21. Kedileri Yakalamak için KAPAN Kuran ŞEHİR EŞKİYALARINI Mutlaka İçişleri Bakanlığı ve VALİLİK Makamına Şikayet Etmelisiniz.

site_kurum_sahis_sucKapanla kedi yakalayan site-apartman-kurum yöneticileri, komşular ve kişileri, KAPANI fotoğraflayarak VALİLİĞE ve İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA soruşturma açılması ve kanunu ihlalinden idari para cezası kesilmesi için şikayet edin. Bu şikayetleri kapan kuran kişilere de yollayın, bilsinler. Yazıların cevabını beklemeden Valilik ve Orman Su İşleri Müdürlüğünü telefonla arayarak KAPAN a el konmasını talep edin. Eğer oraya kediler yakalansın diye KAPANI belediye vermişse, belediyeyi de şikayet edin. Kapanı kuran sitenin ayrıca güvenlik firması var ise, firmayı ayrıca MALİYEYE şikayet edin.

Nesrin Çıtırık/ HayKonfed Başkanı

======================
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne ve
VALİLİK YÜKSEK MAKAMINA,

Açık adresini yazdığımız (((((OLAY KİŞİ KİMLER KAPAN KOYMUŞ İSE)))))) binaların bulunduğu bahçede kedilerin yakalanması için ekte fotoğrafları sunulan KAPAN konmuştur.

1.Kapan koyan kişiler ve kurum hakkında hayvanlara acı ve eziyet verilmesi sebebiyle Hayvanları Koruma Kanunu MADDE 1 ve MADDE 4 kapsamında soruşturma açılmasını talep ediyoruz.

2. Kanun yönetmeliğinde MADDE 20 ve 21 e göre “Sahipsiz hayvanlara ilişkin her türlü işlem ve uygulama Valilik Orman Su İşleri Müdürlükleri ve Belediyelere” verilmiştir. Belediyeler dışında hiç bir kurum veya kuruluş, sahipsiz hayvanlara müdahale edemez, toplayamaz, bir yerden bir yere taşıyamaz. Belediyelerin toplama yapması da sadece KISIRLAŞTIRMA amacına bağlanarak tanımlanmıştır ve sınırlandırılmıştır. ‘Bu kadar kesin hükümlere rağmen, KAPAN kurarak kedileri toplayan bu kişiler ve kurum hakkında, “yetkisi dışında kedileri toplayarak yasayı ihlal etmekten” soruşturma açılmasını talep ediyoruz.

3. Kapan kurma ve kedileri yakalayıp ıssız uzaklara atmayı “sitedeki görevlilere” yaptırtan yöneticiler, çalışanlara görev tanımları dışında GÖREV vererek, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasını da ihlal etmişlerdir. Çalışanların ifadelerinin alınarak durumun tespiti ve yönetim hakkında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında soruşturma açılmasını talep ediyoruz.

Müracaatımıza 4982 sayılı yasa gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.
İSİM SOY İSİM TC NUMARASI
===========================

Şikayetimize ilişkin YASAL DAYANAK MADDELERİ:
EK 1 …….. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
MADDE 1. – Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.
MADDE 4. – Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır: a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir. b) Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir. c) Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.

EK 2……Hayvanların Korunmasına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği
Sahipsiz ve Güçten Düşmüş Hayvanların Toplatılması ve Bakılması
MADDE 20 – (1) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar aşağıdaki esaslara göre toplatılır:
a) Belediyelerde sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması için ihtiyacı karşılayacak bir toplama ekibi kurulur.
b) Belediyeler tarafından, hayvan toplama ekiplerinin kurulması, bu kişilerin ehil kişilerden oluşması ve dönemsel olarak sorumlu veteriner hekimce eğitime tutulmaları sağlanır.

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Komşu ve Site Sorunları

16. SİTE APARTMAN KURUM BAHÇELERİ HAYVANLARIN YAŞAM ORTAMIDIR.

SİTE-APT-KURUM bahçelerinde KEDİ ve KÖPEKLERİN beslenmelerini engelleyenler için ORMAN SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE yasal uyarı yapmalarını ve ÇEVREDE HAYVANLARIN GÜVENLİĞİ için uygulamalar yapmalarına talep eden ÖRNEK YAZI ekte sunulmuştur. Bu yazıyı

Komşu ve Site Sorunları

14. HayKonfed Yasal SAYFA: Komşu, Kurum.. dan Sahipli-Sahipsiz Hayvan ve Size Saldırıda yapılacaklar

Baktığınız Sahipsiz Hayvanlara, kendi sahipli hayvanınıza ve SİZE, “Komşu-Site Yönetim- Üniversiteler- Kurum- Kişi- Özel ve Resmi Kurumlardan gelen BASKI, tehdit ve hak ihlali durumlarında yapılacaklar için, facebook’ta “HayKonfed Komşu ve

Komşu ve Site Sorunları

3. Evdeki Hayvanın TAHLİYESİ için açılan Dava Gerekçeli Kararla Reddedildi. Hakimin Kararını Okuyunuz

ÖRNEK DAVA, OKUYUN, PAYLAŞIN: Hayvanlarımızın ve bizim baş belamız olan YÖNETİM PLANINDA “evlerde hayvan beslenemez” maddesine RAĞMEN HAKİM TAHLİYE KARARI VERMEDİ. Özellikle “evlerde hayvan beslenmez” ibaresinin yönetim planında olmasına dayanılarak