TOKAT/NİKSAR BELEDİYESİ UYUŞTURUCU İĞNE İLE KÖPEKLERİ YOK EDİYOR!!!.

TOKAT/NİKSAR BELEDİYESİ UYUŞTURUCU İĞNE İLE KÖPEKLERİ YOK EDİYOR!!!.

Federasyonumuza gelen ‘’Niksar Belediyesi GECE Ayvaz Park mevkinde uyuşturucu iğne ile köpek topluyor.’’ ihbarı üzerine Tokat Valisini, Niksar Kaymakamını ve Orman Su İşleri Müdürlüğünü arayarak duruma acilen müdahale edilmesini talep ettik. İlçe Emniyet Müdürlüğünü ve İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak suç duyurusunda bulunduk. Anadolu hayvan Hakları Federasyonu Niksar Temsilcimizi de olay yerine yönlendirdik. İlçe Emniyet Müdürlüğünden olay yerine ekip gelerek tutanak tuttu. Soruşturma başlatıldı. YOK EDİLEN köpeklerin hesabını sormak için aşağıdaki dilekçeyi verilen adreslere göndermelisiniz.

Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu
GÖNDERİLECEK ŞİKÂYET YAZISI:

KONU: Uyuşturucu sınıfına giren Narkotik Veteriner Tıbbi Ürünlerin, 5199, 5996 Sayılı kanunlar ve TCK. Hükümlerine aykırı olarak belediye araçlarında serbestçe taşınması, veteriner hekim dışında YETKİSİZ kişilere tüfek ve üfleme boruları kullandırılarak, uygulatılması konularında Tokat/Niksar Belediye Başkanı Özdilek ÖZCAN hakkında soruşturma izni verilerek adli ve idari işlem başlatılması talebimiz..
BİLGİ ve DAĞITIM: Bimer, İçişleri Bakanlığı-Mahalli İdareler Gn. Müdürlüğü, Orman Su İşleri Bakanlığı- Bölge ve Şube Müdürlüğü, Tokat Mahalli İdareler Müdürlüğü, Emniyet Gn. Müdürlüğü-İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri-Narkotik Şube Müdürlüğü, Kaymakamlık, Sağlık Bakanlığı- İl Sağlık Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı, , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, CSGB Teftiş Kurulu Başkanlığı, İş Teftiş Gurup Başkanlığı, Çalışma Bölge Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı-Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Ak Parti Gn. İl ve İçe Teşkilatı, Milletvekilleri, Basın Kuruluşları
YASAL DAYANAK: 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 6331 Sayılı İş Güvenliği ve Sağlığı Kanunu, 4857 Saylı İş Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5996 Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK Uyuşturucu Madde Suçları ), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünün 11.11. 2015 tarihli, 78581767325.20.02-35452 sayılı resmi yazısı,

TOKAT VALİLİĞİNE

22.03.2018 Perşembe gününü 23.03.2018 Cuma gününe bağlayan gece Ayvaz Park mevkiinde uyuşturucu ve uyarıcı madde sınıfına giren ‘’Narkotik Veteriner Tıbbi Ürünler’’ Niksar Belediyesi işçileri tarafından yasal hükümlere AYKIRI olarak köpeklerin toplanması amacıyla yakalamak için kullanılmıştır. Bu amaçla, tüfek ve üfleme boruları ile uygulanan ve narkotik ürün sınıfında olan anestezik ilaçlar, ilacın tatbikinde kanunen yetkilendirilmiş tek kişi olan Veteriner Hekimin bulunmadığı Niksar Belediyesi araçlarında taşınmakta, yetkisiz belediye işçilerine verilerek uygulatılmıştır. Bu yasa dışı uygulamalar sırasında kullanılan enjektör topluma açık mahallerde bırakılıp, ilaçların uyuşturucu ihtiva etmesinden dolayı Niksar’ da TOPLUM SAĞLIĞI da ciddi biçimde tehlikeye atılmaktadır.
Narkotik Veteriner Tıbbi Ürünlerin kullanılması konularında yasal hükümler;
A-) 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Madde 20/d bendi ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ekli yazısında ’’ Alfemine ve türevi anestezik uyuşturucu ile yapılan toplamaların sadece ‘’Veteriner Hekimler’’ tarafından yapılabileceği şeklinde hükme bağlanmıştır.
B .) 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
MADDE 13 (1) bendi ;
Narkotik ilaç sınıfına giren Psikotropik ve Narkotik Veteriner Tıbbî Ürünlerin, sadece klinisyen veteriner hekimlere satılabileceği, Veteriner Hekimler tarafından uygulanabileceği şeklinde hükme bağlamıştır.
MADDE 14 (2) bendi ile;
Bu ürünlerin yasal hükümlere aykırı kullanımı halinde ”yasal sorumluluğun, uygulayana ve uygulama emrini veren yöneticilere ait olacağı” hükmü yer almaktadır.
C-) 5996 Sayılı kanunla, resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı ‘’uyuşturucu veya uyarıcı madde’’ niteliğinde olan Narkotik Veteriner Tıbbi Ürünlerin sadece Veteriner Hekimler tarafından kullanılıp uygulanabileceği, Veteriner hekim dışında, eğitiminde veya denetiminde hiç kimse tarafından kullanılmaya yetkilendirilemeyeceği, Veteriner hekimin bulunmadığı araçlarda taşınamayacağı, bir yerden bir yere nakil edilemeyeceği hususları bu kanun hükümlerine ilaveten Türk Ceza Kanunu’nun Uyuşturucu ile ilgili hükümlerine tabidir.
Ç-) TCK. ‘’Uyuşturucu Madde Suçları’’ Madde 188. – (1) /8)- 193 bendi ile; Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü maddenin başkalarına verilmesi, nakledilmesi, araçlarda bulundurulması ve tanımlanan suçların veteriner hekim tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek cezanın yarı oranında artırılacağı da TCK. ile hükme bağlanmıştır.
‘’Tüm bu yasal hükümler uyarınca uyuşturucu ve uyarıcı etkisi olan narkotik anestezik ilaçlar, veteriner hekimin bizzat uygulaması dışında herhangi bir görevli veya belediye işçileri tarafından uygulanamaz, veterinerin olmadığı araçlarda taşınamaz.’’

Uyuşturucu ihtiva eden bu ilaçları, yöneticilerinin talimatı ile görev ve yetkisi olmadığı halde uygulayan, uygulama sırasında uyuşturucuya maruz kalma riski olan personel açısından işveren konumunda olan belediye, 6331 Sayılı İŞ Sağlığı ve Güvenliği Yasasını da ihlal etmektedir.
Narkotik anestezik ilaçları, hayvanların yakalanması amacıyla yetkisiz kişilere uygulatarak, enjektörün kaza sonucu bir insana denk gelmesi ve halka açık mahallerde kullanılmasından dolayı enjektörün unutulma riskini alan belediye, TOPLUM SAĞLIĞININ tehlikeye atılmasından yasal olarak sorumludur.
Bu bağlamda;
1. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 188.-193.Maddeleri ilgili fıkraları gereğince, Narkotik Veteriner Tıbbi Ürünlerin, tüm bu yasal hükümlere aykırı olarak uygulatılmasından dolayı Niksar Belediye Başkanı Özdilek ÖZCAN hakkında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ve Valilik Makamınızca, adli soruşturma izni verilmesini talep ediyoruz.
2 Taşınması ve uygulanması yasalarla hükme bağlanmış olan narkotik anestezik ilaçları, uygulamaya kanunen yetkilendirilmiş Veteriner hekimin bulunmadığı araçlarda taşınmasına, yetkisiz belediye işçilerinin ilaçları uygulamalarına ses çıkarmayarak Niksar Belediye Başkanı Özdilek ÖZCAN ve uygulamada bulunan belediye işçileri hakkında yazıda yer alan tüm yasal hükümler gereğince, görevini kötüye kullanmaktan soruşturma açılmasını, soruşturmanın selameti açısından bölgedeki kamera kayıtlarının da incelenerek adli işlem başlatılmasının sağlanmasını talep ediyoruz.
3. Belediye Veterinerlik hizmetlerine kayıtlı olan ’Psikotropik ve Narkotik ilaçların’, Valilik makamınız kanalı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce denetlenerek, ilaçla ilgili tutulan KAYITLARIN incelenmesinin sağlanmasını talep ediyoruz.
4. Emniyet Genel Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı resmi yazısında bildirildiği üzere Emniyet birimlerinden, belediye toplama araçlarında düzenli olarak arama yapılmasını ve veteriner hekimin olmadığı araçlarda ilacın taşınması suiistimaline dair 5199, 5996 ve TCK. 188.-193.Maddeleri ilgili fıkraları gereğince Niksar Belediye Başkanı Özdilek ÖZCAN hakkında işlem başlatılmasının sağlanmasını talep ediyoruz.
5. Orman Su İşleri Şube Müdürlüğünün, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinin yasal mevzuatlara aykırı uygulamalarına göz yumarak görev ihmalinde bulunan Niksar Belediye Başkanı Özdilek ÖZCAN hakkında soruşturma başlatarak idari işlem yapmasının sağlanmasını talep ediyoruz.
6. Narkotik ilaçları uygulama yetki ve görevleri olmadığı halde belediye tarafından görevlendirilerek uygulayan belediye işçilerinin, uyuşturucuya maruz kalabilmeleri riskine ilişkin 6331 Sayılı İŞ Sağlığı ve Güvenliği Yasasını göz ardı eden, Niksar Belediye Başkanı Özdilek ÖZCAN hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca soruşturma açılmasının sağlanmasını talep ediyoruz.
Valilik makamınızca yürütülmesini talep ettiğimiz soruşturmalar ve yapılan işlemler hakkında 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.

T.C.NO. İsim Soyisim
EK: 1 Ad. Tutanak
1 Ad. Uyuşturucu iğne Fotoğrafı
EKLİ YASA MADDELERİ
EK 1. 5199 SAYILI HAYVANLARI KORUMA KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ:
MADDE 20-1- d şıkkı: “Uyuşturucu tüfek ile yapılan toplama ancak veteriner hekim kontrolü altında yapılır”
MADDE 9 – (1) Sorumlu veteriner hekimler;
Bağlı bulunduğu kurum, kuruluş ve tüzel kişilerle birlikte çalıştığı yerin mevcut mevzuata uygun bir şekilde faaliyet göstermesinden ve bu yerlere hayvanların kabul edilip uygun şartlarda bakılmasından, kayıtların tutulmasından, hayvanlara aşılama, ilaçlama, kısırlaştırma ve işaretlemenin yapılmasından, alet ve malzemelerin temizlik ve dezenfeksiyonundan, atık ve artıkların çevre ve toplum sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirlerin alınmasından,
EK 2. 5996 SAYILI VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU
MADDE 13- (1) (3) Psikotropik ve narkotik veteriner tıbbî ürünleri, bu Kanun hükümlerine ilave olarak uyuşturucularla ilgili özel kanunlara da tâbidir. Bu ürünler sadece klinisyen veteriner hekimlere, veteriner fakültelerinin ilgili birimlerine satılabilir, sadece veteriner hekimler tarafından uygulanır ve Bakanlığın izni olmadıkça devredilemez ve satılamaz. Bu ürünler için azaltılmış olsa dahi tanıtım numunesi hazırlanamaz
EK 3. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU UYUŞTURUCU MADDE SUÇLARI (TCK.188-193)
MADDE 188. – (1) (3) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, beş yıldan onbeş yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
6) Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.
8) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
MADDE 193. – (1) İçeriğinde zehir bulunan ve üretilmesi, bulundurulması veya satılması izne bağlı olan maddeyi izinsiz olarak üreten, bulunduran, satan veya nakleden kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
EK 4. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü RESMİ YAZISI
ASLININ AYNIDIR
T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı:78581767-325.20.02-35452 / Tarih: 11.11.2015
Konu: Veteriner İlacı Olarak Kullanılan Başta Alfamine %10 Enjeksiyonluk Çözelti Gibi Anestezik İlaçların Kullanımı Hakkında Bilgi Talebi
Sn:Şeyda ŞENOĞLU
Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu İstanbul Temsilciliği
03.11.2015 tarihli e-mail.
Alfamine %10 Enjeksiyonluk çözelti ve benzeri anestezik ürünlerle ilgili bilgi talep ettiğiniz ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir. Hayvan sağlığında çok sayıda anestezik madde kullanılmakta olup, bu maddeleri içeren ürünlerin yazınızda talep etmiş olduğunuz özelliklerine dair bilgiler maddelere göre farklılık göstermekte, bu bilgiler ise her ürünün prospektüsünde detaylı olarak yer almaktadır. Yazınızda belirtilen Alfamin isimli ürünün tüm bilgilerini içeren onaylı prospektüsünün bir örneği bilgi amacıyla tarafınıza ekte gönderilmektedir. Bu ürünlerin kaza sonucu insanlara enjekte edilmesi sonucu acilen ürün ve prospektüsü ile birlikte en yakın hekime başvurulması gerekmektedir.
Diğer taraftan ===== bahse konu ürün reçete ile ==== sadece veteriner hekimlere satılabilir ve ===== sadece veteriner hekimler tarafından uygulanmalıdır.
Bilgilerinizi rica ederim
Dr. Semra YILMAZ/ Bakan a./ Daire Başkanı
EK 5. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI
İKİNCİ BÖLÜM İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri
İşverenin genel yükümlülüğü
MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır. d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır. (2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. (3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumlulukları
EK 6 Sayın Başvuru Sahibi:
“Alfamine” isimli ilaç, yasal olarak veterinerler tarafından kullanılmaktadır. Söz konusu ilaç ya da ilacın kullanımı ile ilgili bir suistimal olması durumunda ise yetkili makam; resmi bir kurumda veterinerlik hizmeti veren kişiler için Sağlık Bakanlığı, özel olarak veterinerlik hizmeti veren kişiler için ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilgili birimleridir.
Bu nedenle “Alfamine” isimli ilaç ile ilgili bir suistimal olması durumunda yukarıdaki birimler ile irtibata geçilmesinin veya suç şüphesinin tespit edilmesi halinde 155 polis ihbar hattının aranmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Uyuşturucu ile Mücadele DB Analiz ve Değerlendirme
Emniyet Genel Müdürlüğü Kurumsal E-Posta Servisi

GÖNDERİLECEK ADRESLER:
TO:
tokat@icisleri.gov.tr; mehmet.sulun@icisleri.gov.tr; hilmi.yaprakcier@icisleri.gov.tr; m.suphi.kusbeci@icisleri.gov.tr; msuphi.kusbeci@icisleri.gov.tr; cihangir.deniz@icisleri.gov.tr; mehmet.boyraz@icisleri.gov.tr; suleyman.kilinc@icisleri.gov.tr; mahalliidarelertokat1@hotmail.com; muhsin.keskin@icisleri.gov.tr; tokatemniyet@egm.gov.tr; tokat155@egm.gov.tr
CC:
bimer@basbakanlik.gov.tr; veyseleroglu@gmail.com; eroglu@ormansu.gov.tr; haruntufekci@ormansu.gov.tr; ntas@ormansu.gov.tr; hayvanhaklari@ormansu.gov.tr; hayvanlarikoruma@ormansu.gov.tr; dkmp@ormansu.gov.tr; mahalli.bilgiedinme@icisleri.gov.tr; teftis@icisleri.gov.tr; bhim@egm.gov.tr; narkotikdb@egm.gov.tr; info@adalet.gov.tr; eposta@saglik.gov.tr; tarimbasin@tarim.gov.tr; tarimbilgi@tarim.gov.tr; isteftis@csgb.gov.tr; bes@csgb.gov.tr; tokat@csgb.gov.tr; bolge11@ormansu.gov.tr; tokat@ormansu.gov.tr; iikinci@ormansu.gov.tr; ulkugms@ormansu.gov.tr; f.karakaya@ormansu.gov.tr; fatihbulut@ormansu.gov.tr; tokat@tarim.gov.tr; tokat.imi@tarimnet.gov.tr; tokat@adalet.gov.tr; tokat@diyanet.gov.tr; tokatakparti@gmail.com; zeyid.aslan@tbmm.gov.tr; metinpolat60@hotmail.com; coskun.cakir@tbmm.gov.tr; yusuf.beyazit@tbmm.gov.tr; celil.gocer@tbmm.gov.tr; niksar@icisleri.gov.tr; niksarkaymakamligi@hotmail.com; niksar@diyanet.gov.tr; niksar@egm.gov.tr; niksaremniyet@egm.gov.tr; iletisim@niksar.bel.tr; info@niksar.bel.tr; danismendgazetesi@gmail.com; yesilniksar@hotmail.com; nesrincitirik11@gmail.com; haydarozkan01@gmail.com; erkocnihal06@gmail.com

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Şikayet ve Talep

Erdek’de Belediye Vahşeti. Zabıta Vurdu. Devasa Barınaklar Çözüm Değil!

DEVASA Barınakların ÇÖZÜM olmayacağına ÖRNEK! Erdek Belediye ZABITASI tarafından BÜYÜKŞEHİRE kısırlaştırmaya götürüyoruz BAHANESİ ile VURULAN köpekler Balıkesir Büyükşehir Belediyesine götürülmedi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden bugün aldığımız bilgiler uzun zamandır Erdek’den kendilerine

Şikayet ve Talep

Hayvanlara 1 KAP SU İçin Hutbe Verilsin!

KAVURUCU SICAKLARDA sayısız hayvan susuzluktan can veriyor. Her yeri yapılaştırıp YER DEMİR GÖK BAKIR haline dönüştürdük. İnsanlar bir yudum suya hasret hayvanların farkında değiller. Bunun için kitlelere ulaşmak ve bu

Şikayet ve Talep

Artvin / Arhavi Belediyesi Usulsüz Toplama Yapıyor

ARTVİN / ARHAVİ Belediye Başkanı Coşkun HEKİMOĞLU belediyenizin uygun şartlara sahip bir bakımevi YOK.  Veteriner Hekimi YOK. Kısırlaştırma ve tedavi YOK. Köpekleri toplama amacınızı nasıl açıklamayı düşünüyorsunuz! Kanun dışı toplama