SOKAKLAR, hayvanların yaşam alanıdır!!!

SOKAKLAR, hayvanların yaşam alanıdır!!!

26112427_1905093599504965_2152448094161300008_n

Hayvanları ŞEHİRLERDEN SÜRGÜN EDECEK kararları alan Balıkesir İl Hayvanları Koruma Kurulunun yasaya aykırı bu BU SÜRGÜN KARARINI iptal ettirmesini Orman Su İşleri Bakanlığından talep eden ekteki yazıya lütfen katılım sağlayınız. Bu kararı alınmasında yer alan Orman Su İl Müdürü hakkında da soruşturma açılmasını talep ediyoruz.

Nesrin Çıtırık/ HayKonfed Başkanı.
NOT: Bu yasaya meydan okuyan kararı iptal ettirmezsek, yıldırım hızı ile bütün şehirlerdeki kurullar hayvanları SÜRGÜN EDECEK böyle kararlar alacaklardır. Biz SÜRGÜN kanununa karşı çıkarken, kurullar yolu ile SÜRGÜNÜ hayata geçirecekler. Balıkesir’de ilçelerin çoğunda BAKIMEVİ yok, BESLENME odağı yok iken, kurul hayvanların buralara götürülmesi kararı alıyor. Bu ne demek? KILIFINI UYDURUP YOK EDİLMELERİNE zemin hazırlamak demek… Lütfen yazışmaya katılın, mail adresleri altta.

KONU: Balıkesir İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun yasaya aykırı kararlarının İPTAL edilmesi ve Orman Su İşleri İl Müdürü hakkında soruşturma açılması talebi.
Bilgi ve Gereği için DAĞITIM: Cumhurbaşkanlığı CİMER, BİMER, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Orman Su İşleri Bölge Müdürlüğü

Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Balıkesir Orman Su İşleri Müdürlüğünün sekreteryasını yaptığı Balıkesir İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nu açıkça ihlal eden, hayvanların sokaklardan tamamen toplanıp, dağa taşa atılmaları ve KATLEDİLMELERİ ile neticelenecek KARARLAR alınmıştır. Kurul toplantı kararları ekte sunulmuştur.

1. Kurul,” İlgili Belediye tarafından besleme odak noktası olarak Kurulda onaylanmayan alanlarda, vatandaşa rahatsızlık verecek sayıya ulaşan ve bu nedenle şikayetlere konu olan sokak hayvanlarının, ilgili Belediyenin Besleme ODAK Noktalarına veya Geçici BAKIMEVLERİNE alınması,” maddesi ile açıkça “olmayan bakımevlerine ve olmayan beslenme odaklarına” götürme kılıfı içinde, hayvanların şehirlerden uzaklaştırılıp gözlerden uzak YOK EDİLMELERİNE yasal zemin hazırlamıştır.

2. Bundan daha vahimi, Balıkesir’de Büyükşehir Belediyesinin Bakımevi dışında yasal koşulları taşıyan ruhsatlı başka barınak yoktur. 19 ilçeden, sadece bir kaç tanesinde derme çatma ve ruhsatı bile olmayan, tedavi ve kısırlaştırma yapılmayan bakımevi adı altında ölüm kampları vardır. Bu kurul hayvanların OLMAYAN BAKIMEVLERİNE götürülmesi kararı ile belediyeler ÖLDÜRME imkanı sağlamıştır.

3. İlçelerin büyük çoğunluğunda BESLENME ODAKLARI yoktur. Bu kurul, hayvanların OLMAYAN BESLENME ODAKLARINA bırakılması kararı ile, belediyelere hayvanları ıssızlara dağa taşa atma ve başka ilçelere atma imkanı sağlamıştır.
4. Bu kurul, ilçe belediyelerine yasal gerek olarak BAKIMEVİ KURDURAMAZKEN, gücünü hayvanların ŞEHİRLERDEN UZAKLAŞTIRILMASI ve gözlerden uzak yok edilmesine ortam hazırlanması yönünde kullanmıştır.
5. Orman Su İşleri Müdürlüğü, Hayvanları Koruma Kanunu’nun uygulanması ile yükümlü olmasına rağmen, YASAYA TAMAMEN aykırı ve adeta YASAYA MEYDAN okuyan kararın alınmasını desteklemiş ve teşvik etmiştir.

NETİCE ve TALEP:
Bu kurulun aldığı YASAYA adeta MEYDAN OKUYAN bu kararın iptal edilerek KATLİAMLARIN önlenmesi ve bu yasa dışı kararların alınmasında yer alan Balıkesir Orman Su İşleri Müdürü hakkında soruşturma açılmasını talep ediyoruz.
Ayrıca, kanuna aykırı kararları alan bu kurulun başkanlığını yapan vali yardımcısı hakkında da soruşturma açılması hususunun valilik makamına sunulmasını talep ediyoruz. Yasa ihlali tarafımızca ayrıca İçişleri Bakanlığına da bildirilecektir.
Müracaatımıza ilişkin 4982 sayılı yasa gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.

Nesrin Çıtırık
Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı
HayKonfed
TC kimlik…

EK… KURULCA ALINAN KARAR
Toplantı Tarihi : 13.12.2017 Karar No : 28
Balıkesir İl Hayvanları Koruma Kurulu 2017 Alınan Kararlar :
TOPLANTI KARARLARI
“ 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu” ve “ Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği” gereğince 2017/3 sayılı İl Hayvanları Koruma Kurulu 13.12.2017 tarihinde saat 14:00’da Vali Yardımcısı Sn. Bayramali KÖSE başkanlığında temsilcilerin katılımı ile toplanmıştır.
Toplantıda ;
1. Belediyeler tarafından gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde belirlenen besleme odak noktalarının kabul edilerek onaylanması,
2. Belediyeler tarafından tespit edilen besleme odakları haricindeki noktalara zorunlu haller dışında kedi-köpek evi verilmemesi,
3. İlgili Belediye tarafından besleme odak noktası olarak Kurulda onaylanmayan alanlarda, vatandaşa rahatsızlık verecek sayıya ulaşan ve bu nedenle şikayetlere konu olan sokak hayvanlarının, ilgili Belediyenin Besleme Odak Noktalarına veya Geçici Bakımevlerine alınması,
4. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili halkın bilinçlendirilmesi maksadıyla İl Şube Müdürlüğümüzce Belediyelere dağıtılacak olan afiş ve görsellerin ; reklam panolarına, billbordlara, sahipsiz hayvanların yoğun olarak bulunduğu besleme odaklarına ve hayvanseverlerin talep ederek ilgili Belediyesince de uygun görülen yerlere asılmalarının sağlanması, afiş/görsellerin yetersiz geldiği durumlarda, yenilerinin Belediyeler tarafından bastırılarak talep edilen noktalara dağıtılmasının sağlanması
husularında kararlar alınmıştır.

MAİL ADRESLERİ:
“eroglu@ormansu.gov.tr” <eroglu@ormansu.gov.tr>, “(veyseleroglu@gmail.com)” <veyseleroglu@gmail.com>,
“mustesar@ormansu.gov.tr” <mustesar@ormansu.gov.tr>, “dkmp@ormansu.gov.tr” <dkmp@ormansu.gov.tr>,
“meldemir@ormansu.gov.tr” <meldemir@ormansu.gov.tr>, istanbul <istanbul@ormansu.gov.tr>,
“ntas@ormansu.gov.tr” <ntas@ormansu.gov.tr>, etemboz@ormansu.gov.tr, hayrettinyildirim@ormansu.gov.tr,
ykandazoglu@ormansu.gov.tr, osmand@ormansu.gov.tr, skaraca@ormansu.gov.tr, r.dogan@ormansu.gov.tr,
bolge1@ormansu.gov.tr, mustyrd_kucuk@ormansu.gov.tr, mustyrd_kucuk@ormansu.gov.tr,
mustyrd_kocaker@ormansu.gov.tr, “mustyrd_ceritli@ormansu.gov.tr, mustyrd_ceritli@ormansu.gov.tr,
cem@ormansu.gov.tr, hayvanhaklari@ormansu.gov.tr, mustafakurtulmuslu@ogm.gov.tr,
“sgb@ormansu.gov.tr” <sgb@ormansu.gov.tr>, “teftis@ormansu.gov.tr” <teftis@ormansu.gov.tr>,
“ouzun@ormansu.gov.tr” <ouzun@ormansu.gov.tr>,

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Şikayet ve Talep

Her Türlü MOBİL KISIRLAŞTIRMA, Hayvanları Koruma Kanunu ile YASAKLANMALIDIR.

TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Bilgilerine: Belediyelere YOK ETME KILIFI olarak Hizmet Veren MOBİL KISIRLAŞTIRMA ARACI ve her türlü MOBİL KISIRLAŞTIRMA, Hayvanları Koruma Kanunu ile YASAKLANMALIDIR.. İşte Mobil Kısırlaştırma firmasının,

Şikayet ve Talep

Adana SEMİRAMİS Köy Vilları Bahçelerinde ZEHİRLENEN KEDİLER ve BU ZEHİRDEN YİYEREK Can Veren ASYA KÖPEK İçin Müracaatımızdır.

Adana SEMİRAMİS Köy Vilları bahçelerinde ZEHİRLENEN KEDİLER ve BU ZEHİRDEN YİYEREK can veren ASYA KÖPEK için müracaatımızdır:  Site Yönetim Kuruluna: Siteniz bahçesine sığınmış olan kedilerin sürekli olarak zehirlendiği bilgileri tarafımıza

Şikayet ve Talep

Koronavirüs Karantina Sürecinde DKMP İl Müdürlüklerinin Düzenli Olarak Belediye Bakımevlerini Denetlemeleri ve Denetim Raporlarını Kamuoyu ve Gönüllülere Duyurmalarını Talep Ediyoruz.

Katliamcı rezil belediyeler, bakımevlerindeki GÖREVLİ sayısını en aza indirdiler. Zaten kötü olan koşullar şimdi ÖLÜMCÜL duruma geldi. Barınaklarda yaşanan vahşeti ve açlıktan susuzluktan ölmüş hayvanları ve muhtemel öldürmeleri gönüllüler görmesin