46. Yasal Uyarı Tabelalı Suluk İçin Belediyeye Müracaat Ediniz

46. Yasal Uyarı Tabelalı Suluk İçin Belediyeye Müracaat Ediniz

36222940_2076200122618442_6324230191061139456_nBesleme yaptığınızda, şehir eşkıyalarının ŞİKAYET ve SALDIRILARININ en aza inmesi için YASAL UYARI TABELALI SULUK takılmasını belediyelerden YAZILI olarak talep ediniz. Ayrıca bu talebinizi yerel basına da haber olarak yollayın. Hayvanları Koruma Kanununda, belediyelerin sahipsiz hayvanlara BESLEME yapması açıkça yer almaktadır.
Beslenmenin en önemli unsuru ise hayvanlara SU SAĞLANMASIDIR.
Bu bağlamda, 
1. Belediyelere “YASAL UYARI TABELALI SULUKLAR” kurmaları hususunda yazıları hemen yollayalım, takibini yapalım.
2. Bu sulukların üzerinde belediyenin adı ve logosu olan, ve “hayvanlara zarar vermenin yasaya göre suç olduğunu” içeren YASAL UYARI TABELALARININ KONMASINI ısrarla talep ediniz. Yasal Uyarı Tabelalı Suluk olan yerlerde, besleyen ve su koyan gönüllülere TEPKİ azalmaktadır. Vatandaş “Demek ki DEVLETİMİZ de bu hayvanların beslenmesini istiyor” diye düşünmektedir.
3. Zabıta da, belediyeler de ve hatta Orman Su İşleri Müdürlükleri bile yasadaki bu maddeden habersizler. Onlara kanunları öğretelim. Kanunun uygulanmasının sağlanmasında EN YETKİLİ KURUM OLAN TARIM ORMAN BAKANLIĞI BÖLGE ve İL MÜDÜRLÜKLERİNİN de (Bakanlıklar birleşmeden önceki Orman Su Müdürlükleri) gönüllüler ve belediyeler arasında iletişim kurularak BU TALEPLERİN YERİNE GETİRİLMESİNDE görev ve mecburiyetleri vardır. Bu bağlamda talebimizin yerine getirilmesinin sağlanması aynı zamanda Tarım Orman İl Müdürlüğü de görevlidir.
4. Bazı belediyelerin zabıtaları “hayvanları beslemeyin sulamayın” diye baskı yapma cüretini bile göstermektedir. Bu Yasal Uyarı TABELALI SULUKLAR bu adamlara da bunun yasal hak olduğunu gösteriyor öğretiyor. Belediye logolu suluk olan bir yerde zabıta gelip müdahele edemez.
Lütfen belediyelerinize aşağıda ki yazıyı yollayın, takip edin, basının da desteğini alın. Yazıyı aynı zamanda Valilik, Orman Su İşleri, Kaymakamlığa da yollayın. Talep edip de talebinize olumlu cevap vermeyen belediyeleri hem Valiliğe, İl Hayvanları Koruma Kuruluna, Kaymakamlığa şikayet edin ve hem de bize bildirin.
5. Büyük kuruluşlara da baş vurarak bu tür SULUKLAR yapmalarını talep edip, onları su bağlanacak yer temini için belediyeler ile irtibatlayıp daha fazla suluk konmasını da sağlayabilirsiniz. nesrincitirik11@gmail.com
Selam ve sevgilerimle…

Nesrin ÇITIRIK
Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı.

==============================
BELEDİYELERE TABELALI SULUK KOYMALARI İÇİN ÖRNEK YAZI: 
==============================

KONU: Bu kavurucu sıcaklarda sahipsiz hayvanlar için sokak ve parklara Yasal Uyarı Tabelalı SULUKLARIN acilen konması talebi.
YASAL DAYANAK: 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Ev Hayvanlarının Korunmasına dair Avrupa Sözleşmesi (Strazburg, 13. 11. 1987) , Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi, İçişleri Bakanlığı Özel İdare ve Belediye Hizmetlerinde Gönüllü Katılımı Yönetmeliği
DAĞITIM : CİMER, Orman Su İşleri Bakanlığı, Valilik, İl Hayvanları Koruma Kurulu Başkanlığı ve üye kurumları, Belediyeler, Tarım Orman Bölge ve İl Müdürlükleri, Müftülükler, Yerel Basın

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
TARIM ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜNE (Yasayı uygulatmakla yetkili kurum olması sebebiyle)

5199 Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliği MADDE 21 – (1) maddesinde “Toplanilan sahipsiz ve gucten dusmus hayvanlar asagidaki esaslara gore bakilir: Bu ortamlarda belediyeler, GÖNÜLLÜ kuruluşlarla işbirliği içerisinde BESLEME ODAKLARI KURAR ve hayvanların beslenmelerine yardımcı olur.” hükmü vardır.

Bu maddede, belediyelerin SAHİPSİZ HAYVANLARA gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde BESLEME yapması açıkça yer almaktadır. İnsan hayvan ayırmadan, tüm canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi ve beslenmesinin en önemli unsuru da “SU SAĞLANMASIDIR”. İnsan olmanın, müslüman olmanın ve kanunun RUHU ve LAFZI çerçevesinde, beton ve asfalta boğulmuş şehirlerde su bulamayan hayvanlar için BELEDİYELERİN SULUKLAR yaptırması yasal mecburiyettir.

Susuzluktan ölen hayvan sayısının düşündüğümüzden çok daha fazla olduğunu unutmayalım.
Sevgili Peygamberimiz Hz Muhammed’in (S.A.V), “tüm canlılara su verilmesinde sevap olduğu” sözleri de, bu yüce dinin mensupları olan herkes ve tabii ki tüm kurumlar için EMİRDİR.

Bu bağlamda, yasal, ahlaki, insani ve yüce dinimiz Müslümanlık çerçevesinde taleplerimiz:
1. Parklara, sokaklara ve uygun olan yerlere sahipsiz hayvanlar için YASAL UYARI TABELALI SULUKLAR KONMASINI acilen talep ediyoruz.
2. Bu sulukların konacağı yerlerin tespit edilmesi hususunda gönüllülerle işbirliği yapılmasını, özellikle gönüllülerin besleme yaptıkları yerlere öncelik verilmesini talep ediyoruz.
3. Sulukların tabelalarında “Belediyenin adı ve logosunun” yer almasını, “Hayvanlara zarar vermenin yasalara göre SUÇ olduğu” uyarısının yer almasını talep ediyoruz.
4. Yasal hüküm olmasının yanında, daha önce vurguladığımız gibi sevgili Peygamberimiz Hz Muhammed’in (S.A.V), “tüm canlılara su verilmesinde sevap olduğu” sözleri ile bunun Yüce Dinimiz İslam’da da yer aldığı bilinerek gereği yapılmalıdır. %99 u Müslüman olan bir toplumda hayvanların susuzluktan ölmesi utanç vericidir. “(Susuz bir mümin, kuyuya inip su içti. Bir köpek de kuyunun ağzında susuzluktan bitkin vaziyette bekliyordu. O kimse, bu hayvana acıyıp, ayakkabılarından birini çıkardı, onunla köpeğe su verdi. Bu hareketten Allahü teâlâ razı oldu. O kimseyi Cennete koydu.) [Müslim]

5. Hayvanların insan kapısına gitmesi bir lokma ekmek bir yudum su bulmak içindir. Suyunu içen ve karnı da doyan hayvan insan peşinde dolaşmaz, bir köşe bulur yatar. Bu insandan gelen şikayetleri de azaltır. Hayvanlara bakan merhametli insanlar ile onların çevrede olmalarını istemeyen insanlar arasındaki TARTIŞMA ve KAVGALAR büyük ölçüde önlenmesinin yanında, su yemek için insan peşinde dolaşmak zorunda kalmayan hayvanlara olan kötü muameleyi de büyük ölçüde önler.

Kanunun uygulanmasının sağlanmasında EN YETKİLİ KURUM OLAN TARIM ORMAN BAKANLIĞI BÖLGE ve İL MÜDÜRLÜKLERİNİN de gönüllüler ve belediyeler arasında iletişim kurularak BU TALEPLERİN YERİNE GETİRİLMESİNDE görev ve mecburiyetleri vardır. Bu bağlamda talebimizin yerine getirilmesinin sağlanması aynı zamanda Tarım Orman İl Müdürlüğünün de görevlidir.

Müracaatımıza ilişkin tarafımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.

İsim – TC Kimlik no
============

Ek 1…..Talebimize ilişkin Yasanın ilgili maddeleri
Ek 2…. Konuya ilişkin suluk fotoğraflarını içeren görsel.

EK 1.. 5199 Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliği
MADDE 21 – (1) Toplanilan sahipsiz ve gucten dusmus hayvanlar asagidaki esaslara gore bakilir:
d) Geçici bakımevlerinde on gün süre ile gerekli duyurular yapıldığı halde sahiplendirilemeyen hayvanlar kontrolleri, aşıları ve tıbbi müdahaleler ile kısırlaştırılmaları yapıldıktan ve operasyon yaraları kapandıktan en az yedi gün sonra kayıt altına alınıp, müdahale görmüş olduklarini gösteren işaretleri üzerlerinde olacak şekilde veteriner hekimin onayıyla alındıkları ortama geri bırakılır. Bu ortamlarda belediyeler, GÖNÜLLÜ kuruluşlarla işbirliği içerisinde BESLEME ODAKLARI KURAR ve hayvanların beslenmelerine yardımcı olur. Hayvanlar, hiçbir suretle ilgili belediye sınırları dışındaki bir ortama, ormanlık alana veya diğer yaban hayatı alanlarına bırakılmaz.

 

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Belediye ile Sorunlarda Yasal Bilgilendirme

11. Valilere ve Belediye Başkanlığına: Kedilerin Kısırlaştırma ve Tedavisi için KEDİ KISIRLAŞTIRMA ÜNİTESİ Yapılması Talebimiz.

Katil ve ahlaksız belediyeler zaten ölüm kampı olan barınaklarda iğrenç odaları KEDİ EVİ yapıp, orayı kedileri toplayıp yok etmek için kılıf olarak kullanıyor ve sözde KISIRLAŞTIRMALARI da bu ölüm kampı

Belediye ile Sorunlarda Yasal Bilgilendirme

2. BELEDİYELER SAHİPLENDİRMEYİ GÖNÜLLÜLER İLE İLETİŞİM İÇİNDE YAPMAK ZORUNDA:

  Belediye barınaklarında SAHİPLENDİRME adı altında hayvanların yok edilmesini ÖNLEMEK İÇİN OKUYUNUZ: Belediye Veterinerleri, barınaklardan yok edilen köpekler için “SAHİPLENDİRDİK” derler. Ama bu sahiplendirmeyi de DEVLET SIRRI gibi saklarlar. Çünkü,

Belediye ile Sorunlarda Yasal Bilgilendirme

30. BELEDİYELERİN GECE KÖPEK TOPLAMASI YASAYA AYKIRIDIR.

30.  Gündüz dövülen, taşlanan zavallı köpekler, gece el ayak çekilince bir kuytu bulup uyurken, KATİL TOPLAMA EKİPLERİ, onları yasaya aykırı olarak oklu uyuşturucu ilaçlı iğneyi vücutlarına ok gibi saplayacak, eğer sopa