44. Bakımevleri Kulübe, Yer Paleti ve Gölgelikli Bahçeli Alanlardan Oluşmalı

44. Bakımevleri Kulübe, Yer Paleti ve Gölgelikli Bahçeli Alanlardan Oluşmalı

bakimev_kulubeBAKIMEVLERİ- BARINAKLAR HAYVANLAR İÇİN HÜCRE HAPSİ-İŞKENCEHANELER OLMASIN!

Kısırlaştırma ve Tedavi esas olmalı, Hayvanları Koruma Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Çevre Kanunu hükümlerine uymalıdır. Kedi ve köpekleri toplayıp “Belediye Bakımevlerinde beton odalarda” esir eden, kısırlaştırma ve tedavi yapmayan, bunun yanında veterinerlerin, görevlilerin ve bakıcıların da İş Sağlığı ve Güvenliği açısından sağlıklarını güvenliklerini tehlikeye düşüren, ne hayvanı ne de çalışanı umursamayan, tedavi ve kısırlaştırma yapmayan vicdandan yoksun BELEDİYE BAŞKANLARINA, bir bakımevinde nelerin olması gerektiğini öğretelim, yazalım, talep edelim. 


AMA BUNUN için önce kendimiz de öğrenelim. Bakımevinin tüm ünite ve bölmeleri, hayvanlara rahat ve doğalarına uygun koşulların sağlanması için Hayvanları Koruma Kanunu’na, bakımevi görevlilerinin sağlık ve güvenliğinin sağlanması açısından da İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na da uygun olmalıdır. Ayrıca, 2872 sayılı Çevre Kanunu’na da uygunluk sağlamalıdır.

Beton odalara kapatılmış, gölgeliksiz kulübelere zincirle bağlanmış hayvanlara suskun kalan HAYVAN SEVERLER, en az bu zulmü uygulayan belediye görevlileri kadar sorumludur. Aşağıdaki A ve B olarak başlıklandırılmış olan bilgilendirme yazısını ve belediyelere olan YASAL UYARI yazısını dikkatle okuyup adeta ezberlemeli ve yazıyı belediye ve orman su işlerine yollayarak talep etmelisiniz.
Aşağıdaki yazıyı eki ile birlikte BELEDİYENİZE yollayınız. Belediyenize yolladığınız bu yasal uyarı ve bilgilendirme yazısına nesrincitirik11@gmail.com adresime de yollarsanız, biz de takibini yaparız. Nesrin Çıtırık HayKonfed Başkanı

A-) HAYVAN SEVERLERİN BİLMELERİ GEREKEN HUSUSLAR:

1. Bir bakımevinde neler olması gerektiğini çoğu kez bilmiyoruz. Bazı küçük gibi görünen detaylar hayvanlar için İŞKENCE sebebi olabiliyor. Dar beton hücre odalar hayvanların kaderi sanıyoruz. Bu bölmeler yıkanırken kışın ortasında buzlu sularla hayvanların ıslanmasını kaçınılmaz gibi görüyoruz. Oysa her bölme arasında geçiş olan 2 bölümden oluşmalı, bir yer yıkanırken hayvan diğer tarafa geçmeli, zemin eğimi yeterli verilerek suların birikmesi önlenmelidir. Güneşin altına konmuş kulübeyi görünce, hah tamam, hayvan içine girip güneşten kurtulur sanıyoruz. Oysa kulübenin içi de fırın gibi. Bir kulübeye zincirle bağlı hayvanı görünce, aman iyi soğukta kulübeye girer diyoruz, oysa o kulübeye kar da yağmur da, rüzgar da giriyor. Üstelik kulübenin içi de ıslanıp hayvana tam bir cehennem oluyor. Tüm kulübeler gölgelikli sundurmanın altında olmalı, kışın yağmur – kar girmemeli, yazın da güneş yakmamalı.

2. Bir Bakımevi, dar beton odalardan oluşan hapishane de olmamalı, tecrit gibi uçsuz bucaksiz alanlar da olmamalıdır. Belediyelerin çoğu, sokaklardaki hayvanlara iki lokma veremezken, barınak dediği sefil yere kapattığı 30 hayvanı aç bırakıp, 1 bakıcı 1 veteriner bile veremezken, DEVASA BÜYÜK MODERN !!! BETON !! BARINAKLAR yapacaklarını söylerler. Bu bağlamda belediyelere, hayvanların ihtiyaçlarının BETON BLOKLARDAN OLUŞAN YAPILAR değil, doğalarına uygun bahçeli alanlar olduğunu, devasa ve şehirlerden uzak beton ağırlıklı beton bölmeli barınaklara kesinlikle karşı olduğumuzu belirtiniz.

3. Belediyeler bakımevi yaparken, bunu hapishane beton odalar ve hücre odalar olarak yapmaktadırlar. Çoğu bakımevinde ZEMİN EĞİMİ yoktur. Sıhhi tesisat drenaj sistemi yoktur. Zemin yıkandığında pislikli suyun gideri düşünülmemiştir veya üstünkörü olarak yapılmıştır. Kapalı oda ve açık teras sistemidir, hayvanlar ya odada yanarlar ya da üstü açık terasta kavrulurlar.

4. Keza kışın da yağmurdan korunaklı bir açık alanları yoktur. Küçük hücre bölmeler bir kaç metre olarak yapıldığı için, hayvanın durumu bir yana, oraya temizlik için girecek görevlinin harekete alanı yoktur. Bu aynı zamanda İş Sağlığı ve Güvenliği KANUNUNA da aykırıdır. Bu özet olarak belirttiğimiz hususları ayrıca, aşağıda belediyeye uyarı yazısında verilen linklerden ve genel olarak bakımevi ölçeklerine göre hazırlanmış olan “Belediyeler için KULLANIMA HAZIR BAKIMEVİ PROJELERİ” bilgilendirme sayfasını da inceleyiniz, belediyelerin bilgisine sununuz.

Nesrin Çıtırık/ HayKonfed Başkanı.

B–) BELEDİYEYE GÖNDERİLECEK BAKIMEVİ KOŞULLARINA İLİŞKİN YASAL UYARI VE BİLGİLENDİRME YAZISI:

KONU: Bakımevinin tüm ünite ve bölmeleri, hayvanlara rahat ve doğalarına uygun koşulların sağlanması için Hayvanları Koruma Kanunu’na, bakımevi görevlilerinin sağlık ve güvenliğinin sağlanması açısından da İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na da uygun olmalıdır. Ayrıca, 2872 sayılı Çevre Kanunu’na da uygunluk sağlamasına ilişkin bilgilendirme.
YASAL DAYANAK: Hayvanları Koruma Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu
BİLGİ ve GEREĞİ İÇİN DAĞITIM: Orman Su İşleri Bakanlığına, Valilik makamına, İl Hayvanları Koruma Kurulu Başkanlığına, Orman Su Bölge Müdürlüğüne, İl Müdürlüğüne, BELEDİYE BAŞKANLIĞINA, Bu yazı, belediyelerce kurulması yasal hüküm olan Kısırlaştırma Merkezi ve Bakımevlerine ilişkin yasal uyarı içeren yasal bilgilendirmedir. Buna göre yazının ve ekindeki linklerin, belediyenizin konuya ilişkin tüm yetkilileri ve tarafınızca dikkatle okunması, öğrenilmesi ve uygulanması gereklidir.

1. Bakımevinin tüm ünite ve bölmeleri, fiziki koşullar açısından, Hayvanları Koruma Kanunu’nun yanında, bakımevi görevlilerinin sağlık ve güvenliğinin sağlanması açısından İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na da uygun olmalıdır.

2. Bir bakımevi esas olarak KISIRLAŞTIRMA ve TEDAVİ sistemi üzerine oluşturulmalıdır. Kısırlaştırılan hayvanlar alındığı yere bırakılmalı, bakımevinde sadece mağdur, sakat, sahipli iken terk edilmiş hayvanlar sürekli tutulmalı ve onlar için de yasa gereği ömürlerini geçirecekleri yaşam bahçeleri olmalıdır.

3. Kısırlaştırma, tedavi ve müşahede sürecindeki hayvanlar için olan müşahede ve tedavi bölmeleri de her biri için açık ve kapalı alan olarak asgari 16 metrekare olmalı, büyüklük hesaplanırken sadece hayvanın küçük bedenine göre değil, İş Sağlığı ve Güvenliği yasası çalışanların hijyen ve güvenliği açısından da önlemlerin alınmasını öngördüğü için, oraya temizlik ve besleme için girecek BAKICININ da hareket sahası hesaplanmalıdır.

4. Bakımevinin mağdur hayvanlar için olan kalıcı bölümleri, büyük ölçüde “Kulübe, Yer Paleti ve Gölgeliklerden” oluşan toprak zeminli bançelerden oluşmalıdır. Bu bölümlerde çoklu hayvan bulunacağından dolayı, hayvanlar için özgürce koşup hareket edebilecekleri alanların oluşturulması için her bölüm asgari 100 metrekare olmalıdır.

5. Belediyelerin yaptırdıkları “en modern” olduğunu iddia ettikleri bakımevlerinin hiç birisinde ZEMİN EĞİMİ verilmemiştir ve pis su atığı için drenaj sistemi yoktur. Bölüm ve bahçelerde su birikintisi olur ve sürekli olarak lağım taşması yaşanır. Zemin yıkandığında pislikli suyun gideri düşünülmemiştir veya üstünkörü olarak yapılmıştır. Bu durum aynı zamanda İş Sağlığı ve Güvenliği yasasını da ihlal ederek çalışanların da sağlıklarını tehlikeye düşürdüğü gibi çevre kirliliği de yaratır.

6. Belediyeler bakımevi yaparken, bunu hapishane beton odalar ve hücre odalar olarak yapmaktadırlar, Kapalı oda ve açık teras sistemidir, hayvanlar ya odada yanarlar ya da üstü açık terasta kavrulurlar. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 1. ve 4. Maddelerinde bu husus açıkça hükme bağlanmıştır.
“MADDE 1. – Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.”
MADDE 4.
– Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır:
a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir.
b) Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir.
h) Hayvanların türüne özgü şartlarda bakılması, beslenmesi, barındırılma ve taşınması esastır.
ı) Hayvanları taşıyan ve taşıtanlar onları türüne ve özelliğine uygun ortam ve şartlarda taşımalı, taşıma sırasında beslemeli ve bakımını yapmalıdırlar.
j) Yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve hastaneler kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlamaları ve eğitim çalışmaları yapmaları esastır.” 

Bu bilgiler ışığında, bilginize sunduğumuz yazıdaki EKLİ LİNKLERDEKİ bilgilerin belediyenizin yönetim kadrosunca ve veteriner hekimlerince incelenerek hayvanlara yönelik bakımevi ve hizmet uygulamalarında bu bilgilerde yer alan ÖNEMLİ HUSUSLARIN yerine getirilmesini saygılarımızla talep ediyoruz. 

Nesrin Çıtırık
HayKonfed Başkanı

EK ….1……BİR BAKIMEVİNDE OLMASI GEREKEN HUSUSLAR, GENEL BİLGİLER VE FARKLI SAYFALARDAKİ BİLGİLERİN TOPLU LİNKLERİ.

1. Bir bakımevine ilişkin tüm detay bilgilerin yer aldığı yazılı bilgiler ve Bakımevi kuracak belediyeler için HAZIR PROJELER HayKonfed WEB SİTESİNDE mevcut. Bu projeler izin almaya gerek kalmadan herkes tarafından kullanılabilir. BAKIMEVİ İÇİN ÖRNEK PROJELER HAYKONFED SAYFASINDA:
http://www.haykonfed.org/2016/02/15/belediyeler-icin-kullanima-hazir-bakimevi-projeleri-bilgilendirme/

2. Küçük Belde-İlçeler İçin KÜÇÜK TEDAVİ BAKIM KISIRLAŞTIRMA ÜNİTELERİ, fotoğraflı örnekleri ve POST OPERATİF kafesleri ile DOHAYKO web sitesinde, inceleyiniz. 5-6 bahçe ve 2-3 konteynırdan oluşacak Kısırlaştırma İstasyonu’nun basitçe yapılacağını, EKLİ LİNKTEKİ YAZIYI okuyarak öğreniniz, öğretiniz. 
http://www.dohayko.org/bakimevi/bar-plan-bilgiler-mainmenu-34/3420-ilce-ve-beldelerde-yapilacak-olan-qkisirlastirma-ve-bakim-istasyonlariq-icin-bahceli-bolme-ornekleri.html

3. Bakımevi Özellikleri için bir diğer sayfa da Belediyelerin, Mimarların ve Hayvan severlerin Bilgisine sunulmuştur. Okuyup inceleyelim. 
http://www.dohayko.org/belediye-barinaklari-hakkinda-genel-bilgiler/60-bir-barta-olmasreken-belli-bahususlar.html

4. ADANA BAKIMEVİNDEN ÖRNEK FOTOĞRFALARhttp://www.dohayko.org/barinak-resimleri.html

 

Nesrin Çıtırık
Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu 
Başkanı

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Belediye ile Sorunlarda Yasal Bilgilendirme

39. HayKonfed YASAL Bilgi Sayfaları: 1. Belediye Sorunları, 2. Komşu-Site Sorunları, Hayvan Hakkı İhlalleri, 3. Resmi Kurumlardan TALEPLER toplu linkleri ile

Değerli Arkadaşlar, Belediye, Komşu-Site ve Resmi Kurumlara ilişkin YASAL TALEPLER, GÖREVLER, YASAL HAKLAR ve YASAL YAZILARI içeren BİLGİLENDİRME linkleri aşağıda toplu olarak hem Facebook sayfaları hem de WEB sayfaları olarak

Belediye ile Sorunlarda Yasal Bilgilendirme

10. KURUMLARDAN ARTIK YEMEK ve GIDA Vermeleri ve BELEDİYEDEN de YEMEK TOPLAMA ARABASI TAHSİS ETMELERİ İÇİN ÖRNEK YAZILAR.

Sayısız sahipsiz hayvan AÇLIKLA savaşırken, tonlarca artık yemek ve gıda çöpe gidiyor. Bu aç hayvanlara bu gıdaları ulaştırmak için: 1. Hastaneler, Restoranlar, Yemekçilik Firmaları, AVM ler, Oteller, Büyük kurumlar ve

Belediye ile Sorunlarda Yasal Bilgilendirme

8. BELEDİYELERİ MÜLKİYE TEFTİŞ KURULUNA ŞİKAYET EDELİM:

Hayvanları TOPLAYIP yok eden, bakımevi kurmayan, mevcut bakımevindeki hayvanları açlık-susuzluğa mahkum eden, hafta sonlarında bakımevini kapatan, gönüllüye yasak koyan Belediyeyi  İçişleri Bakanlığı Teftiş Kuruluna şikayet edin: Örnek yazı ve şikayetin