2018 KISA VERSİYONU: Geçen Dönem TBMM de KADÜK Olan ve Şimdi Tekrar Gündeme Alınan Kanun TASARISI İtiraz ve ÖNERİLER, Eklenmesi Gereken Hususlar, Tasarıda KATLİAMA Zemin Hazırlayan DEĞİŞMESİ Gereken Maddeler

tasari_hayir_kisa_versSayfa 1

Geçen dönem TBMM de KADÜK olan ve şimdi tekrar gündeme alınan Kanun TASARISI İtiraz ve ÖNERİLER, eklenmesi gereken hususlar, tasarıda KATLİAMA zemin hazırlayan DEĞİŞMESİ gereken Maddeler

SAHİPSİZ KEDİ ve KÖPEKLERE ilişkin katliamlara yol açacak “MADDELER” içeren ve geçen dönem MECLİSTE kadük olan KANUN TASARISI, aynı maddeler ile TEKRAR GÜNDEME getirilmiştir. Halen bu yasa tasarısı STK lardan ve kamuoyundan gizlenmekte, sadece bazı maddeleri BASIN ve TV ler aracılığı ile duyurulmaktadır. Bu da, hayvanlar için katliamlar getirecek bazı maddelerinin GÖZDEN KAÇIRILMAK istendiği konusunda kanaat oluşturmaktadır.

Başlıca talebimiz yasa tasarısının STK ların görüşleri doğrultusunda hazırlanması ve cezalarda alt sınırın 2 yıl 1 aydan başlamasıdır.

Tasarı, TCK kapsamına geçmesi durumunda, hayvana kötü muameleye verilecek olan CEZANIN sadece vatandaş için geçerli olması kabul edilemez. Çünkü, vatandaştan 1000 misli daha fazla işkence yapan yok eden belediye görevlilerinin de ceza alması gerekmektedir.

Kanununu uygulamakla yükümlü TARIM ORMAN Bakanlığının, kanunun uygulanmasına yönelik, yani kısırlaştırma yapmayan, hayvan sayısını azaltmak için ÖLDÜRME yolunu seçen belediyeler üzerinde bir idari yaptırımı olması gereklidir.

KADÜK olduğu halde şimdi gündeme alınan tasarıda bulunan çözümden ziyade KATLİAMLARIN artmasına sebep olacak MADDELERİ, sorunları ve ÇÖZÜM önerilerini yurt çapında 350 den fazla dernek, stk, gönüllü kuruluş, platformlar, topluluklar, yerel hayvan koruma gönüllüleri ve hayvan severler tarafından oluşturulan HAYVAN HAKLARI YASAMA İZLEME DELEGASYONU tarafından hazırlanmıştır ve önemle değerlendirilmelidir.

HAYVAN HAKLARI YASAMA İZLEME DELEGASYONU

===========================

 1-) Tasarı MADDE 8- 5199 Sayılı Kanunun 19 uncu maddesi KISIRLAŞTIRMA – BAKIMEVLERİNİN nüfusu 100 000 den yukarı olan yerlerde kurulması ŞEKLİNDE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.

Mevcut yasada tüm belediyelerin KISIRLAŞTIRMA MERKEZLERİ kurma hükmü var iken, bu yeni tasarıda, kısırlaştırma bakım merkezlerini sadece nüfusu 100 000 üzerinde olan ilçelerde kurulması, kalan 970 belediyede kısırlaştırma merkezi OLMAMASI öngörülmüştür.  Oysa, kedi köpek sayısı, özellikle kırsaldaki az nüfuslu belediyelerde çok fazladır. Ayrıca, sahipsiz hayvan üremesinin ancak hayvanların yaşam haklarına saygı gösterilerek TIBBİ ve AHLAKİ koşullarda yapılması gereken KISIRLAŞTIRMA ile kontrol altına alınacağı bilimsel bir gerçek iken, kısırlaştırmanın BÜYÜK ŞEHİRLER  ile sınırlanması, hayvanlar için felaketle eş değer olacağı gibi, toplumu da hızla artan köpek kedi popülasyonu ile karşı karşıya bırakacaktır.

TASARININ 8. MADDESİNE ÇÖZÜM ÖNERİSİ: 

 1. a) Nüfusu 20 000 altında olan yerleşim birimlerinde KISIRLAŞTIRMA İSTASYONU,
  b) Nüfusu 20 000-50 000 arasında olan ilçelerde KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BAKIMEVİ,
  c) Nüfusu 50 000-100 000 arısında olan ilçelerde ORTA ÖLÇEKLİ BAKIMEVİ,
  d) Nüfusu 100 000 üzerinde olan ilçe ve illerde GEREKTİĞİ SAYIDA HASTANELİ BAKIMEVLERİ kurulmalıdır.

 

Tüm il ve ilçelerde mutlaka yeterli ve gerekli sayıda veteriner hekim istihdam edilmeli, belediyeler kısırlaştırma uygulaması konusunda Veteriner Hekimler Odaları ile “eğitim, bilgi ve teknik destek” bağlamında iletişim içinde çalışmalıdır.

===========================

 2-) Tasarı MADDE 3-  5199 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi, YİNE KOLAYCILIĞA KAÇMIŞ, Toplanıp kısırlaştırılan hayvanlardan “sahiplendirilemeyenler, okul, hastane, ibadethane, çocuk oyun alanı gibi toplumun yoğun olarak kullandığı yerler hariç alındığı ortama bırakılır” hükmü yüzünden, hayvanlar şehir merkezlerinden alınıp şehir dışlarına, dar gelirli ve fakir insanların oturduğu kenar mahallelere,  dağlara, ormanlara, ÇÖPLÜKLERE ve başka ilçelere sürgün edilmesinin önü açılmıştır.

TASARININ 3. MADDESİNE ÇÖZÜM ÖNERİSİ: 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun ruhuna da uygun olarak, hayvanların yaşam haklarına saygı gösterilerek TIBBİ ve AHLAKİ koşullarda KISIRLAŞTIRMA yapılarak, alındıkları yere bırakılmaları yani  hayvanların bulundukları yerde KISIRLAŞTIRILMIŞ olarak yaşamaları sağlanmalıdır. Kalabalık yerlerde köpek ve kedi sayısını kontrol altına almanın çözümü sürgün değil, ile çoğalmalarının kontrol altına alınması ve ithalat ve ticari üretimin yasaklanmasıdır.

 ===========================

3-))Tasarı MADDE 5: 5199 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi değiştirilerek, bakımevlerindeki hayvanların petshoplarda SATILMASINI hükme bağlamıştır. Sahipsiz hayvanlara deney yasaklandığı için, bu maddenin altında petshoplar eli ile sahipsiz hayvanların sahipli konuma getirilip, bilimsel kılıf altında işkence olan DENEYLERE yollanması gibi vahşi bir amaç söz konusudur. Üretim çiftliklerindeki hayvanların dile getirilmeye başlanan “katalog üzerinden” satışı ise kabul edilemez. Hayvanlar, üretim çiftliklerinde gözden uzak daha kötü koşullarda üretilecek ve tutulacaktır.

Tasarının 5. MADDESİNE ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Bakımevindeki hayvanların petshoplarda satılması cümlesi tamamen kaldırılmalıdır. Petshoplarda pet hayvan bulundurulması ve satışı  yasaklanmalı, merdiven altı satış DURDURULMALI, EN AZ 5 YIL SÜREYLE PET HAYVANI SATIŞI ÜRETİM ÇİFTLİKLERİNDE DE YASAKLANMALI, pet hayvan ithalatı tamamen durdurulmalı, kaçak olarak yurda pet hayvan getirilmesine ciddi cezalar uygulanmalıdır.

  ===========================

 4-) Ev hayvanlarının sayısı ve durumu: Tepkiyi önleme açısından çıkacak yönetmelikte belirlenecek, 24. Dönem TBMM Çevre Komisyonunda karar altına alındığı gibi bakılan hayvan sayısına mekan ve sayı sınırlaması getirilmesi hedeflenmektedir. Hayvanını vermek istemeyen insanlar ile kurumlar arasında ciddi sorunlar yaşanacaktır. Evlerde hayvan sayısının  fazla olması, görevini yapmayan belediyelerce bakılmayan hasta, mağdur kör sakat hayvanlara merhametli insanların evlerinde bakmasından kaynaklanmaktadır.

 ===========================

5-) Üretim, satış, yasa dışı ithalat, hayvanat bahçeleri, deney, sirklere ilişkin maddeler: Bu maddeler ve tasarının diğer maddeleri de aynı şekilde çelişkiler ve vahim yanlışlar içermekte, hayvanları koruma kanunuyla yasaklanması gereken hususlar da bu tasarıda daha da geliştirilmiş olarak yer almaktadır. Tasarının diğer maddeleri de hayvanlar için tuzak maddeler ile doludur.

 1. a) Yasaklı ırk olarak tanımlanan köpeklerin, yasal düzenleme yapılıncaya kadar, genelge ile, yerel hayvan koruma görevlileri ve müdürlüklerce uygun görülen emin kişilere kayyum olarak geçici statüde verilmeleri, ağızlık ve tasmayla gezdirilmeleri sağlanmalıdır.

Sayfa 3

 1. b) Yaban hayatı bitme noktasına getiren ve ekolojik felaketlere yol açan avcılık süresiz yasaklanmalıdır. 
 2. c) Horoz ve köpek dövüştürenlere TCK kapsamında ağır ceza verilmelidir. 
 3. d) At, eşek, katır gibi yük hayvanlarınınkullanılmasına yönelik yönetmelik bağlamında çalışmalar yapılarak çözüm süreci başlatılmalı ve kullanımları tedricen yasaklanmalıdır. Bu hayvanlar, belediyelerce oluşturulacak uygun ortamlarda koruma altına alınmalıdır.
 4. e) KANUNDA bulunan MOBİL KISIRLAŞTIRMA ARAÇLARINA ilişkin madde tasarıda da yer almıştır. Bu gün Türkiye’de belediyelerin bakımevi kurmamalarının, kısırlaştırma yapmadan, çözümü sadece öldürmek ve dağa taşa atmak, başka ilçelere atmak olarak görmelerinin ana sebeplerinden birisi MOBİL KISIRLAŞTIRMA olayıdır. Belediyelere YOK ETME KILIFI olarak hizmet veren MOBİL sistem tamamen kaldırılmalıdır. Her belediye kendi bakımevini kurmalıdır.
 5. f) Bu gün internet ve sosyal medya sayfaları, “DÖVÜŞLER, ÜRETİMLER, SATIŞLAR ve HAYVANLARA VAHŞET” görüntüleri ile doludur. Gerek kanunda ve gerekse tasarıda bu konuda hiç bir önlem veya çalışma yer almamıştır. Bu yasaya aykırı İNTERNET – SOSYAL MEDYA yayınları konusu, uzman kadro kurularak yoğun biçimde denetim altına alınmalı, cezalar uygulanmalıdır.
 6. g) Sahipsiz hayvan popülasyonunun kontrol altına alınamamasının önemli sebeplerinden birisi de, KAÇAK İTHALAT olayını denetleyen bir mercii yoktur. Oysa, yasal ithalat da en az 5 yıl süre ile yasaklanmalı, yasa dışı kaçak ithalat ise BÜYÜK CEZALAR ile kontrol altına alınmalıdır.

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Haberler

6. Madde’nin Hükmü Olan “Hayvanların Alındıkları Yere Bırakılması” Konusunu HayKonfed Başkanı Nesrin Çıtırık, Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye Sordu

6. Madde’nin hükmü olan “hayvanların alındıkları yere bırakılması” konusunu HayKonfed Başkanı Nesrin Çıtırık, Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye sordu. Kamu Denetçileri Kurumunun hazırladığı “Sokak Hayvanları Çözüm Çalıştayına” katılan Bekir Pakdemirli’nin

Yasa Tasarısı

KATLİAM-SÜRGÜN-ÖLÜM İçeren ve STK lardan GİZLİ Olarak Hazırlanan Yasa Tasarısını, Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Tekrar Gündeme Getirdi.

KANUN ÇIKACAK diye sevinenler GELECEK FELAKETİ OKUSUNLAR ve eğer bu tasarı böyle çıkarsa, sokaklardaki KEDİ KÖPEKLER için belediye katil ekiplerinin SÜREK AVLARINA şahit olmaya hazır olsunlar: ‼️1. Kapalı kapılar ardında

Yasa Tasarısı

Sayın Milletvekilleri Bilgisine

Sayın Vekilim, Hayvanları Koruma Kanununun TCK ya geçmesi için toplumsal talep oluşmaktadır. Fakat, mevcut kanun tasarısı sadece vatandaşlardan hayvanlara gelen işkence, vahşet ve kötü muameleyi CEZA kapsamına almaktadır. Belediyelerden hayvanlara