HAYVANA TECAVÜZ’E “ERTELENEMEZ HAPİS CEZASI VERİLMESİNİ SAVUNMAYAN ADAYLARA OY YOK!” demek için 3 Haziranda Saat 13.00 te tüm yurtta MEYDANLARDAYIZ.

HAYVANA TECAVÜZ’E “ERTELENEMEZ HAPİS CEZASI VERİLMESİNİ SAVUNMAYAN ADAYLARA OY YOK!” demek için 3 Haziranda Saat 13.00 te tüm yurtta MEYDANLARDAYIZ.

33961309_2078721478808842_2658218416988487680_n
Yavru köpeğe iç organlarını parçalayarak TECÜVÜZ EDEN SAPIK CANAVARI açıkça kınamayan ADAYLARA oy yok…
Sapık CANAVAR için AVUKATIMIZ SAVCILIĞA müracaat etti. Yazılı metin ektedir. Yurdun her yerinden ben insanım diyen tüm hukukçuların savcılıklara müracaat etmelerini bekliyoruz.
BOŞUNA ÇIĞLIK ATMIYORUZ, BOŞUNA MEYDANLARDA HAYKIRMIYORUZ, BOŞUNA HAYVAN HAKLARINI KORUMAYAN SİYASİLERE OY YOK DEMİYORUZ !
BU SAPKIN RUHLU KİŞİ DERHAL TUTUKLANMALIDIR !
Toplumun tüm korunmaya muhtaçlarına saldıran “bu sapkın güruha” verilecek cezaların arttırılmasını istediğimizde karşımıza “en azını” verelim diye oturan siyaset ve adalet temsilcileri bu şahsın çektiği videoları oturup izlesinler şimdi ! O zavallı hayvanın yerinde bir küçücük çocuk da olabilirdi ! Zaten gidişin o yana olduğu bilimsel gerçektir. Videodan bir tek kare fotoğraf bile yayınlamaya utandık. Şüphesiz ki 625 lira “ceza” ile kurtulan ve teşhir olan bu yaratığı önce ailesi ve Konyalılar tecrit edecek, dışlayacaklardır. YETMEZ; suça dair tüm maddeler değerlendirilerek ağır cezada yargılanmalı şimdiden bir çocuğa tecavüz etmiş gibi ceza almalıdır. HayKonfed, HAKİM, HAD avukatları, barolar, ve adaletin yalnızca kanun kitaplarında yazanlar değil, yürekten gelenler olduğuna inanan savcı ve hakimler gerekeni yapacaklardır.
HayKonfed Yönetim Kurulu

HAYKONFED SAVCILIK MÜRACAATI METNİ:

İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Kanalı İle
EREĞLİ (KONYA) CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

ŞİKAYETÇİ : HAYVANLARIN YAŞAM HAKLARI KONFEDERASYONU

VEKİLİ : Av.
Av.

ŞÜPHELİ : Ayhan ŞANLITÜRK (16889509398)
Yenibağlar Mah. Kurtuluş Sk. No.2 Ereğli / Konya

SUÇ : Hayasızca Hareketler, Müstehcenlik.

AÇIKLAMALAR :

Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması, hayvan hakları konusunda mücadele edilmesi amacıyla kurulan, Marmara Hayvan Hakları Federasyonu, Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu ve Ege Hayvan Hakları Federasyonunun bir araya gelmesi neticesinde, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu oluşturulmuş ve bu çatı altında mücadele edilmeye başlanılmıştır.

Ülkenin her bir yanından gönüllülerle iş birliği yapılmakta ve bu kapsamda ilgili kurumların görevlerini yapmaları, acı çeken ve işkence gören tüm hayvanlara karşı koruma sağlamak için çalışılmaktadır.

Aşağıda izah edeceğimiz şikayetimize konu olay ile ilgili olarak, çok sayıda gönüllüden müvekkil konfederasyon yöneticilerine ihbarlar gelmiş olup, aşağıda izah edeceğimiz olaylar çerçevesinde Sayın Cumhuriyet Savcılığınıza şikayette bulunma zorunluluğumuz doğmuştur. Şöyle ki;

ŞİKAYETİMİZE KONU OLAYLAR:

1- Müvekkil Konfederasyona iletilen ihbarlar sonucu, Ayhan Şanlıtürk isimli ve yukarıda adres bilgileri bulunan şahsın Facebook sosyal medya hesabından, bir köpeğe tecavüz ederken çekilmiş olan aleni bir video yayınladığı bilgisi edinilmiştir. İnternette yer alan ve bir örneğini dilekçemizin ekinde sunduğumuz videoda, bir köpeğe tecavüz edildiği, hayvana bilinçli olarak eziyet çektirildiği ve hayatının tehlikeye atıldığı dehşet verici biçimde görülmektedir. Video görüntüleri, köpeğe gerçekleştirilen çirkin saldırıyı alenen ortaya koymaktadır.

2- Öte yandan, şüphelinin gerçekleştirdiği saldırının videosunu, çocuklar dahil herkes tarafından ulaşılabilecek şekilde teşhir etmesi hem çocukların ruhsal gelişimine büyük bir zarar vermekte hem de tüm toplumun ruhsal sağlığını ciddi bir biçimde olumsuz etkilemektedir. Nitekim söz konusu fiil kamuoyunun büyük tepkisiyle karşılaşmış olup, dilekçemizin ekinde bunlara ilişkin bir kısım görüntüler sunulmuştur.

3- Sayın Cumhuriyet Savcılığınızca da bilindiği üzere, hayvanların yaşam hakları, ulusal ve uluslararası kanun ve sözleşmelerle koruma altına alınmış olup, hayvanların yaşam haklarına ilişkin bir kısım yasal düzenlemeler ve şikayetimize konu saldırıyı gerçekleştiren ve bunu aleni bir şekilde yayan kişinin tabi tutulduğu yasa hükümleri aşağıdaki gibidir:

a-Hayvanları Koruma Kanunu m.4 uyarınca;
“a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir.
b) Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir.
c) Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır. …”

b-Hayvanları Koruma Kanunu m.14 uyarınca;
“Hayvanlarla ilgili yasaklar şunlardır:
a) Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek.

j) Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak, işkence yapmak. …”

c-Hayvanları Koruma Kanunu m.24 uyarınca;
“Bu Kanunun hayvanları korumaya yönelik hükümlerine aykırı hareket eden ve bu suretle bulundurduğu hayvanların bakımını ciddi şekilde ihmal eden ya da onlara ağrı, acı veya zarar veren kişilerin denetimle yetkili merci tarafından hayvan bulundurması yasaklanır ve hayvanlarına el konulur. Söz konusu hayvan yeniden sahiplendirilir ya da koruma altına alınır.”

d-UNESCO Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi uyarınca;
“Madde 1. Bütün hayvanlar biyolojik denge kavramı içerisinde varolmak bakımından eşit haklara sahiptir.
Madde 2. Bütün hayvanlar saygı gösterilme hakkına sahiptir.
Madde 3/1. Hayvanlara kötü muamele edilemez veya zalimane davranışlarda bulunulamaz.
Madde 5/2. Hiçbir koşul atında terk edilemez veya adil olmayan bir şekilde öldürülemezler.”

e-Türk Ceza Kanunu m.225 uyarınca;
“(1) Alenen cinsel ilişkide bulunan veya teşhircilik yapan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

f-Türk Ceza Kanunu m.226 uyarınca;
“(1) a) Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri veren ya da bunların içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten,
b) Bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde ya da alenen gösteren, görülebilecek şekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten,

Kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden kişi altı aydan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(4) Şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünleri üreten, ülkeye sokan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, başkalarının kullanımına sunan veya bulunduran kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(5) Üç ve dördüncü fıkralardaki ürünlerin içeriğini basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden ya da çocukların görmesini, dinlemesini veya okumasını sağlayan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır…”

4- Yukarıda açıkladığımız ve Sayın Cumhuriyet Başsavcılığınızca tespit edilecek nedenlerle,

-Tarafımızdan değinildiği üzere, Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca, hayvana eziyet eden ve cinsel saldırıda bulunan şüphelinin hayvan bulundurmasının yasaklanmasını, evinde bulundurduğu ve yaşadığı çevrede bulunan hayvanlara el konularak koruma altına alınmasını/sahiplendirilmesini,

-Söz konusu saldırıyı gerçekleştiren şüpheli; çevredeki tüm hayvanlar, çocuklar ve yetişkinler için tehlike arz ettiğinden ve anılan saldırı toplumsal infiale neden olduğundan; şikayetimize konu saldırının mahiyeti, şüphelinin yaşadığı çevre üzerinde yarattığı tehlike ve saldırının yarattığı toplumsal infial de göz önünde bulundurulmak suretiyle, ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMAK ÜZERE SULH CEZA HAKİMLİĞİNE SEVKİNİ ve hakkında gerekli tüm güvenlik tedbirlerinin tatbikini,

-Neticeten şüpheli hakkında yapılacak soruşturma neticesinde “Hayasızca Hareketler”, “Müstehcenlik” ve tespit edilecek diğer suçlardan kamu davası açılmasını talep ederiz.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle,
-Şüphelinin üzerine atılı suçun niteliği dikkate alınmak suretiyle tutuklanmak üzere Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmesini,
-Şüpheli hakkında yapılacak soruşturma neticesinde “Hayasızca Hareketler”, “Müstehcenlik” ve tespit edilecek diğer suçlardan kamu davası açılmasını talep ederiz.30.05.2018

Saygılarımla,

Şikayetçi
Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu
Vekili
Av.

Ekleri:
1- Şüphelinin Facebook profilini gösterir ekran görüntüleri.
2- Şikayetimize konu tecavüz videosunu içeren 1 adet taşınabilir bellek.
3- Şikayetimize konu olaya ilişkin internette yer alan tepkilere ilişkin görüntüler.
4-Yetki belgesi.
5-Harçlandırılmış vekaletname sureti.

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Haberler

HayKonfed – Hayvan Hakları Konfederasyonu Tüzüğü Bergama’da İmzalandı

Hayvan Hakları Konfederasyonu Tüzüğü Bergama’da Buluşan Federasyonlar Kurucu Başkanları Tarafından BERHAYKO Derneğinde İmzalandı. Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu ( AnadoluFed ) – Başkanı Nesrin Çıtırık. Marmara Hayvan Hakları Federasyonu ( MarmaraFed

Umut Veren Gelişmeler

Hayat Tamircisi’ne Cumhurbaşkanı’ndan Ödül…

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan katıldığı “İyilik Ödülleri Töreninde”, ENGELLİ HAYVANLAR için yürüteçler yaparak İYİLİK ÖDÜLÜNE layık görülen Mardin Derik’li Hasan Kızıl’ı tebrik etti. Sayın Cumhurbaşkanımız konuşmasında;  “’’1500 hikaye arasından

Haberler

GÜZİN ABLA, İBB’ye “Hayvanlara Suluk İstiyoruz” Yazımızı Yayınladı. Teşekkürlerimizle

Hayvanlara SULUK İSTİYORUZ 21.08.2015 Cuma Yüz binin üzerinde köpek ve bir o kadar da kedinin yaşam savaşı verdiği İstanbul mega kentinde hayvanlar için suluk ve besleme noktaları kurulması ricamız, yıllarca