BAŞTA DEĞERLİ SANATÇILAR olmak üzere KANUN TCK YA GEÇİYOR DİYE SEVİNENLERİN ÖNEMLE BİLGİSİNE:

BAŞTA DEĞERLİ SANATÇILAR olmak üzere KANUN TCK YA GEÇİYOR DİYE SEVİNENLERİN ÖNEMLE BİLGİSİNE:

26993736_1929980757016249_3391418579664109583_n

Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı tasarıda, sadece ŞAHSA CEZA var, en büyük katliamları yapan BELEDİYELERE CEZA yok. Orman Su İşleri Bakanlığının, kanunu uygulamayan belediyelere İDARİ YAPTIRIM yetkisi yok. Hayvanlara acı eziyet vermek, öldürmek kanunen YASAK ama, zehirleyen vuran, barınaklarda işkenceli ölümlere mahkum eden belediyelere CEZA yok…Kırmızı ışıkta geçmek yasal olarak YASAK ama geçene de bir ceza yok… Durum tam olarak budur.

Nesrin Çıtırık/ HayKonfed Başkanı.

Aşağıdaki yazışmaya KATILIM SAĞLAYALIM:

ADALET BAKANLIĞI’NA

Bakanlığınızca hazırlanan “Hayvanlan Koruma Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” taslağı ve gerekçesi, görüş almak üzere, Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Adana, Erzurum, Gaziantep ve Samsun “Cumhuriyet Baş Savcılıkları Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri Adalet Komisyonu Başkanlıklarına” gönderilmiştir.

Bu tasarı taslağında, sadece ŞAHSA CEZA var ama en büyük katliamları yapan BELEDİYELERE CEZA yok. Orman Su İşleri Bakanlığının da, kanunu uygulamayan belediyelere İDARİ YAPTIRIM yetkisi de tasarıda yer almamakta. Hayvanlara acı eziyet vermek, öldürmek mevcut Hayvanları Koruma Kanununa göre YASAK olmasına rağmen, CEZA olmadığı için belediyeler hayvanları zehirleyip, vurup öldürmeye devam etmektedir. Yine şu anda uygulamada olan Hayvanları Koruma Kanununa göre belediyeler Bakımevleri kurmak kısırlaştırarak üremelerini kontrol altına almak mecburiyetinde olmalarına rağmen, bu hizmetleri yapmadan öldürmeyi seçen belediyelere Orman Su İşleri Bakanlığının İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ yoktur. Kanunun uygulayıcısı olan bakanlık SEYİRCİ konumundadır.
Bu tasarı taslağı bu hali ile yasalaşırsa, HAYVANLARA OLAN BELEDİYE İŞKENCE ve KATLİAMLARI aynen devam edecektir.

Bu bağlamda TALEPLERİMİZ AŞAĞIDADIR:

1- Bakımevleri kurarak hayvanların KISIRLAŞTIRILMALARINI ve tedavilerini yaparak üremelerini kontrol altına almayan belediyeler, çoğalan hayvanları “vurup, zehirleyip öldürmekte, bakımevi denilen ölüm kamplarında acılı ölümlere mahkum” etmektedirler. Tasarıda sadece VATANDAŞ için ceza öngörülmekte, belediyelere CEZA getirilmemektedir.

KONUYA İLİŞKİN TALEP: Vatandaşdan 1000 misli daha çok katliam yapan belediyeler de CEZA kapsamına alınmalıdır.

2. Hayvanları Koruma Kanunu’nun uygulanması ile yükümlü Orman Su İşleri Bakanlığı’nın ise kanunu uygulamayan ve hayvanlara zulmeden belediyeler üzerinde idari yaptırım yetkisi olmadığı için, “cezası ve yaptırımı olmayan yasa maddelerini” belediyeler uygulamayacak ve şimdiye kadar olduğu gibi katletmeye devam edecekler. Katliamların başlıca faili olan belediyeler, bu tasarıda da idari yaptırım kapsamı dışında bırakılmıştır.

KONUYA İLİŞKİN TALEP: Bakanlığın belediyeler üzerinde idari yaptırım yetkisi sağlanmalıdır.

3. Tasarıda, Suçların soruşturulması için “Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan yazılı başvuru” şartı aranması HÜKMÜ vardır. Bu durum keyfi uygulamalara yol açacaktır. Tasarı, Bakanlığın yazılı müracaatı şartı korunarak yasalaştığı takdirde, sahipli hayvanlar için hayvan sahiplerinin; sahipsiz hayvanlar için ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın müracaatı şartı aranacaktır. Sahipsiz hayvanlara yönelen şiddet eylemleri açısından Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın iş yükü çok artacağı için, mevcut durumda bile talebe cevap veremeyen Bakanlığın bununla başa çıkamayacağı açıktır.

KONUYA İLİŞKİN TALEP: İster sahipli isterse sahipsiz olsun, hayvanlara yönelen her türlü şiddet eylemi için şikayet şartı kaldırılmalıdır. Konu cumhuriyet savcılıkları tarafından re’sen soruşturulmalı; bunun yanı sıra, Hayvan hakkı ihlallerinde, gönüllüler, STK’lar, Yerel Hayvan Koruma Görevlileri ve BAROLARIN savcılıklara müracaat etme konusunda yetkili kılınmalıdır.

4. Hayvana tecavüz suçtur, faillere ertelemesiz hapis cezası öngörülmelidir.Tasarıda hayvana tecavüz fiili açıktan suç olarak tanımlanarak cezalandırılmamıştır, bu fiil için sadece 2.000 TL idari para cezası öngörülmektedir. Hayvan bedeni ve psikolojisi üzerinde tarif edilemez yaralanmalara neden olan bu cinsel şiddet ve işkence fiili, idari para cezası ile geçiştirilebilecek bir suç değildir.

KONUYA İLİŞKİN TALEP: Ayrıca, hayvanla cinsel ilişki sözü, HAYVANA TECAVÜZ olarak düzeltilmelidir. Çünkü cinsel ilişkide iki tarfın rızası vardır. BURADA HAYVANIN rızası diye bir şey söz konusu değildir. Ve, hayvana tecavüz mutlaka alt sınırı 2 yıldan az olmayacak şekilde ayrı bir başlıkla cezai müeyyideye bağlanmalıdır

5. Tasarıda yer bulan hapis cezaları ertelenebilecek, adli para cezasına çevrilebilecektir. Bu nedenle, cezai müeyyideler caydırıcı değildir.
KONUYA İLİŞKİN TALEP: Hayvana yönelen şiddet eylemlerinin cezasının alt sınırının en az 2 yıl hapis cezası olmasıdır. Aksi takdirde verilen adli hapis cezaları para cezasına çevrilebilir, ertelenebilir ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir. Dolayısıyla iki yılın altında verilecek cezalar caydırıcılık bakımından yetersizdir.

6- Hayvanlara karşı işlenen suçlar, tasarıda net olarak tanımlanmamıştır. Yaralama, öldürme, eziyet, tecavüz, dövüştürme ve benzeri fiiller tek tek tanımlanmalı ve düzenlenmelidir. Bu maddeler insanlara yönelen şiddet eylemlerinde nasıl ayrı ayrı düzenlenmişse, hayvanlar için de öyle düzenlenmelidir.
KONUYA İLİŞKİN TALEP: Hayvanları karşı işlenen suçlar net olarak tanımlanmalıdır.

7- Tasarıdaki idari para cezaları yetersiz ve orantısızdır. Tasarıda öngörülen cezalar, hayvan hakları ihlallerini engellemek açısından oldukça yetersizdir. Bu haliyle tasarıda yer alan idari para cezaları, hayvanlara karşı işlenen suçların önüne kesinlikle geçemeyecek, 700 TL’si olan her şahsa hayvanı terk etme, 2000 TL’si olan her şahsa, istediği kadar hayvana dilediğince tecavüz etme, işkence etme hakkını tanıyacaktır.

SONUÇ :
Basında yer bulan ve ülkemizdeki haklara, yaşama saygılı, duyarlı insanlara “müjde” olarak duyurulan taslak, BELİRTTİĞİMİZ saknıca ve talepler dikkate alınarak, Türkiye Barolar Birliği’nin, baroların hayvan hakları komisyonlarının, AKADEMİSYENLERİN ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile yapılacak bir çalıştay ile yeniden görüşülerek hayvanlara gerçekten koruma sağlayacak şekilde düzenlemesini talep ediyoruz.

info@adalet.gov.tr, kgmadalet.gov.tr, higmadalet.gov.tr, cigmadalet.gov.tr, abdulhamit.gul@tbmm.gov.tr,

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Haberler

6. Madde’nin Hükmü Olan “Hayvanların Alındıkları Yere Bırakılması” Konusunu HayKonfed Başkanı Nesrin Çıtırık, Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye Sordu

6. Madde’nin hükmü olan “hayvanların alındıkları yere bırakılması” konusunu HayKonfed Başkanı Nesrin Çıtırık, Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye sordu. Kamu Denetçileri Kurumunun hazırladığı “Sokak Hayvanları Çözüm Çalıştayına” katılan Bekir Pakdemirli’nin

Umut Veren Gelişmeler

Isparta Belediye Başkanı Sn. Yusuf Ziya Günaydın’dan Örnek Davranış

(Videonun sesini açmak için; mouse okunu videonun üzerine getirip sağ tıklayarak “Sesini Aç” seçeneğini seçiniz.) Isparta Belediye Başkanı Sn. Yusuf Ziya Günaydın’ın “Köpeğe AZARLAMA YAPILMASINI İSTEMİYORUM…Oşşt diye bağırıyoruz… BU YASAK!..

Haberler

HayKonfed Eğitim ve İletişim Merkezi İstanbul Maslak’da Hizmete Açıldı.

Sivil Toplumun, basının, resmi ve özel kurumların idari mekanizmaları harekete geçiren ve kamuoyu oluşturan yönetici ve mensuplarına bilgilendirme yapılarak hayvan hakları hareketine destek vermelerini sağlama ana amacı ile kurulan HayKonfed