Isparta’da köpekler,Zabıtalar Tarafından UYUŞTURUCU Oklarla VURULARAK YOK EDİLİYOR

KATİLAM KANUNU çıkmadan belediyeler Isparta Belediyesinin yaptığı gibi  DEVASA barınaklara götürme bahanesi ile YOK EDİYORLAR. TOPLAMALI kanun çıkınca, TÜRKİYE’de MİLYONLARCA HAYVAN yok edilecek. !!!!! Bakan Dr. Bekir Pakdemirli, Milletvekili Sn Özlem Zengin, BELEDİYE VAHŞETLERİNİ artık görün…
Isparta’da köpekler,Zabıtalar tarafından  UYUŞTURUCU oklarla VURULARAK YOK EDİLİYOR.
Cimere, Tarım ve Orman Bakanlığına, Isparta Valiliğine SUÇ DUYURUSU için DİLEKÇEYE KATILIN
2.750 bin liralık göstermelik DEVASA barınakta bakılacaklar BAHANESİ ile görev ve yetkisi olmayan ZABITA görevlileri tarafından NARKOTİK ilaçlı oklarla VURULAN köpekler barınakta bulunamıyor, akıbetlerini sorgulayanlara düşmanca davranılarak bilgi verilmiyor.
Barınağın çöpü hayvan cesetleri ile dolu.
Bu hayvanların bir kısmı toplarken öldürülüyor..
Bir kısmı da barınağa götürülüyor BAHANESİ ile dağlara ve BAŞKA İL ve İLÇELERE atılıyor.
Çok sayıda köpek, çevre il ve ilçelerde ve çöplüklerinde ÖLÜ olarak  bulundu.===========================================
Isparta Valilik Makamına,
2.750 bin liralık göstermelik DEVASA barınakta bakılacaklar BAHANESİ ile ZABITA görevlileri tarafından NARKOTİK ilaçlı oklarla vurulan köpekler barınakta bulunamıyor, akıbetlerini sorgulayanlara düşmanca davranılarak bilgi verilmiyor.
Barınağın çöpü hayvan cesetleri ile dolu..
Bu hayvanların bir kısmı toplarken öldürülüyor..
Bir kısmı da barınağa götürülüyor BAHANESİ ile dağlara ve BAŞKA İL ve İLÇELERE atılıyor..
Çok sayıda köpek, çevre il ve ilçelerde ve çöplüklerinde ÖLÜ olarak  bulundu.
https://www.facebook.com/HayKonfed/videos/346212179556786/
Yasal hükümlere ve özel denetime tabii olan UYUŞTURUCU türevi ’’Psikotropik ve Narkotik ilaçlar’’, uygulamaya görev ve yetkisi olmayan ZABITA görevlilerine uygulattırılarak, aynı zamanda belediye araçlarında serbestçe taşıtılarak,5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu Madde 13- 14 ve TCK.188. Uyuşturucu Madde Suçları hükümleri ilgili fıkraları ve ayrıca 6331 Sayılı İŞ Sağlığı ve Güvenliği Yasası ihlal ediliyor.
Bu bağlamda;
1.Yasaları hiçe sayarak, köpekleri yok ettiren, Psikotropik ve Narkotik uyuşturucu ilaçları , 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu Madde 13-14 ve TCK. Uyuşturucu Madde Suçları 188. Madde hükümlerine aykırı olarak görev ve yetkisi olmayan ZABITAYA uygulattıran, araçlarda taşıtan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın hakkında soruşturma açılmasını talep ediyoruz.2.Valilik Makamınızca, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yasalar çerçevesinde görev ve yetkisini asan Zabıta Müdürü Reşat Kravgaz ve yasa dışı talimatı uygulayan görevlileri hakkında gorevi kotuye kullanmaktan  soruşturma açılmasını talep ediyoruz.3. Emniyet Genel Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı resmi yazısında bildirildiği üzere (ek ), Emniyet ve Jandarma birimleri tarafından Belediye toplama araçlarında düzenli olarak arama yapılmasını ve veteriner hekimin olmadığı araçlarda ilacın taşınması suiistimaline dair yasal hükümler gereğince işlem başlatılmasının sağlanmasını talep ediyoruz..

4. 6331 Sayılı İŞ Sağlığı ve Güvenliği Yasasını göz ardı ederek, uyuşturucu ilaçları görev ve yetkileri olmadan uygulayan belediye görevlileri ve zabıta için, emri veren ve işveren konumunda olan belediye başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve zabıta müdürü Reşat Kravgaz hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından soruşturma açılmasının sağlanmasını talep ediyoruz.

5. 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu Madde 13-14, Veteriner Hekimlik Mesleği ile ilgili bağlı olduğu diğer yönetmeliklere aykırı uygulamalar nedeniyle görevi kötüye kullanmaktan Veteriner İşleri Müdürü hk da soruşturma açılması

6.Belediye Veterinere KAYITLI olan ’Psikotropik ve Narkotik ilaçların’, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından denetlenerek, vatandaşların, tüm çalışanların, gönüllü ve STK ların ifadelerine başvurup, uyuşturucu ilaçları görev ve yetkisi olmayan kişilere vermekten adli soruşturmaya izin verilerek işlem başlatılmasını talep ediyoruz.

Valilik makamınızca yürütülmesini talep ettiğimiz soruşturmalar ve yapılan işlemler hakkında 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.
İsim Soyad:
TC No :

EK..1…5996 Sayılı VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU
MADDE 13- (1) (3) Psikotropik ve narkotik veteriner tıbbî ürünleri, bu Kanun hükümlerine ilave olarak uyuşturucularla ilgili özel kanunlara da tâbidir. Bu ürünler sadece klinisyen veteriner hekimlere, veteriner fakültelerinin ilgili birimlerine satılabilir, sadece veteriner hekimler tarafından uygulanır ve Bakanlığın izni olmadıkça devredilemez ve satılamaz. Bu ürünler için azaltılmış olsa dahi tanıtım numunesi hazırlanamaz
Veteriner tıbbî ürünlerin uygulanması
MADDE 14- (2) Veteriner tıbbî ürünler, kullanıma arz edilen hâliyle, etiket ve prospektüs bilgilerine göre uygulanır. Buna aykırı uygulamalarda sorumluluk, uygulayana ve uygulanmasına izin verene aittir.

Ek..2 .. TÜRK CEZA KANUNU UYUŞTURUCU MADDE SUÇLARI (TCK.188 )
(3) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, beş yıldan onbeş yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
6) Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.
8 ) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Ek..3..Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Değerlendirme birimi Resmi Yazısı
ASLININ AYNIDIR
Sayın Başvuru Sahibi:
“Alfamine” isimli ilaç, yasal olarak veterinerler tarafından kullanılmaktadır. Söz konusu ilaç ya da ilacın kullanımı ile ilgili bir suistimal olması durumunda ise yetkili makam; resmi bir kurumda veterinerlik hizmeti veren kişiler için Sağlık Bakanlığı, özel olarak veterinerlik hizmeti veren kişiler için ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilgili birimleridir.
Bu nedenle “Alfamine” isimli ilaç ile ilgili bir suistimal olması durumunda yukarıdaki birimler ile irtibata geçilmesinin veya suç şüphesinin tespit edilmesi halinde 155 polis ihbar hattının aranmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Uyuşturucu ile Mücadele DB Analiz ve Değerlendirme

Emniyet Genel Müdürlüğü Kurumsal E-Posta Servisi

Ek..4. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü RESMİ YAZISI
ASLININ AYNIDIR
T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı:78581767-325.20.02-35452 / Tarih: 11.11.2015
Konu: Veteriner İlacı Olarak Kullanılan Başta Alfamine %10 Enjeksiyonluk Çözelti Gibi Anestezik İlaçların Kullanımı Hakkında Bilgi Talebi
Alfamine %10 Enjeksiyonluk çözelti ve benzeri anestezik ürünlerle ilgili bilgi talep ettiğiniz ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir. Hayvan sağlığında çok sayıda anestezik madde kullanılmakta olup, bu maddeleri içeren ürünlerin yazınızda talep etmiş olduğunuz özelliklerine dair bilgiler maddelere göre farklılık göstermekte, bu bilgiler ise her ürünün prospektüsünde detaylı olarak yer almaktadır. Yazınızda belirtilen Alfamin isimli ürünün tüm bilgilerini içeren onaylı prospektüsünün bir örneği bilgi amacıyla tarafınıza ekte gönderilmektedir. Bu ürünlerin kaza sonucu insanlara enjekte edilmesi sonucu acilen ürün ve prospektüsü ile birlikte en yakın hekime başvurulması gerekmektedir.
Diğer taraftan ===== bahse konu ürün reçete ile ==== sadece veteriner hekimlere satılabilir ve ===== sadece veteriner hekimler tarafından uygulanmalıdır.

Bilgilerinizi rica ederim
Dr. Semra YILMAZ/ Bakan a./ Daire BaşkanıEk:5.. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü RESMİ YAZISI
ASLININ AYNIDIR
T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
10. Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin 41 inci maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında veteriner tıbbi ürün temin izni alan kamu kurum ve kuruluşları bu çerçevedeki faaliyetleri bakımından Bakanlık denetim elemanları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşunun görevlendireceği bir personel tarafından birlikte denetlenir ve denetim sonucunda düzenlenecek rapor Bakanlık ve ilgili kamu kurumunun yönetimine sunulmak üzere imza altına alınır. Tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili olarak 5996 sayılı Kanun ve Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim
Prof. Dr. İrfan Erol
Bakan a.
Genel MüdürEk..6..6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği YasasıMADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır. d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır. (2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. (3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumlulukları.

isparta@icisleri.gov.tr, isparta@tarimorman.gov.tr, isparta@ormansu.gov.tr,

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Belediye Vahşeti

ÇORUM/ALACA’da belediye veterineri hekimi köpekleri YOK etmeye götürürken gönüllü tarafından SUÇ üstü YAKALANDI.

Emniyet ve Orman Su bilgilendirildi. Belediye çalışanları gönüllüyü DARP etti. Gönüllü şikayetçi oldu. Hep birlikte takipçisiyiz. BELEDİYELER CEZA KAPSAMINA ALINMADIĞI SÜRECE KATLİAMLAR ÖNLENEMEZ. Sizde vicdan ve merhamet duygusunu kaybetmiş bakım

Şikayet ve Talep

ZABITANIN, sahipli -sahipsiz hayvana müdahalesi YASAYA AYKIRIDIR.

İZİN VERMEYİN!!… Adıyaman Gölbaşı Belediyesinde, köpekleri uyuşturucu iğnelerle toplayıp, bir çoğunun ölümüne neden olan ZABITA ekipleri ve talimatı veren zabıta müdürü hakkında görevi kötüye kullanmaktan ADLİ İDARİ işlem başlatılmıştır..Bu örneği

Şikayet ve Talep

100 Yavru Kedi Nerede?

Başakşehir’de ağzı bantlı KOLİLERDE vatandaşlarca bulunarak, Belediye Veterinerliğine TESLİM EDİLEN, AKIBETLERİ konusunda halen BİLGİ ALINAMAYAN 100 yavru kedi hakkında KEDİLERİ BELEDİYEYE TESLİM EDEN şahitlerin YAZILI açıklamaları ile Başakşehir Belediyesinin ÇELİŞKİLİ