Manisa’da ATI aracının arkasına bağlayarak, sürükleyip İŞKENCE eden CANİ hakkında SUÇ DUYURUSU!

Manisa’da ATI aracının arkasına bağlayarak, sürükleyip İŞKENCE eden CANİ hakkında SUÇ DUYURUSU!

NOT: Görüntüler, atın esaret altında nasıl İŞKENCE edilerek ACI çektiğinin görülebilmesi için ”’yavaşlatılmış görüntüdür”’
Ekteki DİLEKÇE ile yazışmaya katılın… Bu şahsın Manisa Yunusemre ilçesinde daha önce de atı aracın arkasına bağlayarak aynı vahşeti uyguladığına dair duyumlarımız mevcuttur..
Kurumlardan talebimiz; bir ata zalimce bu kadar işkence eden bu şahsın insanlar için de tehlikeli olabilmesi ihtimaline ilişkin akıl sağlığının kontrolü, şahıs ‘trafik güvenliğini tehlikeye attığından TCK. ”’trafik güvenliğini tehlikeye atma suçundan” yargılanmasını, ehliyetine el konularak trafikten men edilmesini, ata el konularak koruma altına alınması, bu şahsın bir daha hayvan sahiplenmemesi sağlanmalıdır.

Mail Adresleri:
To: manisa@icisleri.gov.tr, kalem@manisa.gov.tr,
Cc: bimer@basbakanlik.gov.tr ,bilgiedinme@basbakanlik.gov.tr , ntas@ormansu.gov.tr, etemboz@ormansu.gov.tr, micolak@ormansu.gov.tr , omalkoc@ormansu.gov.tr , hpasali@ormansu.gov.tr, osmand@ormansu.gov.tr , ykandazoglu@ormansu.gov.tr , dkmp@ormansu.gov.tr, ubayil@ormansu.gov.tr, manisa@ormansu.gov.tr , bilgiedinme@ormansu.gov.tr, hayvanhaklari@ormansu.gov.tr, eroglu@ormansu.gov.tr, veysel.eroglu@tbmm.gov.tr, etemboz@ormansu.gov.tr, ykandazoglu@ormansu.gov.tr, hyildirim@ormansu.gov.tr, osmand@ormansu.gov.tr, mahalli.bilgiedinme@icisleri.gov.tr, mahalli@mahalli-idareler.gov.tr , mahalli@icisleri.gov.tr, info@icisleri.gov.tr, islemler.illeridaresi@icisleri.gov.tr, migm@migm.gov.tr, ozel.kalem@aile.gov.tr, sosyalrehabilitasyon@aile.gov.tr, bhim@egm.gov.tr, asayisdb@egm.gov.tr, info@manisabarosu.org.tr, manisa@aile.gov.tr, manisamansetgazetesi@hotmail.com, manisaolaygazetesi45@hotmail.com, manisagunebakis@gmail.com,info@manisadenge.com, bilgi@manisahabergazetesi.com.tr, manisa@dha.com.tr, onder.aydin@iha.com.tr, manisa@aa.com.tr, info@ajansmanisa.com, yazisma.hayvanhakları@gmail.com

KONU: Yunusemre MURADİYE ATI aracının arkasına iple bağlayarak, kilometrelerce sürükleyip İŞKENCE eden CANİ hakkında adli idari işlem başlatılması talebi.

YASAL DAYANAK: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevlerince gerekli uygulamalar, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 3201 Emniyet Teşkilatı Kanunu
BİLGİ ve GEREĞİ İÇİN DAĞITIM: BİMER, Orman Su İşleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Orman Su İşleri Bölge ve İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Basın Kuruluşları,

MANİSA VALİLİK YÜKSEK MAKAMINA,
24 Nisan günü Manisa /Yunusemre MURADİYE yolunda seyreden bir kamyonetin arkasına bir ATIN iple bağlanmış olarak kilometrelerce sürüklenerek hayvana işkence edildiği bilgileri ve görüntüleri ulaşmıştır. https://www.facebook.com/HayKonfed/videos/2040486129299044/
https://www.yeniasir.com.tr/…/ati-minib…
Bir ata bu kadar vahşice, zalimce akıl almaz işkenceyi yapan kişinin akıl sağlığının yerinde olmadığı ve aynı vahşeti daha öncede yaptığına dair duyumlarımız ve basında yer alan haberler mevcuttur.( 2017 yılından aynı vahşet haberi )http://www.hurriyet.com.tr/…/kamyonetin…
Bu çerçevede aşağıdaki hususlar için ilgili yasalar çerçevesinde ilgili kurumlar nezdinde istihbari çalışma başlatılıp müdahale edilmesini, atın bu şahıstan alınarak koruma altına alınmasını, soruşturma açılmasını, konuya ilişkin adli – idari işlem ve koruyucu sosyal politikalar çerçevesinde tedbirler alınmasını ve TCK Trafik Güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem başlatılmasını talep ediyoruz.

İnsana karşı şiddetin “ön habercisi” olması nedeni ile “hayvanlara uygulanan şiddet”, emniyet ve diğer ilgili tüm kurumlarca da önemle değerlendirilmelidir. Son 40 yılda psikoloji, sosyoloji ve kriminoloji alanında yapılan akademik araştırmalarla hayvanlara uygulanan şiddetin, insana karşı şiddetin “ön habercisi” olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçektir. Şiddetin 12 yaşa indiği, cinayetlerin aile içerisinde yaşandığı, öfke toplumu haline geldiğimiz günümüzde, şiddet şuçları işleyen kişilerin, hayvanlara karşı kötü davranışlar sergilediklerini ve seri katillerin hemen hepsinin küçükken, hayvanlara işkence ettiklerini, bir hayvanın kulağını, kuyruğunu veya bir uzvunu kestiklerini ve ”İNSAN CİNAYETLERİNE” en zayıf halka olan hayvanlarla başladıklarını göstermektedir. Psikiyatri uzmanlarının bağlı bulunduğu meslek örgütleri, hayvanlara fena muameleyi, davranış bozukluğunun tanısında bir kriter kabul etmektedirler.
Suçla mücadelenin ilk basamağı olan hayvanlara yönelik vahşet, ihmal, istismar ve her türlü kötü muamele tüm kurumlarca ÖNEMLE değerlendirilip, ‘’şiddet eğilimi önceden tespit edilerek ÖNLENMELİDİR.’

Bu bağlamda,
1. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 179/2 uyarınca “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma” suçundan Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma açılmasını ve idari para cezası verilmesini, aracın trafik muayene ve sigorta işlemlerinin kontrol edilmesini, bulunacak olumsuzluklar nedeniyle aracın trafikten men edilmesinin sağlanmasını,
2. Ata uygulanan VAHŞET açısından da 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince her iki şahsa da soruşturma açılmasını ve idari para cezası verilmesini, atın bu şahıstan alınarak koruma altına alınmasının sağlanması, bu şahsın bir daha hayvan sahiplenmesinin yasaklanmasını talep ediyoruz.
3. Ayrıca, araçta bulunan şahsın daha önce de aynı vahşeti yaptığı duyumlarıyla AKIL SAĞLIĞININ YERİNDE OLMADIĞI, “insanlar için de potansiyel tehlike olma ihtimali nedeniyle akıl sağlığının tespiti açısından muşade altına alınması için akıl hastanesine sevkinin Valilik yetkisinde olması sebebiyle bu kurumlarca sağlanmasını talep ediyoruz.
4. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce, hayvana kötü muamele ve şiddet uygulayan, araçtaki sahsın, aile fertlerinde fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik ve sözlü istismara veya şiddete uğrayan kadınlar, çocuklar ve bireylerin olup olmadığının incelenerek, şahsın ve gerek görülen aile fertlerinin ”önleyici tedbir” olarak ‘’şiddet önleme ve izleme merkezlerinde’’ müşahede altına alınarak sosyal hizmete tabii tutulmalarını talep ediyoruz.
5. Manisa Orman Su İşleri Müdürlüğünce, atın bu şahıstan alınarak koruma altına alınmasını, bu şahsın bir daha hayvan sahiplenmemesinin sağlanmasını ve atın akıbeti ve sağlık durumu ile ilgili bilgi verilmesini talep ediyoruz.
Söz konusu şahıs ve aile fertleri ile yapılan görüşme ve gözlemler sonrasında, sorunun geçmişi, kişinin fiziksel, zihinsel, psikolojik özellikleri ve yaşadıkları çevre, aile ve kültür yapılarının değerlendirilerek, sunulacak sosyal hizmet ile sorunun çözümünde uygulanacak müdahale yönteminin belirlenip, şahıs ve aile fertleri hk. ‘’ Sosyal İnceleme Raporu ’’ düzenlenmesi,
Konu ile ilgili yapılacak tüm çalışmalara ilişkin, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası ve 3071 sayılı Dilekçe Kullanma Hakkı yasası gereği tarafımıza bilgi verilmesini yüksek makamlarınızdan saygılarımızla arz ve talep ederiz.

İSİM, SOYİSİM
TC. KİMLİK
EKLİ YASAL DAYANAK MADDELERİ:

EK 1 …….. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu BİRİNCİ BÖLÜM-Amaç
MADDE 1. – Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.
MADDE 4. – Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır: a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir. b) Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir. c) Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.

Ek 2. Hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliği birinci Bölüm /Orman Su İşleri il müdürlüğünün görev ve sorumlulukları MADDE 5 – (1) İl Müdürlüğü;
a) Hayvanların korunması ve refahının sağlanması ile ilgili olarak kurum ve kuruluşların il düzeyindeki faaliyetlerini izlemekle, yönlendirmekle ve bu konuda gerekli koordinasyonu sağlamakla,d) İl hayvan koruma kurulunun çalışmalarına katılmakla, f) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetleri belediye, gönüllü kuruluş ve yerel hayvan koruma görevlileri ile koordineli olarak düzenlemekle,ğ) Bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak icin gerekli denetimleri yapmakla ve denetim sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara 5199 sayılı Kanunun ilgili maddesinde geçen hükümleri uygulamakla,
h) Denetim elemanlarınca, hayvanlarına eziyet veren hayvan sahiplerine gerekli yasal işlemleri yapmak suretiyle hayvanlarına el koymakla, uygun bir geçici bakım evine gönderilmesini sağlayarak koruma altına almakla ya da sahiplenilmesini sağlamakla,

EK..3..5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Yasaklar Bölümü

Madde 14-a: Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek.

j) Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak, işkence yapmak yasaktır.
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Koruma Altına Alma Bölümü
Madde 24: Bu Kanunun hayvanları korumaya yönelik hükümlerine aykırı hareket eden ve bu suretle bulundurduğu hayvanların bakımını ciddi şekilde ihmal eden ya da onlara ağrı, acı veya zarar veren kişilerin denetimle yetkili merci tarafından hayvan bulundurması yasaklanır ve hayvanlarına el konulur. Söz konusu hayvan yeniden sahiplendirilir ya da koruma altına alınır.

EK..4. 5442 Sayili Idare Kanunu
5442 sayılıİl İdare Kanununun 11. maddesinde Vali, 32. maddesinde Kaymakamın; suç işlemesini önlemek, kamu düzen ve güvenliğini korumak için hasta hakkında gerekli tedbirleri alabileceği bildirilmiştir. 1580 sayılı Belediye Kanununun 108. maddesinde belediye zabıtasının, 442. sayılı köy kanununun 36. maddesinde köy muhtarının, 2569 sayılı Polis Vazife ve Selahiyeti
kanununun 1 ve 25. maddesinde polisin, CMUK 74’e göre hakimlerin ve CMUK 64/4’e göre savcıların akıl hastalarının başkasının mal ve can emniyetini tehdit ettiğinde veya suç işlediğinde, gereken işlemi yapma (hastaneye yatırma, sevk) yetkileri vardır. O halde kamu görevlileri hasta rızası olmaksızın hastanın yaşamını kurtarmak (posttravmatik stres bozukluğu, panik bozukluğu), intiharı veya cinayete kalkışmayı engellemek amacıyla gerekli tedbirleri alabilirler. Çeşitli tüzük ve yönetmeliklerde zabıtaya akıl hastasını sevk görevi verilmiştir.
Polis Vazife ve Selahiyet Tüzüğünün 24/3. maddesinde “Sevklerine lüzum görülen delilerin başkalarına saldırma ihtimali mevcutsa bu taktirde sevk işinden mesul (sorumlu) olmamak ve yalnız saldırmaya mani (engel) olmak üzere sevk işi polis refakatinde (eşliğinde) yapılır.” denilmiştir.
Sevk ekibinin teşkili için Polis teşkilatı bulunan yerlerde Mülkiye amirine (Vali, Kaymakam), Polis Teşkilatı bulunmayan yerlerde Jandarma Komutanlığına, Savcılık tarafından yazı yazılır. Yine Sağlık memurunun temini içinde Mülkiye Amirine yazılır.
Jandarma Teşkilat ve Görevleri Yönetmeliğinin 52/son maddesinde “Sevkleri gerekli delilerin başkalarına saldırma ihtimali varsa sevkten sorumlu olmamak veya yalnızca saldırıya engel olmak görevi; polis teşkilatı olmayan yerlerde Jandarma İçgüvenlik makamlarınca yerine getirilir.” denmiştir.
Bu durumda aynı maddeler doğrultusunda kamu görevlilerinin il sınırları dışına çıkarak bu görevi yerine getirmeleri de gerekli ve hukuki olmaktadır. Sevkten sorumlu kişi, akıl hastasının velisi ya da vasisi, akrabası olabileceği gibi sağlık kuruluşundan ya da belediye zabıtasından bir görevli de olabilir.

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Şikayet ve Talep

Belediyeleri İçişleri Bakanlığı’na Şikayet Edin

Katil belediyeler HIZLA TOPLAYIP karlı dağlara, ormanlara, ıssızlara ve BAŞKA ŞEHİRLERE atmayı, barınaklarda esir ederek öldürmeyi SEÇİM ÖNCESİ HIZLANDIRDILAR. Oy için vatandaşın karşısında TAKLALAR atmaya hazır, yağcılık için el etek

Şikayet ve Talep

Kaman Savcılığı Adli Soruşturma Başlattı.

Kırşehir Kaman’da UYUŞTURUCU oklu iğne ile yasalara aykırı olarak köpekleri işçilere vurdurtan Belediye Başkanı ve Veterineri hakkında Kaman Savcılığı ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI. Belediye işçisinin içinde UYUŞTURUCU olan OKLA köpek yerine

Şikayet ve Talep

Elazığ Ağın İlçesi Saraycık Köyü Canları Kaymakam Emri İle Meçhule Gönderilecekmiş.

  TC. Orman Ve Su İşleri Bakanlığı’na Dağıtım: Bimer, Orman Su 15.Bölge, Orman Su Elazığ,DMPKGenel Müdürlük, Elazığ Valiliği Konu: Ağın Kaymakamı Emri İle Meçhule Gönderilecek Saraycık Köyü Köpekleri Elazığ, Ağın