K.Çekmece Atom Enerjisi Kurumu yerleşkesinde köpekler YOK EDİLİYOR!!!… EKTE yer alan DİLEKÇEYE KATILALIM..

K.Çekmece Atom Enerjisi Kurumu yerleşkesinde köpekler YOK EDİLİYOR!!!… EKTE yer alan DİLEKÇEYE KATILALIM..

33611702_2071745302839793_7496887160587419648_n

Kurum ŞİKAYET ediyor. Küçükçekmece Belediyesi TOPLAYIP, YOK EDİYOR!.  45 günlük yavru köpekler bile YOK EDİLDİ. Bu bölgede hayvanların halk tarafından da istenmedikleri taşlandıkları, demirli sopalarla dövüldükleri, kafaları ve ayaklarının ezildiği, zehirlendikleri bilgileri de ulaştırılıyor. Belediye toplama ekipleri gönüllülere ”köpekleri alıp, geri getirmeyeceklerini, talimat aldıklarını” ifade ediyor. Çekmece Atom Enerji Kurumu Yerleşkesi kırsal bir bölgede hayvanların YAŞAM ALANLARI üzerinde bulunuyor. Belediye Veterinerliği orada hayvanların korunması için topluma yönelik çalışmalar yapmayarak, görev ihmali yaptığı gibi bağlı olduğu yönetmelikleri gözardı ederek, hayvanların KORUNMASINA değil, bölgeden YOK EDİLMELERİ için ŞİKAYETÇİLERLE ORTAK hareket ediyor…Hayvanları yaşam alanları olan doğal bir ortamdan yok etmeye çalışmak yasalara, akla ve vicdana AYKIRI bir durumdur. Yasaları uygulamayan Küçükçekmece Belediyesini ve Atom Enerji Kurumunu KINIYOR, resmi kurumları GÖREVE DAVET ediyoruz!!.

Suç duyurusu için EKTE DİLEKÇEYE KATILALIM
Atom Enerjisi Kurumu yerleşkesinde yaşanan hayvan hakkı ihlallerini , YOK EDİLEN, İŞKENCE gören hayvanlarla ilgili bilgilerin yer aldığı sayfayı TAKİP edelim… https://www.facebook.com/K%C3%87ekmece-Belediyesi-%C3%87e…/…
_________________________________
Yollanacak Mail Adresleri
TO: teftis@kucukcekmece.bel.tr, ozelkalem@kucukcekmece.bel.tr, saglik@kucukcekmece.bel.tr, veterinerlik@kucukcekmece.bel.tr, kucukcekmece@kucukcekmece.bel.tr,
CC: bimer1@basbakanlik.gov.tr, ntas@ormansu.gov.tr, etemboz68@gmail.com, osmand@ormansu.gov.tr, veyseleroglu@gmail.com, etemboz@ormansu.gov.tr, cemalettin.ozdemir@icisleri.gov.tr, cemalettinozdemir@istanbul.gov.tr, vasipsahin@istanbul.gov.tR, makam@istanbul.gov.tr, mahalliidareler@istanbul.gov.tr, bilgiedinme@istanbul.gov.tr, mahalli@icisleri.gov.tr, mahalli.bilgiedinme@icisleri.gov.tr, mahalliidareler@istanbul.gov.tr, mahalli@mahalli-idareler.gov.tr, info@icisleri.gov.tr, gsekreter@icisleri.gov.tr, islemler.illeridaresi@icisleri.gov.tr, bimer@istanbul.gov.tr, niyazican@istanbul.gov.tr, ahmetonal@istanbul.gov.tr, osmangunaydin@istanbul.gov.tr, bolge1@ormansu.gov.tr, resuldogan61@gmail.com, eceyhan@ormansu.gov.tr, r.dogan@ormansu.gov.tr, t.ike@ormansu.gov.tr, istanbul@ormansu.gov.tr, yksadikoglu@ormansu.gov.tr , kucukcekmece@istanbul.gov.tr, ozelkalem@akpartiistanbul.com, info@akpartiistanbul.com, kucukcekmece@akpartiistanbul.com, zafer.demircan@taek.gov.tr, sukru.kurhan@taek.gov.tr, fatih.cinar@taek.gov.tr, veysel.uyar@teak.gov.tr, suat.unal@taek.gov.tr, hakki.arikan@taek.gov.tr, selma.demir@taek.gov.tr, osman.altunkal@taek.gov.tr, hayri.akbiyik@taek.gov.tr, halil.demirel@taek.gov.tr, fatih.alim@taek.gov.tr, saban.samatli@taek.gov.tr, gulsen.yuksel@taek.gov.tr, erdal.recepboglu@taek.gov.tr, serhat.alten@taek.gov.tr, gulsenozbek.yuksel@taek.gov.tr, taek@taek.gov.tr, editor@cumhuriyet.com.tr, sercanmeric@sözcü.com.tr, hasanornekoglu@gmail.com, dhahaber@dha.com.tr, aa1@anadoluajansi.com.tr, aysesucu@sozcum.com, yazisma.hayvanhaklari@gmail.com,

Konu: Atom Enerjisi Kurumu yetkililerinin şikayetleri ile‘’köpeklerin geri bırakılmamak üzere toplatılması talimatını vererek, toplanan hayvanların akıbetlerinin bilinmemesi ’’ konularında Veterinerlikten sorumlu Sağlık İşleri Müdürü hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa ve 657 Sayılı Devlet Memurları kanunlarına muhalefetten soruşturma açılması talebi
Bilgi ve Dağıtım: Bimer, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Gn. Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı – Bölge ve Şube Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, İl Hayvanları Koruma Kurulu, Küçükçekmece Kaymakamlığı, Atom Enerjisi Kurumu, Ak Parti Gn. Başkanlığı ve İl-İlçe Başkanlıkları, Atom Enerji Kurumu Başkanlığı , Basın Kuruluşları, Hayvan Hakkı Savunucuları

Küçükçekmece Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğüne,
Atom Enerji Kurumu yetkililerinin şikayetleri ile K.Çekmece Belediyesi Veterinerlik Hizmetlerinin Ramazan ayının başlamasından bu yana bu bölgede tüm köpekleri NARKOTİK ilaçlarla, uyuşturucu ilaçları uygulamaya yetkisi olmayan belediye çalışanları ile araçlardan rastgele üst üste oklu iğneler fırlatarak, adeta yok etmek üzere hayvanları toplamaya geldikleri ve bir çoğunun bu sebepten bölgede ölü bulunduğu, toplanan köpeklerin ‘’bir daha geri getirilmeyecek’’ olduğu ifade edilerek toplatılıp, yok edilmiştir.
Çok sayıda hayvanın akıbeti bilinmemektedir. Bölgede yok edilen hayvanlar konusunda bilgilerin yer aldığı sayfa: https://www.facebook.com/K%C3%87ekmece-Belediyesi-%C3%87e…/…

Kırsal bir bölgede yer alan Atom Enerjisi Kurumu yerleşkesinde yıllardır gönüllülerce bakılan bu hayvanların, ayrıca kimliği bilinmeyen bazı kişilerce demir çivili sopalarla dövüldükleri, taşlanmak, kafaları, ayakları ezilmek ve zehirlemek suretiyle İŞKENCE ve kötü muamele görerek yok edildiklerine dair tespitlerimiz de mevcuttur.

Bu bağlamda;
Belediye Teftiş Kurulu Müdürlüğünce, yukarıda ifade edilen hususlar çerçevesinde Hayvanları Koruma Kanuna muhalefet etmekten Veterinerlikten Sorumlu Sağlık İşleri Müdürü S…Y…ve talimatı uygulayan tüm görevliler hakkında soruşturma açılmasını talep ediyoruz.
1. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ‘’Belediyelerin Alacağı Tedbirler’’ MADDE 7 – (1) Belediyeler a)-b)-ç) sahipsiz hayvanların kısırlaştırılıp, aşılanıp kayıt altına alındıktan sonra ‘’alındıkları yerlere bırakılması ‘’ hükümlerini ihlalden soruşturma açılması,
2. Atom Enerji Kurumu yerleşkesinde yaşayan çok sayıda sahipsiz hayvanın, uzun süredir kötü muameleye maruz kalmaları, bölgede istenmemelerine ilişkin oluşan ŞİDDET olayları ve kurum tarafından ŞİKAYETLERE rağmen, Veterinerlik Hizmetlerinin ‘’o bölgede’’ hayvanların kısırlaştırılmasına, korunmalarına, bakımına ve toplum farkındalığına yönelik ‘’yasal uyarı afişleri, beslenme odakları yaparak’’ kısırlaştırarak sayıyı kontrol altına alıp, hayvanların beslenmesi ve korunmalarını sağlayacak tedbirleri almayarak, Madde -1, Madde- 4, Madde 5-f) , Madde 21 d) hükümlerindeki görevlerini yerine yetirmemiş olmasından dolayı ‘’görev ihmalinden’’ soruşturma açılması,
3. Belediye Veterinerliğinin Madde 2 de yer alan görev ihmali neticesinde oluşan şikayetlere binaen bağlı oldukları yönetmeliklerle Hayvanların Korunmasına dair yasal görevlerini yerine getirmeyerek, şikayetçi kurumun hayvanların yok edilmesi talebini dikkate alıp, hayvanları yaşam alanları olan bölgeden yok etmek konusunda işbirliği yapmasından dolayı
5199 sayılı Kanun hükümlerine, Madde 9 hükümlerine ve ayrıca Veteriner Hekimlik Mesleğinin icraasına dair kanun , 657 Sayılı Devlet Memurları kanunu ve bağlı oldukları diğer yönetmelikleri ihlalen ‘’görevi kötüye’’ kullanmaktan soruşturma açılması,
4.5996 sayılı ‘’VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU’’ hükümleri ve aynı zamanda TCK Uyuşturucu Madde Hükümlerine tabii olan ‘’Psikotropik ve NARKOTİK’’ ilaçların ‘’sadece veteriner hekimler’’ tarafından uygulanacağı hükümlerine aykırı olarak, uyuşturucu ilaçların yetkisiz belediye çalışanlarına uygulattırılarak hayvan toplatılması konularına ilişkin soruşturma açılmasını talep ediyoruz.
Müracaatımıza ve taleplerimize ilişkin yapılacak işlemler konusunda 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini saygılarımızla arz ederiz.
Ad-Soyad:
Tc Kimlik:

ŞİKAYETİMİZE DAYANAK OLAN YASA MADDELERİ: Hayvanları Koruma Kanunu Yönetmeliği
Madde 7 de (b) ve (ç) bentlerinde “Belediyeler; (((b))) Geçici bakımevine gelen hayvanları öncelikle Ek-2 deki Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine kaydederek müşahede altına almakla, gerekli tedavilerin yapılmasını, kısırlaştırıp aşılanmasını ve işaretlenmesini müteakip alındığı ortama bırakmakla, geçici bakımevlerine gelen hayvanların SAHİPLENİLMESİ için yerel hayvan koruma görevlileri ve GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR ile İŞBİRLİĞİ yapmakla yükümlüdür. (((ç))) Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması için hayvan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan TÜM faaliyetlerde YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİLERİ ve GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR ile belediye veteriner hekimlerinin koordinasyonunun sağlanmasıyla yükümlüdür”
MADDE 1. – Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.
MADDE 4. – Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır: a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir. b) Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir. c) Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.
MADDE-1 d) Geçici bakımevlerinde sahiplendirilemeyen hayvanlar kontrolleri, aşıları ve tıbbi müdahaleler ile kısırlaştırmaları yapıldıktan ve operasyon yaraları kapandıktan en az yedi gun sonra kayıt altına alınıp, müdahale görmüş olduklarını gösteren işaretleri üzerlerinde olacak şekilde veteriner hekimin onayıyla alındıkları ortama geri bırakılır. Bu ortamlarda belediyeler, GÖNÜLLÜ kuruluşlarla işbirliği içerisinde BESLEME ODAKLARI kurar ve hayvanların beslenmesine yardımcı olur. Hayvanlar, hiçbir suretle ilgili belediye sınırları dışındaki bir ortama, ormanlık alana veya diğer yaban hayatı yaşam alanlarına bırakılmaz.

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Belediye Vahşeti

Paşa Enver Baysa Yönetiminde Ölüm Kampı Ankara Büyükşehir Belediyesi Gölbaşı Barınağı

Sn. Mansur Yavaş ve Sn. Mehmet Haseki, Siz de suçlusunuz, sizin de üzerinizde o barınakta zulüm ve işkence altında yaşayan BİNLERCE HAYVANIN VEBALİ var. !!!! Bir kez bile o barınaktaki

Şikayet ve Talep

Fethiye’de Çağlar Sitesinde, ”CANİLER” Hayvanlarla Birlikte İNSANLIĞI da ZEHİRLEDİLER..

Çiftlik mah. Çağlar Sit. bulunan ZEHİRLİ TAVUKLARDAN yiyen kediler,köpekler,kargalar,serçeler çırpınarak can verdi Hayvanların bir kısmı halen can çekişiyor. Çağlar Sitesinde ZEHİRLEMEYİ yapan CANİLERİN tespit edilerek, cezalandırılmaları ve bu sitede bulunan

Şikayet ve Talep

Erzurum’da su içmeye için dere kenarına inmiş dişi bir yaban keçisini canice vurarak öldürdükleri ifade edilen şahıslar hakkında suç duyurusu için DİLEKÇEYE KATILIN.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı,Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av Koruma Kontrol Şube Müdürlüğü yetkilisinden alınan son bilgilerle bu hayvanın ceylan değil, dişi bir yaban keçisi olduğu bildirilmiştir.