Silifke Kaymakamı ve Belediye Başkanı Hakkında Soruşturma Açılmasını Talep Ediyoruz.

Silifke Kaymakamı ve Belediye Başkanı Hakkında Soruşturma Açılmasını Talep Ediyoruz.

27540330_1942295452451446_8958121265749474463_n

Silifke Belediyesi, köpekleri topluyor ve hayvanlar YOK ediliyor. Belediye ise Silifke Kaymakamı’nın emri ile topladıkları bilgisini veriyor. Ekte Mersin Valiliğine olan SORUŞTURMA YAZISINI ilgili kurumlara yollayın, yazışmaya katılın lütfen… Bilin ki, belediyeler CEZA kapsamına alınmadıkça bu katliamlar devam edecek…
Nesrin Çıtırık/ HayKonfed Başkanı.

KONU: Silifke’de ki yasa dışı toplama ve hayvanların yok edilmesine, kuduz riskli temas ihbarının yapılmamasına ilişkin İlçe Belediye Başkanı ve İlçe Sayın Kaymakamı hakkında soruşturma talebi
Bilgi ve Gereği İçin Dağıtım: CİMER, BİMER, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Orman Su İşleri Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü, Orman Su İşleri Bölge Müdürlüğü, İl Müdürlüğü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Silifke Belediye Başkanlığı, Silifke Kaymakamlığı, Basın Kuruluşları
YASAL DAYANAK: Hayvanları Koruma Kanunu ve Yönetmeliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü, Konulu 71037622-010.06.02-2663 20.01.2014 sayılı genelgesi,

Mersin Valiliği Yüksek Makamına,

Silifke Belediyesi, yıllardır aynı yerde yaşayan, küpeli, aşılı ve kısırlaştırılmış köpekleri yasaya aykırı olarak toplamıştır. Köpekleri yine yasaya tamamen aykırı olarak şehir dışına attıkları bilgisini de hayvanların akibetlerini araştıran gönüllülere vermişlerdir.
Fakat toplanan köpeklerin atıldığı söylenen yerlerde de bulunamamıştır. Köpeklerin öldürüldüğü konusunda ciddi endişe ve tahminlerimiz vardır.
Belediye bu toplamayı Silifke Kaymakamı’nın talimatı ile yaptığı bilgisini vermiştir.
Yasaya göre, belediyeler sadece kısırlaştırmak için toplama yapabilirler. Aldıkları köpekleri de kısırlaştırıp aşılayıp aldıkları yere bırakmaları yasal hükümdür.
Ayrıca, toplamaya sebep olarak orada 700 ısırık vakası olduğu bilgisi de belediye ve kaymakamlık tarafından verilmiştir. ISIRIK, “Kuduz Şüpheli Temastır” ve İHBARI MECBURİDİR. Fakat belediyenin İl Tarım ve İl Sağlık Müdürlüğüne 700 ısırık ihbarı yoktur. Ya belediye toplamaya bahane olarak yalan söylemekte ya da 700 kuduz şüpheli teması ilgili resmi kurumlara bildirmeyerek ’Kamu sağlığını tehlikeye düşürerek‘’ suç işlemiş olmaktadır.

Bu bağlamda;
1. Yasaya aykırı olarak köpeklerin toplama emrini veren ve şehir dışına atıldığını ifade eden Silifke Kaymakamı ve Belediye Başkanı hakkında soruşturma açılmasını talep ediyoruz. Hayvanları Koruma Kanunu, sahipsiz kedi ve köpeklerin hangi koşullarda toplanacağının çerçevesini ve koşullarını belirlemiş ve hükme bağlamıştır. “Kısırlaştırma” toplamanın ana amacıdır. Bu hükümleri içeren 7,11 ve 21 Maddelerinin dikkatle okunmasını talep ediyoruz.

BU TALEBE YASAL DAYANAK:
MADDE 7 – (1) BELEDİYELER; “a) Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbî bakımlarının yapılması ve işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, sahiplendirilenlerinin kayıt altına alınmasıyla, b) Geçici bakımevine gelen hayvanları öncelikle Ek-2 deki Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine kaydederek müşahede altına almakla, gerekli tedavilerin yapılmasını, kısırlaştırıp aşılanmasını ve işaretlenmesini müteakip alındığı ortama bırakmakla, geçici bakımevlerine gelen hayvanların sahiplenilmesi için yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yapmakla, ç) Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması için hayvan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetlerde yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile belediye veteriner hekimlerinin koordinasyonunun sağlanmasıyla, YÜKÜMLÜDÜR.

MADDE 21 – (1) Toplanılan sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar aşağıdaki esaslara göre bakılır: d) “……….Hayvanlar, hiçbir suretle ilgili belediye sınırları dışındaki bir ortama, ormanlık alana veya diğer yaban hayatı yaşam alanlarına bırakılmaz.”

2. Toplamaya sebep olarak 700 ısırık vakası olduğunu gerek Belediye Başkanı ve gerekse Sayın İlçe Kaymakamı ifade etmişlerdir. Fakat, İl Tarım ve İl Sağlık Müdürlüğüne bu sayıda KUDUZ ŞÜPHELİ TEMAS ihbarı yapılmamıştır. Çünkü, ISIRIK, “Kuduz Şüpheli Temastır” ve İHBARI MECBURİDİR. Belediyenin ısırık bahanesi ile topladığı hayvanlar için ”bulaşıcı hastalıklarla ilgili mevzuatları” uygulamadığı, 2015/8 sayılı Genelgeye uymadığı, toplanan hayvanların akıbetlerinin bilinmediği ve bu hayvanlardan bir daha haber alınamamasına ilişkin Silifke Belediye Başkanı ve Sayın İlçe Kaymakamı hakkında KAMU SAĞLIĞINI TEHLİKEYE DÜŞÜRMEKTEN dolayı soruşturma açılmasını talep ediyoruz.

BU TALEBE YASAL DAYANAK:
2015/8 sayılı Genelgeye istinaden BELEDİYECE, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne ‘’Kuduz Riskli Temas’’ İHBARINDA bulunulmadığı durumlarda ’Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı ile Mücadele Yönetmeliği’’ ni ihlalden, İHBARDA bulunmayan görevliler hakkında adli idari işlem başlatılır ve mevzuatların ilgili maddeleri gereğince, Gıda Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürlüğünce ‘’Kamu sağlığını tehlikeye düşürücü davranışlarından dolayı ‘’ ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekir.

3. Isırılma olayında, ısırılan kişilerin ihbar edilmesi yasal mecburiyettir. Belediye tarafından Kuduz riskli temasa maruz kalan kişiler hakkında İl Sağlık Müdürlüğüne ihbarda bulunulup bulunulmadığının soruşturulması, ısırılan 700 kişinin kimliğinin tespit edilerek, hastane raporlarıyla kuduz aşısı olup olmadığının ve hangi sağlık kuruluşunda aşı olduğunun araştırılması, şayet kuduz aşısı olmadılarsa bu şahıslar hakkında da ilgili mevzuatlar gereğince adli süreç başlatılmasını talep ediyoruz. Belediyenin kuduz şüpheli ihbarlarını hangi sağlık kuruluşuna yaptığı ve sene başından bu yana İl Sağlık Müdürlüğüne kaç ihbarda bulunulduğunun araştırılarak bilgi verilmesini talep ediyoruz.

4. Toplanan hayvanların hiç birisi bulumamamıştır. Hayvanların öldürüldüğü konusunda endişelerimiz vardır. Bu köpeklerin bulunup getirilmesini, getirilmediği takdirde öldürülmüş olduklarına inanarak, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne şikayette bulunacağımızın bilinmesini istiyoruz. Orman Su İşleri Müdürlüğünce, Silifke’de bulunan hayvanların koruma altına alınmasını talep ediyoruz.

5. Silifke’de bakımevi ve toplama hizmetleri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmaktadır. Fakat, Silifke Belediyesi, Sayın Kaymakam tarafından verilen TOPLAMA emrini, kendi bünyesindeki başka görevlerde olan çalışanlara yaptırtmıştır. Belediye Başkanı hakkında, çalışanlara yasa dışı görev vererek İş Sağlığı ve Güvenliği yasasını ihlal etmekten ayrıca soruşturma açılmasını ve cezalandırılmalarını talep ediyoruz.

6. Yasaya aykırı olan bu toplama emrini yerine getirerek yasayı ihlal eden, hayvanların acı ve ızdırap çekmesine sebep olan belediyenin toplama işlemini yapan ekibi görevlilerine soruşturma açılmasını, soruşturma süresince bu kişilerin görevden uzaklaştırılmasını ve idari para cezası verilmesini talep ediyoruz.

7. Silifke’de hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesindeki tüm hizmetlerin Büyükşehir Belediyesince yapılması, yasanın hayvanlara yönelik hükümlerinin uygulanmasının sağlanmasını talep ediyoruz.
Müracaatımıza ilişkin bilgi ve cevap verilmesini yüksek makamınızın emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.

Nesrin Çıtırık
HayKonfed Başkanı.
TC Kimlik..

ozelkalem@mersin.gov.tr, cumhurbaskanligi@tccb.gov.tr, BIMER BASBAKANLIK <bimer@basbakanlik.gov.tr>,
silifke@icisleri.gov.tr, silifkebelediyesi@silifke.bel.tr, kanal33@kanal33.com.tr, mail@mersindehaber.com,
mersintimes@gmail.com, tarsushaber@gmail.com, aycobanakan@gmail.com, suleymany@ormansu.gov.tr,
basin@mersin.gov.tr, ender.ozbek@icisleri.gov.tr, mahalliidareler@mersin.gov.tr, dernekler@mersin.gov.tr
mahalliidareler@mersin.gov.tr, yaziisleri@mersin.gov.tr, ozelkalem@mersin.gov.tr, Mersin <mersin@csb.gov.tr>,
info@mersin.bel.tr, mersin@chp.org.tr, hterzioglu@ormansu.gov.tr, fatmaca@ormansu.gov.tr, baskan@mersin.bel.tr, genelsekreterlik@mersin.bel.tr, genelskryrd.2@mersin.bel.tr, teftis@mersin.bel.tr,
ozelkalem@mersin.bel.tr, saglikisleridb@mersin.bel.tr, veterinerhizmetleri@mersin.bel.tr,
etem boz <etemboz68@gmail.com>, etemboz@ormansu.gov.tr, mkandirmis@ormansu.gov.tr,
halksagligi@mersinhsm.gov.tr, Muharrem Garip <anamurgundem@gmail.com>,
Bünyamin Kozak <bkozak@muz.gen.tr>, toroslargundem@gmail.com, mersin@mersingazetesi.com,
mhaberci33@mynet.com, Abdi Satıroğlu <mersintercuman@gmail.com>, serdarzihni33@gmail.com,
editor@tarsusakdeniz.com,

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Şikayet ve Talep

Silivri Belediyesi’nin DEVASA Ölüm Çukurlarında BİN’ lerce Kedi ve Köpek Ölüsü Bulundu

Belediye Başkanı Özcan Işıklar, bu çukurların bulunmasının hemen ardından yıldırım hızı ile cevap vererek, çukurlardaki YENİ ÖLMÜŞ 1000’lerce hayvanin, 80-90 civarı kapasitesi olan KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ”BARINAĞINDA doğal yollarla ölen hayvanlar”

Şikayet ve Talep

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Yaşlı Köpeği Buldurunuz

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, “Hayvanlara harcayacak param yok ama PARAM OLSA DA HAYVANLARA HARCAMAM” dediğinizi ve hayvanlara bakış açınızı biliyoruz. Belediyelerde paralar ne yazık ki, YANDAŞLARA AKRABALARA akmaktan, zavallı

Şikayet ve Talep

TBMM Araştırma Komisyonu Dikkatine!

Kedi ve Köpekler SALDIRI ALTINDA. Köpek ve kedileri açıkça öldürelim demeye yürekleri yetmediği için  OYUNLAR KATAKULLİLER çeviriyorlar. Bunları herkes görmeli…. OKUYUN bu KORKAK SALDIRGANLARI:  1. Belediyelerin mevcut katliamcı başkanları KISIRLAŞTIRMA