ARTVİN/BORÇKA BELEDİYESİ UYUŞTURUCU İĞNE İLE KÜPELİ/KÜPESİZ KÖPEKLERİ TOPLAYARAK ÖLÜME TERK EDİYOR!!!

ARTVİN/BORÇKA BELEDİYESİ UYUŞTURUCU İĞNE İLE KÜPELİ/KÜPESİZ KÖPEKLERİ TOPLAYARAK ÖLÜME TERK EDİYOR!!!

Narkotik uyuşturucu ilacı köpeklere oklu iğne ile attırarak VAHŞİCE toplatan sonra ARDANUÇ ARTVİN karayolu üzerinden dağlara, bayırlara, yollara bıraktırarak ÖLÜME TERK EDEN, VİCDAN VE MERHAMET duygusunu kaybetmiş BORÇKA belediyesinin bu acımasızca uygulamaları durdurması için aşağıdaki UYARI yazısını verilen adreslere göndermelisiniz.


Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu
GÖNDERİLECEK UYARI YAZISI:

KONU: BORÇKA Belediye Başkanlığınızın KISIRLAŞTIRILMIŞ, KÜPELİ VE KÜPESİZ SOKAK KÖPEKLERİNİN UYUŞTURUCU TÜFEK KULLANARAK toplattırmanızdan dolayı ve toplayan görevlilerin iş sağlığı ve güvenliğine aykırı, hayvan sağlığını ve toplum sağlığını tehlikeye düşürecek uygulamaları ve uyuşturucu anestezik ilacı yasalara aykırı olarak kullanmaları nedeniyle ilgili yasalar çerçevesinde UYARI ve yasa dışı uygulamaların durdurulması talebimiz.
Bilgi için: Orman Su İşleri Bakanlığına, Orman Su İşleri Şube Müdürlüğüne,
YASAL DAYANAK: 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 6331 Sayılı İş Güvenliği ve Sağlığı Kanunu, 4857 Saylı İş Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5996 Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK Uyuşturucu Madde Suçları ), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünün 11.11. 2015 tarihli, 78581767325.20.02-35452 sayılı resmi yazısı,
BİLGİ ve DAĞITIM: Bimer, Orman Su İşleri Bakanlığı ve Bölge Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, CSGB Teftiş Kurulu Başkanlığı, İş Teftiş Gurup Başkanlığı, Çalışma Bölge Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaymakamlık, İl İlçe Emniyet Müdürlükleri, Belediye Başkanlığı, İl Tarım Müdürlükleri, Basın Kuruluşları, Hayvan Hakları Savunucuları.

BORÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

Borçka Belediye Başkanlığının Sokak hayvanlarına yönelik uygulamalarını (Belediyenin uygun şartlara sahip bir bakımevinin bulunmadığı, kısırlaştırma ve tedavi koşulları olmadığı halde) TBMM de kabul edilen yasalara ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa ve Uygulama Yönetmeliğine aykırı olarak yaptıkları, KISIRLAŞTIRILMIŞ, KÜPELİ VE KÜPESİZ SOKAK KÖPEKLERİNİ UYUŞTURUCU TÜFEK KULLANARAK TOPLADIKLARI VE BORÇKA ARDANUÇ ARTVİN KARAYOLU ÜZERİNDEN DAĞLARA, BAYIRLARA, YOLLARA BIRAKILDIĞI, ÖLÜME TERK EDİLDİĞİ, Belediye ekiplerinin uyuşturucu türevi olan anestezik ilaçları arabalarında ve üstlerinde taşıdıkları bilgisi tarafımıza ulaşmıştır.

BU HUSUSTA, YASAL BOYUTTA BELEDİYENİZİ UYARMAK İSTERİZ.
BELEDİYENİZİN UYMASI GEREKEN KANUNLAR:

A ) Sahipsiz hayvanların hangi koşullarda toplanıp ne işlemler yapılacağı konuları:
5199 SAYILI HAYVANLARI KORUMA KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
MADDE 7 – (1) Belediyeler;
a) “Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbî bakımlarının yapılması ve işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, sahiplendirilenlerinin kayıt altına alınmasıyla” hükme bağlanmıştır;
b) “ Geçici bakımevine gelen hayvanları öncelikle Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine kaydederek müşahede altına almakla, gerekli tedavilerin yapılmasını, kısırlaştırıp aşılanmasını ve işaretlenmesini müteakip alındığı ortama bırakmakla, geçici bakımevlerine gelen hayvanların sahiplenilmesi için yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yapmakla” hükme bağlanmıştır;
ç) “Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması için hayvan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetlerde yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile belediye veteriner hekimlerinin koordinasyonunun sağlanmasıyla yükümlüdür.” hükme bağlanmıştır;

B ) Kısırlaştırma hizmet ve amacı olmadan sahipsiz hayvanlara müdahale edilmesi, yaşam alanlarından alınmaları, başka bir yere taşınmaları konuları:
MADDE 7 – (1) b) “ Geçici bakımevine gelen hayvanları öncelikle Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine kaydederek müşahede altına almakla, gerekli tedavilerin yapılmasını, kısırlaştırıp aşılanmasını ve işaretlenmesini müteakip alındığı ortama bırakmakla, geçici bakımevlerine gelen hayvanların sahiplenilmesi için yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yapmakla” hükme bağlanmıştır;
MADDE: 21/g, “Sahipli veya sahipsiz hiçbir hayvanın kısırlaştırma amacı olmadan toplanamayacağı, yaşam alanının değiştirilemeyeceği, kısırlaştırma için toplanan hayvanların kayıt esasına göre alındıkları yerlere bırakılmaları, belediye ve diğer şahıslarca belediye sınırları dışında yaban hayatı yaşam alanlarına hiçbir suretle bırakılamayacağı.” konuları hükme bağlanmıştır;
4857 ‘’İŞ KANUNU’’ MADDE 9 ve 657 ”DEVLET MEMURLARI KANUNU’’ MADDE 3/A bentlerinde; haftalık 40 saatin üzerini ‘’fazla çalışma’’ olarak hükme bağlamış olan ve çalışanlara mesai saatleri dışında, fazla süreler ile çalıştırma yaptırmak için işçinin yazılı onayı olması gerektiği ‘’ konuları hükme bağlamışken,
İşveren konumunda olan belediye, gerek kendi personel ve araçlarıyla ve gerekse taşeron firma araçları ile kayıt ve karar olmadan toplum dikkatinden kaçırmak amacı ile çoğunlukla geceleri ve sabaha karşı gizli olarak personel çalıştırarak, fazla mesai vermeden, ‘’kısırlaştırma bahanesi’’ ile hayvanları il/ilçe dışına, ormanlık alana ve yaban hayata atmaktadır.

C ) Başında Veteriner Hekim olmadan, kıyafet, ekipman ve zorunlu eğitimi sağlamadan, anestezik uyuşturucu ihtiva eden ilaçların kullanılarak hayvanların toplanması konularında ;
5199 ‘’HAYVANLARI KORUMA KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
MADDE 20– (1) “Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar aşağıdaki esaslara göre toplatılır: a) Belediyelerde sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması için ihtiyacı karşılayacak bir toplama ekibi kurulur. b) Belediyeler tarafından, hayvan toplama ekiplerinin kurulması, bu kişilerin ehil kişilerden oluşması ve dönemsel olarak sorumlu veteriner hekimce eğitime tutulmaları sağlanır. d) Sahipsiz hayvanlar öncelikle kafes ve ağ ile yakalanır. Bu metotlarla yakalamanın mümkün olmadığı durumlarda yakalama sopasıyla da yakalama yapılabilir. Uyuşturucu tüfek uygulamaları ile yakalama ancak veteriner hekim kontrolü altında yapılır.” hükümlerine bağlanmıştır;
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ekli yazısında ’’ Anestezik uyuşturucu ile yapılan toplamaların Veteriner Hekim tarafından yapılması ‘’ hükümlerine bağlanmıştır;
5996 ‘’VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU’’
MADDE 13 (1) bendi; narkotik ilaç sınıfına giren Psikotropik ve Narkotik Veteriner Tıbbî Ürünlerin, sadece klinisyen veteriner hekimlere satılabileceği, veteriner hekimler tarafından uygulanabileceği, hükme bağlanmışken,
Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü 35452 sayılı resmi yazısı: “Uyuşturucu anestezik ilaç türevlerinin sadece veteriner hekimlere satılacağı ve sadece veteriner hekim tarafından uygulanacağını “hükme bağlanmıştır;
5237 “SAYILI TÜRK CEZA KANUNU”
Ayrıca uyuşturucu ihtiva eden bu anestezik maddelerin aynı zamanda bu kanunlara ilave olarak, ’TCK. Uyuşturucu Madde Suçları’ 188,190,193. ‘’ hükümlerine tabii olduğu ‘’ şeklinde konu hükme bağlanmıştır;
6331 ” İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI KANUNU’’
MADDE 4-(1) /a bendinde; ‘’işverenin taşeron dâhil çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğu ve mesleki risklerin önlenmesi, eğitim dâhil gerekli kıyafet, araç ve gereçlerin sağlanması’’ şeklinde hükme bağlanmışken ,
Belediye, ‘’Narkotik Veteriner Tıbbi Ürünleri’’ hayvanların toplanması için belediye araçları ve taşeron araçlarında serbestçe taşımakta, başlarında veteriner hekim olmadan, görevliler ve şoförlere tüfek ve üfleme borusu ile uyuşturucu ilacı hayvanlara iğne ile attırıp hayvanları bayıltmaktadır.
Ayrıca uyuşturucu ihtiva eden bu şırıngaların görevliye veya bir vatandaşa saplanması halinde Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü 35452 sayılı yazısında belirtildiği gibi hayati tehlike oluşturabilme nedeni ile derhal hekime gidilmesi gerektiği bilindiği halde (Ek 1 yazı) yetkili ve ehil olmayan kişilerce kullanılmakta ve ayrıca dolu iğneli şırıngalar topluma açık alanlarda, sokaklarda yerlere bırakılarak çevre ve toplum sağlığı da ciddi biçimde tehlikeye atılmaktadır.

Bu bağlamda;
1. 5199 SAYILI HAYVANLARI KORUMA KANUNA ve 4857 SAYILI İŞ KANUNA aykırı olarak, belediyeniz görevlilerinin, başında veteriner hekim olmadan ve zorunlu eğitimi vermeden sahipsiz hayvanları toplama ve taşıma yapılması yasayı ihlaldir. Kısırlaştırma amacı olmadan sahipsiz hayvanların bulundukları yerden alınması, başka bir yere taşınması yasayı ihlaldir. Kısırlaştırma bahanesiyle, hayvanların bulundukları il-ilçe dışına çıkarılması yasayı ihlaldir. Ayrıca, kuduzun eradike edilmediği bir ülkede, hayvanların bulundukları yerden başka il veya ilçeye götürülmeleri yasaya aykırıdır.
2. 6331 SAYILI İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI KANUNUNA aykırı olarak hayvanların toplanmasında kullanılan araçların fiziki donanımları tam olarak sağlanmadan, görevli ve şoförlerin kıyafet, ekipman, her türlü güvenlik malzemesi ve eğitimi sağlamadan, beslenme ve kişisel hijyen ortamı oluşturulmadan görevlilerin çalıştırılması yasayı ihlaldir.
3. 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA aykırı olarak, toplum dikkatinden kaçırmak amacı ile çoğunlukla gece vakti ve mesai saatleri dışında kayıtsız ve karar olmadan fazla çalıştırarak sahipsiz hayvan toplatılması, belediye araçları ve sorumluluk alanında çalışan taşeron araçların kayıt ve karar olmadan, belediye sınırları dışına çıkarak uzak ıssız alanlara hayvan atılması yasayı ihlaldir.
4. 5996 SAYILI VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU nda anestezik uyuşturucu ilaçların sadece veteriner hekimlere satılacağı ve sadece veteriner hekimler tarafından uygulanacağı hükme bağlanmışken, görevlilerin bu anestezik ilaçları yetkisiz oldukları halde kullanmaları yasayı ihlaldir.
5. Aynı zamanda NARKOTİK İLAÇ sınıfına giren bu Psikotropik ve narkotik veteriner tıbbî ürünlerin, bu Kanun hükümlerine ilave olarak uyuşturucularla ilgili özel kanunlara da tâbi olduğu ve bu ürünlerin sadece veteriner hekimler tarafından uygulanabileceği açık olmasına rağmen, belediye araçlarında bu ilaçların taşınmasının bu yasayı ihlal olduğu ve emniyetçe araçta veya görevlilerin üstünde uyuşturucu anestetik ilaç bulunması halinde bunun TCK’ yı ihlal ettiği açıktır.
6. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU: 188.ve 193. maddelerinin ilgili fıkraları gereği de bu narkotik maddelerin Veteriner hekim olmayan ve yetkisiz kişilerin elinde bulunmasının, araçlarda taşınmasının NARKOTİK işleme tabi olduğunu, veteriner hekim olmadan toplama yapılması, bu maddelerin araçlarda taşınması yasayı ihlaldir.
Sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması amacı ile toplatılması veya taşınması sürecinde, yukarıda belirttiğimiz yasal hükümlere uyulması, kısırlaştırılma amacı dışında sahipsiz hayvanlarının toplatılması veya taşınmasının acilen durdurulması aksi takdirde federasyonumuzca Emniyet Genel Müdürlüğüne, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına ve Bölge Gurup Başkanlığına, Çalışma Bölge Müdürlüğüne, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Halk Sağlığı İl Müdürlüğüne, Orman Su İşleri Bakanlığı ve İl Müdürlüğüne, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve İl Müdürlüğüne, Valiliğe, partilerin genel merkezlerinde yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılarına şikâyette bulunularak soruşturma talep edeceğimiz bilinmelidir.
Ayrıca;
1. Tüm bu yasaları ihlal eden hususların belediyeniz ilgili birimlerine duyurulmasını talep ediyoruz.
2. Başta emri veren kişi olmak üzere, Belediyenizi ve görevlileri şikâyet edeceğimizin de görevlilerinize duyurulmasını talep ediyoruz.

İlgili birim onaylı cevabi yazının, 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği tarafımıza bildirilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ediyoruz.

T.C. İsim Soyisim

5199 SAYILI HAYVANLARI KORUMA KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ:
MADDE 7 – (1) Belediyeler;
a) Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbî bakımlarının yapılması ve işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, sahiplendirilenlerinin kayıt altına alınmasıyla,
b) Geçici bakımevine gelen hayvanları öncelikle Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine kaydederek müşahede altına almakla, gerekli tedavilerin yapılmasını, kısırlaştırıp aşılanmasını ve işaretlenmesini müteakip alındığı ortama bırakmakla, geçici bakımevlerine gelen hayvanların sahiplenilmesi için yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yapmakla,
ç) Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması için hayvan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetlerde yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile belediye veteriner hekimlerinin koordinasyonunun sağlanmasıyla,
MADDE 20– (1) “Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar aşağıdaki esaslara göre toplatılır: a) Belediyelerde sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması için ihtiyacı karşılayacak bir toplama ekibi kurulur. b) Belediyeler tarafından, hayvan toplama ekiplerinin kurulması, bu kişilerin ehil kişilerden oluşması ve dönemsel olarak sorumlu veteriner hekimce eğitime tutulmaları sağlanır. d) Sahipsiz hayvanlar öncelikle kafes ve ağ ile yakalanır. Bu metotlarla yakalamanın mümkün olmadığı durumlarda yakalama sopasıyla da yakalama yapılabilir. Uyuşturucu tüfek uygulamaları ile yakalama ancak veteriner hekim kontrolü altında yapılır.”
MADDE 21-1-g şıkkı: “Sahipli veya sahipsiz hiçbir hayvanın kısırlaştırma amacı olmadan toplanamayacağı, yaşam alanının değiştirilemeyeceği, kısırlaştırma için toplanan hayvanların kayıt esasına göre alındıkları yerlere bırakılmaları, belediye ve diğer şahıslarca belediye sınırları dışında yaban hayatı yaşam alanlarına hiçbir suretle bırakılamayacağı.”
4857 SAYILI İŞ KANUNUNA İLİŞKİN FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ:
MADDE 9 —Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınıp işçi dosyasında saklanması gerekir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 178 inci maddesi gereğince düzenlenen Yönetmeliği
MADDE 3 (a)- “Devlet Memurlarının, genel olarak haftalık çalışma süresi olan, 40 saatin üstünde yaptıkları çalışma, fazla çalışmadır.

5996 SAYILI VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU:
MADDE 13- (1) (3) Psikotropik ve narkotik veteriner tıbbî ürünleri, bu Kanun hükümlerine ilave olarak uyuşturucularla ilgili özel kanunlara da tâbidir. Bu ürünler sadece klinisyen veteriner hekimlere, veteriner fakültelerinin ilgili birimlerine satılabilir, sadece veteriner hekimler tarafından uygulanır ve Bakanlığın izni olmadıkça devredilemez ve satılamaz. Bu ürünler için azaltılmış olsa dahi tanıtım numunesi hazırlanamaz.

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU:
UYUŞTURUCU MADDE SUÇLARI (TCK.188)
MADDE 188 – (1) (3) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, beş yıldan onbeş yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (6) Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. (7) Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmî makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye ithal eden, imal eden, satan, satın alan, nakleden, depolayan veya ihraç eden kişi, dört yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (8) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
MADDE 190 – (1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; a) Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, c) Kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren, Kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
MADDE 193 – (1) İçeriğinde zehir bulunan ve üretilmesi, bulundurulması veya satılması izne bağlı olan maddeyi izinsiz olarak üreten, bulunduran, satan veya nakleden kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU:
İKİNCİ BÖLÜM İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri
İşverenin genel yükümlülüğü
MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır. d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.
(2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
(3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumlulukları
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 11.11. 2015 tarihli, 78581767325.20.02-35452 sayılı resmi yazısı,
Veteriner İlacı Olarak Kullanılan Başta Alfamine %10 Enjeksiyonluk Çözelti Gibi Anestezik İlaçların Kullanımı Hakkındaki yazı
T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı:78581767-325.20.02-35452 / Tarih: 11.11.2015
Konu: Veteriner İlacı Olarak Kullanılan Başta Alfamine %10 Enjeksiyonluk Çözelti Gibi Anestezik İlaçların Kullanımı Hakkında Bilgi Talebi
Sn:Şeyda ŞENOĞLU
Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu İstanbul Temsilciliği
03.11.2015 tarihli e-mail.
Alfamine %10 Enjeksiyonluk çözelti ve benzeri anestezik ürünlerle ilgili bilgi talep ettiğiniz ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir. Hayvan sağlığında çok sayıda anestezik madde kullanılmakta olup, bu maddeleri içeren ürünlerin yazınızda talep etmiş olduğunuz özelliklerine dair bilgiler maddelere göre farklılık göstermekte, bu bilgiler ise her ürünün prospektüsünde detaylı olarak yer almaktadır. Yazınızda belirtilen Alfamin isimli ürünün tüm bilgilerini içeren onaylı prospektüsünün bir örneği bilgi amacıyla tarafınıza ekte gönderilmektedir. Bu ürünlerin kaza sonucu insanlara enjekte edilmesi sonucu acilen ürün ve prospektüsü ile birlikte en yakın hekime başvurulması gerekmektedir.
Diğer taraftan bahse konu ürün reçete ile sadece veteriner hekimlere satılabilir ve sadece veteriner hekimler tarafından uygulanmalıdır.
Bilgilerinizi rica ederim
Dr. Semra YILMAZ/ Bakan a./ Daire Başkanı

GÖNDERİLECEK ADRESLE:
TO:
borckabelediyesi@hotmail.com
CC:
bimer@basbakanlik.gov.tr; veyseleroglu@gmail.com; eroglu@ormansu.gov.tr; haruntufekci@ormansu.gov.tr; ntas@ormansu.gov.tr; hayvanhaklari@ormansu.gov.tr; hayvanlarikoruma@ormansu.gov.tr; dkmp@ormansu.gov.tr; akifozkaldi@ormansu.gov.tr; diniza@dsi.gov.tr; cnogay@ormansu.gov.tr; ckinaci@ormansu.gov.tr; huseyindincer@ormansu.gov.tr; etemboz@ormansu.gov.tr; hayrettinyildirim@ormansu.gov.tr; osmand@ormansu.gov.tr; ykandazoglu@ormansu.gov.tr; ozcanyaman@ormansu.gov.tr; sdagdelen@ormansu.gov.tr; fahrettinulu@ormansu.gov.tr; mkaraca@ormansu.gov.tr; myarasir@ormansu.gov.tr; yasaryilmaz@ormansu.gov.tr; gsaban@ormansu.gov.tr; kirge@ormansu.gov.tr; meldemir@ormansu.gov.tr; ekaraagac@ormansu.gov.tr; scilgin@ormansu.gov.tr; yceran@ormansu.gov.tr; tusta@ormansu.gov.tr; avho@avho.org.tr; meric_@hotmail.com; ozelkalem@artvin.gov.tr; yaziisleri@artvin.gov.tr; basin@artvin.gov.tr; bim@artvin.gov.tr; bolge12@ormansu.gov.tr; artvin@ormansu.gov.tr; yunusaydemir@ormansu.gov.tr; artvin@diyanet.gov.tr; artvin@artvinozelidare.gov.tr; artvinemniyet@egm.gov.tr; artvin155@egm.gov.tr; borcka@icisleri.gov.tr; borcka@diyanet.gov.tr; artvin@artvin.bel.tr; baskan@artvin.bel.tr

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Manşet

Hayvanlara 1 KAP SU İçin Hutbe Verilsin!

KAVURUCU SICAKLARDA sayısız hayvan susuzluktan can veriyor. Her yeri yapılaştırıp YER DEMİR GÖK BAKIR haline dönüştürdük. İnsanlar bir yudum suya hasret hayvanların farkında değiller. Bunun için kitlelere ulaşmak ve bu

Şikayet ve Talep

9. Belediyeniz Veterinerinin yasaya aykırı çalışmaları için soruşturma talebi

  9. (Arşiv 160 ) Belediyeniz Veterinerinin yasaya aykırı çalışmaları için soruşturma talebi Ölüm, açlık ve pislik kampı olan, tedavisiz bakımsız tüm bakımevlerinin başında “yasal ve etik görevlerini” yapmayan bir

Şikayet ve Talep

Her İlçede KISIRLAŞTIRMA MERKEZİ Kurulmalıdır.

TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Bilgilerine: ‘’Her İlçede KISIRLAŞTIRMA MERKEZİ Kurulması’’ hükmü kanuna konmalıdır.. Çünkü, Belediyeler BAKIMEVİ olarak, çevirdikleri tarlalarda hayvanları aç susuz, hastalıklara ESİR ÖLÜME MAHKUM ediyorlar.. Oysa KISIRLAŞTIRMA