Sayın Cumhurbaşkanımız, Hayvanlara En Büyük Şiddeti Yapan Belediyeler Ceza Kapsamına Alınmadıkça Hayvana Şiddet  Bitmeyecek.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Hayvanlara En Büyük Şiddeti Yapan Belediyeler Ceza Kapsamına Alınmadıkça Hayvana Şiddet Bitmeyecek.

30708882_1764635196892742_5935547141933528678_n

Hayvanlara karşı BELEDİYE VAHŞETİNİN DURMASI için tasarıda BELEDİYELERİN de CEZA kapsamına alınmasını ve Orman Su İşleri Bakanlığının yaptırım yetkisi olmasını talep eden ekli yazıyı Cumhurbaşkanlığı Makamına gönderelim, paylaşımı tüm sayfalara dağıtalım, kendi sayfalarımızda her gün yeniden yayınlayalım…. Nesrin Çıtırık/ HayKonfed Başkanı.

Sayın Cumhurbaşkanım,
Gündemde olan, Hayvanları Koruma Kanun’u Tasarısında “BELEDİYELERİN de CEZA kapsamına alınmasını ve Orman Su İşleri Bakanlığının idari yaptırım yetkisi olmasını” talep ediyoruz. Çünkü, 2004 yılında (eksikleri olmakla birlikte) adeta devrim gibi çıkartılan Hayvanları Koruma Kanunu’nun ana ilkesi olan KISIRLAŞTIRMAYI belediyeler KASITLI OLARAK yapmıyor. Hayvanlar çoğaldıkça da, vatandaştan gelen şikayetleri bahane ederek, hayvanları oklu iğneler ile toplama adı altında öldürüyor, dağlara ormanlara atıyor, ÖLÜM KAMPI barınaklarda açlıkla gelen ölümlere mahkum ediyor.
Sadece VATANDAŞA ceza içeren Hayvanları Koruma Kanun Tasarısında, belediyelere de CEZA ve bakanlığın idari yaptırım yetkisi olmadan, hayvanlara olan BELEDİYE VAHŞETİNİN artarak devam edeceğini, gariban hayvanların bir taraftan üreyip bir taraftan öldürülmelerinin devam edeceğini, sorunun çözüme kavuşmayacağını yüksek makamınızın bilgilerine saygılarımızla sunuyoruz.
İsim,
TC No…

Ekli yazı: 200 e yakın STK, GURUP, PLATFORM ve GÖNÜLLÜ KURULUŞ TARAFINDAN ONAYLANAN ve ULUSAL BASIN AÇIKLAMASI İLE DUYURULAN GÖRÜŞ:

http://www.haykonfed.org/…/onemli-kanun-tasarisi-itiraz-ve…/
====================
Kanun TASARISI İtiraz ve ÖNERİLER, KATLİAMA zemin hazırlayan DEĞİŞMESİ gereken Maddeler, “Basın, Kamuoyu ve Kurumlar” Bilgisine

GÜNDEMDEKİ KANUN DEĞİŞİLİK TASARISINA İLİŞKİN SORUN ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:

SAHİPSİZ KEDİ ve KÖPEKLERE ilişkin katliamlara yol açacak “MADDELER” içerdiği içen geçen dönem MECLİSTE kadük olan KANUN TASARISI, aynı maddeler ile TEKRAR GÜNDEME getirilmiştir.

Bu konudaki en büyük sakıncalardan birisi, bu tasarının TCK kapsamına geçmesi durumunda, hayvana kötü muameleye verilecek olan CEZANIN sadece vatandaş için geçerli olması ve BELEDİYELERİ KAPSAMIYOR olmasıdır. Yani vatandaş işkence yaparsa CEZA alacak ama vatandaşın 1000 misli işkence yapan yok eden belediyelere HİÇ BİR CEZA verilmeyecek. İkinci önemli husus, kanununu uygulamakla yükümlü Orman Su İşleri Bakanlığının, kanunun uygulanmasına yönelik BELEDİYELER ÜZERİNDE HİÇ BİR YAPTIRIMI olmamasıdır. Kısırlaştırma yapmayan, hayvan sayısını azaltmak için ÖLDÜRME yolunu seçen belediyeler için bir CEZA mevcut olmadığı gibi, bakanlığın da bu konuda bir idari yaptırımı yoktur. Bunu bizzat bütün şube müdürleri ifade etmektedir. Aynı zamanda, Eskişehir Orman Su İl Müdürüne, bizzat bakanlıktan gelen resmi yazıda, “belediyelerin yasal görevlerini yapmamaları durumunda bakanlığın bir yaptırımının olmadığı” açıkça belirtilmiştir.

Mevcut yasada tüm belediyelerin KISIRLAŞTIRMA MERKEZLERİ kurma hükmü var iken, bu yeni tasarıda, kısırlaştırma bakım merkezlerini sadece nüfusu 100 000 üzerinde olan ilçelerde kurulması, kalan 970 belediyede kısırlaştırma merkezi KURULMAMASI öngörülmüştür. Oysa, kedi köpek sayısı, özellikle kırsaldaki az nüfuslu belediyelerde çok fazladır ve asıl kısırlaştırma merkezlerinin oralarda kurulması gereklidir. Ayrıca, sahipsiz hayvan üremesinin ancak kısırlaştırma ile kontrol altına alınacağı bilimsel bir gerçek iken, kısırlaştırmanın BÜYÜK ŞEHİRLER ile sınırlanması, hayvanlar için felaketle eş değer olacağı gibi, toplumu da hızla artan köpek kedi popülasyonu ile karşı karşıya bırakacaktır.

2004 yılında Kısırlaştırma esası ile kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu, belediyelerin kısırlaştırma yapmamaları nedeni ile başarılı olamamıştır. Bu görev ihmalinin bedeli, tasarıda yer alan “TOPLUMUN YOĞUN KULLANDIĞI yerlerde kedi köpek olmaması” hükmü ile şehirlerden sürgün ederek ve sürekli olarak zehirleyip vurup öldürerek hayvan dostlarımıza ödetilecektir. Tasarıda bulunan çözümden ziyade KATLİAMLARIN artmasına sebep olacak maddeleri, sorunları ve ÇÖZÜM önerilerini aşağıda sunuyoruz. Aşağıda bilgilerinize sunduğumuz çözüm önerileri, üye federasyonlarımızın ve derneklerimizin yanında, yurt çapında 200 den fazla dernek, stk, gönüllü kuruluş, platformlar, topluluklar, yerel hayvan koruma gönüllüleri ve hayvan severler tarafından imzalanmıştır. Baroların Hayvan Hakları Komisyonlarının da bu önerilerin hazırlanmasında katılım ve katkıları olmuştur.

Nesrin Çıtırık/ HayKonfed Başkanı
Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu
05334458803

Kanuna ilişkin ANA TALEP: Hayvanları Koruma Kanunu değişimini içeren mevcut tasarıya göre, kanun TCK kapsamına sokulduğunda, sadece vatandaşa CEZA verilecektir. Oysa Belediyeler de CEZA kapsamına alınmalıdır. Hayvanları Koruma Kanunu uygulamasında Orman Su İşleri Bakanlığının belediyeler üzerinde YAPTIRIMI yasal olarak sağlanmalıdır. Belediyelere görevlerini yaptıramadıkları şikayetinde bulunan Orman Su İşleri Bakanlığınca, bu tasarıda da bu konuda bir YAPTIRIM konmamıştır. Oysa mali ve genel hizmetleri konusunda İçişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlar tarafından etkili biçimde YAPTIRIM YETKİSİ İLE denetlenen belediyeler, Hayvanları Koruma Kanunu uygulanması konusunda da Orman Su İşler Bakanlığınca da YAPTIRIM YETKİSİ İLE DENETLENMELİDİR. Yasal görevlerini yapmayan belediyeler için TCK ya göre CEZAİ müeyyideler getirilmelidir. Kanunu uygulayan üst merci olan İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun da belediyeler üzerinde bir idari yaptırımı yoktur. Aldığı kararlar belediyelerce tavsiye değerinde bile bulunmamaktadır. Bu kurulun da İDARİ YAPTIRIM yetkisi olmalıdır.

ÖNEMLİ:
Lütfen Sayın T.C. Cumhurbaşkanlığı na olan bu yazıyı https://basvuru.tccb.gov.tr adresinden Başvuru Formunu kullanarak gönderebilirsiniz. Mutlaka cevap veriyorlar… Feryal Baran a aşağıdaki cevap gelmiş: ———- Forwarded message ———-
From: <cumhurbaskanligi@tccb.gov.tr>
Date: 2018-04-19 9:08 GMT+03:00
Subject: Cumhurbaşkanlığına yazın başvurunuz hakkında.
To: feryalbaran@gmail.com
Cumhurbaşkanlığına yapmış olduğunuz 3042932 no’lu başvuru, değerlendirilmek üzere Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Gönderilmiştir.

Başvuru Metni : Gündemde olan, Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısında BELEDİYELERİN de CEZA kapsamına alınmasını ve Orman Su İşleri Bakanlığının idari yaptırım yetkisi olmasını&quot talep ediyoruz. Çünkü, 2004 yılında (eksikleri olmakla birlikte) adeta devrim gibi çıkartılan Hayvanları Koruma Kanunu nun ana ilkesi olan KISIRLAŞTIRMAYI belediyeler yapmıyor. Hayvanlar çoğaldıkça da, vatandaştan gelen şikayetleri bahane ederek, hayvanları oklu iğneler ile toplama adı altında öldürüyor, dağlara ormanlara atıyor, ÖLÜM KAMPI barınaklarda açlıkla gelen ölümlere mahkum ediyor. Sadece VATANDAŞA ceza içeren Hayvanları Koruma Kanun Tasarısında, belediyelere de CEZA ve bakanlığın idari yaptırım yetkisi olmadan, hayvanlara olan BELEDİYE VAHŞETİNİN artarak devam edeceğini, sorunun çözüme kavuşmayacağını yüksek makamınızın bilgilerine saygılarımızla sunuyoruz.

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Belediye Vahşeti

İBB Başkanı Sn Mevlut Uysal, Eyüp Belediyesi’nin TUZAĞINA DÜŞMEYİN. Köpeklerin yok edilmesine araç olup GÜNAHA GİRMEYİN.

İBB Başkanı Sn Mevlut Uysal, Eyüp Belediyesi’nin TUZAĞINA DÜŞMEYİN. Köpeklerin yok edilmesine araç olup GÜNAHA GİRMEYİN. Eyüp, vurarak yakaladığı 100 e yakın çoğu kısırlaştırılmış köpeği İBB KISIRKAYA’ya getirme bahanesi ile

Belediye Vahşeti

Kastamonu Tosya, TOPLAMA ve ÖLÜM KAMPI:

Tosya Belediyesinin tedavi ve kısırlaştırma olmayan,sadece toplama ve yok etme işlemleri için kullandığı pislik içerisinde 1 metreden ufak HÜCRELERDE,  hayvanların kanlar içerisinde ölü oldukları bu ÖLÜM KAMPINDA hayvanların yaşadıkları ZULÜM

Suç Duyuruları / Soruşturma Talepleri

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Suçlu aramayın, SUÇLU SİZSİNİZ!

1. Yapılan uyarılara rağmen, ilçelerde KISIRLAŞTIRMA ve TEDAVİ MERKEZLERİ açtırmak yerine, köpekleri toplatıp KIZILKAYA ÖLÜM kampına doldurttunuz. Bütün Türkiye sizin adınızı bu olayla öğrendi ve Ordu Belediyesi REZİL olmanın ötesinde