Giresun’da köpeği otobana atan cani hakkında suç duyurusu

Giresun’da köpeği otobana atan cani hakkında suç duyurusu

Giresun’da yarı baygın köpeği araçların ezmesi için sürükleyerek otobana atan CANİ ve otobanda göz göre köpeğin üzerinden geçen diğer cani araç şoförü hakkında SUÇ DUYURUSU. Şahsın tutuklandığı bilgisi ulaşmış olsa da araçla köpeğin üzerinden geçen diğer şahsın yakalandığına dair henüz bir bilgi ulaşmamaktadır.
Yasa tasarısı vatandaşa TCK. kapsamında CEZA getirirken beraberinde şiddet eğilimleri olan bu şahıslara, aile fertlerinin de incelenerek, koruyucu sosyal politikalar çerçevesinde ŞİDDET ÖNLEYİCİ TEDBİRLERİN sağlatılması zorunlu hale getirilmelidir. SUÇ DUYURUSU için DİLEKÇEYE KATILIM LÜTFEN..

to: giresun@icisleri.gov.tr,giresun@giresun.gov.tr
Cc: bimer1@basbakanlik.gov.tr, siber@egm.gov.tr, basin@giresun.bel.tr, halklailiskiler@giresun.bel.tr, giresun@diyanet.gov.tr, ekutuban@ormansu.gov.tr, faltun@ormansu.gov.tr, muhammet.angin@tarim.gov.tr, adnan.temur@tarim.gov.tr, ergunal.comert@tarim.gov.tr, giresun@giresun.pol.tr, giresunbilgi@egm.gov.tr, giresun@aile.gov.tr, yoremizgazetesi@hotmail.com, sonsesgazetesi@gmail.com, gazete@yesilgiresun.com.tr, giresunileri@hotmail.com, yenigiresun@mynet.com, ekspresgiresun@hotmail.com, giresungundem@ttnet.net.tr, gazete@giresunoncu.com, gazetesavas@hotmail.com, bulancakisikgaztesi@hotmail.com, yildizhaber_gazete@hotmail.com, akbas28@hotmail.com, bizimdereli@hotmail.com, bizimdereli@hotmail.com, yoremizgazetesi@hotmail.com, yilmazkamil28@hotmail.com, info@sisdagigazetesi.com, aretiasmedya@gmail.com, bizimpiraziz@hotmail.com, yenisebinkarahisar_gazetesi@hotmail.com, akbas28@hotmail.com, sonsesgazetesi@gmail.com

KONU: Giresun da köpeği canice otobana atan şahıs ve hayvanın üzerinden geçen araç şoförü hakkında adli-idari işlem başlatılarak, şahısların akıl sağlıklarının kontrolü için akıl hastanesine sevk edilmeleri talebi..
YASAL DAYANAK: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevlerince gerekli uygulamalar, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 3201 Emniyet Teşkilatı Kanunu
BİLGİ ve GEREĞİ İÇİN DAĞITIM: BİMER, Orman Su İşleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Orman Su İşleri İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

GİRESUN VALİLİK YÜKSEK MAKAMINA,
Ekli linkte yer alan görüntülerde şahsın yarı baygın köpeği araçların ezmesi için sürükleyerek CANİCE otobana attığı izlenmektedir. Ardından hayvanın üzerinden geçen araç ile zavallı hayvanın acı çığlıklarının duyulduğu da izlenmektedir… Yaşanan olayda hayvanı otobanın ortasına atan şahıs ve üzerinden araçla geçen her iki şahısla ilgili aşağıdaki hususlar için ilgili yasalar çerçevesinde istihbari çalışma başlatılıp konuya ilişkin adli – idari işlem ve koruyucu sosyal politikalar çerçevesinde tedbirler alınmasını talep ediyoruz.
Bu bağlamda,
1. Giresun Orman Su İşleri Müdürlüğünce, köpeğe uygulanan VAHŞET açısından da 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince her iki şahsa da soruşturma açılmasını ve idari para cezası verilmesini,
2. Giresun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce her iki şahsın şiddet eğilimleri açıdan müşahede altına alınmalarını,
3. Hayvanı otobana atan ve üzerinden araçla geçen şahıslar hakkında 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 179/2 uyarınca “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma” suçundan Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma açılmasını,
4. Hayvanın üzerinden ACIMASIZCA geçen şahıs hakkında Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma açılmasını ve idari para cezası verilmesini, aracın trafik muayene ve sigorta işlemlerinin kontrol edilmesini, bulunacak olumsuzluklar nedeniyle aracın trafikten men edilmesinin sağlanmasını,
5. İl Hayvanları Koruma Kurulu Üyesi de olan Müftülükten genel olarak tüm şehirde ve o mahalledeki camilerdeki vaazlarda, hayvana vahşet uygulamasının dinen de günah olduğunu ve ailelerin, aile bireylerini de bu konuda bilgilendirilmelerinin öneminin anlatılması için iletişim kurulmasını talep ediyoruz.

Yasaları ihlal etmesinin yanında ciddi bir vahşet olan bu durumun sorgulanmasının ve suçlular hakkında cezalandırma işleminin yapılmasının, Valilik Makamınızca vicdani bir görev olarak da kabul edileceğine inanıyoruz.
Müracaatımıza ve yürütülmesini talep ettiğimiz soruşturmalara dair tarafımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.

İsim- TC Kimlik No

 

EKLİ YASAL DAYANAK MADDELERİ:

EK 1 …….. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu BİRİNCİ BÖLÜM-Amaç
MADDE 1. – Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.
MADDE 4. – Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır: a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir. b) Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir. c) Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.

Ek 2. Hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliği birinci Bölüm /Orman Su İşleri il müdürlüğünün görev ve sorumlulukları MADDE 5 – (1) İl Müdürlüğü;
a) Hayvanların korunması ve refahının sağlanması ile ilgili olarak kurum ve kuruluşların il düzeyindeki faaliyetlerini izlemekle, yönlendirmekle ve bu konuda gerekli koordinasyonu sağlamakla,d) İl hayvan koruma kurulunun çalışmalarına katılmakla, f) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetleri belediye, gönüllü kuruluş ve yerel hayvan koruma görevlileri ile koordineli olarak düzenlemekle,ğ) Bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak için gerekli denetimleri yapmakla ve denetim sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara 5199 sayılı Kanunun ilgili maddesinde geçen hükümleri uygulamakla,
h) Denetim elemanlarınca, hayvanlarına eziyet veren hayvan sahiplerine gerekli yasal işlemleri yapmak suretiyle hayvanlarına el koymakla, uygun bir geçici bakım evine gönderilmesini sağlayarak koruma altına almakla ya da sahiplenilmesini sağlamakla,

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Şikayet ve Talep

9. Belediyeniz Veterinerinin yasaya aykırı çalışmaları için soruşturma talebi

  9. (Arşiv 160 ) Belediyeniz Veterinerinin yasaya aykırı çalışmaları için soruşturma talebi Ölüm, açlık ve pislik kampı olan, tedavisiz bakımsız tüm bakımevlerinin başında “yasal ve etik görevlerini” yapmayan bir

Şikayet ve Talep

Esenyurt’da köpeğe TECAVÜZ ederken SUÇÜSTÜ görüntülendi.. Bu şahıs halen SERBEST…

Bu istismarın olası bir ÇOCUK-KADIN tecavüzüne ve vahşetine dönüşmemesi için KURUMLARI HAREKETE GEÇİRELİM…SUÇ DUYURUSU için hazırladığımız DİLEKÇEYE katılım sağlayalım. Nesrin Çıtırık/ HayKonfed Başkanı. Esenyurt Kaymakamlık: (0212) 699 41 43 –

Şikayet ve Talep

Kırşehir Kaman’da UYUŞTURUCU OKLU İĞNE ile Köpekleri VURACAK Olan Belediye İşçisi Yanlışlıkla KENDİNİ VURDU.

Cimer üzerinden Kırşehir Valiliğine olan DİLEKÇEYE KATILALIM Tüm Belediyelere İBRET OLSUN!.. Kırşehir Valiliği ‘nden, KAMAN BELEDİYESİ nin yasaları İHLAL ettiğinin AÇIK İSPATI olan bu olayın DELİL olarak kabul edilerek başta