
Şikayete bağlı olarak oraya alınmış ve bu HÜCRELERDE aylardır bekleyen hayvanlar bizzat tarafımızdan tespit edilmiş, alındığı tarihi de içeren tabelaları ile fotoğraflanmıştır.

Bazı hayvanların notunda ise ÖLDÜRÜLECEK (Uyutulacak) notu bizzat tarafımızdan görülmüş ve fotoğraflanmıştır.
Belediye Başkanına ilettiğimiz bu gerçekler, basiretli ve başarılı bir yönetici olan Sayın Başkan tarafından “düzeltilmesi” emri ile alt kademeye bildirilmiş, fakat Başkan Yardımcısı düzelttirmek yerine GÖNÜLLÜLERE GİRİŞ yasağı getirmiştir.

Burası sadece hayvanlar için değil, orada çalışan tüm veteriner ve bakıcılar için de İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının ihlali ile eş değerdir. Çalışan personel de hastalık RİSKİ altındadır.

Nesrin Çıtırık/ HayKonfed Başkanı
============================

BU BAĞLAMDA SUNDUĞUMUZ DURUM RAPORU EKTEDİR:

Kliniğin, 5199 sayılı yasa ve yönetmeliğine göre sağlanması gereken ”Fiziki Koşulları” ve ”Veterinerlik Hizmetlerine” dair Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu olarak, İçişleri Bakanlığı,Orman Su İşleri Bakanlığı ve tüm ilgili kurumların bilgisine sunulmuş olan ÇÖZÜM önerili Durum Tespit Raporunun kısaltılmış özetidir..
======== Klinik Fiziki Koşulları ve Veterinerlik Hizmetleri =========
====Kliniğin arka alanında,eskimiş, paslanmış ve bir MİKROP YUVASINA dönüşmüş olan 1-2 metrelik kirli küçük hücre bölmelere fazla sayıda hayvan İSTİF edilerek, hayvanlar aynı dar alanda yemek, kaka ve çişin birbirine karıştığı pis ve mikroplu zeminin üzerinde yatmak zorunda kalmaktadırlar.

====Bu dar alanlarda temizlik yapan personel için de ciddi ”iş sağlığı ve güvenliği” riski oluşmaktadır. Mesai bitiminden sonra YARALANAN HAYVANLAR için, belediyenin, 24 saat Veterinerlik Hizmeti olmadığı gibi tedavi konusunda ‘’hizmet alımı’’ da yoktur.

====Kırıklı vakalarda, röntgen olmadığı için el yordamı ile müdahale edilmesi veteriner hekimlik mesleğine ve yasalara aykırıdır. Yaralı hayvanlar için gerektiğinde çağrılan veteriner hekim uygulaması yasaya da aykırıdır, İş Sağlığı ve Güvenliği yasasına da aykırıdır. Bu tamamen göstermelik bir durumdur çünkü, bir veteriner hekim EKİP olmadan hayvana acil müdahalede bulunamaz.

=====Hayvanlar kliniğe bırakılıp, ertesi günü beklemek durumunda kalmaktadırlar.  Mesai bitiminden sonra ve Pazar günleri klinikte sağlık hizmeti yoktur. Giren çıkan hayvanlara, kısırlaştırma ve tedavilere ilişkin KAYITLAR yasal boyutta tutulmamaktadır.

==== ANESTEZİK uyuşturucu ilacın sadece veteriner hekim tarafından UYGULANACAĞI açık bir yasa hükmü iken, yasa ihlal edilerek bu ilaç görevliler tarafından hayvanlara enjekte edilmektedir. Araç şoförü, bakıcı ve yetkisiz elemanlarca uyuşturucu anestezik uygulama yapılarak hayvanlar gelişigüzel toplanmaktadır. Uygulamanın veteriner hekim denetiminde olmaması, görevliler açısından ”İş Sağlığı ve Güvenliği ” yasasını ihlal etmekte, yetkisiz kişilerin kullanımı ile toplum sağlığı da riske girmekte buna ek olarak 5996 sayılı ‘’VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU’’ ve Tarım Bakanlığı resmi yazısı ile NARKOTİK İLAÇ sınıfına giren bu Psikotropik ve narkotik veteriner tıbbî ürünlerin, Türk Ceza Kanununun 188.ve 193 .maddeleri ilgili fıkraları gereği bu narkotik maddelerin Veteriner hekim olmayan ve yetkisiz kişilerin elinde bulunması,araçlarda taşınmasının NARKOTİK işleme tabi olduğu göz ardı edilerek belediye veterinerlik hizmetleri birimince bir çok yasa İHLAL edilmektedir..

====Kısırlaştırılmış küpeli köpekler YASAYA AYKIRI olarak, ŞİKAYET var bahanesi ile toplanmakta,yasada sahiplendirmenin gönüllüler ile iletişim halinde yapılacağı hükmü olmasına rağmen, sahiplendirmeler gizli yapılmakta, hayvanlar sahiplendirme kılıfı altında karne ,kayıt tutulmadan yok edilmektedir.Uysal hayvanların bile SALDIRGAN UYUTULACAK yani ÖLDÜRÜLECEK notu ile hücre kafese konduğu HayKonfed Başkanı tarafından bizzat görülmüş ve  fotoğraflanmıştır.(Ek)
====Yasal hükümler ile KAYIT altına alınıp kısırlaştırılan hayvanların alındıkları yerlere bırakılıp,bırakıldıkları yerlerde oluşturulacak beslenme ve su odakları ile yaşamlarının desteklenmesi gerekirken,hayvanlar şehir dışında, kimsenin olmadığı ,veterinerlik hizmetinin verilmediği, çöplü yemeklerin verildiği tamamen bir çevre felaketi olan ve adına besleme alanı denilen ÖLÜM KAMPINA atılmaktadırlar..
=====5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Yönetmeliği 7 yerde belediyelerin gönüllüler ile iletişim içinde çalışmalarını hükme bağlamıştır. İçişleri Bakanlığı Özel İdare ve Belediye Hizmetlerinde Gönüllü Katılım Yönetmeliğinde de sahipsiz hayvanlar konusunda gönüllüler ile çalışma yer almaktadır. Bu bağlamda, “toplamadan, bakımevine alınıp, kısırlaştırılıp, sahiplendirilmesi ve alındığı yere bırakılmasına, bırakıldığı yerde besleme odakları kurulup bakılmasına kadar” olan süreçte, belediyeler gönüllüler ile iletişim halinde çalışması gerekirken,belediye Veterinerlik Hizmeleri Müdürü ve bazı personel gönüllülere düşmanca davranmakta ,gönüllülerden gelen talep ve öneriler kabul görmediği gibi, gönüllülere klinikte yasaklar konulmakta, arkada çok sayıda hayvanın olduğu dar bölümlere geçişe, oradaki pislik ve kötü durumun görülmemesi için izin verilmemekte ,uygulamaların ŞEFFAFLIĞI konusunda Veterinerlik Hizmet birimi gönüllülere güven vermemekte, eşgüdüm sağlamamaktadırlar .
5199 SAYILI Hayvanları Koruma Kanunu ve Paris UNESCO’da ilan edilen Hayvan Hakları Evrensel Bildirisi Avrupa Sözleşmesi ile korunan hayvan haklarının Denizli gibi uygar bir şehirde bu seviyede olması büyük bir ayıp ve günahtır.

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Protesto Ediyoruz!

Gene Bir Bayram Geliyor

Belediyeler insanlar rahatsız olmasın diye topladıkları köpekleri gene açlık ve susuzluğa terkedecek ! Belediye başkanlarına sesleniyoruz; Bayram boyunca Hayvan Bakımevlerinizdeki hayvanların yemek/su/tedavi ihtiyaçlarını karşılayacak eleman/veteriner bulundurun… Bizim Bayramımız Onların felaketi

Protesto Ediyoruz!

Kars Kağızman Belediyesi VAHŞETİ..

  Kağızman Belediye başkanının bu CANİLİĞE hayret verici AÇIKLAMASI..EKTE.. Başkan açıklamasında, Kars Orman Su İşlerinden gelen ekiplerin, görüntülerini izlediğimiz köpeğin canlı görüntüsünü çektiklerini ve Kars Dkmp tarafından bu köpeğin öldürülmediğinin tespit edildiğini

Haberler

O BELEDİYE BAŞKANLARI CEVAP VERDİ !

O BELEDİYE BAŞKANLARI CEVAP VERDİ ! NTV’nİn bayramda Ölüm kampı belediye barınaklarındaki VAHŞETİ gözler önüne seren haberinin ardından, VAHŞETTEN sorumlu belediye başkanlarına söz hakkı verildi.. Başkanların açıklamalarında yer alan özürleri