Eskişehir Çifteler’de köpekler yasal hükümlere ve özel denetime tabi olan UYUŞTURUCU türevi ’’Psikotropik ve Narkotik” oklu iğnelerle ÖLDÜRÜLÜYOR.

Eskişehir Çifteler’de köpekler yasal hükümlere ve özel denetime tabi olan UYUŞTURUCU türevi ’’Psikotropik ve Narkotik” oklu iğnelerle ÖLDÜRÜLÜYOR.

29214368_1993289987603287_6338449492043366400_n

Eskişehir Çifteler’de köpekler yasal hükümlere ve özel denetime tabi olan UYUŞTURUCU türevi ’’Psikotropik ve Narkotik” oklu iğnelerle ÖLDÜRÜLÜYOR. Kısırlaştırma, tedavi, sokak beslemesi olmayan ilçede zavallı hayvanlar ÖLÜME mahkum ediliyor. ÇİFTELER KATLİAMINA dur demek için aşağıdaki dilekçeye katılın..

Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu

KONU : Eskişehir Çifteler İlçesinde UYUŞTURUCU türevi ’’Psikotropik ve Narkotik” oklu iğnelerle ÖLDÜRÜLEN Köpekler İçin Acilen Soruşturma Açılarak İşlem Yapılması ve Tedbir Alınması Talebimiz hk.

BİLGİ ve DAĞITIM: Bimer, İçişleri Bakanlığı-Mahalli İdareler Gn. Müdürlüğü, Valilik, Orman Su İşleri Bakanlığı- Bölge Müdürlüğü, Mahalli İdareler Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı- İl Sağlık Müdürlüğü, Gıda ve Tarım Hayvancılık Bakanlığı – Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı -İl Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı-Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Basın Kuruluşları

ESKİŞEHİR ORMAN SU İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE,

Çifteler İlçesinde kimliği belirsiz kişilerce, biri sahipli iki köpeğin UYUŞTURUCU OKLU iğne ile vurularak öldürüldüğüne ilişkin tarafımıza çok sayıda ihbar ve görgü tanığı ulaşmıştır. İğnelerin ve ölü hayvanların fotoğrafları mevcuttur. Uyuşturucu oklu iğne delilleri tarafınıza sunulmuştur. Çifteler ilçesinde bu vahşetin sıklıkla yaşandığı, ilçenin farklı bölgelerinden de hayvanların aynı yöntemle öldürüldüklerine dair bilgiler, vatandaşlar tarafından ulaştırılmaktadır.

Sıradan bir vatandaşın yasal hükümlere ve özel denetime tabi olan UYUŞTURUCU türevi ’’Psikotropik ve Narkotik” oklu iğneleri temin etmesi ve kullanması mümkün olmadığı için belediyenin yaptığı duyumları üzerine, görev ve yetkisi olmayan belediye görevlilerine veya kimliği belirsiz kişilere tüfek ve üfleme borularında uygulattırılarak, belediye personelinin veya şahısların elinde serbestçe gezdirerek, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu Madde 13- 14 ve TCK. 188. Maddeleri ilgili fıkralarında yer alan yasal hükümlere AYKIRI olarak kullandırılmaktadır. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerine rağmen hayvanları UYUŞTURUCU OKLU iğne ile vurma talimatı verdiği iddia edilen Çifteler Belediye Başkanı Metin ÖZEN hakkında görevini kötüye kullanmaktan soruşturma açılmasını talep ediyoruz. Yasa dışı talimatı uygulayarak köpekleri vurma görevi alan gerek belediye personeli gerek kimliği belirsiz tüm şahıslar hakkında adli idari işlem başlatılmasını talep ediyoruz.

Bu bağlamda;

1. Eskişehir Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğünce, yaşanan bu katliama dair güvenlik ve mobese kameralarının incelenerek, vatandaşların ve şikayetçilerin dinlenmesini, belediye çalışanlarının da ifadelerine başvurarak vahşeti yapan şahısların tespit edilerek, öldürülen her bir hayvan için belediyeye idari işlem yapılmasını, belediyenin sahipsiz hayvanlara yönelik tüm uygulamalarının incelenerek, belediyeye sahipsiz hayvanlara yönelik yasada yer alan görevlerinin yasal olarak bildirilerek tüm bu hususlara dair Valilik Makamı İl Hayvanları Koruma Kuruluna rapor sunulmasını ve bu raporun tarafımıza da iletilmesini,

2. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından müfettiş talep edilerek, Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı resmi yazısında bildirildiği üzere (ek ), Emniyet ve Jandarma birimleri tarafından, Psikotropik ve Narkotik uyuşturucu ilaçları , 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu Madde 13-14 ve TCK. Uyuşturucu Madde Suçları 188. Madde ilgili fıkraları çerçevesinde, suç işleyen belediye personeli ve şahıslar hakkında yasal hükümler gereğince soruşturma başlatılmasının sağlanmasını,

3. Hayvanlara isabet etmeyen sokaklarda, parklarda ve ölen hayvanların üzerinde kalan UYUŞTURUCU OKLU iğnelerin bir çocuğun eline geçmesi halinde ölümcül sonuçlar doğurabileceği ihmali göz önünde bulundurularak toplum sağlığının tehlikeye atılması nedeni ile, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yönetmeliği 4. Madde n; Madde 25 (a); 26. Madde a), b), f) Bendleri çerçevesinde SORUŞTURMA AÇILMASI ve şahıslar hakkında yasayı ihlal nedeni ile adli idari işlem yapılmasını,

4. 6331 Sayılı İŞ Sağlığı ve Güvenliği Yasasını göz ardı ederek, uyuşturucu ilaçları görev ve yetkileri olmadıkları halde uygulamakta görevlendirilen belediye görevlileri ve kimliği belirsiz şahıslar için, emri veren ve işveren konumunda olan Çifteler Belediye Başkanı METİN ÖZEN ve ilgili başkan yardımcısı hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından soruşturma açılmasının sağlanmasını,

5. İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun olağanüstü toplanarak Çifteler İlçesinde süregelerek yaşanan vahşet olayları açısından acil tedbir almasını,
a) Çifteler Belediyesi’nin Büyükşehir Belediyesi’nden kısırlaştırma ve tedavi, rehabilitasyon için HİZMET ALIM anlaşması yapmasının sağlatılmasını,
b) Çifteler Belediyesi’ne sahipsiz hayvanlara besleme odakları oluşturmasını ve besleme yapmasının kanun hükmünde yasa gereği olduğunun ikazı yapılmasını,

6. Gerçekleştirilen vahşetin SAHİPLİ hayvana da uygulanması sebebi ile belediye ve belediye personeline, TCK 151 (2) gereğince adli işlem uygulanarak MALA ZARAR vermekten mahkemeye sevkinin sağlanmasını, 5199 sayılı kanun gereğince idari ceza kesilmesini,

7. Bu bölgede bulunan, can güvenliği olmayan hayvanlar için güvenlik tedbirlerinin alınmasını, yaşam haklarına ve yasaya ilişkin ‘’ –YASAL UYARI AFİŞLERİNİN asılmasını ayrıca broşür ve bilgilendirme yazılarının ilçede dağıtılmasını,

8. İl Hayvanları Koruma Kurulu Üyesi olan Çifteler Müftülüğü’nün ÖZELLİKLE Çifteler ilçesinde camilerdeki vaazlarda, beyanatlarda hayvana vahşet uygulanmasının, öldürülmesinin dinen de günah olduğunu ve ailelerin çocuklarını bu konuda eğitmelerinin öneminin anlatılmasını talep ediyoruz.

Yasaları ihlal etmenin yanı sıra ciddi bir vahşet olan bu durumun sorgulanmasının ve suçlular hakkında cezalandırma işleminin yapılmasının, müdürlüğünüzce de vicdani bir görev olarak da kabul edileceğine inanıyoruz.

Müracaatımıza ve yürütülmesini talep ettiğimiz soruşturmalara dair tarafımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.

İsim Soyad:
TC No :

EK..1…5996 Sayılı VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU
MADDE 13- (1) (3) Psikotropik ve narkotik veteriner tıbbî ürünleri, bu Kanun hükümlerine ilave olarak uyuşturucularla ilgili özel kanunlara da tâbidir. Bu ürünler sadece klinisyen veteriner hekimlere, veteriner fakültelerinin ilgili birimlerine satılabilir, sadece veteriner hekimler tarafından uygulanır ve Bakanlığın izni olmadıkça devredilemez ve satılamaz. Bu ürünler için azaltılmış olsa dahi tanıtım numunesi hazırlanamaz
Veteriner tıbbî ürünlerin uygulanması
MADDE 14- (2) Veteriner tıbbî ürünler, kullanıma arz edilen hâliyle, etiket ve prospektüs bilgilerine göre uygulanır. Buna aykırı uygulamalarda sorumluluk, uygulayana ve uygulanmasına izin verene aittir.

Ek..2 .. TÜRK CEZA KANUNU UYUŞTURUCU MADDE SUÇLARI (TCK.188 )
(3) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, beş yıldan onbeş yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
6) Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.
8 ) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Ek..3..Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Değerlendirme birimi Resmi Yazısı
ASLININ AYNIDIR
Sayın Başvuru Sahibi:
“Alfamine” isimli ilaç, yasal olarak veterinerler tarafından kullanılmaktadır. Söz konusu ilaç ya da ilacın kullanımı ile ilgili bir suistimal olması durumunda ise yetkili makam; resmi bir kurumda veterinerlik hizmeti veren kişiler için Sağlık Bakanlığı, özel olarak veterinerlik hizmeti veren kişiler için ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilgili birimleridir.
Bu nedenle “Alfamine” isimli ilaç ile ilgili bir suistimal olması durumunda yukarıdaki birimler ile irtibata geçilmesinin veya suç şüphesinin tespit edilmesi halinde 155 polis ihbar hattının aranmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Uyuşturucu ile Mücadele DB Analiz ve Değerlendirme

Emniyet Genel Müdürlüğü Kurumsal E-Posta Servisi

Ek..4. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü RESMİ YAZISI
ASLININ AYNIDIR
T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı:78581767-325.20.02-35452 / Tarih: 11.11.2015
Konu: Veteriner İlacı Olarak Kullanılan Başta Alfamine %10 Enjeksiyonluk Çözelti Gibi Anestezik İlaçların Kullanımı Hakkında Bilgi Talebi
Alfamine %10 Enjeksiyonluk çözelti ve benzeri anestezik ürünlerle ilgili bilgi talep ettiğiniz ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir. Hayvan sağlığında çok sayıda anestezik madde kullanılmakta olup, bu maddeleri içeren ürünlerin yazınızda talep etmiş olduğunuz özelliklerine dair bilgiler maddelere göre farklılık göstermekte, bu bilgiler ise her ürünün prospektüsünde detaylı olarak yer almaktadır. Yazınızda belirtilen Alfamin isimli ürünün tüm bilgilerini içeren onaylı prospektüsünün bir örneği bilgi amacıyla tarafınıza ekte gönderilmektedir. Bu ürünlerin kaza sonucu insanlara enjekte edilmesi sonucu acilen ürün ve prospektüsü ile birlikte en yakın hekime başvurulması gerekmektedir.
Diğer taraftan bahse konu ürün reçete ile sadece veteriner hekimlere satılabilir ve sadece veteriner hekimler tarafından uygulanmalıdır.
Bilgilerinizi rica ederim
Dr. Semra YILMAZ/ Bakan a./ Daire Başkanı

Ek:5.. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü RESMİ YAZISI
ASLININ AYNIDIR
T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
10. Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin 41 inci maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında veteriner tıbbi ürün temin izni alan kamu kurum ve kuruluşları bu çerçevedeki faaliyetleri bakımından Bakanlık denetim elemanları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşunun görevlendireceği bir personel tarafından birlikte denetlenir ve denetim sonucunda düzenlenecek rapor Bakanlık ve ilgili kamu kurumunun yönetimine sunulmak üzere imza altına alınır. Tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili olarak 5996 sayılı Kanun ve Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim
Prof. Dr. İrfan Erol
Bakan a.
Genel Müdür

Ek..6..6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası
MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır. d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır. (2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. (3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumlulukları

Alıcı:
eskisehir@ormansu.gov.tr,
mskanar@ormansu.gov.tr,
ozgeyaman@ormansu.gov.tr

Cc:
valilik@eskisehir.gov.tr, info@eskisehir.bel.tr,eskisehirsoshiz@egm.gov.tr, eskisehir@aile.gov.tr, afyon@ormansu.gov.tr, eselvi@ormansu.gov.tr, meracar@ormansu.gov.tr, kemalcan@ormansu.gov.tr,
pozsoy@ormansu.gov.tr, halkmasasi@odunpazari.bel.tr, sakarya@sakaryagazetesi.com.tr,
haber@istikbalgazetesi.com, sonhabereskisehir@yahoo.com, sehir@sehirgazetesi.com.tr,
objektifdergisi@gmail.com, eskisehir@chp.org.tr, mail@volkandogan.com.tr,  beytullahasil@tbmm.gov.tr, tayfun.icli@tbmm.gov.tr, mercan@tbmm.gov.tr, nedim.ozturk@tbmm.gov.tr, murat.sonmez@tbmm.gov.tr, unakitan@tbmm.gov.tr, nabi.avci@tbmm.gov.tr, harunkaraca7@gmail.com,
harun.karaca@tbmm.gov.tr, eskisehir.cifteler@chp.org.tr, eskisehir@saglik.gov.tr, ciftelerkaymakamlik26@hotmail.com, cifteler@egm.gov.tr, cifteler@diyanet.gov.tr, ntas@ormansu.gov.tr, dkmp@ormansu.gov.tr, hayvanhaklari@ormansu.gov.tr, meldemir@ormansu.gov.tr, ozcanyaman@ormansu.gov.tr, eroglu@ormansu.gov.tr, veyseleroglu@gmail.com, mustesar@ormansu.gov.tr, mustyrd_kucuk@ormansu.gov.tr, mustyrd_kocaker@ormansu.gov.tr, hkocaker@ormansu.gov.tr, mustyrd_ceritli@ormansu.gov.tr, cem@ormansu.gov.tr, mustafakurtulmuslu@ogm.gov.tr, sgb@ormansu.gov.tr, teftis@ormansu.gov.tr, hukuk@ormansu.gov.tr, ouzun@ormansu.gov.tr, hacatal@ormansu.gov.tr, did@ormansu.gov.tr, narpa@ormansu.gov.tr, yasaryilmaz@ormansu.gov.tr, etemboz@ormansu.gov.tr, yceran@ormansu.gov.tr, tusta@ormansu.gov.tr, ckinaci@ormansu.gov.tr, h.aytac@ormansu.gov.tr, mahalli.bilgiedinme@icisleri.gov.tr, mahalliidareler@istanbul.gov.tr, info@icisleri.gov.tr, bimer@basbakanlik.gov.tr, bimer1@basbakanlik.gov.tr, islemler.illeridaresi@icisleri.gov.tr, ozelburo@saglik.gov.tr, murat.ozdemir6@saglik.gov.tr, Selahattin.Yuksel@saglik.gov.tr, tahir.turkmen1@saglik.gov.tr, HaticeNevgun.Ozen@saglik.gov.tr, ozkans@gazi.edu.tr, secil.ozkan@saglik.gov.tr, fcelik@csgb.gov.tr, r_kayaoglu@hotmail.com, kozer@csgb.gov.tr, mtezel@csgb.gov.tr, isguvenligi.isggm@csgb.gov.tr, issagligi.isggm@csgb.gov.tr,eto.isggm@csgb.gov.tr, eskisehir@csgb.gov.tr

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Kampanyalar

Sizin Bayramınız Bizim Felaketimiz Olmasın!

Dokuz günlük bayram tatilinde barınaklar daki canların kaderlerine terk edilmemeleri için aşağıdaki yazıyı valiliklere göndermelisiniz. Bulunduğunuz il ilçe barınaklarını bayram süresince ziyaret etmelisiniz. ===================== 1. Yazı VALİLİK makamına, 2. Yazı

Belediye Vahşeti

Çorum – Bayat Çöplüğünde Yavru Köpekler Açlıktan Birbirini Yiyor!

ÇORUM/BAYAT çöplüğündeki bu VAHŞETİN ACİL DURDURULMASI ve Belediyenin görevlerini yapması için aşağıdaki yazıyı CİMER’e göndermeliyiz. Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu ========================== TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA Devlet 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu

Şikayet ve Talep

26- Belediyenizden ‘SU ODAKLARI’ Oluşturmasını YASAL ZORUNLULUK Olarak Israrla Talep Ediniz

Belediye Başkanlığına Tabelalı Sulukların park ve sokaklara konması talebimiz. Kavurucu sıcakların yaşandığı bu günlerde SUSUZLUKTAN ÖLEN HAYVANLAR düşündüğümüzden çok daha fazla. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunununda sokaklardaki sahipsiz hayvanların BESLENMESİ