Ordu Gölköy Belediyesi KATLİAMI için SUÇ DUYURUSU!! DİLEKÇEYE KATILIN

Ordu Gölköy Belediyesi KATLİAMI için SUÇ DUYURUSU!! DİLEKÇEYE KATILIN

24129980_1865528496794809_6166310091066197216_n24068002_1865529136794745_8022574176240016936_n24059110_1865528966794762_7123699894492510395_n23905512_1865529280128064_6642964256521102122_n23905228_1865528806794778_3480582506264905478_n

Mevcut yasa tasarısı Hayvanları Koruma Kanununa geçtiği zaman eğer belediyeleri de CEZA kapsamına almazsa bu tür belediye vahşetleri artarak devam edecek..Hayvanları Koruma Kanunu belediyeleri, öldürme emri veren başkanları ve öldüren görevlilere de TCK kanunu kapsamında CEZA verecek şekilde değiştirilmelidir.. Orman Su İşleri Bakanlığının belediyeler üzerinde yaptırım yetkisi kanuna konmalıdır.
Nesrin Çıtırık
HayKonfed Başkanı.

Yazının Yollanacak Mail Adresleri:

To: ordu@ordu.gov.tr

Cc: bimer1@basbakanlik.gov.tr, bakanyrd@ormansu.gov.tr, mustesar@ormansu.gov.tr, veyseleroglu@gmail.com, ntas@ormansu.gov.tr, dkmp@ormansu.gov.tr, etemboz@ormansu.gov.tr, hayrettinyildirim@ormansu.gov.tr, osmand@ormansu.gov.tr, ykandazoglu@ormansu.gov.tr, dkmpyonetimhizmetleri@ormansu.gov.tr, bhim@egm.gov.tr, info@icisleri.gov.tr, gsekreter@icisleri.gov.tr, islemler.illeridaresi@icisleri.gov.tr, erol.kaya@tbmm.gov.tr,
mahalli@icisleri.gov.tr, mahalli.bilgiedinme@icisleri.gov.tr, orduakparti@gmail.com,info@golkoy.gov.tr, bilgi@golkoy.bel.tr ,
baskan@golkoy.bel.tr, volkanerkoc52@hotmail.com, ordu@ormansu.gov.tr, bolge11@ormansu.gov.tr, ahidir@ormansu.gov.tr, golkoy@tarim.gov.tr, orduemniyet@egm.gov.tr, golkoy@egm.gov.tr, nuh.kirca@hotmail.com, olay@orduolay.com, orduyenihaber@gmail.com, ordukentgazetesi@gmail.com, info@ipekyolugazetesi.com.tr, iletisim@orduca.com, gundemmedya@hotmail.com, 52orduluyuzbiz@gmail.com,
editor@orduulak.com,metin.akyurek@iha.com.tr, ordu@aa.com.tr, hakcay@aa.com.tr, nedimkovan@hotmail.com,
ersin_ozmen52200@hotmail.com, mailto:tv52@tv52.com.tr, info@atlastv.com.tr, yazisma.hayvanhaklari@gmail.com

Konu: Ordu Gölköy Belediyesi tarafından TOPLAMA yapılırken anestezik narkotik ilaçlarla öldürülen çok sayıda köpek hakkında soruşturma açılarak adli idari işlem yapılması
Bilgi ve Dağıtım : Bimer, İçişleri Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı-Bölge ve Şube Müdürlüğü,Gıda ve Tarım Hayvancılık Bakanlığı-İl ve İlçe Müdürlükleri,Emniyet Gn. Müdürlüğü-İl-İlçe Müdürlükleri, Gölköy Kaymakamlığı, Gölköy Belediyesi, Ak Parti Ordu İl Başkanlığı, Basın Kuruluşları

ORDU VALİLİK MAKAMINA,
Sosyal medyada yer alan görüntüler ve tarafımıza gelen ihbarlarla, Gölköy Belediyesi tarafından sahipsiz hayvanların toplama adı altında oklu iğneler ile öldürüldükleri delil niteliğindeki görüntüler ve video ile görüntülenmiştir.https://www.facebook.com/HayKonfed/videos/1865432176804441/
https://www.facebook.com/HayKonfed/posts/1865533136794345
Çoğu ölümle neticelenen bu toplamada kullanılan ilaçların Ordu belediyesinden temin edildiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Gölköy Belediyesine ait bir hayvan bakımevi OLMAMASINA rağmen ölen bazı hayvanların üzerinde fazla doz olduğu zaman hayvanların ölümüne sebep olan narkotik ilaçlı İĞNE olduğu da açıkça görülmektedir.

Bu bağlamda;

1. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından müfettiş talep edilerek, fazla doz verildiğinde hayvanların ölümüne sebep olan Psikotropik ve Narkotik uyuşturucu ilaçları, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu Madde 13-14 ve TCK. Uyuşturucu Madde Suçları 188. Madde ilgili fıkraları çerçevesinde bu yönetmeliklere aykırı uygulayan görevliler ve uygulanmasına izin veren sorumlu belediye başkanı Ali Kemal Mert hakkında soruşturma açılmasının sağlanmasını,

2.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, fazla doz verildiği zaman öldüren NARKOTİK ilaçların Ordu Belediyesinden temin edildiği bilgilerin tarafımıza ulasması nedeni ile, Ordu Belediyesi hakkında soruşturma başlatılmasının sağlanmasını.Belediyeye kayıtlı olan ’Psikotropik ve Narkotik ilaçların’, denetlenerek, vatandaşların, tüm çalışanların, gönüllü ve STK ların ifadelerine başvurup, Ordu Belediyesinin diğer kaç ilçe belediyesine bu ilaçları temin ettiğine dair ayrıca soruşturma açılarak işlem başlatılmasını,

3. Emniyet ve Jandarma birimlerince NARKOTİK ilaçları yetkileri olmadıkları halde uygulayan belediye görevlileri, serbestçe taşıtılan belediye araçlarında düzenli olarak arama yapılmasını ve veteriner hekimin olmadığı araçlarda ilacın taşınması veya uygulanması durumunda uyuşturucularla ilgili yasal hükümler gereğince işlem başlatılmasının sağlanmasını, (ek ..Emniyet Genel Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı resmi yazısı),

4.Bu ölümlü toplamada kullanılan uyuşturucu ilaçları görev ve yetkileri olmadıkları halde uygulamakta görevlendirilen belediye görevlileri için, 6331 Sayılı İŞ Sağlığı ve Güvenliği Yasasını ihlal eden, emri veren ve işveren konumunda olan belediye başkanı ve ilgili başkan yardımcısı hakkında , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından soruşturma açılmasının sağlanmasını,

5. Yasalar çerçevesinde yetkisini aşan ve görevini kötüye kullanan belediye yetkilileri hakkında soruşturma açılmasını talep ediyoruz.

6. Öldürmeyi yasaklayarak, çoğalan hayvan nüfusunu bilimsel ve insani yöntem olan KISIRLAŞTIRARAK kontrol altına alınmasını hükme bağlan Hayvanları Koruma Kanuna muhalefet olarak, kısırlaştırma yapmayıp yasaya aykırı olarak hayvanları çoğu ölümle neticenen TOPLAMA yapan belediye yetkilileri hakkında Orman ve Su İşleri Ordu Şube Müdürlüğünce soruşturma açılarak, öldürülen hayvan sayısı kadar belediyeye cezai işlem yapılmasını talep ediyoruz.

7. Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğünce, çoğu ölümle neticelenen bu toplamada kullanılan ilaçları temin edildiği ifade edilen Ordu Belediyesi hakkında soruşturma başlatarak, Ordu ve ilçe Belediyelerinde ki uygulamalar konusunda incelemelerde bulunup, Valilik Makamı İl Hayvanları Koruma Kuruluna tüm Ordu Belediyeleri hakkında ayrı ayrı rapor sunulmasını ve bu raporların tarafımıza da iletilmesini talep ediyoruz.
Valilik makamınızca yürütülmesini talep ettiğimiz soruşturmalar ve yapılan işlemler hakkında 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.

İsim Soyad:
TC No :

===EK..1…5996 Sayılı VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU
MADDE 13- (1) (3) Psikotropik ve narkotik veteriner tıbbî ürünleri, bu Kanun hükümlerine ilave olarak uyuşturucularla ilgili özel kanunlara da tâbidir. Bu ürünler sadece klinisyen veteriner hekimlere, veteriner fakültelerinin ilgili birimlerine satılabilir, sadece veteriner hekimler tarafından uygulanır ve Bakanlığın izni olmadıkça devredilemez ve satılamaz. Bu ürünler için azaltılmış olsa dahi tanıtım numunesi hazırlanamaz
Veteriner tıbbî ürünlerin uygulanması
MADDE 14- (2) Veteriner tıbbî ürünler, kullanıma arz edilen hâliyle, etiket ve prospektüs bilgilerine göre uygulanır. Buna aykırı uygulamalarda sorumluluk, uygulayana ve uygulanmasına izin verene aittir.
=========================================================
Ek..2 .. TÜRK CEZA KANUNU UYUŞTURUCU MADDE SUÇLARI (TCK.188 )
(3) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, beş yıldan onbeş yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
6) Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.
8) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
=========================================================
Ek..3..Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Değerlendirme birimi Resmi Yazısı
ASLININ AYNIDIR
Sayın Başvuru Sahibi:
“Alfamine” isimli ilaç, yasal olarak veterinerler tarafından kullanılmaktadır. Söz konusu ilaç ya da ilacın kullanımı ile ilgili bir suistimal olması durumunda ise yetkili makam; resmi bir kurumda veterinerlik hizmeti veren kişiler için Sağlık Bakanlığı, özel olarak veterinerlik hizmeti veren kişiler için ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilgili birimleridir.
Bu nedenle “Alfamine” isimli ilaç ile ilgili bir suistimal olması durumunda yukarıdaki birimler ile irtibata geçilmesinin veya suç şüphesinin tespit edilmesi halinde 155 polis ihbar hattının aranmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.
—————————————————–
Uyusturucu ile Mucadele DB Analiz ve Degerlendirme
—————————————————–
Emniyet Genel Müdürlüğü Kurumsal E-Posta Servisi
=========================================================
Ek..4. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü RESMİ YAZISI
ASLININ AYNIDIR
T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı:78581767-325.20.02-35452 / Tarih: 11.11.2015
Konu: Veteriner İlacı Olarak Kullanılan Başta Alfamine %10 Enjeksiyonluk Çözelti Gibi Anestezik İlaçların Kullanımı Hakkında Bilgi Talebi
Alfamine %10 Enjeksiyonluk çözelti ve benzeri anestezik ürünlerle ilgili bilgi talep ettiğiniz ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir. Hayvan sağlığında çok sayıda anestezik madde kullanılmakta olup, bu maddeleri içeren ürünlerin yazınızda talep etmiş olduğunuz özelliklerine dair bilgiler maddelere göre farklılık göstermekte, bu bilgiler ise her ürünün prospektüsünde detaylı olarak yer almaktadır. Yazınızda belirtilen Alfamin isimli ürünün tüm bilgilerini içeren onaylı prospektüsünün bir örneği bilgi amacıyla tarafınıza ekte gönderilmektedir. Bu ürünlerin kaza sonucu insanlara enjekte edilmesi sonucu acilen ürün ve prospektüsü ile birlikte en yakın hekime başvurulması gerekmektedir.
Diğer taraftan ===== bahse konu ürün reçete ile ==== sadece veteriner hekimlere satılabilir ve ===== sadece veteriner hekimler tarafından uygulanmalıdır.
Bilgilerinizi rica ederim
Dr. Semra YILMAZ/ Bakan a./ Daire Başkanı
=========================================================
Ek:5.. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü RESMİ YAZISI
ASLININ AYNIDIR
T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
10. Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin 41 inci maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında veteriner tıbbi ürün temin izni alan kamu kurum ve kuruluşları bu çerçevedeki faaliyetleri bakımından Bakanlık denetim elemanları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşunun görevlendireceği bir personel tarafından birlikte denetlenir ve denetim sonucunda düzenlenecek rapor Bakanlık ve ilgili kamu kurumunun yönetimine sunulmak üzere imza altına alınır. Tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili olarak 5996 sayılı Kanun ve Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim
Prof. Dr. İrfan Erol
Bakan a.
Genel Müdür
=========================================================
Ek..6..6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası
MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır. d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır. (2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. (3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumlulukları.

Ek 7.. 5199 Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliği
MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Su İşleri Bakanlığı yürütür.
BIRINCI BOLUM Gorev ve Sorumluluklar. MADDE 5 – (1) Il Mudurlugu;
a) Hayvanlarin korunmasi ve refahinin saglanmasi ile ilgili olarak kurum ve kuruluslarin il duzeyindeki faaliyetlerini izlemekle, yonlendirmekle ve bu konuda gerekli koordinasyonu saglamakla, b) Yerel hayvan koruma gorevlileri ve gonullu kuruluslar ile isbirligi yaparak sahipsiz hayvanlarin kontrolunu takip etmekle, e) Sahipsiz hayvanlarin kayit altina alinmasi ile ilgili faaliyetleri, belediyelerle ve gonullu kuruluslarla esgudum saglayarak yaptirmakla, f) Hayvan sevgisi, korunmasi ve yasatilmasi ile ilgili egitici faaliyetleri belediye, gonullu kurulus ve yerel hayvan koruma gorevlileri ile koordineli olarak duzenlemekle, g) Sahipsiz ve gucten dusmus hayvanlar ile ilgili olarak belediyelerce gecici bakimevlerinin olusturulmasini saglatmakla, ğ) Bu Yonetmeligin uygulanmasini saglamak icin gerekli denetimleri yapmakla ve denetim sonucunda bu Yonetmelik hukumlerine aykiri davrananlara 5199 sayili Kanunun ilgili maddesinde gecen hukumleriuygulamakla, h) Denetim elemanlarinca, hayvanlarina eziyet veren hayvan sahiplerine gerekli yasal islemleri yapmak suretiyle hayvanlarina el koymakla, uygun bir gecici bakimevine gonderilmesini saglayarak koruma altina almakla ya da sahiplenilmesini saglamakla,
Ek 8…. 5199 Saiyili Hayvanlari Koruma Kanunu MADDE 42 – (1) 5199 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Bakanlığa aittir. Bakanlık bu yetkisini gerektiğinde mahallin en büyük mülkî amirine devredebilir. Bakanlığın yetkisini devretmesi halinde, mahallin en büyük mülkî amiri il bünyesinde veya mevcut değilse başka illerden veya kurumlardan hayvanların korunması konusunda uzman personeli de denetim ile görevlendirebilir. Bakanlık, merkez teşkilatı ilgili birim personelini de denetim ile görevlendirebilir.
Ek 9……MADDE 21 – (1) Toplanilan sahipsiz ve gucten dusmus hayvanlar asagidaki esaslara gore bakilir: d) Gecici bakimevlerinde on gun sure ile gerekli duyurular yapildigi halde sahiplendirilemeyen hayvanlar kontrolleri, asilari ve tibbi mudahaleler ile kisirlastirilmalari yapildiktan ve operasyon yaralari kapandiktan en az yedi gun sonra kayit altina alinip, mudahale gormus olduklarini gosteren isaretleri uzerlerinde olacak sekilde veteriner hekimin onayiyla alindiklari ortama geri birakilir. Bu ortamlarda belediyeler, gonullu kuruluslarla isbirligi icerisinde besleme odaklari kurar ve hayvanlarin beslenmesine yardimci olur. Hayvanlar, hicbir suretle ilgili belediye sinirlari disindaki bir ortama, ormanlik alana veya diger yaban hayati yasam alanlarina birakilmaz.

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Şikayet ve Talep

Başakşehir Belediyesi Yavru Kedileri YOK ETTİ! (Dilekçeye Katılın Lütfen!)

Başakşehir’de 100’e yakın yavru kedi ağzı bantlı koliler içerisinde, ÖLÜME terk edilmiş olarak bulundu!!…İçlerinde yeni doğmuş bebeklerin dahi olduğu yavru kediler, kolilerle Başakşehir Belediyesi Veterinerliğinden gelen ekiplere TESLİM EDİLDİ.. Belediyeden

Şikayet ve Talep

Belediyeleri İçişleri Bakanlığı’na Şikayet Edin

Katil belediyeler HIZLA TOPLAYIP karlı dağlara, ormanlara, ıssızlara ve BAŞKA ŞEHİRLERE atmayı, barınaklarda esir ederek öldürmeyi SEÇİM ÖNCESİ HIZLANDIRDILAR. Oy için vatandaşın karşısında TAKLALAR atmaya hazır, yağcılık için el etek

Protesto Ediyoruz!

KATLİAMA SUÇ ÜSTÜ…

34 DNG 46 Plakalı aracın sahibi MOBİL KISIRLAŞTIRMA FİRMASI ve ÇALDIRAN belediyesi katilleri ÖLDÜRDÜKLERİ KÖPEKLERİ ÇÖPLÜĞE atıyorlar. İçlerinde canlı olanlar da var… Mobil Kısırlaştırmaya destek veren ORMAN SU İŞLERİ BAKANLIĞI