Tarım ve Orman Bakanlığına, Hayvanlara Vahşetin Durması İçin Cezalar 2 Yıldan Başlamalı

pakdemirliHer yerden BELEDİYE VAHŞETİ ve ZULMÜ haberleri yağmur gibi yağıyor. Belediye barınakları ölüm kampı, toplama en vahşi şekilde yapılıyor. Belediye başkanları HAYVANLAR yok ettirirken, gönüllülere her türlü psikolojik baskı ve şiddet uygulanıyor.

Eğer yasa tasarısına “BELEDİYELERİN de CEZA kapsamına” alınması ve “bakanlığın belediyeler üzerinde İDARİ YAPTIRIMI” konmazsa, BELEDİYE VAHŞETİ durmayacak. TARIM ve ORMAN Bakanı Sn Bekir Pakdemirli’ye KANUNA İLİŞKİN talebimizi içeren bu YAZIYI siz de yollayın. 

Sayın Bakan’ın 4 Ekim dolayısı ile, muhtemelen bürokratların kendisine sunduğu rapora istinaden verdiği beyanat ise, sorunlara ilişkin yüzeysel ve asla doğru olmayan çözüm değil katliamlar getirecek hususları içermektedir.
Lütfen Sayın Bakana aşağıdaki yazıyı yollayınız, sokağın gerçeklerini ve çözüm önerilerini iletiniz.

Nesrin Çıtırık/ HayKonfed Başkanı.

Not: Bakanın ve bakanlık yöneticilerinin MAİL adresleri ve SOSYAL MEDYA HESAPLARI ADRESLERİ yazının en altındadır. Özellikle başta twitter olmak üzere sosyal meydada bu yazıyı ve görseli yoğun olarak dağıtın arkadaşlar.

========================================================Sayın Tarım ve Orman Bakanı
Dr. Bekir Pakdemirli,

Sayın Bakanım, Türkiye’de “1400 e yakın il ilçe ve belde belediyesini, yüzbinlerce hayvanı ve milyonlarca hayvan severi” ilgilendiren Hayvanları Koruma Kanunu değişikliğine yönelik çalışmalar için acilen “STK lar, akademisyenler ve meslek odaları” ile toplantı yapmanızı talep ediyoruz.

Bir taraftan BELEDİYE VAHŞETİ diğer taraftan da İNSAN ŞİDDETİ altında zulüm gören hayvanların durumunun düzeltilmesi için, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından “yasa değişimi” olarak gündeme alınması talimatı verilmesine rağmen, şimdiye değin bir çalışma yapılmamıştır. 

Daha önceki dönemde bakanlık tarafından hazırlanan tasarının ise, sahipsiz hayvan sayısında PATLAMA yapacak ve KATLİAMLARI başlatacak eksik ve sokağın gerçeklerinden uzak maddeleri de, STK lar olarak haklı itirazlarımız üzerine, geri çekilmiştir. Yeni dönem kanun hazırlığında bu kadük olan TASARININ üzerinden gidilmemesi gereklidir. 

Bu bağlamda MEVCUT UYGULAMALARDA YAŞANAN SORUNLAR ve TALEPLERİMİZİN dikkatle okunması:
1. Yurdumuzda 1400 e yakın il ilçe ve beldede, belediyeler KISIRLAŞTIRMA yapmayıp, hayvanlar çoğalıp vatandaş şikayet ettikçe, kedi ve köpekleri, vurup, zehirleyip, canlı canlı gömüp vahşice öldürmekte, bir kısmını da çöplüklere, dağlara ıssızlara ve başka şehirlerin kırsallarına atmaktadır. Dağlara, ormanlara, ıssızlara ve başka şehirlerin kırsallarına atılan hayvanlar oralarda da HIZLA çoğalmakta, yok etme süreci devam etmektedir.  Belediyeler, bakanlığın kısırlaştırma için yaptığı ödemeleri de kötüye kullanmış, yeterli ve gerekli kısırlaştırma yapmamış, mobil kısırlaştırma araçları ile anlaşıp, göstermelik kısırlaştırma ve çoğunun öldürülmesi olarak kullanmışlardır. Devlet zarara uğratılmıştır.
ÇÖZÜM: Yurdun her yerinde özellikle hayvanların çok olduğu kırsal bölgelerdeki beldeler de dahil her yerde KISIRLAŞTIRMA SEFERBERLİĞİ başlatılıp KISIRLAŞTIRMA ÜNİTELERİ yapılmalı. Bu seferberlik için tüm ilçelere en az 2 şer olmak üzere Veteriner Hekimler istihdam edilmeli ve kısırlaştırma seferberliği Veteriner Hekim Odaları ile iletişim halinde yapılmalıdır. 

2. 2004 yılında AK PARTİ tarafından, dünyaya örnek olarak çıkartılan ve ANA HÜKMÜ KISIRLAŞTIRMA olan Hayvanları Koruma Kanunu’nu uygulamayan, kısırlaştırma tedavi yapmayan, yasal özellikleri taşıyan BAKIMEVİ kurmayan belediyeler üzerinde bakanlığın İDARİ YAPTIRIMI yok. Belediyeler göz boyamak için hayvanların birazını da adına belediye bakımevi denilen her biri ölüm kampı olan toplama merkezlerinde açlık ve susuzlukla gelen zor ölümlere mahkum etmektedirler. Bakanlığın belediyelere BAKIMEVİ için verdiği ödenekler de kötüye kullanılmış, şehirlerin ulaşılamayacak kadar uzaklarına beton hücreler inşa edilmiş, bu bakımevleri YOK ETME İSTASYONU olarak kullanılmış, mütahitlere en kalitesiz inşaatlar yaptırılmış ve bakımevleri amacına ulaşamamıştır.
     ÇÖZÜM: Tarım Orman Bakanlığının kanunu uygulanması bağlamında BELEDİYELER İDARİ YAPTIRIM yetkisi olmalı.

3. Hayvanları vuran, zehirleyen, öldüren, canlı canlı gömen belediye görevlileri CEZA kapsamında değil.
      ÇÖZÜM: Öldüren, vuran, yarı canlı gömen, zehirleyen BELEDİYE GÖREVLİLERİ de ve sorumluları da CEZA KAPSAMINA ALINMALI.

4. Hayvanlar, Sapanca’da olduğu gibi, vatandaş tarafından gözleri oyularak, bacakları kesilerek, kafası taşla ezilerek, tecavüzlere uğrayıp işkence ile öldürülmekteler. Bu caniler de ceza kapsamına girmiyor. Çünkü kanun KABAHATLER KAPSAMINDA.
     ÇÖZÜM: Kanun TCK kapsamına alınmalı ve fakat EZİYET İŞKENCE KÖTÜ MUAMELEYE olan cezalar 2 YILDAN ertelemesiz olarak başlamalı.

5. Halkın genel olarak şikayet konularını belirlemek için yapılan anketlerde, yurt çapında vatandaş ŞİKAYETLERİNİN ilk sıralarında, sokaklardaki “sahipsiz kedi ve köpekler” yer almaktadır. Hayvan hakları, ÇOK CİDDİYETLE ELE ALINMASI gereken kitlesel boyutta bir mesele olmasına rağmen, bakanlıkta genel müdürlüğe bağlı 41 şube müdürlüğünden sadece 1 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yönetilmektedir.
     ÇÖZÜM: Oysa hayvan hakları, en az DAİRE BAŞKANLIĞI düzeyinde yönetilmelidir.

6. Maddelerle belirttiğimiz bu sorunların yanında, raporlarla daha önce bakanlığa sunulmuş olan “Her biri zulümhane olan petshoplar ve üretim çiftlikleri, kaçak ve yasal ithalat, doğanın özgür hayvanlarının esir edildiği işkence altında sergilendiği hayvanat bahçeleri, sirkler, yunus parkları ve örtülü katliamları yapan mobil kısırlaştırma firmalarına” ilişkin sorun ve çözümlerin de ele alınması talebimizdir.

Belediyelerin görev ihmali, hayvanları mağdur etmenin yanında toplumsal açıdan da büyük sorunlar oluşturmakta. Hayvanların işkence altında olmalarının yanında, belediyeler KISIRLAŞTIRMA yapmadıkları için sayı olarak artan köpek ve kedilerden şikayet eden vatandaşlar ile hayvanlar arasında, geçmişte hayvanlar için vakıflar kuran, hayvana merhamette dünyaya nam salmış olan CEDDİMİZİN HATIRASINA adeta ihanet olan “ADALETSİZ bir savaş” süregeliyor.

Diğer hayvan türlerini de kapsayan ve yurt çapında 200 e yakın “gönüllü, STK, kuruluş ve gurup” tarafından basın bildirisi ile deklare edilmiş olan SORUN ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ bilgilerinize sunulmuştur. (Geçmiş dönem meclisinde görüşülen hükümet tasarısına yönelik ÖNEMLİ itirazlarımız da bu yazıda mevcuttur)

Hem yasal, hem vicdani ve hem de toplumsal bağlamda BÜYÜK ÖNEM taşıyan HAYVAN HAKLARININ, şahsınız ve bakanlığınız nezdinde aynı önemde ele alınmasını, en kısa zamanda STK lar, Meslek Odaları ve Akademisyenlerin de katılımı ile yapılacak ÇALIŞTAY da görüşülmesini ÖNEMLİ talep ediyoruz.

Müracaatımıza 4982 sayılı yasa gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.

Nesrin Çıtırık
Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu 
Başkanı
05334458803

YASAYA İLİŞKİN DETAYLI SORUN TESPİT VE GÖRÜŞLERİMİZ İÇİN LİNKİ TIKLAYINIZ:

http://www.haykonfed.org/2018/07/31/onemli-kanun-tasarisi-itiraz-ve-oneriler-katliama-zemin-hazirlayan-degismesi-gereken-maddeler-basin-kamuoyu-ve-kurumlar-bilgisine-2/

Yazının yollanacağı MAİL ADRESLERİ
gida.bakanozelburo@tarim.gov.tr ,
akifozkaldi@ormansu.gov.tr
ykandazoglu@ormansu.gov.tr
etemboz@ormansu.gov.tr
hyildirim@ormansu.gov.tr
osmand@ormansu.gov.tr
dkmp@ormansu.gov.tr
=============================

SOSYAL MEDYA HESAPLARI
İnstagram
https://www.instagram.com/bekirpakdemirli/

Twitter
Dr. Bekir Pakdemirli
https://twitter.com/bekirpakdemirli

Facebook
https://www.facebook.com/drbekirpakdemirli
=======================

DKMP Genel Müdür Yusuf Kandazoğlu
https://www.facebook.com/yusuf.kandazoglu

@yusufkandazoglu

 =========================================

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Yasa Tasarısı

KOMİSYON KABUL ETTİĞİ METİN (ORİJİNAL METİN İLE BİRE BİR ASLININ AYNI)

KOMİSYON KABUL ETTİĞİ METİN (ORİJİNAL METİN İLE BİRE BİR ASLININ AYNI) MADDE 1- 24.6.2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanların Koruma Kanununun 3 üncü maddesinin (g), (k) ve (o) bentleri aşağıdaki

Protesto Ediyoruz!

Tarım Bakanlığı KATLİAM ve SÜRGÜN YASASI Hazırlıyor!

Kanunun ANA ilkesi olan KISIRLAŞTIRMA görevini yapmayan belediyeler nedeniyle hayvan sayısının çoğalmasına ÇÖZÜM olarak, bakanlık belediyelere idari yaptırım ile kanunu güçlendirmek YERİNE, hem TÜM hayvanları ÖLÜM KAMPI BARINAKLARA yollayarak KATLİAMLARIN

Haberler

Diyarbakır’da ”Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi” KURULUYOR… 

Dicle Üniversitesi Yerleşkesinde 40.000 m2 arazi üzerine kurulması planlanan Yaban Hayvanı Rehabilitasyon Merkezi ile ilgili çalışmalara başlayan Malatya Dkmp Bölge Müdürü Sn.Abdullah KOÇ ve Diyarbakır İl Şb. Müdürü Sn. Erdal