Kurban Bayramında İBADET VAHŞETE DÖNÜŞMESİN. BASINA, KURUMLARA, KAMUOYUNA ÖNEMLİ AÇIKLAMA :

ibadet_vahsete_donusmesinHer yıl Kurbanlık Hayvanlar “güneş altında aç susuz kamyon arkasında işkence ile taşınması ,eline bıçak alan lkel adamlarca bacaklarından bıçaklanması, adeta işkence edilir gibi boğazlanarak kesilmesi, ayaklarından vinçlerle asılıp sallandırılılması, demir sopalarla dövülmesi” gibi vahşetlerine maruz bırakılmaktadır. Bu yıl, bedeni kafası kanlar içinde kalan, acemi kasaplarca boğazlanarak kesilen zavallı koçlar, boğalar, koyunlar, kuzulara YAPILAN İŞKENCELERE TANIK OLMAK İSTEMİYORUZ.

Diyanet İşleri Başkanlığını ve Bakanlıklar Arası Kurban Hizmetleri Kurulunu bu tür HAYVANA VAHŞET GÖRÜNTÜLERİNE izin verilmemesi için GÖREVE DAVET EDİYORUZ.
Belediye ZABITALARININ, “simitçi veya seyyar kovalamakta” gösterdikleri gayreti, SOKAKLARI KAN GÖLÜNE döndüren, hayvanlara işkence eden VATANDAŞA !! da göstermesini istiyoruz.

Halka yaranmak için vahşeti görmezden gelen BELEDİYE BAŞKANLARI, derhal müdahale etmeyen ZABITA ve DENETİM yapmayan tüm kurumlar için suç duyurusunda bulunacağımız bilinmelidir.

YASAKLARI ve CEZALARI içeren ve aynı zamanda Başta Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bakanlıklar Arası Kurban Hizmetleri Kurulu olmak üzere ilgili kurumlara görevlerini layıkı ile yapmaları hususunda UYARILI YASAL MÜRACAATIMIZI Değerli Basının, Kurumların ve Vatandaşlarımızın BİLGİSİNE SUNUYORUZ.

Nesrin Çıtırık/
HayKonfed Başkanı

Bakanlıklar Arası Kurban Hizmetleri Kurulu Tebliği – Resmi Gazete 2017 / http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/…/20170621-11.htm
==========================================
KURUMLARA GÖNDERİLECEK ÖRNEK YAZI.
========================================

KONU: Yurt çapında kurban kesiminde “Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı 2016 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğde” görevlendirilmiş olan tüm resmi kurumlarca
“İbadetin Vahşete Dönüşmemesi” için tedbir alınmasını, aykırı hareket edenlere 49.000 tl ye varan idari para cezalarının verileceğinin topluma duyurulması, Yüce Dinimiz İslam’a aykırı olarak vahşet ve işkence yapanlar hakkında işlem yapılmasını talep ediyoruz.

YASAL DAYANAK: “Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmeliğe” dayanılarak hazırlananan ve 3 Ağustos 2016 Resmi Gazete Sayı 29790 sayılı “Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı 2016 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ”, Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili tüm kanunlar

DAĞITIM: CİMER, Cumhurbaşkanlığı, Tarım Orman Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Valilikler, Belediyeler, Müftülükler, BASIN KURULUŞLARI, Sosyal Medya Platformları.

Bakanlıklararası Kurban Hizmetleri Kuruluna,
İl Kurban Hizmetleri Komisyonlarına,
Diyanet İşleri Başkanlığına,
Tarım Orman Bakanlığına
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına,
Valilik Makamlarına,
Belediye Başkanlıklarına,

Kurban bayramında her yıl vicdan taşıyan herkesi ve tüm samimi müslümanları derinden yaralayan ve yüce dinimiz İslam’a yakışmayan vahşet görüntüleri oluşmaktadır. Hayvanlar ibadet adı altında “bacaklarından vinçlerle asılmakta, kaçmasınlar diye bıçaklanmakta, bacaklarından bıçaklanmakta, uygun· koşullarda taşınmadıkları için kaçan hayvanlar ise taşlarla sopalarla dövülerek durdurulmaya çalışılmakta, uygun olmayan yerlerde acemi kasaplar tarafından adeta işkence eder gibi BOĞAZLANARAK kesilmektedirler.”

İbadet, zavallı hayvanlara zulme dönüşmekte, adeta işkence uygulanmaktadır.
18/8/2002 tarihli ve 24850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurban Hizmetlerinin “Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmeliğe” dayanılarak hazırlananan ve 3 Ağustos 2016 Resmi Gazete Sayı 29790 sayılı “Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı 2016 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğde” yer alan tüm resmi kurumların görevlerini layıkı ile yapmalarını, Yüce Dinimiz İslam’a aykırı vahşet ve işkenceye izin vermemelerini talep ediyoruz.

Bu bağlamda TALEPLERİMİZ:

1. İllerde vali veya görevlendireceği bir vali yardımcısının, ilçelerde ise kaymakamın başkanlığında, Müftülük, İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü, İl/İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürlüğü, Belediye ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcisinden oluşan İL KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONLARINI ve Diyanet İşleri Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcilerinden oluşan BAKANLIKLAR ARASI KURBAN HİZMETLERİ KURULUNU, “Diyanet İşleri Başkanlığı 2016 Yılı Kurban Hizmetleri Tebliğini” ciddiyete uygulamaları için yasal boyutta uyarıyoruz. İl Komisyonları ve Bakanlıklar Arası Kurban Hizmetleri Kurulunun, toplum vicdanını da rahatsız eden bu tür insanlık ve müslümanlık dışı vahşi görüntülerin önlenmesi için, önlem almasını, denetimlerin göstermelik olarak değil, gerçekten zulmü önlemeye yönelik olmasını, böyle kötü muamelelerde 49.000 tl ye varan idari para cezalarının verileceğinin gazete ve TV ler ile topluma duyurulmasını talep ediyoruz.

2. Tarım Orman Bakanlığının 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa aykırı davranarak hayvana eziyet eden kişiler hakkında işlem başlatmasını, yasaya göre idari para cezası kesmesini, hayvan hakları ihlalleri çerçevesinde bayram süresince zabıta müdürlükleri ve emniyet güçleri ile birlikte denetim yapmasını talep ediyoruz.

3. Diyanet İşleri Başkanlığının ve müftülüklerin basına demeç vererek ve yurt çapında hutbe ve vaaz ile “ibadetin vahşete dönüşmemesi” için İslam’ın ayet ve hadisleri ile topluma “uyarıda” bulunmasını talep ediyoruz.

4. Belediyelerin Zabıta görevlilerinin kurban öncesi topluma “ibadetin vahşete dönüşmemesi” için yazılı, sözlü ve küçük yerleşim alanlarında anons sistemi ile uyarıda bulunmasını ve kurban bayramı süresince tüm gün denetim yapmalarını, yönetmeliklerine ve tebliğe uygun idari para cezası kesmelerini talep ediyoruz.

5. Basında çıkan bütün vahşet haberlerinin ihbar kabul edilerek İl Kurban Hizmetleri Komisyonlarınca derhal cezai işlemlerin başlatılmasını ve sonra da bu işlemlerin kamuoyuna açıklanmasını talep ediyoruz.

İşlem yapılmayan vahşet ve işkence olayları için, İl Kurban Hizmetleri Komisyonları, Orman Su İşleri Müdürlükleri, Belediyelerin Zabıta Müdürlükleri hakkında görev ihmalden şikayette bulunacağımız bilinmelidir.

Müracaatımıza ilişkin tarafımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.

Ad Soyad:
TC Kimlik:
EK 1… İlgili kanun ve yönetmelik maddeleri
==============================

EK 1…… Kurban Kesmini Düzenleyen 3 Ağustos 2016 Resmi Gazete Sayı 29790 sayılı “Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı 2016 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ” http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/…/20160803-30.htm
MADDE 5. Kurban Hizmetleri Komisyonları Çalışmaları: ş) Kesim yerine götürülürken, araca bindirilirken, araçtan indirilirken ve kesilirken kurbanlık hayvanlara eziyet edenlere 19 uncu maddede belirtilen cezalar uygulanır.
Denetim işlemleri MADDE 18 – (1) Kurban hizmetlerinin denetlenmesi Kurul ve Komisyon üyesi kurum ve kuruluşlar ile kolluk kuvvetlerince yapılır.
(2) Bayram öncesi ve bayram süresince zabıta birimlerince aralıksız denetim yapılır.
(3) Kurbanlık hayvanların yüklenmesi ve sevkleri sırasında ve hayvan kesimi/satışı yapılan yerlerde, Komisyon üyesi kurum ve kuruluşlar ile kolluk kuvvetlerince “Kontrol Listesi” Ek-3 çerçevesinde denetimler gerçekleştirilir, denetimlere ait kontrol listeleri dosyasında muhafaza edilir.
Cezai hükümler MADDE 19 – (1) İlgili mevzuat ve Kurul/Komisyon Kararlarına aykırı hareket edenler hakkında aşağıdaki cezai işlemler uygulanır:
a) Kurban satış ve kesim yerlerinde; ilgili mevzuat ve Kurul/Komisyon Kararları ve 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri kapsamında çevre kirliliğinin önlenmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarına ilişkin hazırlanan yönetim planı çerçevesinde denetim yapılır.

2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci maddesinde yer alan hususlara aykırı hareket edenlerden;
1) Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara Çevre Kanununun 20 nci maddesinin (s) bendi gereğince, 196 TL,
2) Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere ise Çevre Kanununun 20 nci maddesinin (j) bendi gereğince toplu kesimler için 49.095 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 1.221 TL cezai işlem aynı Kanunun 24 üncü maddesi kapsamında uygulanır.
b) Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra kan, atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal yaptırımlar uygulanır.
c) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre; satılırken, hayvanların sağlıklarının iyi, barındırıldıkları yerin temiz ve sağlık şartlarına uygun olması zorunludur.
ç) 5199 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasına göre; hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına 1.057 TL idari para cezası uygulanır.
d) İlgili Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlere hayvan başına 2.651 TL idari para cezası uygulanır.
e) 5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (a) bendine göre; hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasak olup bu hükme aykırı davrananlara 526 TL idari para cezası uygulanır.
f) 5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre; kesin olarak öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlarına müdahalede bulunmak yasak olup bu hükme aykırı davrananlara 526 TL para cezası uygulanır.
(2) Birinci fıkrada yer alan cezai işlemler İçişleri Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarının ilgili birimleri ile belediyelerce uygulanır.

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Çiftlik Hayvanları Gerçeği

Sahiden, aslında umursamıyor musunuz yaşadıkları acıyı?

Bu zulmü bitirmek için bitkisel bazlı süt, peynir ve dondurma kullanmaya geçmek istemez misiniz? Ya da sahiden, aslında umursamıyor musunuz yaşadıkları acıyı? Adaletli olun. Vegan Yaşayın. Diğerlerini Bilgilendirin

Çiftlik Hayvanları Gerçeği

Hayatta kalırsa muhtemelen 5 lira civarına “süt dana” olarak mezbahaya satılacak

Bu küçücük erkek buzağı doğalı henüz birkaç saat oldu. Şaşkın, korku dolu ve aşırı derecede annesine ihtiyaç duyuyor. Hayatta kalırsa muhtemelen 5 lira civarına “süt dana” olarak mezbahaya satılacak. Süt

Çiftlik Hayvanları Gerçeği

Bunun size yapılmasını ister miydiniz?

  Kendi rızaları ile üremediler. Tecavüz edilerek yani suni dölleme ile hamile bırakıldılar. Yavruları doğumdan bir kaç saat sonra onlardan çalındı. Yavrularını emzirmelerine ve büyütmelerine izin verilmedi. Bunun size yapılmasını ister