Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Antalya’da Kedi ve Köpeklerin TOPLATILMA KARARINI DURDURUN!.

antalya_pakdemirli

Antalya’da kedi ve köpeklerin TOPLATILMA KARARINI DURDURUN!..
Kuduz riski şüphesi ile 1000 lerce kedi ve köpeğin OLMAYAN BARINAK ve müşahede yerlerine toplatılma talimatını veren Valilik Birimleri ve Hayvan Sağlığı Zabıtası hakkında soruşturma açılması için Tarım ve Ormanı BAKANI Sn.Bekir Pakdemirli’ye olan DİLEKÇEYE KATILIN.

Nesrin Çıtırık / HayKonfed Başkanı
===========================================
KONU: Antalya Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu, Bakanlık İl Kurumları, Valilik Kurumları ve Belediyeler hakkında bakanlıkça görev ihmalinden soruşturma açılmasını ve idari işlem yapılması talebimiz.

GEREKÇE: Bir şehirde, aşısı olan bir hastalığın çıkması, tüm kurumların ciddi biçimde görev ihmalini göstermektedir. Hem hayvanlara ŞİDDETE dönüşen ve hem de toplumsal anlamda sıkıntılar yaşatan bu duruma ilişkin, sorumlular hakkında soruşturmanın yanında, ilgili kurumların bundan sonra yasal görevlerini yapmalarının sağlanması gerekmektedir. Kuduza karşı hiç bir önlem almayan ama kuduz çıkınca TOPLATARAK örtülü ÖLÜM EMRİNİ veren zihniyet, yasalara da insan olmaya da aykırıdır. Kurumların görev ihmallerinin bedelinin sahipsiz hayvanlara ŞİDDET ve YOK EDİLME olarak ödetilmesi yasayı açıkça ihlaldir ve devlet kurumlarımızın buna hakkı yoktur.

YASAL DAYANAK: 1.) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun” 4 ve 43. maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan “Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin YÖNETMELİK.

2.) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Tarım ve Orman Bakanlığı) Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı ile Mücadele Yönetmeliği
55016929-010.06.01-E.340338 Sayılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü GENELGESİ (2017/1)

İLGİ ve GEREĞİ İÇİN DAĞITIM: CİMER, Tarım ve Orman Bakanlığı – Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Muratpaşa Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü, Tarım ve Orman DKMP Bölge ve İl Şube Müdürlüğü, Ulusal ve Yerel Basın Kuruluşları, Hayvan Koruma Platformları

TARIM ve ORMAN BAKANLIĞINA

Sayın Bakan Bekir Pakdemirli Bilgilerine sunulmak üzere…
Kuduz ve diğer bulaşıcı hastalıklara karşı önleyici ve etkili çalışmalar yapmak, “İL HAYVAN SAĞLIK ZABITASI KOMİSYONU” görevidir.
Yasal dayanak 1. maddede belirttiğimiz YÖNETMELİK, İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonlarının kuduza ve tüm bulaşıcı hastalıklara karşı başta AŞILAMA olmak üzere koruyucu tedbirler almasını hükme bağlanmıştır.
Yasal dayanak 2. maddede belirttiğimiz GENELGEDE tüm yerel yönetimlerin ‘’müşahede yerleri olması’’ hükme bağlanmıştır.

Kuduz şüpheli hayvanla binde bir dahi TEMAS ihtimali bulunmayan tüm hayvanlar da bulundukları yerlerden, uyuşturucu tüfek ile vurularak veya boyunlarından asıldıkları demir sopalı aparatlar ile acı veren yöntemlerle yakalanıp, hepsi toplama merkezi olan bakımevlerinin dar beton bölmelerine hapsedilmektedirler. Bakanlıkça yayınlanan genelge ve yönetmelikler HASTALIKLARA KARŞI KORUMA TEDBİRLERİNİ ANA PRENSİP olarak hükme bağlamasına rağmen, İl Tarım Müdürlüğü, Belediyeler, Kaymakamlıklar, Valilik Birimleri ve İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonları görev ihmalinde bulunarak başta AŞI olmak üzere korunmaya yönelik tedbirleri almamışlardır. Belediyeler kuduz müşahede yerlerini oluşturmamışlardır. Valilik, Kaymakamlık ve Tarım Müdürlükleri kuduz müşahede yeri yapmayan belediyeler için soruşturma açmamış ve idari yaptırım uygulamamışlardır. Kurumların bu görev ihmallerinin bedelini, sokaklarda zaten zor koşullarda yaşayan sahipsiz kedi ve köpekler acımasızca ve zulüm edilerek yakalanıp hapsedilerek ödemek zorunda bırakılmışlardır.
Valilik birimleri, Belediyeler ve Tarım Müdürlükleri ve görev ihmalinde bulunmuştur.
Kuduz çıkmasında görev ihmali olan aşağıdaki kurum ve yetkililer hakkında soruşturma başlatılmasını talep ediyoruz.

BU BAĞLAMDA:
1. Kuduza karşı önlem alınmasını hükme bağlamış olan kanun ve yönetmeliklere rağmen başta AŞILAMA olmak üzere koruyucu önlemleri almayan Antalya Valiliği, sorumlu yetkilileri, Antalya İl Tarım Müdürlüğü, İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu üyeleri hakkında ‘’görev ihmalden’’ soruşturma açılmasını talep ediyoruz.
2. Genelgede her belediyenin kuduz müşahede yeri oluşturması açıkça hükme bağlanmış olmasına rağmen hiçbir belediyenin kuduz müşahede yeri MEVCUT DEĞİLDİR!. Kuduz müşahede yeri olmayan belediyeler hakkında soruşturma açılıp görev ihmalden idari yaptırım uygulanmasını talep ediyoruz.
3. Bu belediyelerin müşahede yeri oluşturmamış olmalarına rağmen soruşturma açmayan, idari işlem yapmayan İl Tarım Müdürlüğü ve Valiliğin de görev ihmali söz konusudur.
Bu bağlamda Valilik hakkında da görev ihmalden soruşturma açılmasını talep ediyoruz.
4.Tarım ve Orman Müdürlüğü (Orman Su İşleri Müdürlüğü), 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uygulama yetkisi olduğu halde, bu yetkiyi kullanmayarak, başta belediyeler olmak üzere diğer kurumların görev ihmaline seyirci kalarak, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine neden olarak görev ihmalinde bulunmuştur. Tarım ve Orman yetkili görevlileri hakkında görev ihmalden soruşturma açılmasını talep ediyoruz.
5. Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi (2017/1) Genel Prensipler Madde 14 hükmü gereği, Antalya İl Tarım Müdürlüğü, çalışma takviminin başlangıcında İl Müdürünün başkanlığında konu ile ilgili tüm sorumluların katılımlarıyla toplantı düzenleyerek, aşılama programını kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı tedbirler alması gerekirken, bunu yapmayarak görev ihmalinde bulunmuştur. İl Tarım Müdürlüğü sorumlu görevlileri hakkında görev ihmalden soruşturma açılmasını talep ediyoruz.
6. Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü GENELGESİNİN (2017/1), 1.11.12 , 1.11.13 maddelerinde açıkça STK lar ile birlikte çalışılması hükme bağlanmış olduğu halde sürecin hiçbir aşamasında gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapılmamıştır.
7. İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararında, bölgedeki tüm hayvanların belediyelerin OLMAYAN MÜŞAHEDE YERLERİNE ve OLMAYAN BAKIMEVLERİNE götürülme kararı
ÖRTÜLÜ İTLAFTIR!! Bununla hayvanların ÖLÜM EMRİ verilmiştir. Ciddiyet ve devlet sorumluluğundan uzak bir karardır. Hayvanları Koruma Kanunu, Uluslararası Sözleşmeler ve
Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi ihlal edilmiştir. Siteler ve çevrelerinde yaşayan KUDUZ RİSKİ TEMASI HİÇ OLMAYAN aşılı kontrollü kedi ve köpekler de, belediye ve vatandaşın ŞİDDET ve ZULMÜNE mahkum edilmiştir. Çok sayıda kedi, site yönetimleri ve insanlar tarafından gözden uzak yok edilmişlerdir.

SONUÇ ve İSTEM: Aşısı olan KUDUZ hastalığının çıkması, Valilik, Belediyeler, Bakanlık İl Müdürlükleri başta olmak üzere, devlet kurumlarımızın AYIBI ve UTANCIDIR. GÖREV
İHMALİDİR. Devlet ciddiyeti içinde soruşturma yaparak, tüm sorumluların cezalandırılmasını talep ediyoruz. Tüm kurumların GÖREV İHMALLERİNİN bedelinin hayvanlara
ödetilmesine şiddetle karşıyız. Hayvanların toplatılması gibi ölüm emri olan ve yasaya ve uygulamalara tamamen aykırı olan TOPLATILMA kararının iptal edilmesini, hayvanların
bulundukları yerlerde aşılanarak işaretlenip, gönüllü kuruluşlarla birlikte eziyet ve zulümden uzak yaşamlarının güvence altına alınmasının sağlanmasını talep ediyoruz. Genelge ve
yönetmelik gereği il sınırları içinde AŞILAMA seferberliğinin başlatılmasını, bütün belediyelerin KUDUZ MÜŞAHADE YERLERİNİN oluşturulmasını, bakımevi olmayan belediyelerin
BAKIMEVİ kurup AŞILAMA ve KISIRLAŞTIRMA çalışmalarını yasaya uygun şekilde vermesinin sağlanmasını talep ediyoruz.
Bakanlığınız Kurumlarına, Valilik Kurumlarına, Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonuna ve Belediyelere YASAL GÖREVLERİNİ yerine getirmeleri için YASAL
UYARIDA BULUNUYORUZ.
Müracaatımıza ilişkin 4982 sayılı ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.

İSİM:

TC Kimlik:

EK: BULAŞICI HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELEDE UYGULANACAK GENEL HÜKÜMLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK
Yetki Kanunu: 5996/
BİRİNCİ BÖLÜM// Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hayvan ve hayvansal ürünlerden insan ve hayvanlara geçebilen hastalıklardan korunma ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadelede uygulanacak genel esas ve usulleri tespit etmektir.
Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, hayvan sağlığını korumaya, bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadeleye ve bu hususta her türlü tedbiri almaya dair yapılacak genel iş ve işlemleri kapsar.
Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 4 ve 43 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM// Hastalıklarla Mücadele ve Denetim// Mahalli idarelerin yükümlülüğü
Önleyici tedbirler
MADDE 10 –(2) Belediyeler ve muhtarlıklar hastalıkla mücadele amacıyla Bakanlık ile il ve ilçe müdürlükleri tarafından yazılı olarak bildirilen talimatları yerine getirmekle, şüpheli hayvanları müşahede altına almak amacı ile kullanılacak müşahede yerlerini önceden hazırlamakla yükümlüdür. Ayrıca aşağıda belirtilen önlemleri alırlar:
a) Belediyeler gönüllü kuruluşlar ve muhtarlıklar ile işbirliği içerisinde bakımevleri kurmak, sahipsiz hayvanları hastalığa karşı korumak ve sahipsiz hayvan sayısını kontrol altına almakla yükümlüdür.
b) Belediyeler, gönüllü kuruluşlar ya da şahıslar tarafından kurulmuş olan bakımevlerini hastalığa karşı alınacak önlemler konusunda desteklemekle yükümlüdür. Bakımevlerindeki hayvan sağlığı uygulamalarını denetlemek ve gerekli uyarıları yapmak Bakanlığın yetkisinde olup bakımevi yetkilileri Bakanlığın yazılı uyarıları doğrultusunda gereken uygulamaları yapmakla yükümlüdür.
MADDE 27 – (1) İl özel idareleri ve belediyeler hayvan hastalıkları ile mücadele için mali imkanlarını ve hayvan varlığını göz önüne alarak her yıl bütçelerine yeterli miktarda ödenek koymak ve mücadeleye katılmak zorundadır.
(2) Bakanlık il veya ilçe müdürlüğü yıl içinde uygulayacağı mücadele programları veya çıkan salgın ve bulaşıcı hayvan hastalığının söndürülmesinde gerekli aşı, ilaç, alet, dezenfektan, malzeme ve taşıma masrafları ile geçici olarak çalıştırılması gerekli olan personel giderlerinin ve akaryakıt bedelinin bütçe imkanlarına göre özel idare ve belediye bütçelerinden temin edilmesi için mülki idare amirine ihtiyaç bildirir. Mülki idare amirleri, özel idare ve belediyelerin mali imkanları ölçüsünde hayvan hastalıkları ile mücadeleye katılmalarını sağlamakla yükümlüdür.
(3) Hayvan hastalıkları ile yapılacak mücadeleye özel idare ve belediyelerin katılma şekilleri hayvan sağlık zabıtası komisyonunca tespit edilir. İl özel idareleri ve belediyeler kuduz vakalarında mali imkan, vasıta ve personeli ile hastalığın söndürülmesi çalışmalarına iştirak etmek zorundadır.

=======================================

ASLININ AYNIDIR

Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi (2017/01)

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Gıda ve Kontrol Genel MüdürlüğüSayı : 55016929-010.06.01-E.340338 13.02.2017

Konu : Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi (2017/1)

1.11. KUDUZ HASTALIĞI

1.11.1. Hastalık şüphesi ve teyidi durumunda Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı ile Mücadele Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.

1.11.2. Kuduz hastalığından şüphe edilen hayvanlar için müşahede yeri bulunmayan yerel yönetimlerin en kısa sürede yeterli kapasite ve donanıma sahip müşahede yeri oluşturması, mevcut olanların ise rehabilitasyonunun sağlanması, müşahede yerlerinin gerekli kayıt ve kontrol işlemlerinin yerel yönetimlerde görevli veteriner hekimlerce yapılması ve kuduz riskli temasa sebep olan sahipsiz hayvanların toplanması ve müşahede yerine taşınması sırasında kolluk kuvvetlerinden ve hayvanları koruma ile uğraşan sivil toplum kuruluşlarından da destek alınması için gerekli koordinasyon sağlanacaktır.

1.11.3. Kuduzla ilgili mücadelede kurumlar arası işbirliği kurulacak, özellikle Mahalli İdareler, İl Özel İdareleri, Sağlık Müdürlükleri, Üniversiteler ve Sivil Toplum Kuruluşları ile koordineli çalışmaya özen gösterilecek ve ortak mücadele planları geliştirilecektir.
===============================================
Mail Adresleri:
TO: gida.bakanozelburo@tarim.gov.tr, akifozkaldi@ormansu.gov.tr,
Cc: antalya@icisleri.gov.tr, antalyavalisi@antalya.gov.tr, oya.yilmaz@icisleri.gov.tr, mustafa.ozkaynak@hotmail.com, dhb@tarim.gov.tr, unal.hulur@saglik.gov.tr, unal.hulur@saglik.gov.tr,
info@antalya.bel.tr, abim@antalya.bel.tr, , bilgi@dosemealti.bel.tr, info@aksu.bel.tr, serik@serik.bel.tr, info@antalya-kemer.bel.tr, info@muratpasa-bld.gov.tr, info@konyaalti.bel.tr, aksu@icisleri.gov.tr, kemer@icisler.gov.tr, muratpasa@icisleri.gov.tr, konyaalti@icisleri.gov.tr, serik@serik.gov.tr, dosemealti@icisleri.gov.tr, antalya@tarimorman.gov.tr, muratpasa@tarimorman.gov.tr, antalya@ormansu.gov.tr, rkamil@ormansu.gov.tr, ismailk@ormansu.gov.tr, osmanyontem@ormansu.gov.tr, oceylan@ormansu.gov.tr, yazisma.hayvanhaklari@gmail.com,

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Şikayet ve Talep

Hayvanseverler Bu Karanlık Dönemde Birleşin. Belediye Başkanlıkları Bakımevlerine Yasak Koyamazlar.

Belediye Başkanı denen KASA BOŞALTAN kişiler (birbirlerini böyle suçluyorlar) koronayı bahane ederek bakımevlerine YASAK koyarak, GÖNÜLLÜLERİ de yasaya aykırı olarak ZİYARETÇİ kapsamına koyup, hayvanları gözden uzak ÖLDÜRMEYİ hedefliyorlar. Barınaklarda esir

Şikayet ve Talep

“KANUNU YOK SAYAN MUHTAR”

2019 Muhtarlık seçiminde Tokat NİKSAR AYVAZ mahalle muhtar adayı olan Hüseyin ERGÜDEN ‘’muhtar seçildiğim takdirde Şifa Konutlarındaki köpekleri buradan aldırtacağım.’’ diye vaatte bulundu. 3 tane köpekten bir tanesini YOK etti.

Şikayet ve Talep

Koronavirüs Felaketinde AÇLIĞA ÖLÜME KARŞI HAREKETE GEÇ! Belediyelerden GÖNÜLLÜLER ile İletişim İçinde Hergün BESLEME Yapılmasını TALEP EDİN.

Sokak ve Barınak beslemeleri fotoğraflar ve canlı yayınla kamuoyuna duyurulsun. Gönüllülere mutlaka KURU MAMA yollansın.Sokaklardaki hayvanların yemek ve gıda bulma imkanları SIFIRLANDI!.. Sokakların ölüm sessizliğinde AÇLIĞA mahkum oldular..HAREKETE GEÇ! Haykonfed