2019 Kanun Tasarısı GEREKÇELİ RAPORU, Sorun VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

gerekceli_tasari_raporu2019 KAMUOYU, BASIN ve KURUMLARIN BİLGİLERİNE: Kanun Tasarısı GEREKÇELİ RAPORU, Sorun VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Görüşülmekte olan Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısına ilişkin vahim sakınca ve önerileri içeren 4 MADDELİ ANA TALEPLERİMİZ ve GEREKÇELİ rapor ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 1.  Hayvanları Koruma Kanunu’ndaki 6. MADDENİN ” Hayvanların KISIRLAŞTIRILIP alındığı yere bırakılması” hükmü ile

olduğu gibi değiştirilmeden muhafaza edilip, sokak hayvanı sorunu TOPLAMA ile değil KISIRLAŞTIRMA ile çözülmelidir. TOPLAMA olduğu takdire sahipsiz hayvan sayısının KATLANARAK artacağı bilinmelidir.

 1.   Tarım Orman Bakanlığının, belediyeler üzerinde“Hayvanları Koruma Kanunu’nu uygulanması ve özellikle  KISIRLAŞTIRMA yaptırılması için İDARİ YAPTIRIM YETKİSİNİN” olması yasada yer almalıdır.
 2. Vatandaştan 1000 misli daha vahşet işkence uygulayan, vuran zehirleyen canlı canlı gömen belediye görevlilerinin de CEZA KAPSAMINA alınması gereklidir.
 3.   Bazı eksikleri olmakla birlikte,2004 yılında DÜNYAYA örnek olarak çıkartılan ve BELEDİYELERCE uygulanmadığı için sorunun çözümünde yetersiz kalan Hayvanları Koruma Kanunu TCK ya alınarak, belediyeler üzerinde idari yaptırım ve ek maddeler ile güçlendirilip belediyelerce UYGULANMASI sağlanmalıdır. STK ların katılımı ile tasarı üzerinde madde madde çalışmalar yapılarak KANUNUN BİRLİKTE hazırlanması ana taleplerimizdir.

Bu ana talepler ışığında, ekli yazıda GEREKÇELİ RAPORUN okunmasını da bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

Nesrin Çıtırık

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı.

05334458803
====================

KANUN TASARISINA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE İLİŞKİN GEREKÇELİ RAPOR

A-))) Hayvanların DEVASA BELEDİYE BARINAKLARINA toplanmasının ÇÖZÜM OLMAYACAĞINA ilişkin ANA GEREKÇE:

Esas olarak yapılması gereken, 2004 yılında, bazı eksikleri olmakla birlikte, DÜNYAYA örnek olarak çıkartılan ve maalesef BELEDİYELERCE uygulanmayan bir kanunun MADDELERİNİN ‘BAŞARISIZ OLDU’ diyerek değiştirilmesi akla, mantığa ve hayatın olağan akışına aykırıdır. Bunun yerine, kanun TCK ya alınarak, Tarım Orman Bakanlığının belediyeler üzerinde idari ve cezai yaptırım ile yasanın UYGULANMASI sağlanmalıdır.

5199 Hayvanları Koruma Kanunu’na göre BULUNDUĞU YERDE KISIRLAŞTIRILMIŞ olarak YAŞATILMASI GEREKEN ve ÖLDÜRÜLMESİ YASAK olan sokak hayvanları, belediyelerce KANUNA RAĞMEN öldürülmekte, toplanıp YOK EDİLMEKTEDİR. Bu belediyeler, ellerine TOPLAMA ve başka şehirlerdeki DEVASA BARINAKLARA götürme gibi yasal bir imkan verildiğinde, KİTLESEL ÖLDÜRMELERİ ve başka il ve ilçelere atmayı hızlandıracaklardır.

Yurt çapında 2 milyon tahmin edilen sahipsiz hayvan için, 5 MİLYAR harcama gerektiği telaffuz ediledet, 1000 lerce “sağlıklı ve sürdürülebilir bakım evi yapılması” gibi gerçeklere ve hayatın olağan koşullarına tamamen aykırı resmi demeç basında yer almıştır.

Olaya sadece bütçe açısından baktığımızda, bu 2 milyon hayvana gerçekten bakılacağını varsayarsak, 7000 yeni veteriner hekim, 50 000 yeni bakıcı ve yardımcı eleman alınması, yeni 1000 lerce toplama ve taşıma aracı alınması ve MİLYARLARI bulan diğer ekipman vs harcamalarının yanında yılda sadece 400 milyona yakın MAMA BESLEME gideri olacaktır.

Yani bu “sağlıklı ve sürdürülebilir BARINAKLAR” olarak telaffuz edilen devasa toplama merkezlerinin giderlerini hiçbir belediye veya bir devlet kurumu karşılayamayacağı için, BAKIMEVLERİ yok etmeye ve katliamlara kılıf olarak kullanılacaktır. Belediyeler bakımevlerindeki 200-300 hayvanı

bile açlık susuzluk ve hastalığa mahkum ederken, çoğunu kasıtlı olarak öldürürken, yüksek giderlerini karşılamayacağı bu 1000 lerce hayvanın konacağı devasa barınakları da ÖLDÜRMEYE KILIF olarak kullanacakları açıktır.

B-)))  YASA TASARISINA İLİŞKİN GEREKÇELİ ÖNERİLERİMİZ:

 

 1. Sahipsiz hayvanların KISIRLAŞTIRILMALARI ve ALINDIĞI YERE BIRAKILMASINI esas alan 6. MADDE kesinlikle DEĞİŞTİRİLMEMELİ, mevcut durum aynen muhafaza edilmelidir. Belediyelerce bu maddenin ana hükmü olan kısırlaştırmanın UYGULANMASI sağlanmalı, kısırlaştırmalar kesinlikle  KATLİAMLARA kılıf olan MOBİL ARAÇLAR ile değil, ehil veterinerlerce yasal, etik ve tıbbi kurallara uygun biçimde hayvan yaşam hakkı korunarak yapılmalıdır.

Halen, İLÇE DIŞINA HAYVAN ÇIKARILMASI YASAK OLMASINA rağmen, birbirlerine gizlice kedi ve köpek atan belediyeler, BÜYÜK MERKEZİ BAKIM EVLERİNE kısırlaştırma için hayvanların götürülmesi YASAL olursa, mazot, araç ve personel vs giderleri nedeni ile hayvanları yabana, kırsala, çöplüklere ve başka ilçelere beldelere atmayı DAHA YOĞUN OLARAK yapacaklardır. Kısırlaştırmayı ve bakımevlerini büyük şehirlerde büyük merkezler ile SINIRLAMAK, kırsala ve başka şehirlere atılan hayvanların ÜREYEREK çoğalmasını kontrol edilemez noktalara taşıyacaktır. Şu anda 1400 e yakın belediyenin sadece 280 tanesinde BAKIMEVİ yapılmıştır. Bunların da 271 tanesi ölüm açlık ve pislik kampı durumundadır. Kalan 1000 den fazla belediye öldürmekte, dağa taşa kırsala ve başka şehirlere atmaktadır.
Yapılması gereken Kısırlaştırma ve Bakımevlerine ilişkin öneri:

a)Nüfusu….20.000 altında olan yerleşim birimlerinde KISIRLAŞTIRMA ve Küçük Müdahale İSTASYONU,
b)Nüfusu…20.000-50.000 arasında olan şehirlerde KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BAKIMEVİ,
c)Nüfusu….50.000-100.000 arasında olan şehirlerde ORTA ÖLÇEKLİ BAKIMEVİ,
d)Nüfusu…100.000 üzerinde olan şehirlerde  HASTANELİ BAKIMEVLERİ kurulmalıdır.

Özellikle, köylerde çiftliklerde üreyen köpeklerin getirilip bırakılması ve ilçelerin birbirlerine köpek atma nedeni ile, kedi veköpek sayısı kırsal kesimlerdeki ilçe ve beldelerde daha yoğun olarak bulunmaktadır. Dolayısı ile asıl kısırlaştırma buralarda yapılmalıdır. Özellikle KISIRLAŞTIRMA ve Küçük Müdahale İSTASYONLARI, hayvanları uzak merkezlere taşıma sırasında harcanan mazot parasından daha az maliyet ile hizmet verir ve sahipsiz hayvan popülasyonunun kontrolü bilimsel ve insani yol ile sağlanır. Tüm il ve ilçelerde mutlaka yeterli ve gerekli sayıda  ehil veteriner hekim istihdam edilmeli, belediyeler kısırlaştırma konusunda “eğitim, bilgi ve tıbbi teknik destek” bağlamında Veteriner Hekim Odaları ile, hayvanların doğa ve etolojilerine uygun koşullarının sağlanması için de Yerel Hayvan Koruma Görevlileri, STK lar ve gönüllüler ile iletişim içinde çalışmalıdır. Ayrıca, yerel veteriner hekimlerden de kısırlaştırma ve tedavi için hizmet alımı da yapılmalıdır. İnsan sağlığındaki 112 Acil Çağrı Merkezlerindeki sistem uygulanarak, 1200 genç veteriner hekim istihdam edilip, Veteriner Hekim Odaları ve Veteriner Fakülteleri ile iletişim halinde KURSLAR açılıp, bu hekimlere özellikle KISIRLAŞTIRMA ve KÜÇÜK MÜDAHALE ileri teknik olarak öğretilmelidir. 112 Acil Çağrı Merkezi benzeri bir sistem sokak kedi ve köpeklerinin KISIRLAŞTIRMA ve TEDAVİLERİ için  kurulmalıdır.

 1. 2.Kanunu uygulamayan belediyeler üzerinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın İDARÎ YAPTIRIMI olmalıdır. Kanunu uygulatmakla yükümlü olan Tarım Orman Bakanlığı’nın KANUNU UYGULAMAYAN belediyeler üzerinde hiçbir idari yaptırım yetkisi yoktur. 1400 e yakın il ve ilçenin yaklaşık 280tanesinde, çoğu da kısırlaştırma ve tedavi yapılmayan, etrafı çevrilmiş toplama ölüm merkezleri halinde BAKIMEVİ vardır. 1000 den fazla şehirde ise HİÇ BİR ŞEY yoktur ve KISIRLAŞTIRMA hiç yapılmamaktadır. Bu kanun tanımazlığın sebebi ise, bakanlığın idari yaptırım yetkisinin olmamasıdır.
 2. 3. Yasanın TCK ya alınması durumunda CEZA sadece hayvana şiddet uygulayan vatandaşa gelir, BELEDİYE GÖREVLİLERİNE CEZA getirilmezse, hayvana şiddet ve vahşet engellenemez. Vatandaşın hayvana uyguladığı şiddetin 10000 mislini vurarak, zehirleyerek, canlı canlı gömerek, çöplük denilen açık mezarlara atarak yapan BELEDİYE GÖREVLİLERİ de TCK’ya göre CEZA kapsamına alınarak, soruşturma izni aranmadan misliyle cezalandırılmalıdır.
 3. Bakımevindeki kocaman sokak hayvanlarının”SAHİPLENDİRİLMESİNİ”, hayvanların alındığı yere bırakılmasına “ALTERNATİF” olarak bakanlıkça gösterilmesi gerçeklere aykırıdır, kandırmacadır ve GİZLİ YOK ETMEYE de kılıftır. Evlerde bulunan küçük ev köpekleri ve kediler için dahi komşular arasında açılan 1000 lerce TAHLİYE DAVALARI var iken, kocaman sokak köpeklerinin sahiplendirilmesinin Çözüm, hayvanların alındıkları yerde KISIRLAŞTIRILMIŞ olarak yaşamalarının sağlanmasıdır.  Hele, bir dönem yine bakanlık bürokratları tarafından gündeme getirilen, bakımevlerindeki sokak hayvanlarının petshoplar üzerinden satışı kesinlikle bu hayvanların deneylere götürülmesinin yan bir yoludur, asla böyle bir yanlışlık gündeme alınmamalıdır.
 4. Kanun,  Türk Ceza Kanunu kapsamına alınarak,  hayvana İŞKENCE, TECAVÜZ, ÖLDÜRME SUÇLARININ cezaları en az 2 yıl 1 aydan başlamalı, hükmün açıklanmasının geri bırakılması-cezaların ertelenmesi-paraya çevrilmesiönlenmelidir.Hayvan sahibinin  ya da herhangi bir kurumun şikayet şartı aranmaksızın re’sen soruşturulmalı ve HERKES  tarafından ihbar edilebilmelidir.  Sahipli hayvana şiddet ve tecavüz fiillerinin çoğunlukla sahibi tarafından yapıldığı dikkate alınmalıdır.

6- Üretim çiftliklerinin hangi kurum tarafından nasıl denetleneceği ve çalışma koşullarını içeren bir YÖNETMELİK OLMADIĞI için, ruhsatsız üretim çiftlikleri denetlenememekte, merdiven altı üretim, kaçak ve yasal ithalat da yoğun olarak yapılmaktadır. Sadece petshoplarda satışın yasaklanması sorunu çözmeyeceği gibi, hayvanların üretim çiftliklerinde İŞKENCE altında üretimlerini daha da artıracaktır. Üretim çiftlikleri yönetmeliği hazırlanmalı, denetimler maliyeciler ve kolluk kuvvetleri ile birlikte sıkı biçimde yapılmalıdır. Hayvan ÜRETİM ve satışları EN AZ 5 YIL SÜREYLE yasaklanmalı, evcil-yaban hayvanlarının ithalatı durdurulmalıdır. Sahipsiz hayvan sorununun ana kaynağı bu yasa dışı üretim ve ithalat olmasına rağmen, maalesef bakanlık her zaman, TOPLAMAYI ve dolayı olarak YOK ETMEYİ çözüm olarak gerek üst makamların ve gerekse kamuoyunun bilgisine sunmaktadır. Oysa çözüm ÜRETİMİN KONTROL altına alınmasıdır. İthal edilen veya yurda kaçak sokulan kedi, köpek, kuş ve pek çok yaban hayvanı, EMİNÖNÜ gibi yerlerde ve bütün ülkede petshoplarda hiç bir denetime tabi tutulmadan rahatça satılmaktadır.

 1. 7.İnternet ve sosyal medya üzerinden 10 000 lerce sayfada yoğun olarak yapılan dövüş ilanları, üretim ve satışlar için bakanlık bünyesinde ayrı bir BİLİŞİM  EKİBİ kurulmalı, maliye ve emniyet teşkilatı ile eşgüdüm halinde çalışarak bu üretim ve satışı engellemelidir.
 1. 8. Hayvanat bahçeleri, sirk, yunus parkları, çiftliklerde zulüm altında tutulan çiftlik hayvanları, deney laboratuvarlarında esir edilen ve yük taşıtma, dövüş, gösteri, eğlence, ve bilime de aykırı olarak “sahte terapi”gibi amaçlarla kullanılan ve sömürülen tüm hayvanlar üzerindeki VAHŞETLERE ve ZULME son verilmeli, vahşet, esaret ve zulüm saçan tüm tesisler kapatılarak faaliyetleri son bulmalı, yenilerinin açılması yasaklanmalı, bu tesislerdeki hayvanlar koruma altına alınarak mevcut doğal yaşam ortamlarına en uygun şekilde yaşatılmalıdır. DENEY ise Hayvanları Koruma Kanunu içinde yer almamalı, ayrı bir yasa ile dünyada gittikçe yaygınlaşan HAYVANSIZ DENEYLERE geçilmelidir.
 1. Tehlikeli olarak tanımlanan hayvanlar için tehlikeli kavramı kullanılmamalı, bu hayvanları sahiplenecek kişiler için ÖNEMLİ kişilik ve sosyal yapıya ilişkin KISTASLAR getirilmeli, mevcut bu tür hayvanlar kısırlaştırılıp belediyelere kayıtları yapılarak SAHİPLERİNE VERİLİP  düzenli kontrolü sağlanmalı, hayvan sahiplerine ağızlık ve tasma taktırılması zorunluluğu getirilmelidir. Kontrol altına alınması gereken bu tür hayvanlar değil, onların sahipleridir. Üretim ve dövüşlerde kullanılan bu tür köpekler de kısırlaştırılıp koruma altına alınmalı, oluşturulacak özel bakımevlerinde rehabilite edilmeli ve nihayetinde mutlaka uygun yasal ve sosyal koşulları taşıyan ailelere yuvalandırılmalıdır. Unutulmamalıdır ki, şiddete eğilimli kişiliğe sahip insanlar, toplum yaşamı içinde bir köpeğin vereceği zararın misli mislini vermektedirler. Gazetelerin 3. Sayfalarında yer alan ve artık aile ve akrabalar arası cinayetlere kadar inmiş olan 10binlerce cinayet ve şiddet, hayvanlar tarafından değil insanlar tarafından yapılmaktadır.

Nesrin Çıtırık

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu 

Başkanı

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Manşet

Sn. Cumhurbaşkanım, TBMM de Görüşülen Kanun Tasarısı Felaket Getirecek.

Yıllar önce, SOKAK HAYVANLARI belediyeler tarafından “KATLİAM, SÜRGÜN ve ÜREME” döngüsüne mahkum edilmekten sizin müdahaleniz ile son anda kurtulmuştu. Aynı PLAN yine UYGULAMAYA konmak üzere Sayın Cumhurbaşkanım. İmdat elinizi bekliyoruz.

Yasa Tasarısı

ÖNEMLİ: Kanun TASARISI İtiraz ve ÖNERİLER, KATLİAMA Zemin Hazırlayan DEĞİŞMESİ Gereken Maddeler, “Basın, Kamuoyu ve Kurumlar” Bilgisine

Kanun TASARISI İtiraz ve ÖNERİLER, KATLİAMA zemin hazırlayan DEĞİŞMESİ gereken Maddeler, “Basın, Kamuoyu ve Kurumlar” Bilgisine ================================= GÜNDEMDEKİ KANUN DEĞİŞİLİK TASARISINA İLİŞKİN SORUN ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: SAHİPSİZ KEDİ ve KÖPEKLERE