Urla’da KATİL VAR!

Urla’da KATİL VAR!

İZMİR URLA’DA İ..B.. adındaki bir CANİ bu hayvanları ZEHİRLEYEREK ÖLDÜRDÜ.. Sn. İzmir Valisini, Dkmp Bölge Müdürlüğünü ve tüm kurumları Acilen Göreve Davet Ediyoruz…Urla’da bu şahıs her an bir insana da zarar verebilir…Bu cani hakkında suç duyurusu için DİLEKÇEYE KATILINIZ.. Nesrin Çıtırık/ HayKonfed Başkanı.

Valilik Makamına,
Urla’da yaşanan zehirlemeye ilişkin ekte sunduğumuz yazının işleme alınmasını, şahıs hakkında gerekli adli idari işlemin yapılmasını emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.
İSİM SOYİSİM /
TC NO

Ek 1… Zehirlemeye ilişkin resmi şikayet yazısı

YASAL DAYANAK: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevlerince gerekli uygulamalar, 5199 Sayılı
Hayvanları Koruma Kanunu, 3201 Emniyet Teşkilatı Kanunu

BİLGİ ve GEREĞİ İÇİN DAĞITIM: BİMER, Orman Su İşleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Orman Su İşleri Bölge ve İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

VALİLİK YÜKSEK MAKAMINA,
28.mart 2018 tarihinde tarafıma gelen zehirlenme ihbarı sonucu, İzmir Urla Sıra mahallesi kuşçular sokağa gittim sokak da ve yeşillik alanda yine aynı sokakda ikamet eden İ. B. tarafından çok miktarda yeşil renkte (zehirli madde olduğunu sonra anladık) maddeler atıldığını bir vatandaş bana ihbar etti. Hemen oraya gittim. Yerleri araştırırken yeşil maddeleri gördüm ve zehir olduğunu anladım. Fakat bana haber verilmesi benim gitmem sürecinde oradaki hayvanlar bu maddelerden yemişler ve hemen zehirlenmişler. Sahipli sahipsiz bir çok kedi,(yavruları olan anne kediler) sahipsiz küpeli ve aşıları urla belediyesi tarafından yapılmış olan ve tarafımızca beslenen 2 adet köpeğin bu zehirden yemek suretıyle öldüğünü gördüm.
Ayrıca yine o sokakda oturan S. K.isimli vatandaşa ait sahipli bir kedi de atılan bu zehirden dolayı ölmüştür bunun da videosu mevcuttur. Daha sonra Urla belediyesi veterinerliği ölen köpekleri alıp gitti.. Ben bu arada yeşil maddeleri attığı söylenen şahsın evinin bahçe kapısına gittim. Bahçe kapısının arkasından konuştuğumda bu şahıs bana da ”evet ben zehirledim ne olacak ” şeklinde ifade etmiştir. Şahsın zehirleri kendisinin attığını söylemesine S.K. da bizzat şahit olmuştur. Bu sebeplerden dolayı bu dilekçeyi yazmak zaruri bir hal almıştır.
Bu çerçevede aşağıdaki hususlar için ilgili yasalar çerçevesinde ilgili kurumlar nezdinde adli ve idari işlem başlatılıp müdahale edilmesini, şahıs hakkında soruşturma açılmasını koruyucu sosyal politikalar çerçevesinde hem çevredeki diğer hayvanlar hem de insanlar açısından tedbirler alınmasını talep ediyorum.
İnsana karşı şiddetin “ön habercisi” olması nedeni ile “hayvanlara uygulanan şiddet”, emniyet ve diğer ilgili tüm kurumlarca da önemle değerlendirilmelidir. Son 40 yılda psikoloji, sosyoloji ve kriminoloji alanında yapılan akademik araştırmalarla hayvanlara uygulanan şiddetin, insana karşı şiddetin “ön habercisi” olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Şiddetin 12 yaşa indiği, cinayetlerin aile içerisinde yaşandığı, öfke toplumu haline geldiğimiz günümüzde, çocuk ve yaşlıları istismar edenlerle, eşlerini dövenler dahil olmak üzere, şiddet şuçları işleyen kişilerin, çocukluk ve gençlik dönemlerinde, ciddi boyutlarda ve tekrarlanan nitelikte hayvanlara karşı kötü davranışlar sergilediklerini ve seri katillerin hemen hepsinin küçükken, hayvanlara işkence ettiklerini, bir hayvanın kulağını, kuyruğunu veya bir uzvunu kestiklerini ve ”İNSAN CİNAYETLERİNE”en zayıf halka olan hayvanlarla başladıklarını göstermektedir. Psikiyatri uzmanlarının bağlı bulunduğu meslek örgütleri, hayvanlara fena muameleyi, davranış bozukluğunun tanısında bir kriter kabul etmektedirler.
Adli Tıp Enstitüsü Öğretim Üyesi ve Suç Önleme ve Denetleme Stratejileri Merkezi Başkanı Prof.Sevil Atasoy’un bu konudaki sayısız akademik araştırmalarına dair bir yazısını bilgilerinize sunarız. http://www.hurriyet.com.tr/hayvana-acimayan-insana-hic-acim
Suçla mücadelenin ilk basamağı olan hayvanlara yönelik vahşet, ihmal, istismar ve her türlü kötü muamele tüm kurumlarca ÖNEMLE değerlendirilip, ‘’şiddet eğilimi önceden tespit edilerek ÖNLENMELİDİR.’

Bu bağlamda,
1. Orman Su İşleri Müdürlüğünce, şahsımın ve olaya şahit olan kişinin ve çevredeki insanların da ifadelerinin alınması sureti ile şikayete konu olay, yer ve şahıs hakkında inceleme yapılması:
a) İdari işlem yapılıp idari para cezası kesilmesi, gerek görülürse şahsın psikolojik açıdan müşahade altına alınmasının talep edilmesi gereklidir.
b) O şahsın yasalar bağlamında uyarılıp bilgilendirmesi, gerekiyorsa Emniyet Birimleri ile de irtibat kurulması, o bölgedeki sahipsiz hayvanların güvenliği açısından başta tabela, kamera ve ışıklandırma olmak üzere tedbirler alınmasının sağlanmasını talep ediyoruz.
c) Bu zehiri attığını bizzat söyleyen şahıs hakkında, çevreyi tehlikeli biçimde kirletmesi ve insan sağlığını da tehlikeye düşürmesi açısından ilgili kanunlar çerçevesinde savcılıkça işlem başlatılmasınınsağlanmasını talep ediyoruz.
2. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce, Aile ve Toplum Hizmetleri Teşkilat ve Hizmetlerine İlişkin Yönergenin “a) Bakanlığın aile ve topluma yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek ç) Aile ve toplumu tehdit eden sorunları ve bu sorunlara yol açan faktörleri tespit etmek, bu sorunlara karşı toplumsal duyarlılığı geliştirici faaliyet ve projeler yürütmek, çözüm önerileri geliştirmek, bu konularda eğitim programları hazırlamak ve uygulamak” MADDELERİ gereği, hayvanları zehirleyerek öldüren ve eğer tedbir alınmazsa gelecekte insanlara da zarar verebilecek ve potansiyel suçlu olmaya aday İ.B için Müdürlük Sosyal Hizmet Uzmanları ve görevlilerince inceleme yapılıp, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce, şahsın aile fertlerinde fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik ve sözlü istismara veya şiddete uğrayan kadınlar, çocuklar ve bireylerin olup olmadığının incelenerek, şahsın ve gerek görülen aile fertlerinin ”önleyici tedbir” olarak ‘’şiddet önleme ve izleme merkezlerinde’’ müşahede altına alınarak sosyal hizmete tabii tutulmaları, şiddet eğilimli şahıs ve aile fertleri ile yapılan görüşme ve gözlemler sonrasında, sorunun geçmişi, kişilerin fiziksel, zihinsel, psikolojik özellikleri değerlendirilerek, sunulacak sosyal hizmet ile sorunun çözümünde uygulanacak müdahale yönteminin belirlenip, şahıs ve aile fertleri hk. ‘’Sosyal İnceleme Raporu’’ düzenlenmesi,
3. Toplum Destekli Polis ve Asayiş Şube Müdürlüğünce, burada yaşanan katliama yönelik duyumların olası bir insan-çocuk-kadın şiddetine dönüşmemesi için o mahalde yaşayan vatandaşların güvenliği açısından çalışma yapılmasını ve güvenlik önlemleri alınmasını talep ediyorum. Bu bağlamda, koruyucu sosyal politikalar kapsamında, tedavi edilemeyecek ruhsal bozukluklara sahip şahıslar için, ===Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce düzenlenen ”Sosyal İnceleme Raporunun”’ Mülki Amirliğe sunularak, “5442 sayılıİl İdare Kanununun 11. maddesinde Vali, 32. maddesinde Kaymakamın; suç işlemesini önlemek, kamu düzen ve güvenliğini korumak için hasta hakkında gerekli tedbirleri alabileceği hükmü=== çerçevesinde bir hayvanları zehir atarak öldüren şahsın da potansiyel tehlike olabilme nedeniyle, akli dengesinin kontrol edilmesi amacıyla, valilikçe akıl hastanesine sevk edilerek müşahede altına alınması talep edilecektir.
4. Mahalle muhtarına Orman Su İşleri Müdürlüğüne bilgilendirici broşür bırakılmasını ve muhtarlığın vatandaşa yasal uyarı yapmasını talep ediyorum.
5. .İl Hayvanları Koruma Kurulu Üyesi de olan Müftülükten genel olarak tüm şehirde ve o mahalledeki camilerdeki vaazlarda, hayvana vahşet uygulamasının dinen de günah olduğunu ve ailelerin, aile bireylerini de bu konuda bilgilendirilmelerinin öneminin anlatılması için iletişim kurulmasını talep ediyorum
Konu ile ilgili olarak yapılacak ve sonrasında yapılmış çalışmalara ilişkin, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası ve 3071 sayılı Dilekçe Kullanma Hakkı yasası gereği tarafıma bilgi verilmesini yüksek makamlarınızdan saygılarımızla arz ve talep ederim.

İsim Soyad:
T.C.No:
Adres :
İ. B. (Zehirleme yapan şahıs)
Adres: Urla – İzmir
EK :Zehirlenen köpeklerin fotoğrafları https://www.facebook.com/enderul/posts/805623152958832

EKLİ YASAL DAYANAK MADDELERİ:
EK 1 …….. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu BİRİNCİ BÖLÜM-Amaç
MADDE 1. – Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.
MADDE 4. – Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır: a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir. b) Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir. c) Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.

Ek 2. Hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliği birinci Bölüm /Orman Su İşleri il müdürlüğünün görev ve sorumlulukları MADDE 5 – (1) İl Müdürlüğü;
a) Hayvanların korunması ve refahının sağlanması ile ilgili olarak kurum ve kuruluşların il düzeyindeki faaliyetlerini izlemekle, yönlendirmekle ve bu konuda gerekli koordinasyonu sağlamakla,d) İl hayvan koruma kurulunun çalışmalarına katılmakla, f) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetleri belediye, gönüllü kuruluş ve yerel hayvan koruma görevlileri ile koordineli olarak düzenlemekle,ğ) Bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak icin gerekli denetimleri yapmakla ve denetim sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara 5199 sayılı Kanunun ilgili maddesinde geçen hükümleri uygulamakla,
h) Denetim elemanlarınca, hayvanlarına eziyet veren hayvan sahiplerine gerekli yasal işlemleri yapmak suretiyle hayvanlarına el koymakla, uygun bir geçici bakım evine gönderilmesini sağlayarak koruma altına almakla ya da sahiplenilmesini sağlamakla,

EK..3..5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Yasaklar Bölümü
Madde 14-a: Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek.
j) Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak, işkence yapmak yasaktır.
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Koruma Altına Alma Bölümü
Madde 24: Bu Kanunun hayvanları korumaya yönelik hükümlerine aykırı hareket eden ve bu suretle bulundurduğu hayvanların bakımını ciddi şekilde ihmal eden ya da onlara ağrı, acı veya zarar veren kişilerin denetimle yetkili merci tarafından hayvan bulundurması yasaklanır ve hayvanlarına el konulur. Söz konusu hayvan yeniden sahiplendirilir ya da koruma altına alınır.
EK..4. 5442 Sayili Idare Kanunu
5442 sayılıİl İdare Kanununun 11. maddesinde Vali, 32. maddesinde Kaymakamın; suç işlemesini önlemek, kamu düzen ve güvenliğini korumak için hasta hakkında gerekli tedbirleri alabileceği bildirilmiştir. 1580 sayılı Belediye Kanununun 108. maddesinde belediye zabıtasının, 442. sayılı köy kanununun 36. maddesinde köy muhtarının, 2569 sayılı Polis Vazife ve Selahiyeti
kanununun 1 ve 25. maddesinde polisin, CMUK 74’e göre hakimlerin ve CMUK 64/4’e göre savcıların akıl hastalarının başkasının mal ve can emniyetini tehdit ettiğinde veya suç işlediğinde, gereken işlemi yapma (hastaneye yatırma, sevk) yetkileri vardır. O halde kamu görevlileri hasta rızası olmaksızın hastanın yaşamını kurtarmak (posttravmatik stres bozukluğu, panik bozukluğu), intiharı veya cinayete kalkışmayı engellemek amacıyla gerekli tedbirleri alabilirler. Çeşitli tüzük ve yönetmeliklerde zabıtaya akıl hastasını sevk görevi verilmiştir.
Polis Vazife ve Selahiyet Tüzüğünün 24/3. maddesinde “Sevklerine lüzum görülen delilerin başkalarına saldırma ihtimali mevcutsa bu taktirde sevk işinden mesul (sorumlu) olmamak ve yalnız saldırmaya mani (engel) olmak üzere sevk işi polis refakatinde (eşliğinde) yapılır.” denilmiştir.
Sevk ekibinin teşkili için Polis teşkilatı bulunan yerlerde Mülkiye amirine (Vali, Kaymakam), Polis Teşkilatı bulunmayan yerlerde Jandarma Komutanlığına, Savcılık tarafından yazı yazılır. Yine Sağlık memurunun temini içinde Mülkiye Amirine yazılır.
Jandarma Teşkilat ve Görevleri Yönetmeliğinin 52/son maddesinde “Sevkleri gerekli delilerin başkalarına saldırma ihtimali varsa sevkten sorumlu olmamak veya yalnızca saldırıya engel olmak görevi; polis teşkilatı olmayan yerlerde Jandarma İçgüvenlik makamlarınca yerine getirilir.” denmiştir.
Bu durumda aynı maddeler doğrultusunda kamu görevlilerinin il sınırları dışına çıkarak bu görevi yerine getirmeleri de gerekli ve hukuki olmaktadır. Sevkten sorumlu kişi, akıl hastasının velisi ya da vasisi, akrabası olabileceği gibi sağlık kuruluşundan ya da belediye zabıtasından bir görevli de olabilir.

GÖNDERİLECEK MAİL ADRESLERİ.
skaraca@ormansu.gov.tr; nurettintas99@gmail.com; izmir@ormansu.gov.tr; izmir@icisleri.gov.tr; izmir@ormansu.gov.tr; izmvetoda@hotmail.com; bolge@4ormansu.gov.tr; hayvanhaklari@ormansu.gov.tr; urla@icisleri.gov.tr; izmirbilgiedinme@egm.gov.tr; bimer@basbakanlik.gov.tr; micolak@ormansu.gov.tr; omalkoc@ormansu.gov.tr; zdemirgunes@ormansu.gov.tr; ubayil@ormansu.gov.tr; hpasali@ormansu.gov.tr, izmir@aile.gov.tr

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Şikayet ve Talep

Sayın Cumhurbaşkanım, KAYSERİ’DE VAHŞET BAŞLADI

Sayın Cumhurbaşkanım, KAYSERİ’DE VAHŞET BAŞLADI. 1. Kayseri BÜYÜKŞEHİR Belediyesi 20 yıldır KISIRLAŞTIRMA YAPMIYOR, köpekler sürekli “Barınağa Götürme” bahanesi ile toplanıyor. Bir kısmı barınakta öldürülüyor, bir kısmını da şehir dışına kırsala

Şikayet ve Talep

Kuzey Marmara Otoyolu’na ait, ”Kuzey Marmara Otoyolu Hayvan Ambulansı” Adı Kılıfı ile Toplanan Hayvanlar Öldürülüyor mu?

Ümraniye Belediyesi ile İŞBİRLİĞİ (!) yaptığını söyleyen, UYUŞTURUCU ilaç temin etmek için Ümraniye Belediyesi ile PROTOKOL yapacağını söyleyip sahipsiz hayvanları toplayan bu kişiler KİM? Sahipsiz hayvanlar için ŞİKAYET İHBAR hattı

Şikayet ve Talep

DKMP İl Müdürlüğüne, THY Yönetimi Beslemeyi Yasakladı.. Besleyenlerin Kimlik Bilgilerini Aldı!

İstanbul DKMP İl Müdürlüğüne, THY nın beslemeyi yasaklayan yazılı bildirimi , sadece bir havalimanı için değil , THY bulunduğu her yer için geçerlidir. Yani bu YASAK, Yeşilköydeki Genel Müdürlükten, Yenibosna