ÖLÜM ve KATLİAM Getirecek ve Tüm Hayvanların TOPLANMASINI İçermesi Nedeni ile STK’ lardan GİZLENEN Yasa OCAK AYINDA Çıkıyor.

cumhurbaskaninaYasa Tasarısının durdurulması için Sn Cumhurbaşkanına olan yazıya katılım sağlayalım. Tasarıda 6. Maddenin değiştirildiğinin GÖZLERDEN kaçırılması için basın da alet edilerek BÜYÜK bir OYUN ve algı operasyonu var. İş işten geçmeden lütfen herkes bu konuya odaklansın.

Nesrin Çıtırık / HayKonfed Başkanı
==============================
Sayın Cumhurbaşkanı’mız,

Hayvanlar için KATLİAM ve ÖLÜM getireceği apaçık olan Hayvanları Koruma Kanun Tasarısı, STK lardan ve kamuoyundan gizli olarak hazırlanmaktadır. Bu tasarı üzerine bakanlık olarak çalışma yaptıklarını Tarım Orman Bakanı ve bürokratları bizzat beyan ettiler. Fakat TBMM de sayın ilgili milletvekillerince tarafımıza “Hazırlanmış veya üzerinde çalışılan bir TASARI yok, bakanlığın da tasarı hazırlama yetkisi yok, görüş alarak biz oluşturuyoruz” gibi bakanlığın ifadelerine taban tabana zıt bilgiler verildi.

Bu çelişkili beyanatların ana sebebi “Hayvanların bulunduğu yerde KISIRLAŞTIRILMIŞ olarak yaşamalarıni içeren 6. MADDE değişiminin gözden kaçırılması ve yurt çapında 2 milyon olduğu var sayılan sahipsiz hayvanların toplanmasının” gündeme alınmasıdır.

Eğer bu tasarı, 6. Madde değiştirilip TOPLAMALI olarak yasalaşırsa, hayvanların bir taraftan KATLİAM, SÜRGÜN ve ÖLÜMLERE MAHKUM edilecekleri, öte yandan kırsalda, beldeler ve küçük ilçelerde SAHİPSİZ HAYVAN sayısında BÜYÜK ARTIŞLAR olacağı,Türkiye’deki TÜM HAYVAN HAKLARI savunucusu dernekler, guruplar, platformlar tarafından hemfikir olarak ilgili tüm kurumlara iletilmesine rağmen, tasarı çalışmaları hala daha gizlilik içinde yürütülmektedir.

Ne yazık ki, 2004 yılında, “ceza ve idari yaptırım” açısından eksik olması dışında, sahipsiz hayvanlar için Dünya’ya örnek olarak çıkartılan Hayvanları Koruma Kanunu’nun, özellikle KISIRLAŞTIRMA hükmünü içeren 6. Maddesi BELEDİYELER tarafından kesinlikle uygulanmadı. Kısırlaştırma yapılmadı, hayvanlar çoğalıp vatandaş şikayet ettikçe belediyeler topladı, vurdu, öldürdü, başka şehirlere ve kırsala attı, ölüm barınaklarına hapsetti.

Bakanlık ise, yıllardır kanun değişimi her gündeme geldiğinde, sahipsiz hayvanlar açısından “yasayı belediyelere UYGULATACAK” maddeler getirmek yerine, STK ları tamamen dışlayarak TOPLAMA ve SÜRGÜN tasarısı hazırladı.

Yurdumuzda 2 Milyon sahipsiz hayvan olduğu varsayılıyor. Hürriyet gazetesinde, bu hayvanların konacağı “sağlıklı ve sürdürülebilir barınaklar için gereken 5 Milyarın, devlet bütçesinden karşılanıp, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilmesinin gündemde” olduğu haberi resmi beyanat olarak yer aldı. (Hürriyet Gazetesi haber linki ektedir)

Bu akıl dışı ve gerçeklere aykırı, konuya hiç bir şekilde hakim olmayan yetkililerce masa başında hazırlanan TASARIYA ilişkin bilgiler, resmi ağızlardan ciddi ulusal gazete ve TV lere resmi demeç olarak verilmektedir. Bu haberlerde yer alan hususlar bağlamında tasarının gerçekten KATLİAM getireceği görülmektedir.
Şöyle ki;
1. Belediyelere İDARİ yaptırım getirerek “Kısırlaştırma” başta olmak üzere rehabilitasyon çalışmalarının yasaya uygun olarak yapılması durumunda sahipsiz hayvan sorununun büyük ölçüde ÇÖZÜLECEĞİ açıkken, KANUNUN BELEDİYELERCE uygulatılmasına yönelik hiç bir İDARİ YAPTIRIM maddesi tasarı hazırlığında yoktur, gündemde de değildir. Bunun yerine 2 Milyon hayvanın toplatılması gibi uygulanması imkansız konular üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Ayrıca, vatandaşın hayvanlara uyguladığı vahşetin 1000 lerce mislini yapan belediye görevlilerinin de CEZA kapsamında olması tasarıda yer almamaktadır

2. Belediyeler alt yapı olarak bu hizmeti verme koşullarına sahip iken, BELEDİYELERİ çalıştırmak yerine, İNSANGÜCÜ ve KOŞULLAR açısından hiç bir alt yapısı olmayan “Şehircilik ve Çevre Bakanlığına” bu hizmetin verilmesi, gerçeklere uygun değildir. Yeni bir bakanlıkta, sadece bu konunun yönetimi için 1400 e yakın il ve ilçede 1000 lerce yeni elemanın görevlendirilerek YEPYENİ bir teşkilatın kurulmasının imkansızlığı göz ardı edilmektedir.

3. Ayrıca, hayvanların BULUNDUĞU YERDE KISIRLAŞTIRILMIŞ olarak yaşatılarak üremenin kontrol edilmesini içeren 6. MADDE nin değiştirilip, yurt çapında 2 milyon olarak hesaplanan sahipsiz hayvanın barınaklara toplanması da aynı şekilde akıl dışıdır. Çünkü, yeni 1000 lerce barınakta sürekli olarak YAŞATILACAK BAKILACAK milyonlarca hayvan için, asgari 10.000 veteriner hekim, 50 000 e yakın görevli, 1000 lerce araç ve binlerce ton mama, ekipman ve daha pek çok gider söz konusu olacaktır. Bakımevlerinin kurulması için öngörülen 5 Milyar, dışında çok daha fazlası harcanmak durumunda kalınacaktır.

4. Belediyeler ve devlet kurumları, bu milyarları aşan yüksek harcamaları yapmaktan imtina edecekleri için, “Barınaklara götürme kılıfı” altında hayvanları topladıklarında, bir kısmını öldürürken, bir kısmını da kırsal bölgelere ve özellikle başka il ve ilçelere atacaklardır. Bu atılan hayvanlar da atıldıkları yerde üremeye, çoğalmaya, ve öldürülmeye devam edileceklerdir. Bu bir sürekli bir SÜRGÜN-KATLİAM döngüsü olacaktır.

5. Tasarı için basına açıklanan diğer maddeler de gerçeklerden uzaktır ve uygulanması ile sorun daha da büyüyecektir.
Anadolu gerçeğini ve mevcut uygulamayı hiç bir şekilde bilmeyen, hayatlarında bir barınağa bir kez dahi gitmemiş olan bürokrat ve yetkililerin, milyonlarca sahipsiz hayvanı ve 80 milyon insanı doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren Hayvanları Koruma Kanunu’nun masa başında hazırlanmasının, KATLİAMLAR getirmesinin yanında, sahipsiz hayvanların sayısının da artmasına sebep olarak sorunu çözmek bir yana sorunu daha da büyüteceğini bizler görüyoruz.

2004 yılında, AK PARTİ tarafından pek çok maddesi ile devrim gibi çıkartılan Hayvanları Koruma Kanunu’nun değiştirilmesini değil, EK MADDELER ile GÜÇLENDİRİLMESİNİ önemle TALEP ediyoruz. Dünya 5 ten büyüktür söylemini bütün dünyaya kabul ettiren güçlü devletimizin, “belediyelere kanunu uygulatacak gücünün de olduğuna” biz inanıyoruz.
Yüksek MAKAMINIZDAN ANA TALEBİMİZ, tasarının tüm maddelerinin STK lar, Meslek Odaları ve Akademisyenler ile madde madde görüşülerek, TÜM DÜNYA’YA ÖRNEK bir Hayvan Hakları Kanunu’nun birlikte hazırlanmasıdır.
İsim. TC no

===================================
EK… Hürriyet Gazetesinde resmi beyanat olarak çıkan haber

http://www.hurriyet.com.tr/gu/beklenen-yasa-ocakta-41045490

Yeni Hayvan Hakları Yasa Teklifi’nin aralık boyunca sürecek 2019 bütçe görüşmelerinden sonra kanunlaşacağı öngörüldü. AK Parti yöneticileriyle bakanlıkların, hayvan hakları derneklerinin temsilcileriyle yaptığı seri toplantıların ardından görüş ayrılıklarının ortak bir noktada buluşması için formül aranıyor. Teklifle birlikte çözülecek 4 başlık ise şöyle:

BARINAK BÜTÇESİ Hayvan barınaklarının sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde inşa edilmesi ve işletilmesi için 5 milyar lira gerektiği dile getirildi. Barınakların belediyelere bırakılması yerine, merkezi bütçeden kaynak aktarılarak ilgili bakanlığın sorumluluğuna verilmesi gündeme geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hem hayvan barınaklarına hem de Milli Parklara talip olduğu öğrenildi. Düzenlemenin bu yönde yapılıp yapılamayacağı tartışılıyor.

HAPİS CEZASI Verilecek hapis cezaları tartışılıyor. Sahipli veya sahipsiz ayrımı kaldırılarak, tüm hayvanlara işkence yapan veya öldürenlere hapis cezası verilmesine ilişkin madde de tartışmaya neden oldu. 4 aydan 4 yıla kadar öngörülen hapis cezası, halen yürürlükte olan İnfaz Kanunu açışından tartışma yarattı. Kanunda insanlara karşı işlenen suçlardan bazılarına hapis cezası uygulanmazken ‘uygun bir oran’ belirlenmeye çalışılıyor. Konunun İnfaz Kanunu’nda yapılması düşünülen bütüncül değişiklik kapsamında ele alınması değerlendiriliyor.

HAYVANLARA TECAVÜZ Üretim amaçlı kullanılan hayvanlara yönelik kötü muamele ve işkenceye ilişkin cezalar da bu kapsamda değerlendiriliyor. Özellikle hayvanlara tecavüz suçuna verilecek ceza da başka bir tartışma konusu oldu. Bu suçun bir defa veya birden fazla işlenmesi durumunda cezanın oranı tartışılıyor. Bu suçun nasıl saptanacağı, taşrada husumet gibi nedenlerle haksız suçlamaların önüne nasıl geçileceği önemli bir başlık oldu.

SAVCILIK TALEBİ Hayvan hakları derneklerinin yöneticileri, hayvanlara yönelik suçlarda savcıların şikâyeti üzerine doğrudan harekete geçmesini istedi. Ancak Adalet Bakanlığı yetkilileri, sadece bir ilçede bir yılda bin 500 hayvana kötü muamele şikâyeti geldiğini, bu ihbarları değerlendirecek kadroları olmadığını dile getirdi. Gerçekleşen toplantılarda bu konuda yapılacak düzenlemeyle ilgili de ara formül geliştirilmeye çalışılıyor.

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Şikayet ve Talep

100 Yavru Kedi Nerede?

Başakşehir’de ağzı bantlı KOLİLERDE vatandaşlarca bulunarak, Belediye Veterinerliğine TESLİM EDİLEN, AKIBETLERİ konusunda halen BİLGİ ALINAMAYAN 100 yavru kedi hakkında KEDİLERİ BELEDİYEYE TESLİM EDEN şahitlerin YAZILI açıklamaları ile Başakşehir Belediyesinin ÇELİŞKİLİ

Şikayet ve Talep

Corona’yı Fırsat Bilip Hayvanları YOK EDEN Katliamcı Belediyelere Geçit Vermeyin!

Pek çok belediye, ”Sokağa Çıkma Kısıtlamalarında ve Geceleri” toplayıp YOK ETMEK için özel timler oluşturdu. Toplumun dikkatinden kaçırılarak toplanan kedi ve köpekler, GİRİŞ YASAĞI konulan bakımevlerinde ve dağa taşa atılarak

Şikayet ve Talep

SON BİLGİ: ÇITIR KÖPEK CEBECİ İBB BAKIMEVİNDE ÖLMÜŞ…

  GÜNCELLEME: 244 Paylaşım… SON BİLGİ: ÇITIR KÖPEK CEBECİ İBB BAKIMEVİNDE ÖLMÜŞ… BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ AÇIKLAMASI: Kamuoyunu meşgul eden Çıtır köpeğin durumuna dair akademisyen Dç. Dr. Özlem Kumrular’dan Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü