Erzincan’da askerlik görevini yapmakta olan bir şahsın kediye işkence ederek öldürmesi olayıyla ilgili dilekçeye katılın.

Erzincan’da askerlik görevini yapmakta olan bir şahsın kediye işkence ederek öldürmesi olayıyla ilgili dilekçeye katılın.

Erzincan Ordu Evi Nizamiyesinde kediye defalarca ÖLÜMCÜL darbelerle vurup bununla da yetinmeyip acıdan kıvranan kediyi vahşice tekmelerle öldüren caninin ve yanında vahşeti izleyip müdahale etmeyen diğer şahısların ”şiddet eğilimleri ve akıl sağlıklarının kontrolü” için akıl hastanesine sevk edilerek, müşahede altına alınmaları talepli DİLEKÇEYE KATILIN…

=============================
To: erzincan@icisleri.gov.tr, yaziisleri.erzincan@icisleri.gov.tr, idarekurulu.erzincan@icisleri.gov.tr, mahalli.erzincan@icisleri.gov.tr, basin.erzincan@icisleri.gov.tr, bilgi.erzincan@icisleri.gov.tr,
Cc: bimer@basbakanlik.gov.tr ,bilgiedinme@basbakanlik.gov.tr , mahalli.bilgiedinme@icisleri.gov.tr , mahalli@mahalli-idareler.gov.tr <mahalli@mahalli-idareler.gov.tr, bilgiedinme@ormansu.gov.tr , mahalli@icisleri.gov.tr, info@icisleri.gov.tr, islemler.illeridaresi@icisleri.gov.tr, migm@migm.gov.tr, sosyalrehabilitasyon@aile.gov.tr, erzincan@aile.gov.tr, erzurum@ormansu.gov.tr, mustafaakincioglu@ormansu.gov.tr, hukuk@ormansu.gov.tr, sgb@ormansu.gov.tr, ndemiral@ormansu.gov.tr, did@ormansu.gov.tr, ckinaci@ormansu.gov.tr, narpa@ormansu.gov.tr, hozbek@ormansu.gov.tr, tusta@ormansu.gov.tr, eroglu@ormansu.gov.tr, mfyuksel@ormansu.gov.tr, tmemisoglu@ormansu.gov.tr, uonel@ormansu.gov.tr, erzincan@aile.gov.tr, bilgiedinme25@jandarma.gov.tr, bhim@egm.gov.tr, asayisdb@egm.gov.tr, siber@egm.gov.tr, bilgiteknolojileri@egm.gov.tr, dkmp@ormansu.gov.tr, mustesar@ormansu.gov.tr, mustyrd_kucuk@ormansu.gov.tr, ntas@ormansu.gov.tr
info@cnnturk.com.tr, izleyicitemsilcisi@ntv.com.tr, net@sozcu.com.tr, editor@cumhuriyet.com.tr, ankcum@cumhuriyet.com.tr, webadmin@milleyet.com.tr, editor@sabah.com.tr, iletisim@atv.com.tr, izleyicitemsilcisi@showtv.com.tr, nese.toptas@showtv.com.tr, operasyon@ntv.com.tr, bizeyazin@kanald.com.tr, tv@haberturk.tv, izleyicitemsilcisi@haberturk.tv, haydar.biben@kanalb.com.tr, mkayihan@kanalb.com.tr, hulya.sanal@kanalb.com.tr, btvadana@gmail.com.tr, info@halktv.com.tr, info@beyazgazete.com, info@beyaztv.com.tr, bilgi@fox.com.tr, ulke@ulketv.com.tr, haber@evrensel.net,
==========================
KONU: Erzincan Ordu Evi Nizamiyesinde askerlik görevini yapmakta olan bir şahsın canice kediye işkence ederek öldürmesi vahşetine ilişkin adli idari işlem başlatılarak, bu olayın her an ”insana yönelik şiddete” dönüşmemesi için koruyucu sosyal politikalar çerçevesinde şahsın ve olayı seyredip engel olmayan yanındaki şahısların akıl hastanesinde müşahede altına alınmalarının sağlatılması talebi.
YASAL DAYANAK: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevlerince gerekli uygulamalar, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 3201 Emniyet Teşkilatı Kanunu
BİLGİ ve GEREĞİ İÇİN DAĞITIM: BİMER, Orman Su İşleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Orman Su İşleri İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
ERZİNCAN VALİLİK YÜKSEK MAKAMINA,
Erzincan Ordu Evi Nizamiyesinde askerlik görevini yapmakta olan bir şahsın canice yavru bir kediye defalarca ÖLÜMCÜL darbelerle vurduğu, sinirini çıkaramayıp demir korkulukların üzerine kafasını koyarak ŞİDDETİN dozunu arttırdığı sonra da hayvanı demir parmaklıklardan aşağıya fırlattığı bununla da yetinmeyip attığı yerde acıdan kıvranıp, can çekişmekte olan kedinin yanına giderek bu seferde ayağıyla ezerek, defalarca kez tekmeleyerek caddeye fırlatarak öldürdüğü güvenlik kamerası görüntülerinden izlenmektedir.
Hayvan hakkı ihlali yapıldığı açıkça görülen bu vahşet görüntülerinde aynı zamanda bu şahsın yanında bulunan şahısların da canice bir canlının öldürülmesi vahşetini seyrettikleri, engel olmadıkları açıkça izlenmektedir.
https://www.facebook.com/HayKonfed/videos/1872789192735406/
Son 40 yılda psikoloji, sosyoloji ve kriminoloji alanında yapılan akademik araştırmalarla hayvanlara uygulanan şiddetin, insana karşı şiddetin “ön habercisi” olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Şiddetin 12 yaşa indiği, cinayetlerin aile içerisinde yaşandığı, öfke toplumu haline geldiğimiz günümüzde, çocuk ve yaşlıları istismar edenlerle, eşlerini dövenler dahil olmak üzere, şiddet şuçları işleyen kişilerin, çocukluk ve gençlik dönemlerinde, ciddi boyutlarda ve tekrarlanan nitelikte hayvanlara karşı kötü davranışlar sergilediklerini ve seri katillerin hemen hepsinin küçükken, hayvanlara işkence ettiklerini, bir hayvanın kulağını, kuyruğunu veya bir uzvunu kestiklerini ve ”İNSAN CİNAYETLERİNE” en zayıf halka olan hayvanlarla başladıklarını göstermektedir. Psikiyatri uzmanlarının bağlı bulunduğu meslek örgütleri, hayvanlara fena muameleyi, davranış bozukluğunun tanısında bir kriter kabul etmektedirler.

Suçla mücadelenin ilk basamağı olan hayvanlara yönelik vahşet, ihmal, istismar ve her türlü kötü muamele tüm kurumlarca ÖNEMLE değerlendirilip, ‘’şiddet eğilimi önceden tespit edilerek ÖNLENMELİDİR.’’
Bu bağlamda;
1.Kediyi canice işkence ederek öldüren şahsın ve yanında vahşeti izleyen şahısların tespit edilerek adli idari işlem başlatılmasının sağlanması,
2.“5442 sayılı İl İdare Kanununun 11. maddesinde Vali, 32. maddesinde Kaymakamın; suç işlemesini önlemek, kamu düzen ve güvenliğini korumak için hasta hakkında gerekli tedbirleri alabileceği hükmü çerçevesinde bir hayvana bu kadar iskenceyi yapan sahısların insanlar icin de potansiyel tehlike olabilme nedeniyle, şahsın ve görüntülerde bu şahsın yanında müdahale etmeyerek vahşeti seyreden diğer şahısların da şiddet eğilimleri ve akli dengelerinin kontrol edilmesi amacıyla, makamınızca akıl hastanesine sevk edilerek, müşahede altına alınmalarının sağlatılmasını talep ediyoruz.
3.Erzincan Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce, bu şahıs ve vahşeti seyreden diğer şahısların aile fertlerinde fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik ve sözlü istismara veya şiddete uğrayan kadınlar, çocuklar ve bireylerin olup olmadığı hk. inceleme başlatılmasını, gerek görülen aile fertlerinin ”önleyici tedbir” olarak ‘’şiddet önleme ve izleme merkezlerinde’’ müşahede altına alınarak sosyal hizmete tabii tutulmalarının sağlatılmasını,
4.Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce, yapılan görüşme ve gözlemler sonrasında, kişilerin fiziksel, zihinsel, psikolojik özellikleri değerlendirilerek, sunulacak sosyal hizmet ile sorunun çözümünde uygulanacak müdahale yönteminin belirlenip, şahıslar ve aile fertleri hk. ‘’ Sosyal İnceleme Raporu ’’ düzenlenerek, bu raporun Valilik Makamınıza sunulmasını, aile fertlerinden koruyucu sosyal politikalar kapsamında, tedavi edilemeyecek ruhsal bozukluklara sahip tüm şahısların akıl sağlıklarının tedavisi için akıl hastanesinde müşahede altına alınmalarının sağlanmasını talep ediyoruz.
Müracaatımıza ve taleplerimize ilişkin 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği tarafımıza bilgi verilmesini yüksek makamlarınızdan saygılarımızla arz ve talep ederiz.
İsim-
TC Kimlik No
EKLİ YASAL DAYANAK MADDELERİ:

Ek 1. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Yasaklar Bölümü

Madde 14-a: Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek.

========================
EK..2.. 5442 Sayili Idare Kanunu
5442 sayılıİl İdare Kanununun 11. maddesinde Vali, 32. maddesinde Kaymakamın; suç işlemesini önlemek, kamu düzen ve güvenliğini korumak için hasta hakkında gerekli tedbirleri
alabileceği bildirilmiştir. 1580 sayılı Belediye Kanununun 108. maddesinde belediye zabıtasının, 442. sayılı köy kanununun 36. maddesinde köy muhtarının, 2569 sayılı Polis Vazife ve Selahiyeti
kanununun 1 ve 25. maddesinde polisin, CMUK 74’e göre hakimlerin ve CMUK 64/4’e göre savcıların akıl hastalarının başkasının mal ve can emniyetini tehdit ettiğinde veya suç işlediğinde, gereken işlemi yapma (hastaneye yatırma, sevk) yetkileri vardır. O halde kamu görevlileri hasta rızası olmaksızın hastanın yaşamını kurtarmak (posttravmatik stres bozukluğu, panik bozukluğu), intiharı veya cinayete kalkışmayı engellemek amacıyla gerekli tedbirleri alabilirler. Çeşitli tüzük ve yönetmeliklerde zabıtaya akıl hastasını sevk görevi verilmiştir.
Polis Vazife ve
Selahiyet Tüzüğünün 24/3. maddesinde “Sevklerine lüzum görülen delilerin başkalarına saldırma ihtimali mevcutsa bu taktirde sevk işinden mesul (sorumlu) olmamak ve yalnız saldırmaya mani
(engel) olmak üzere sevk işi polis refakatinde (eşliğinde) yapılır.” denilmiştir.
Sevk ekibinin teşkili için Polis teşkilatı bulunan yerlerde Mülkiye amirine (Vali, Kaymakam), Polis Teşkilatı bulunmayan yerlerde Jandarma Komutanlığına, Savcılık tarafından yazı yazılır. Yine
Sağlık memurunun temini içinde Mülkiye Amirine yazılır.
Jandarma Teşkilat ve Görevleri Yönetmeliğinin 52/son maddesinde “Sevkleri gerekli delilerin başkalarına saldırma ihtimali varsa sevkten sorumlu olmamak veya yalnızca saldırıya engel olmak görevi; polis teşkilatı olmayan yerlerde Jandarma İçgüvenlik makamlarınca yerine getirilir.” denmiştir.

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Şikayet ve Talep

Giresun/GÜCE Belediye Başkanı Aytekin Geçgel HESAP VER!

Bakımevi YOK Veteriner hekim YOK bu yaralı hayvanı belediye personelin bilinmeze götürdü. Bu CAN nerede? Giresun/GÜCE Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Aytekin Geçgel hakkında SORUŞTURMA TALEBİ: Sn.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

Şikayet ve Talep

Sn. Mustafa Şentop, Açıklamanızı Kınıyoruz. Düzeltme Yapınız. Hayvana Asıl Vahşeti Belediyeler Yapıyor.

TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop, Meclise sunulacak yasa tasarısı açıklamanızda, hayvanlara VAHŞETİ asıl UYGULAYAN belediyeler için bir idari yaptırım veya cezadan bahsetmiyorsunuz.  Belediyeler üzerinde idari yaptırım içermeyen bir kanun VAHŞETİ

Şikayet ve Talep

SON BİLGİ: ÇITIR KÖPEK CEBECİ İBB BAKIMEVİNDE ÖLMÜŞ…

  GÜNCELLEME: 244 Paylaşım… SON BİLGİ: ÇITIR KÖPEK CEBECİ İBB BAKIMEVİNDE ÖLMÜŞ… BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ AÇIKLAMASI: Kamuoyunu meşgul eden Çıtır köpeğin durumuna dair akademisyen Dç. Dr. Özlem Kumrular’dan Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü