Nevşehir’in Hacıbektaş İlçesinde Vahşet!!!

Nevşehir’in Hacıbektaş İlçesinde Vahşet!!!

Nevşehir Hacıbektaş İlçesi Akçataş köyü’nde yaşanan bu vahşete sessiz kalmayıp köpeklere dövenlerden hesap sormak için aşağıdaki şikayet yazısını verilen mail adreslerine göndermeliyiz.
Nevşehir ormansu : 03842129919
8.Bölge orman su : 03323223939
Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu

NEVŞEHİR ORMAN SU İŞLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜNE,

KONU: Hayvana şiddet uyguladığı tespit edilen kişi hakkında kurumlarca acil tedbir alınıp işlem yapılması hk.
YASAL DAYANAK: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevlerince gerekli uygulamalar, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 3201 Emniyet Teşkilatı Kanunu
BİLGİ ve GEREĞİ İÇİN DAĞITIM: BİMER, Orman Su İşleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Orman Su İşleri İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

Tarafımıza gelen ihbarlar sonucu, hayvan hakkı ihlali yapıldığı bilgilerine ulaşmış bulunmaktayız. Bu çerçevede aşağıdaki hususlar için ilgili yasalar çerçevesinde ilgili kurumlar nezdinde istihbari çalışma başlatılıp, soruşturma açılmasını ve konuya ilişkin adli – idari işlem ve koruyucu sosyal politikalar çerçevesinde tedbirler alınmasını talep ediyoruz.

Tarafımıza ulaşan bilgilerden:
Nevşehir Hacıbektaş İlçesi Akçataş köyü’nde yaşanan olayda ERHAN KESKİN isimli şahıs ve yanındaki bir kişi mandıra içersinde bulunan köpeği, önce kendi köpeklerine vahşice boğdurtup daha sonra büyük bir sopa ile canice vurarak hayvana şiddet ve işkence uygulamıştır. Olaya ait videoda açıkça görüldüğü üzere zavallı köpeğe defalarca ve şiddetli olarak büyük sopa ile vurarak acı ve ızdırap verdiği, işkence ettiği, bilerek ve kasten yaşam hakkına kast ettiği tespit edilmiştir.

Ek link: https://m.facebook.com/story.php…

Bu bağlamda,

1. İl Orman Su İşleri Müdürlüğünce, şikayetçilerin ve çevredeki insanların da ifadelerinin alınması sureti ile şikayete konu olay, yer ve şahıs hakkında inceleme yapılması,
Somut tespitler ile idari işlem yapılıp idari para cezası kesilmesi, gerek görülürse şahsın psikolojik açıdan müşahade altına alınmasının talep edilmesi gereklidir.

2. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce, Aile ve Toplum Hizmetleri Teşkilat ve Hizmetlerine İlişkin Yönergenin “a) Bakanlığın aile ve topluma yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek ç) Aile ve toplumu tehdit eden sorunları ve bu sorunlara yol açan faktörleri tespit etmek, bu sorunlara karşı toplumsal duyarlılığı geliştirici faaliyet ve projeler yürütmek, çözüm önerileri geliştirmek, bu konularda eğitim programları hazırlamak ve uygulamak” MADDELERİ gereği, hayvanlara işkence yapan ve eğer tedbir alınmazsa gelecekte insanlara da zarar verebilecek ve potansiyel suçlu olmaya aday bu kişiler için Müdürlük Sosyal Hizmet Uzmanları ve görevlilerince inceleme yapılıp, bu kişilerin bir daha bu tür bir vahşet yapmamaları için uyarılmasını, ayrıca bölge sakinlerinin bu konuda bilgilendirilmesinin, gerek görülürse şahsın müşahede altına alınmasının sağlanması.

3. Toplum Destekli Polis ve Asayiş Şube Müdürlüğünce, burada yaşanan istismara yönelik duyumların olası bir insan-çocuk-kadın şiddetine dönüşmemesi için o mahalde yaşayan vatandaşların güvenliği açısından istihbari çalışma yapılmasını ve güvenlik önlemleri alınmasını talep ediyoruz
4. .İl Hayvanları Koruma Kurulu Üyesi de olan Müftülükten genel olarak tüm şehirde ve o mahalledeki camilerdeki vaazlarda, hayvana vahşet uygulamasının dinen de günah olduğunu ve ailelerin, aile bireylerini de bu konuda bilgilendirilmelerinin öneminin anlatılması için iletişim kurulmasını talep ediyoruz.

Konu ile ilgili olarak yapılacak ve sonrasında yapılmış çalışmalara ilişkin, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası ve 3071 sayılı Dilekçe Kullanma Hakkı yasası gereği tarafımıza bilgi verilmesini yüksek makamlarınızdan saygılarımızla arz ve talep ederiz.
İsim:
TC Kimlik No:

EKLİ YASAL DAYANAK MADDELERİ:

EK 1 …….. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu BİRİNCİ BÖLÜM-Amaç
MADDE 1. – Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.
MADDE 4. – Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır: a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir. b) Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir. c) Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.

Ek 2. Hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliği birinci Bölüm /Orman Su İşleri il müdürlüğünün görev ve sorumlulukları MADDE 5 – (1) İl Müdürlüğü;
a) Hayvanların korunması ve refahının sağlanması ile ilgili olarak kurum ve kuruluşların il düzeyindeki faaliyetlerini izlemekle, yönlendirmekle ve bu konuda gerekli koordinasyonu sağlamakla,d) İl hayvan koruma kurulunun çalışmalarına katılmakla, f) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetleri belediye, gönüllü kuruluş ve yerel hayvan koruma görevlileri ile koordineli olarak düzenlemekle,ğ) Bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak icin gerekli denetimleri yapmakla ve denetim sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara 5199 sayılı Kanunun ilgili maddesinde geçen hükümleri uygulamakla,
h) Denetim elemanlarınca, hayvanlarına eziyet veren hayvan sahiplerine gerekli yasal işlemleri yapmak suretiyle hayvanlarına el koymakla, uygun bir geçici bakım evine gönderilmesini sağlayarak koruma altına almakla ya da sahiplenilmesini sağlamakla,

EK..3..5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Yasaklar Bölümü

Madde 14-a: Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek.

j) Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak, işkence yapmak yasaktır.
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Koruma Altına Alma Bölümü
Madde 24: Bu Kanunun hayvanları korumaya yönelik hükümlerine aykırı hareket eden ve bu suretle bulundurduğu hayvanların bakımını ciddi şekilde ihmal eden ya da onlara ağrı, acı veya zarar veren kişilerin denetimle yetkili merci tarafından hayvan bulundurması yasaklanır ve hayvanlarına el konulur. Söz konusu hayvan yeniden sahiplendirilir ya da koruma altına alınır.

MAİL GÖNDERİLECEK ADRESLER;
Alıcı:
oalcin@ormansu.gov.tr, heryasar@ormansu.gov.tr, eaksoy@ormansu.gov.tr,

cc
nevsehir@nevsehir.gov.tr,  ozelkalem@nevsehir.gov.tr, hacibektas@icisleri.gov.tr, ntas@ormansu.gov.tr; dkmp@ormansu.gov.tr, hayvanhaklari@ormansu.gov.tr, mustyrd_eldemir@ormansu.gov.tr,
meldemir@ormansu.gov.tr, hksm@ormansu.gov.tr, mustyrd_kucuk@ormansu.gov.tr, mustyrd_kocaker@ormansu.gov.tr, hkocaker@ormansu.gov.tr, mustyrd_ceritli@ormansu.gov.tr, cem@ormansu.gov.tr, mustafakurtulmuslu@ogm.gov.tr, sgb@ormansu.gov.tr, teftis@ormansu.gov.tr,
hukuk@ormansu.gov.tr, ouzun@ormansu.gov.tr, hacatal@ormansu.gov.tr, did@ormansu.gov.tr,
mgurbuz@ormansu.gov.tr, narpa@ormansu.gov.tr, yasaryilmaz@ormansu.gov.tr, etemboz@ormansu.gov.tr,
hozbek@ormansu.gov.tr, yceran@ormansu.gov.tr, tusta@ormansu.gov.tr,ckinaci@ormansu.gov.tr, h.aytac@ormansu.gov.tr, hkocaker@ormansu.gov.tr, ismailceritli@ormansu.gov.tr, chp@chp.org.tr,
eroglu@ormansu.gov.tr,  veyseleroglu@gmail.com, nesrincitirik11@gmail.com,
haydarozkan01@gmail.com.

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Kurumsal ve Saha Çalışmaları

HayKonfed,TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Görüşmesi

TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Başkanı Tekirdağ Milletvekili Sn. Mustafa Yel, Komisyon Başkan Vekili Ankara Milletvekili Sn. Nevzat Ceylan ve Kırklareli Milletvekili Sn. Halil Öztürk ile HayKonfed olarak Elif Çavdar

Kurumsal ve Saha Çalışmaları

Çakır’dan sokak hayvanları için çağrı…

Hayvan Hakları Konfederasyonu Temsilcisi Silivri Hayvan Hakları Derneği Başkanı Şükran Sunç Çakır, vatandaşlardan çetin kış şartlarıyla mücadele eden sokak hayvanlarına sahip çıkmalarını istedi. Soğukların yurt genelinde hissedildiği şu günlerde sokak

Kurumsal ve Saha Çalışmaları

Haykonfed – Erzurum / Çat Çalışması

ERZURUM / ÇAT 08/08/2017 Tarihinde saat 13:00’da Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Temsilcileri Nihal Erkoç, Ramazan Etci ve Semra Şimşek ile birlikte Erzurum’un Çat ilcesinde Belediye Baskan Yardımcısı Mazhar Özdemir ile